Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка39/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86

При розрахунках повного|цілковитого| економічного результату проекту (ПЕР) термін окупності розраховується, виходячи з особливостей умов повернення інвестицій, що ігнорує методика NPV, та інші методики які базуються на визначенні одного головного коефіцієнту. Це дуже важливе|поважний|, можна сказати пріоритетне для інвестора питання. У існуючих методах розрахунку ефективності інвестицій, зокрема в численних|проваджу вально| методиках планування|планерування| бізнесу, це питання, як правило, ігнорується. Методи дисконтування не враховують особливості умов повернення інвестицій і необхідність захисту прав інвестора.

Для захисту прав інвестора на дохід|доход| від проекту, що інвестується їм, в систему розрахунків ПЕР вводиться|запроваджується| графік повернення інвестиційних ресурсів, що залучаються|приваблюються,залучаються,притягаються|. При цьому всі доходи від проекту розділяються на дві складові: доходи інвестора і доходи власників проекту (організацій що реалізують проект). Розрахунки ПЕР в розгорненому вигляді|виді| мають вигляд|вид| (6.3):(6.3)

де Dінвit— частина|частка| доходу від проекту інвестора; Dвліt— частина|частка| доходу від проекту власників проекту; DPінвbkt — додаткові доходи від реінвестованих прибутків інвестора минулих років, одержані|отримані| в році t; DPвлbkt — додаткові доходи від реінвестованих прибутків власників проекту минулих років, одержані|отримані| в році t. Можливі різні умови договору з|із| інвестором і повернення вкладених їм коштів|коштів|. Залежно від них змінюється і термін окупності проекту. Інвестор може надавати інвестиції, одержуючи|отримуючи| в обмін пакет акцій компанії. Доходи від акцій і право на власність не мають тимчасових обмежень, тому інвестор цілком|сповна| може обмежитися тільки|лише| цими умовами, не вимагаючи додаткової винагороди, і в цьому випадку термін окупності буде мінімальним з|із| можливих варіантів.Для розрахунку терміну окупності в цьому випадку розрахунки ПЕР приймають вигляд|вид| (6.4):

(6.4)

де ΔI— дохід інвестора від вкладених інвестицій; ΔIінф — компенсація втрат від інфляції коштів|коштів|, вкладених інвестором; ΔIризик — компенсація ризику інвестора.

Термін окупності відповідає року, в якому сума інвестицій і планованого|планерувати| доходу інвестора, компенсації від втрат і інфляції, премії за ризик зрівняються|урівняються| з чистим прибутком від проекту за вирахуванням частини|частки| прибутків, направленої|спрямованої| на споживання|вжиток| в минулі роки. У разі|в разі| введення додаткових умов інвестора термін окупності збільшується і буде тим більше, чим вище плановий|планерувати| дохід|доход| інвестора, інфляційна компенсація і ризик.

Рентабельність інвестицій (%) (Rj) (прибутковість проекту) розраховується за допомогою зіставлення повного|цілковитого| економічного результату за проектом з|із| інвестиціями в кожному періоді розвитку проекту (короткостроковому|короткотерміновому|, середньостроковому, довгостроковому) (6.5):(6.5)

де PRj— повний|цілковитий| економічний результату j-го періоду (j=1,2, 3); Ij — інвестиції j-го періоду. Показники рентабельності інвестиційного проекту:

- загальна|спільна| рентабельність інвестиційного проекту розраховується як відношення|ставлення| повного|цілковитого| економічного результату до суми всіх інвестицій, що вкладаються в проект всіма — інвесторами і власниками проекту.

Показники рентабельності кожного інвестора (6.6):(6.6)

де Rjl — рентабельність j-го періоду (%) l-го інвестора; PRjl — повний|цілковитий| економічний результат j-го періоду (j=1,2, 3), одержуваний|отримуваний| l-м інвестором, Ijl — інвестиції j-го періоду l-го інвестора.- рентабельність власників проекту (6.7)(компанії, яка впроваджує проект). Розраховується як відношення|ставлення| повного|цілковитого| економічного результату, що одержується|отримується| ними від проекту відповідно до договору, до вкладених ними інвестицій.

(6.7)

де Rjc— рентабельність j-го періоду (%) с-го| інвестора; PRjc — повний|цілковитий| економічний результату j-го періоду (j=1,2, 3), одержуваний|отримуваний| с-м| інвестором; Ijc — інвестиції j-го періоду с-го| інвестора.

Таким чином, цілком|сповна| можлива ситуація, коли в одному і тому ж проекті у|в,біля| різних учасників проекту будуть норми прибутковості, рентабельності відрізнятися.

Стандартні розрахунки рентабельності бізнес-планів ігнорують цю проблему, розраховуючи лише загальну|спільну| рентабельність проекту. Проте|однак| вона може викликати|спричиняти| серйозний конфлікт серед учасників проекту, якщо всі умови і можливі відхилення від них в результаті|унаслідок,внаслідок| зміни умов інвестування, ринкової ситуації і інших параметрів навколишнього середовища точно не визначаються на етапі планування|планерування| проекту.

Для зростання|зросту| інвестиційної привабливості підприємств і інфраструктури доцільно відмовитися від методичних рекомендацій оцінки ефективності інвестиційних проектів і їх відбору для фінансування, побудованих|споруджених| на принципах дисконтування, і перейти до нових методів оцінки ефективності інвестиційних проектів відповідно до вказаних вище принципів.

Приклад розрахунку ПЕР. Попередній аналіз пропускної здатності аеропорту і кількості перевезених пасажирів авіакомпанією показав вигідність будівництва власного терміналу. Щорічний прибуток утворюється вже з перших років, її величина складає більше 18 % від загальної суми інвестицій. Початкові дані і розрахунок ПЕР інвестиційного проекту приведені в таблиці 14. Ставка дисконтування 28%.Як бачимо з приведених розрахунків перші два роки короткострокового періоду (3 роки) ПЕР негативний. Це цілком природно, оскільки підприємство будується і виходить на проектні потужності. Але, починаючи з кінця короткострокового періоду, ПЕР стає позитивним, проект окупає інвестиції, вартість бізнесу починає швидко рости.

Таблиця 14


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка