Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка73/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86

  1. У результаті аналізу чуттєвості розв’язку задачі (6.15) отримані допустимі границі змін коефіцієнтів ефективності (коли якість стратегії інвестування залишається такою ж,5. Інтервали , в яких можуть змінюватися величини коштів для фінансування проектів, такі:

6. Стохастичні задачі (6.18) та (6.19) взаємопов’язані в тому розумінні, що3) Зниження загрози надзвичайних ситуацій та екологічна складова – характеризують важливі вимоги безпеки і сучасних інвестиційних проектів та їх вплив на навколишнє середовище. Як в авіаційній галузі, так і у всіх галузях промисловості все більш вводяться жорсткі стандарти, які обмежують можливості безконтрольного розвитку виробництва. Розробка і впровадження нових технологій (які вимагають нові стандарти), вимагає великих обсягів інвестування.

Що ж стосується надзвичайних ситуацій в авіаційній галузі, то до них відноситься, для авіатранспортних підприємств – це відмова роботи техніки, безпека пасажирів у аеропортах та при перельоті, затримка рейсів та аб. Тому розробка і впровадження інвестиційного проекту, як одну з складових якості інвестиційної діяльності повинна враховувати і спрямовувати оцінку на подолання надзвичайних ситуацій.

4) Соціальна складова – характеризує вплив інвестиційної діяльності на соціальний прогрес суспільства і зростання рівня життя робітників, які прямо чи побічно пов’язані з проектом. Соціальна складова в першу чергу пов’язана з зростанням зайнятості в регіоні, збільшенням доходів робітників підприємства, покращенням умов праці, зростанням кваліфікації та іншими соціальними показниками. Як показує світовий досвід, клієнти все більшу перевагу віддають підприємствам, які проводять збалансовану соціальну політику розвитку. Це забезпечує імідж надійної, впевненої у власному майбутньому компанії, яка піклується про власних робітників та покращує середовище в якому вона розвивається.

5) Ризики інвестиційної діяльності – характеризуються ймовірністю настання подій, несприятливих для проекту. Ризик збитків відноситься до найбільш важливих факторів у прийнятті рішення з інвестування.

На якість інвестиційної діяльності впливають зовнішні і внутрішні ризики.

До зовнішніх ризиків відносяться: політичні ризики (зміна законодавства; кадрові зміни на державному рівні, криміналізація, тероризм та аб.); економічні (зміни ставок оподаткування, вартість ресурсів, ринкової кон’юнктури, рівня конкуренції); соціальні (рівень зайнятості населення, рівень життя в регіоні); технологічні (прогресивність технології, її абл.дає мийність, ресурсозберігаюча можливість, характер впливу на навколишнє середовище) та аб.

До внутрішніх ризиків відносяться: ризики обґрунтування ефективності проектів; достовірна оцінка слабких і сильних сторін, створення команди менеджерів, які будуть керувати проектом, ризики проекту на стадіях його життєвого циклу, ризики дотримання планів-графіків робіт за проектом та аб.

В сучасній практиці для оцінки ризику проекту використовують методи аналізу чутливості проектів, які ґрунтуються на визначенні змін економічних результатів проектів в залежності від зміни умов, як показує довід, ризики в інвестиційних проектах описуються розпливчасто і враховуються на основі зміни одного чи двох параметрів проекту, наприклад тарифи на енергію та транспорт.

Для прогнозної оцінки ризику інвестиційної діяльності авіапідприємства нами пропонується як критерій використовувати індекс перспективної платоспроможності підприємств повітряного транспорту (IFFR – Future Financial Responsibility index).

Основні етапи виконаного статистичного дослідження: 1) формування двох навчальних статистичних вибірок (вдало проведені інвестиційні проекти – не вдало) і формування масивів звітних фінансово-економічних даних авіапідприємств в ретроспективному періоді; 2) відбір з використанням навчальних статистичних вибірок найбільш інформативних показників (чинників), що характеризують ризик інвестиційної діяльності; 3) формування методами дискримінантного аналізу з використанням навчальних статистичних вибірок комплексного критерію (індексу перспективної платоспроможності IFFR ) багатофакторного, що володіє якнайкращою прогностичною здатністю прогнозу не виконання інвестиційної діяльності; 4) обґрунтування діапазонів критерію IFFR, використовуваних для класифікації авіапідприємств на групи по рівню ризику не виконання інвестиційної діяльності.

Критерій IFFR, розроблений за допомогою математичного апарату множинного дискримінантного аналізу, дозволяє з достатньо високою надійністю на основі обмеженого круга найбільш інформативних фінансово-економічних показників (чинників), що відображають стан майна і ефективність діяльності авіапідприємств, розділити господарюючі суб’єкти на групи, що розрізняються ризиком не виконання інвестиційної діяльності (прогнозування потенційного невиконання здійснюється, як правило, на тимчасовому прогнозному інтервалі до 18 місяців).

Початкова інформація і форма представлення результатів розрахунку індексу перспективної платоспроможності характеризуються даними, представленими в табл. 6.4-6.5 Математична модель формування індексу перспективної платоспроможності. IFFR і набуті статистичними методами значення коефіцієнтів моделі k1-k6 приведені в (табл. 16).

Таблиця 16

Визначення індексу перспективної платоспроможності (IFFR )

ОСНОВНІ ЧИННИКИ (показники)

Метод розрахунку

Значення показника

1.Вм – середньомісячна виручка, абл. абл/місяць

Виручка від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг, ділена на число місяців в звітному періоді
2. До - чистий оборотний капітал, абл. абл..

Позики і кредити +

Кредиторська заборгованість+

Інші короткострокові зобов’язання +

Заборгованість перед учасниками (засновниками)

на останню звітну дачу

3. То – період обороту дебіторської заборгованості і інших оборотних активів, місяці

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) + Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)+ Інші оборотні активи на останню звітну дату, поділено на Вм
4. δ – прибутковість діяльності, %

Сальдо нерозподіленого прибутку (+) і непокритого збитку (-) звітного періоду плюс амортизаційні відрахування за звітний період, поділені на виручку від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг в звітному періоді, в %
5. Ро – продуктивність основного капіталу (віддача внеоборотних активів)

Вм, віднесена до загальної балансової вартості внеоборотних активів на останню звітну дату
6. f0 – рівень заборгованості перед фіскальною системою

Сумарна заборгованість перед фіскальною системою (бюджет, державні соціальні фонди, дорожній фонд) на останню звітну дату, віднесена до Вм
Звідси,


IFFR = (Ko/Bм)-k1*[k2*To+exp(-k2*To)]*exp(-3/To)+0,01*k3*δ+Δ(fo) – (k5/Po) + k6

де, 0, при fo≤k4

Δ(f0)= f0 – k4, при f0 > k4

k1 = 8,1769; k2 = 0,0719; k3 = 17,981; k4 = 0,9966; k5 = 0,12406;

k6 = 4,6175 


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка