Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка35/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   86

Середні значення G (% )

Країна

Коефіцієнт важеля G

США

Франція


Німеччина

Японія


37

73

6383

Високий рівень коефіцієнта важеля характерний для Японії, економічне становище якої в останні роки різко погіршилося. Щоб стимулювати виробництво, багато японських компаній одержали в результаті державного регулювання можливість безпроцентного кредиту. Однак економічне зростання так і не розпочалося. З іншого боку, основна частина компаній США, у якій рівень конкуренції один з найвищих у світі, воліє спиратися на власні ресурси.Типову залежність між коефіцієнтом важеля капіталу і ринковою вартістю компанії можна показати на (рис. 25), дана залежність була побудована, нами на основі дослідження інвестиційної діяльності підприємств в різних галузях економіки:


Коефіцієнт важеля капіталу


Рис. 25 Приклад залежності ринкової вартості компанії від коефіцієнту важеля капіталу

Як бачимо з приведеної залежності, в міру збільшення позикових коштів ринкова вартість компанії збільшується за рахунок залучення зовнішніх джерел фінансування, однак, досягши максимального значення, індивідуального для кожної компанії, вона починає спадати. Це пов'язано з ризиком банкрутства компанії, необхідністю більш високих виплат дивідендів, збільшенням ставок відсотків по кредиту. Слід відзначити, що українські компанії в основному працюють за рахунок залучених коштів, що призводе до поганої інвестиційної привабливості.

При рішенні питання про фінансування інвестиційних проектів доцільно розглядати різні варіанти структури власних і позикових коштів, необхідних для їхньої реалізації, з урахуванням їх впливу на ринкову вартість компанії.

Іншим важливим критерієм, багато вчених, що оцінює ефективність фінансування інвестиційних проектів і витрати на формування залученого капіталу, є показник вартості капіталу[64].

Вартість капіталу - це показник, що відбиває вартість залучення компаніями фінансових ресурсів (зовнішнього фінансування й акціонерного капіталу) і враховуючи виплати інвесторам. Вартість капіталу розраховується різними методами і використовується для аналізу фінансової політики компанії[185].

Вартість капіталу вимірюється у відсоткахза формулою:Vc=DdSd+DaSa, (4.4)

де, Vc - вартість капіталу, % ;Dd - частка боргу в загальному пасиві (відношення суми заборгованості до підсумку балансу);

Sd - вартість боргових зобов'язань;

Da - частка акціонерного капіталу в пасиві;

Sа - вартість акціонерного капіталу.

Вартість боргових зобов'язань (у частках) розраховується по формулі:(4.5)

де, Р — процентна ставка кредиту, % ; N — ставка податку на прибуток (%); Rf— процентна ставка рефінансування Національного банку з урахуванням податкових пільг (%).

Залучаючи кошти для фінансування інвестиційних проектів, доцільно контролювати показники, що впливають на загальну вартість капіталу, і прагнути вибирати варіант, що реалізує його мінімальну вартість[185]:

Vc = min Vci = min(DdSd + DaSa ), (4.6)

де, Vсі — і-й варіант формування капіталу компанії.

Хоча досягненню мінімальної вартості капіталу можуть перешкоджати обмеження по найбільш вигідним джерелам фінансування, варто підкреслити важливість даного критерію для менеджерів. Якщо рентабельність проекту вище середньої вартості капіталу компанії, то він вигідний, якщо нижче, то проект, що навіть приносить прибуток, впливає на збільшення загальної заборгованості компанії, знижує її стійкість. Втрачаючи контроль за вартістю капіталу і рентабельністю багатьох проектів, що ведуться різними підрозділами, і їх співвідношенням із загальною вартістю капіталу компанії і її рентабельністю, менеджери не помічають, як раптово їх компанія втрачає стійкість і перетворюється в банкрута.

Розробка і розвиток проектів без управлінських принципів веде до помилок і є причиною їх кризи.

На рис. 26, нами запропоновано структурну модель розробки і реалізації проектів, що враховує взаємозв'язок між етапами розробки і реалізації інвестиційного проекту, вузлові рішення менеджменту, узгодження інтересів учасників проекту.

Найбільша кількість помилок в управлінні проектом, що призводить до великих втрат, а найчастіше і неможливості продовження проекту, як показує аналіз, відбувається, коли управління здійснюється без моделі інвестиційного проекту.

Рішення про реалізацію проекту повинні передувати фазі формування ідей і альтернативних варіантів проекту. Якщо немає 5-7 альтернативних реально конкуруючих варіантів, це значить, ідея продумана недостатньо.

Розробка проекту — це інтелектуальний продукт, і незалежно від того, буде або не буде він впроваджений, праця учасників повинна бути оплачена. В усіх випадках компанія одержить економічний виграш.

На кожному етапі розробки інвестиційного проекту необхідно формувати вузлові управлінські рішення. Головними з них є пакети рішень етапів початкового, організації і змін в управлінні проектами (рис.26).

Всі елементи проекту повинні бути описані й пов'язані в єдиній моделі. До управлінських параметрів насамперед відносяться розробка плану і графіків реалізації проекту, обґрунтування його економічної ефективності, планування джерел і графіків фінансування проекту, пошук інвесторів, вибір контрактних і підрядних організацій на основі конкурсу, твердження графіка реалізації проекту, показників ефективності, залучення сторонніх експертів і консультантів, форми і методи контролю реалізації проекту, припустимі відхилення від планової ефективності проекту[27].У ході реалізації проекту часто відбувається зіткнення інтересів учасників проекту, для запобігання яких потрібно мати спеціальний механізм аналізу й узгодження їх інтересів, затвердження графіків розрахунків з учасниками проектів, включаючи повернення коштів інвесторів.Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка