Міністерство освіти та науки україни харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди кафедра анатомії та фізіології людини Тестові завдання з курсу “Психофізіологія” Харків 2013


Тема 13. Психофізіологія адаптаціїСторінка7/9
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.67 Mb.
#84707
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 13. Психофізіологія адаптації
І рівень складності.

Формат А (завдання з однією або найкращою відповіддю)

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Назвіть властивість організму пристосовуватися до постійних змін навколишнього середовища з використанням знань і вмінь:

А. адаптація

Б. адаптаційний синдром

В. невроз

Г. стрес

2. Визначте, за наявності якої умови можливе пристосування:

А. координованої рухової діяльності

Б. сприйняття

В. уваги

Г. чіткої роботи механізмів пам’яті

3. Пригадайте, організм, відповідаючи на загрозу, використовує стратегію:

А. маскування

Б. нападу

В. розвитку

Г. А + Б

4. Укажіть, в яку структуру нервової системи надходять емоційні стимули, саме на ранній стадії адаптації:

А. ліву півкулю

Б. мозочок

В. праву півкулю

Г. А + В

5. Назвіть структуру головного мозку, що здійснює прогноз маловірогідних подій:

А. гіпофіз

Б. мозочок

В. ліва півкуля

Г. права півкуля

6. Визначте вид стресу, який викликається тривалим переохолодженням:

А. гострий

Б. емоційний

В. хронічний

Г. Б + В

7. Назвіть стан, викликаний надпороговим впливом фактору на організм:

А. адаптація

Б. адаптаційний синдром

В. невроз

Г. стрес

8. Пригадайте, вищий рівень адаптації зумовлений:

А. наявністю абстрактного мислення

Б. наявністю логічної пам’яті

В. наявністю первинної пам’яті

Г. схильністю до навчання

9. Визначте, хто ввів в науку термін “загальний адаптаційний синдром”:

А. Г.Сельє

Б. І.П. Павлов

В. Т. Бекстер

Г. У. Кеннон

10. Згадайте, у більш пізні строки адаптації краще запам’ятовуються емоційні стимули, що надходять у:

А. ліву півкулю

Б. мозочок

В. праву півкулю

Г. А + В

11. Визначте, іммунодепресія під час стресу здійснюється переважно через діяльність:

А. еритроцитів

Б . лейкоцитів

В. лімфоцитів

Г. тромбоцитів

12. Укажіть вид стресу, який викликається постійними емоційними переживаннями:

А. гострий

Б. емоційний

В. хронічний

Г. Б + В

13. Назвіть фізіологічну реакціу, що виникає в організмі людини під впливом аверсивного стимулу (несе загрозу):

А. адаптація

Б. адаптаційний синдром

В. невроз

Г. стрес

14. Визначте, хто ввів в науку термін “стрес”:

А. Г.Сельє

Б. І.П. Павлов

В. Т. Бекстер

Г. У. Кеннон

15. Пригадайте, під час стадії резистентності дія стресору:

А. знаходиться на рівні компенсаторних можливостей

Б. є надпороговою

В. не проявляється

Г. перевищує компенсаторні можливості

16. Назвіть чим саме забезпечується емоційна пам’ять у нових умовах:

А. діяльністю гіпокампу

Б. діяльністю лівої півкулі

В. діяльністю правої півку

Г. Б+ В

17. Укажіть процес, який відбувається при пристосуванні до нових умов існування:

А. активація довгастого мозку

Б. активація лівої півкулі

В. активація правої півкулі

Г. Б+ В

18. Назвіть вид стресу, що викликається занадто сильним фізичним подразником:

А. емоційний

Б. різкий

В. фізичний

Г. хронічний

19. Назвіть, що є загальною мобілізацією ресурсів організму у важких умовах:

А. адаптація

Б. адаптаційний синдром

В. невроз

Г. стрес.

20. Пригадайте, стратегії відповіді на дії факторів навколишнього середовища пов’язані з активацією системи:

А. метасимпатичної

Б. парасимпатичної

В. симпатичної

Г. Б + В

21. Укажіть, яку стратегію використовує організм, відповідаючи на загрозу :

А. втечі

Б. маскування

В. розвитку

Г. А + Б

22. Назвіть структури головного мозку, які відповідають за відтворення нової інформації у ранні строки адаптації:

А. гіпокамп

Б. ліва півкуля

В. права півкуля

Г. Б + В

23. Згадайте, оцінка невизначеного середовища здійснюється:

А. гіпофізом

Б. лівою півкулею

В. мозочком

Г. правою півкулею

24. Визначте вид стресу, викликаний емоційною реакцією людини на подразнення:

А. гострий

Б. емоційний

В. фізичний

Г. хронічний

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

25. Укажіть, під дією якого гормону розгортаються відновні процеси в організмі після стресу:

А. адреналіну

Б. гормону росту

В. дофаміну

Г. норадреналіну

Д. серотоніну

26.Згадайте, тривалий стрес призводить до:

А. втрати пам’яті

Б. підвищення уваги

В. пошкодження клітин мозочка

Г. розширення сфери сприйняття

Д. Б + Г

27. Визначте, у чому заключається суть адаптаційної системи:

А. збереженні інформації

Б. накопиченні інформації

В. корекції власних дій зі зміною стимулу на основі досвіду

Г. А + Б

Д. А + Б + В

28. Пригадайте, під час адаптації вплив ядер таламусу на кору великих півкуль є:

А. короткочасним

Б. локальним

В. фазовим

Г. А + В

Д. А + Б + В

29. Визначте, під час аларм – реакції в кров надходить:

А. велика кількість адреналіну

Б. велика кількість норадреналіну

В. велика кількість серетоніну

Г. дуже мало адреналіну

Д. Б + Г

30. Укажіть рівень організації нервової системи, де відбувається реалізація відповіді організму на екстремальний вплив:

А. вегетативна нервова система

Б. кора головного мозку

В. лімбічна система

Г. соматична нервова система

Д. ЦНС

31. Пригадайте, модуляція відповіді на екстремальний вплив здійснюється за рахунок:

А. лімбічних структур

Б. лобних долей кори головного мозку

В. ЦНС

Г. А + В

Д. А + Б + В

32. Назвіть процес, який відбувається в організмі під час першої стадії стресу:

А. активація метасимпатичного відділу ВНС

Б. активація парасимпатичного відділу ВНС

В. активація симпатичного відділу ВНС

Г. різкий спад активності

Д. Б + В
ІІ рівень складності.

Формат N (завдання з визначеною кількістю правильних відповідей)

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

33. Назвіть складові елементи загального адаптаційного синдрому:

А. збільшення розмірів кори наднирників

Б. інволюція кори головного мозку

В. інволюція тимусу

Г. поява язв у шлунку

Д. спазм судин

34. Визначте процеси які відбувається в організмі під час реакції тревоги:

А. збільшення кількості глюкози

Б. збільшення кількості кортикостероїдів

В. зменшення кількості кортикостероїдів

Г. перебудова вегетативної регуляції

Д. спад анаболічних процесів

35. Пригадайте, під час аларм - реакції в організмі відбувається:

А. збільшення кількості глюкози в крові

Б. зниження гемоконцентрації

В. перебудова гормональної регуляції

Г. підвищення гемоконцентрації

Д. посилення катаболічних процесів

36. Назвіть процеси, що відбуваються в організмі людини під час розгортання стресової реакції:

А. збільшення розмірів кори наднирників

Б. зменшення розмірів кори наднирників

В. зникнення вуглеводів у наднирниках

Г. інволюція довгастого мозку

Д. інволюція селезінки

37. Згадайте, під час реакції тревоги:

А. кров інтенсивно розріджується

Б. переважають анаболічні процеси

В. переважають катаболічні процеси

Г. підвищується кількість кортикостероїдів

Д. у корі наднирників з’являються секреторні гранули

38. Визначте процеси, характерні для стадії виснаження:

А. виснаження механізмів захисту

Б. збільшення кількості кортизолу

В. перевага анаболічних процесів

Г. перевага катаболічних процесів

Д. підвищення кількості кортикостероїдів

39. Укажіть, за Г. Сельє загальний адаптаційний синдром включає:

А. зменшення кількості кортизолу

Б. зменшення розмірів кори наднирників

В. зменшення розмірів серця

Г. інволюцію жирової тканини

Д. інволюцію мозочка

Формат В (завдання на встановлення відповідності)

40. Установіть відповідність між стадіями стресу і їх проявами:

А. алярм - реакція 1. відновлення адаптаційних можливостей

Б. виснаження 2. вичерпування адаптаційних можливостей

В. резистентність 3. максимальний рівень опору до патогенного чинника

4. мобілізація захисних сил організму

5. зниження больової чуттєвості

41. Позначте цифрами послідовність нервово - гуморальних змін в організмі під час алярм - реакції:

А. активність симпатичного відділу гіпоталамусу

Б. виділення адренокортикотропного гормону

В. вихід кортизолу

Г. збудження передньої долі гіпофізу

Д. збудження кіркового шару наднирників

Е. збудження черевного нерву і мозкового шару наднирників

Є. інтенсивне перетворення глікогену в глюкозу

Ж. посилене виділення в кров адреналіну і норадреналіну

Формат SA (відкриті завдання з короткою відповіддю)

Допишіть пропущені слова

42. Механізми стресу в організмі людини реалізуються на рівні ____ регуляції, що _____ специфічністю _______.

43. В ранні строки адаптації спостерігається _____ запам’ятовування _____ стимулів і ______ пам’яті на нейтральні подразники.

44. В більш пізні строки адаптації спостерігається _____ запам’ятовування _____ стимулів і ______ пам’яті на нейтральні подразники.

45. Копінг – це ___, який людина використовує щоб ___ з ____ ситуацією.

Дайте визначення

46. Емоційний стрес – це....

47. Хронічний стрес – це...

48. Гострий стрес – це ...

49. Фізичний стрес – це ...

Формат D (комплексні завдання з категорії логічних пар)

50. Серед наведених видів стресу, визначте їх характерні риси:

А. дістрес 1. вторинносигнальний

Б. еустрес 2. первинносигнальний

В. психоемоційний 3. позитивний

Г. фізичний 4. руйнівний

51. Серед наведених стадій стресу, визначте їх характерні риси:

А. стадія виснаження 1. виділення кортизолу

Б. стадія опору 2. вичерпування “енергії адаптації”

В. стадія тревоги 3. домінування анаболічних процесів

ІІІ рівень складності.

Формат SAQ (завдання відкритого типу з обґрунтуванням, або з розгорнутою відповіддю)

Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її

52. Загальним” називається адаптаційний синдром, бо приводе до часткових змін в організмі.

53. Стресову реакцію забезпечують кортикостероїди.

54. Кортизол допомагає людині не лише адаптуватися до умов існування, але і вижити.

55. Щоб стрес виконував свою адаптаційну функцію, людина повинна рухатися.

Дайте розгорнуту відповідь на запитання

56. Пригадайте, як і коли виникають “хвороби адаптації” та наведіть приклади

57. Розкрийте особливості незавершеної адаптації.

58. Опишіть роль функціональної асиметрії мозку в процесі адаптації.

59. Поясніть, у чому полягає взаємозв’язок руху, стресу і адаптації.

60. Пригадайте вікові особливості розвитку адаптації людини до умов існування.

Підсумкові тестові завдання з курсу “Психофізіологія”
І варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Визначте, як називається об’єднання окремих органів чи систем для одержання корисного результату:

А. фізіологічна система

Б. фізіологічне угрупування

В. функціональна одиниця

Г. функціональна система

2. Укажіть, концентрація яких іонів завжди більша на внутрішній поверхні клітинної мембрани:

А. калію

Б. кальцію

В. натрію і калію

Г. натрію і хлору

3. Згадайте, пігментний шар сітківки містить:

А. йодопсин

Б. окситоцин

В. родопсин

Г. фуксин

4. Укажіть діапазон функціонування холодових рецепторів:

А. 25 – 44 0С

Б. 38 – 43 0С

В. 10 – 14 0С

Г. 27 – 34 0С

5. Визначте, що включають несвідомі механізми свідомих дій:

А. надсвідоме

Б. неврози

В. підпорогове сприйняття

Г. сновидіння

6. Назвіть принцип поведінкової діяльності, що характерний для нейронів центральних структур:

А. пластичності

Б. регідності

В. ціленаправленості

Г. цілеспроможності

7. Визначте теорію, що пов’язує виникнення сну з періодичною зміною активності підкоркових центрів сну і бадьорості:

А. кортикальна

Б. теорія П. К. Анохіна

В. теорія центрів сну

Г. хімічна

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Пригадайте, перетворення світлової енергії в біоелектричну енергію, що несе інформацію до зорових центрів, здійснюється у паличках сітківки за участю:

А. епітеліального пігменту

Б. йодопсину

В. меланіну

Г. родопсину

Д. фусцину

9. Визначте місцезнаходження нейронів другого порядку вісцеральної сенсорної системи:

А. довгастий мозок

Б. кора головного мозку

В. міст

Г. мозочок

Д. середній мозок

10. Укажіть, подразнення якої структури мозку призводить до переривання тривалої та короткочасної пам’яті:

А. довгастого мозку

Б. гіпокампу

В. мозолистого тіла

Г. ретикулярної формації

Д. хвостатого ядра

ІІ рівень складності

Завдання з визначеною кількістю правильних відповідей.

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

11. Визначте теорії, які стверджують, що емоційні переживання завжди супроводжуються окремими вегетативними процесами:

А. інформаційна теорія

Б. таламічна теорія

В. соматична теорія

Г. теорія Джеймса – Ланге

Д. теорія Р.Плутчека

12. Пригадайте, за Фрейдом до категорії передсвідомого належать:

А. контролюємі дії

Б. латентні бажання

В. нахили

Г. приховані бажання

Д. уява

Завдання на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар

13. Установіть відповідність між частинами лімбічної системи та їх роллю у формуванні поведінки людини:

А. мигдалеподібнео тіло 1. гальмує поведінкові реакції

Б. морський коник 2. здійснює агресивно-захисні реакції

В. прозора перетинка 3. пригнічує розвиток сексуальної поведінки

4. прискорює поведінкові реакції

5. створює харчові та захисні мотивації

14. Позначте цифрами послідовність структур, що входять до складу анатомічного кільця Папера:

А. гіпоталамус

Б. гіппокамп

В. зорові бугри

Г. маміллярні тіла

Д. переднє ядро таламуса

Е. поясна звивина

15. Серед наведених видів стресу, визначте їх характерні риси:

А. дістрес 1. вторинносигнальний

Б. еустрес 2. первинносигнальний

В. психоемоційний 3. позитивний

Г. фізичний 4. руйнівний

Відкриті завдання з короткою відповіддю.

16. Допишіть пропущені слова. Виникнення відчуття власного "Я" — це зіставлення ________ інформації і пам'ятного ______.

17. Дайте визначення. Досвід – це ...

ІІІ рівень складності. Завдання відкритого типу з обґрунтуванням або з розгорнутою відповіддю.

18. Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її. Парадоксальний сон захищає організм від перегріву?

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

19. Охарактеризуйте основні особливості “сенсорного голоду”.

20. Поясніть функціонування динамічних програм поведінки.

ІІ варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Пригадайте, тривалість потенціалу дії в нервових волокнах дорівнює:

А. 0,1 мс - 0,5 мс

Б. 0,5 мс – 1 мс

В. 1,5 мс – 2 мс

Г. 2,5 мс – 3 мс

2. Назвіть рецептори, що сприймають подразнення від предметів і явищ зовнішнього світу:

А. екстерорецептори

Б. інтерорецептори

В. контактні

Г. механорецептори

3. Визначте, що є вищою формою відбиття дійсного світу:

А. відображення

Б. відчуття

В. свідомість

Г. сприйняття

4. Укажіть сенсорну систему, у якої найнижчі адаптаційні можливості:

А. больова

Б. тактильна

В. температурна

Г. рухова

5. Назвіть, до чого призводить руйнування ядер шву:

А. безсоння

Б. зникнення повільної стадії сну

В. зникнення швидкої стадії сну

Г. постійного сну

6. Укажіть, скільки м’язових волокон іннервує руховий нейрон:

А. залежно від кількості кінцевих гілочок

Б. два

В. декілька, залежно від функції нейрону

Г. одне

7. Назвіть збудливі тканини:

А. епітеліальна

Б. жирова

В. нервова

Г. сполучна

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Визначте структурні компоненти сітківки:

А. аксони прегангліозних клітин

Б. асоціативні комплекси

В. первинний проміжний центр

Г. реципрпокна частина

Д. суміжні нейрони

9. Назвіть метод реєстрації магнітних полів нейронів:

А. електроенцефалографія

Б. електроміографія

В. інтроскопія

Г. магнітоенцефалографія

Д. томографія

10. Визначте структури, які розміщуються паралельно посмугованим волокнам скелетного м’язу і кріпляться на них:

А. нервово – м’язові веретена

Б. рецептори м’язів внутрішніх органів

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1303
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1303 -> Історія перекладознавства в україні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка