Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджую


Рис. 28 Послідовність оцінки якості інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортного підприємстваСторінка37/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   86

Рис. 28 Послідовність оцінки якості інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортного підприємства
Під якістю результату інвестиційної діяльності, нами запропоновано розуміти результат, який дозволяє максимізувати отримувані ефекти від інвестиційної діяльності на кожному етапі бізнес-процесу.

Усі ці компоненти безпосередньо, в практичній діяльності повинні впливати на прийняття рішення. Прийняття якісного інвестиційного рішення повинно бути не простим твердженням одного варіанту, а вибором найбільш якісного варіанту з конкуруючих між собою альтернатив (різних інвестиційних проектів), що являють собою складну проблему, так як за одними критеріями виграє один проект за іншими інший.

Щоб прийняте інвестиційне рішення було якісним, інвестори і менеджери повинні мати чіткі правила і фактори визначення якості інвестиційної діяльності, що на неї впливають, а також повинні визначитися з методикою оцінки ефективності інвестиційного проекту. Кількісні і якісні критерії, повинні характеризувати кінцеві цілі, які прагне досягнути суб’єкт інвестування та інвестор.

Критерії інвестора, розробників і менеджерів інвестиційного проекту іноді співпадають, тому що обидві сторони зацікавлені в якісній і успішній реалізації проекту. Різниця в підходах інвесторів та менеджерів проектів, проявляється у встановлюємих ними різних пріоритетів критеріїв.

Основна частина критеріїв якості власників проектів і інвесторів полягає у:

- дохідності інвестицій;

- захист інвестицій від інфляції, ризику, криз шляхом виводу їх з одного ринку і переспрямування на інші. Така динаміка проявляється у зв’язку з глобалізацією фінансового ринку;

- рівень ризику, оцінка можливих втрат, оцінка при відхиленні від плану, ліквідність проекту;

- термін окупності;

- конкурентноздатність проекту, можливість конкурувати на ринку з аналогами;

- прогноз попиту на створювану продукцію;

- зовнішні умови проекту (податкові пільги, правові умови, розвиток економіки);

- об’єктивна необхідність реалізації інвестиційного проекту (соціально-економічні, екологічні отримувані ефекти).

Загальна структура критеріїв інвестиційних рішень відрізняється складністю та протиріччям, іноді покращення по одному критерію супроводжується погіршенням інших критеріїв.

Проблема прийняття якісного інвестиційного рішення в першу чергу полягає:

- у великій кількості критеріїв ефективності інвестицій, не врахування одного з них може призвести до зниження ефективності;

- у протиріччі критеріїв;

- у безперервній зміні умов реалізації проекту у часі і відповідно зміні ефективності проекту.

Прийняття якісного інвестиційного рішення базується на послідовному відборі, оцінці і рішенні задач.

Найбільш важливими цілями інвестування для інвесторів і власників є отримання доходів від інвестицій, захист їх від інфляції і ризиків.

Кожній цілі повинен відповідати один чи два критерії, які будуть формувати якість і успіх усієї інвестиційної діяльності. Необхідно відходити від складних моделей, так як процес може стати некерованим.

Пріоритети значущості фактору часу, різної цінності доходності інвестора, отримана їм в різні роки, суттєво змінюється при переході від одного інвестора до іншого, залежать від багатьох факторів і є глибоко індивідуальними.

Механізм оцінки якості інвестиційної діяльності на авіатранспортному підприємстві має вигляд (рис. 29):

Після визначення всіх критеріїв їх слід згрупувати в загальну модель багатокритеріального управління інвестиціями.F=F(f1,f2…,fi…fN), (5.1)

де F – модель багатоцільового управління інвестиціями;f1і-тий критерій інвестора чи менеджера;

N – загальна кількість критеріїв.
В механізмі слід зробити розподіл критеріїв за групами, виділивши:

а) група пріоритетних критеріїв, які слід максимізувати (дані критерії необхідно оцінювати від 1 до 10 балів) чи мінімізувати (ризик, вартість капіталу);

б) група критеріїв, за яким слід задати межі змін (від 1 до 5 балів);

в) група байдужих критеріїв, зміна яких майже не впливає на якість інвестування.

Рішення буде найбільш якісним, якщо воно буде базуватися на оптимізації багатоцільової моделі.

F=F(f1,f2…,fi…fN),при обмеженнях fj<=fj0 (5.2)

де j – індекс другої групи критеріїв.

Дану проблему, ми пропонуємо вирішувати за допомогою використання засобів математичної оптимізації, яку ми пропонуємо в пункті 3.2 даної науководослідної роботи.

Отже, спосіб оцінки якості інвестиційної діяльності підприємства заснований тільки на аналізі динаміки фінансових показників, в умовах жорсткої конкуренції не дозволяє швидко реагувати на мінливу ринкову ситуацію. Існує загроза перерозподілу уваги на зростання прибутку, при якій не віддається достатньої уваги іншим сторонам діяльності фірми: інноваціям, кваліфікації персоналу та ін. Це може призвести до збитків, зниженню частки ринку та краху компанії.Застосування системи фінансових показників, може бути виправдано тільки у тому випадку, коли ринок монополізовано і нема потреби вивчати інші аспекти якості інвестиційної діяльності. Переваги даного методу, в тому що він може бути побудований на даних первинного бухгалтерського обліку. Головний недолік не дає змогу оцінити фактори не фінансових показників.

Щоб побудувати дієвий механізм оцінки якості інвестиційної діяльності, в його основу необхідно закласти „ключові показники„, що буде відрізняти даний механізм від довільного набору показників тим, що по перше дані „ключові показники” будуть орієнтовані на стратегічні цілі підприємства, по друге, вони взаємопов’язані та згруповані за певними ознаками. Система ключових показників надає можливість відобразити якісну сторону діяльності з точки зори інвестування.

Така система показників повинна охоплювати усі важливі напрямки діяльності підприємства. В класичному варіанті можна виділити чотири складові: фінанси, робота з клієнтами, внутрішні бізнес-процеси та робота з персоналом. Але, в залежності від діяльності компанії та мінливих умов зовнішньої середи формулювання і кількість напрямків можуть змінюватися.

Оскільки інвестиційна діяльність та діяльність компаній безпосередньо пов’язані з фінансовою складовою, то всі показники повинні бути пов’язані з фінансовими результатами – чи безпосередньо, чи через проміжні впроваджувати (рис..30). Таким чином, система показників дозволяє проводити всебічний аналіз якості інвестиційної діяльності компанії та своєчасно відслідковувати як позитивні, так і негативні зміни в різних сферах управління та впливати на них.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка