Міністерство освіти та науки україни харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди кафедра анатомії та фізіології людини Тестові завдання з курсу “Психофізіологія” Харків 2013Сторінка8/9
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.67 Mb.
#84707
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В. рецептори суглобів

Г. сухожилкові рецептори Гольджі

Д. хеморецептори

ІІ рівень складності

Завдання з визначеною кількістю правильних відповідей.

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

11. Назвіть, що спостерігається при віддаленні предмету від ока:

А. війчасте тіло натягується

Б. кришталик стає випуклим

В. кришталик стає опуклим

Г. напруження м’язів зростає

Д. напруження м’язів спадає

12. Визначте основні характерні особливості функціональної системи:

А. консолідація частин;

Б. наявність мотивації дій

В. наявність пристосувального результату

Г. результативність дій

Д. стабільність елементів

Завдання на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар

13. Установіть відповідність між формами пам’яті і тривалістю збереження інформації:

А. первинна 1. від десятків хвилин до місяців і років

Б. сенсорна 2. від однієї до десятків секунд

В. третинна 3. довічна

4. триває 0,1 — 0,5 с

5. триває декілька хвилин

14. Позначте цифрами послідовність ланцюгів теорії інформаційного синтезу А.М. Іваніцкого:

А. залучається до аналізу лобна кора

Б. нервові імпульси надходять до лімбічно – гіпокампального

комплексуВ. повернення збудження у проекційну кору

Г. послідовний поступ інформації від рецепторів до проекційної кори

Д. поступ інформації до асоціативної кори

Е. поступ інформації до підкоркових центрів емоцій і мотивацій

15. Серед наведених видів гальмування визначте їх ознаки:

А. вторинне 1. активація гальмівних нейронів

Б. пресинаптичне 2. зменшення кількості збуджуючого медіатору

В. постсинаптичне 3. сильне збудження збудливих нейронів

Відкриті завдання з короткою відповіддю.

16. Допишіть пропущені слова. Корисний пристосувальний результат – це _______ діяльність організмів, що спрямована на _________ внутрішніх біологічних потреб і на ______ виду.

17. Дайте визначення. Інтуїція – це ...

ІІІ рівень складності. Завдання відкритого типу з обґрунтуванням або з розгорнутою відповіддю.

18. Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її. Саме іони кальцію запускають механізм м’язового скорочення?

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

19. Поясніть твердження: “Вночі всі кішки сірі”.

20. Пригадайте характерні особливості “сенсорного маскування”.

ІІІ варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Визначте, яка наука вивчає нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини:

А. нейроанатомія

Б. нейропсихологія

В. нейрофізіологія

Г. психофізіологія

2. Пригадайте величину мембранного потенціалу:

А. 40-50 (мВ)

Б. 60-90 (мВ)

В. 100-120 (мВ)

Г. 130-150 (мВ)

3. Назвіть, де знаходиться тропонін:

А. у товстих міофіламентах

Б. у тонких міофіламентах

В. у саркоплазматичній сітці

Г. у цистернах

4. Укажіть, що потрібно для утворення позитивних емоцій:

А. задоволення потреби

Б. незадоволена потреба

В. позитивний настрій

Г. розбіжність між прогнозуємою ситуацією і отриманими результатами

5. Назвіть центральну частину аналізатора:

А. нервові шляхи

Б. скупчення нервових клітин і волокон

В. скупчення нейронів в неокортексі

Г. рецепторні клітини

6. Укажіть, очне яблуко складається з:

А. волокнистої оболонки

Б. зорового нерву

В. кохлеарних ядер

Г. повік

7. Назвіть властивість організму пристосовуватися до постійних змін навколишнього середовища з використанням знань і вмінь:

А. адаптація

Б. адаптаційний синдром

В. невроз

Г. стрес

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Визначте, до помилкових дій за Фрейдом належать:

А. дестабілізація психічного стану

Б. забуття фактів

В. оговірки

Г. описки

Д. сновидіння

9. Назвіть, що саме є фільтром для всієї інформації, яка надходить до мозку:

А. кора головного мозку

Б. надсвідоме

В. несвідоме

Г. підсвідоме

Д. свідоме

10. Визначте умовні рефлекси за ефекторною ознакою:

А. вегетативні

Б. екстерорецептивні

В. інтерорецептивні

Г. натуральні

Д. соматичні

ІІ рівень складності

Завдання з визначеною кількістю правильних відповідей.

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

11. Згадайте, гіпоталамус є центральною ланкою для реалізації підкріплюючої функції емоцій, і забезпечує:

А. задоволення якоїсь потреби

Б. отримання позитивних стимулів

В. підкріплення при навчанні

Г. уникнення емоційно негативних стимулів

Д. уникнення небажаних стимулів

12. Визначте стани свідомості людини, які найчастіше виявляються втратою розуміння послідовності власних дій, ясності думок у процесі роботи:

А. агресія

Б. депресія

В. ейфорія

Г. любовні переживання

Д. сомнамбулізм

Завдання на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар

13. Установіть відповідність між властивостями нервових центрів і їх проявами:

А. Післядія збудження 1. "засвоєння ритму"

Б. Ритмічна активність НЦ 2. мимовільне виділення медіатору

В. Трансформація ритму збудження 3. реверберація імпульсів

4. стомлюваність

5. сумація збуджень

14. Позначте цифрами послідовність етапів формування “системокванта” поведінки:

А. аналіз поведінки за допомогою зворотної аферентації

Б. виникнення метаболічної чи соціальної потреби

В. задоволення вихідних потреб

Г. формування мотивації дій

Д. формування поведінки, направленої на досягнення проміжних

результатів15. Серед наведених трактувань несвідомого, відповідно, визначте їх авторів:

А. н. – є джерелом інтуїції 1. А. Менегетті

Б. н. - несумісні ідеї, які в результаті конфлікту 2. Г. Лейбніц

були витіснені з свідомості 3. Н.С. ГербартВ. н. - нижча форма духовної діяльності, що

лежить за порогом свідомих уявВідкриті завдання з короткою відповіддю.

16. Допишіть пропущені слова. Функцією _____ півкулі головного мозку у діяльності другої сигнальної системи є аналіз звукової оболонки ____ та _______, що надходить.

17. Дайте визначення. Динамічний стереотип - це ...

ІІІ рівень складності. Завдання відкритого типу з обґрунтуванням або з розгорнутою відповіддю.

18. Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її. Відчуття раннього болю виникає при поширенні імпульсів по тонких мієлінових волокнах?

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

19. Опишіть особливості різниці ВНД людини і тварин.

20. Пригадайте, молекулярний механізм пам’яті.


ІV варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Назвіть, ким вперше було виділено психофізіологію як самостійну дисципліну:

А. А. Р. Лурія

Б. В. Вундт

В. І П. Павлов

Г. Н. Массіас

2. Пригадайте, як називається зміна вихідного стану біологічної системи в результаті раптової дії чинника:

А. збудження

Б. збудливість

В. подразливість

Г. подразнення

3. Вкажіть, малі мотонейрони є:

А. високопороговими

Б. низькопороговими

В. А + Б

Г. незбудливими

4. Визначте де спадково закріплені емоції:

А. у гіпоталамусі

Б. у довгастому мозку

В. у корі головного мозку

Г. у лімбічній системі

5. Укажіть, звуки з частотою до 20 Гц - це:

А. інфразвук

Б. октав

В. ультразвук

Г. шум

6. Згадайте, теплові рецептори функціонують в діапазоні:

А. 25 – 44 0С

Б. 38 – 43 0С

В. 10 – 14 0С

Г. 27 – 34 0С

7. Визначте функцію, яка пояснює зниження температури тіла під час сну:

А. захисна функція сну

Б. інформаційна функція сну

В. метаболічна функція сну

Г. функція забезпечення відпочинку

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Пригадайте, метод реєстрації коливань електричних потенціалів мозку - це:

А. електроенцефалографія

Б. електроміографія

В. інтроскопія

Г. магнітоенцефалографія

Д. томографія

9. Визначте тип скорочення, при якому м’яз розвиває напругу не змінюючи власної довжини:

А. ексцентричний

Б. ізометричний

В. ізотонічний

Г. міометричний

Д. коловий

10. Укажіть, на основі чого індивід описує середовище:

А. діяльності

Б. оцінки результатів

В. свідомості

Г. сприйняття

Д. філогенетичного досвіду

ІІ рівень складності

Завдання з визначеною кількістю правильних відповідей.

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

11. Виберіть рецептори, що сприймають подразнення з поверхні тіла:

А. екстерорецептори

Б. контактні

В. механорецептори

Г. тактильні

Д. фоторецептори

12. Пригадайте, нейрони ІІ порядку рухового аналізатору знаходяться в гангліях :

А. довгастого мозку

Б. проміжного мозку

В. спинальних

Г. таламуса

Д. черепних нервів

Завдання на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар

13. Установіть відповідність між видаленням структур головного мозку і патологічними проявами, що негативно відбиваються на емоційному стані людини:

А. блакитна пляма 1. агресія

Б. гіппокамп г 2. ейфорія

В. мигдалина 3. гіперфагія

4. нейтрально впливає

5. нескінченна тревога

14. Позначте цифрами послідовність етапів фоторецепції ока:

А. активація фосфодіестерази

Б. виникнення гіперполяризаційного РП

В. “вицвітання” родопсину

Г. закриття натрієвих каналів

Д. замикання натрієвих каналів

Е. збільшення проникності мембрани для йонів Са2+

Є. поглинання кванту світла молекулою родопсину

Ж. поява темнового струму

15. Серед наведених ланок провідникових шляхів вестибулярного аналізатору виберіть їх складові анатомічні структури:

А. нейрони І порядку 1. зорові бугри

Б. нейрони ІІ порядку 2. вестибулярні ганглії

В. нейрони ІІІ порядку 3. вестибулярні ядра або ядра Дейтерса

Г. нейрони ІV порядку 4. середня скронева звивина

Відкриті завдання з короткою відповіддю.

16. Допишіть пропущені слова. Ліва півкуля забезпечує ___ мову, ____ та _____.

17. Дайте визначення. Свідоме – це ...

ІІІ рівень складності. Завдання відкритого типу з обґрунтуванням або з розгорнутою відповіддю.

18. Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її. При порушенні лівої півкулі головного мозку посилюється інтенсивність негативних переживань і виникає патологічний плач?

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

19. Опишіть феномен психологічного захисту.

20. Розкрийте особливості такого стану свідомості, як гіпноз.

V варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Назвіть науковця, який вперше використав термін “психофізіологія”:

А. А. Р. Лурія

Б. В. Вундт

В. І П. Павлов

Г. Н. Массіас

2. Пригадайте, під час стану спокою мембрана нервових клітин найбільш проникна для іонів:

А. калію

Б. кальцію

В. натрію

Г. хлору

3. Визначте складову нервово – м’язової одиниці:

А. аксон

Б. еластичні волокна

В. м’язові волокна

Г. синоптичні провалля

4. Укажіть, до якого стану призводить недостатня кількість адреналіну у мозку:

А. депресії

Б. ейфорії

В. тривожності

Г. шоку

5. Визначте звук, у якому однаковою мірою представлені всі основні частоти в діапазоні чутності:

А. інфразвук

Б. тон

В. ультразвук

Г. шум

6. Пригадайте, процес фокусування світлових променів починається в:

А. війчастому тілі

Б. райдужці

В. рогівці

Г. склері

7. Визначте, руйнування блакитної плями призводить до:

А. безсоння

Б. зникнення повільної стадії сну

В. зникнення швидкої стадії сну

Г. постійного сну

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Назвіть місце утворення синапсу:

А. аксонний горбик

Б. аксоплазма

В. колатералі

Г. телодендрон

Д . телосома

9. Укажіть коли виникає статистична напруга м’язів:

А. під час присідання

Б. при бігу

В. при ковзанні

Г. при стоянні

Д. при ходьбі

10. Визначте, постійна чи спонтанна активність виявлена у рецепторів:

А. больових

Б. нанорецепторів

В. тактильних

Г. фоторецепторів

Д. холодових

ІІ рівень складності

Завдання з визначеною кількістю правильних відповідей.

Виберіть декілька правильних відповідей з 5-ти запропонованих

11. Пригадайте, швидкість проведення ПД у мієлінових нервових волокнах збільшується за рахунок наявності в них:

А. мієлінових муфт

Б. нейромедіаторів

В. осьового циліндра і плазматичної мембрани

Г. перехварів Ранв’є

Д. шваннівської оболонки і плазматичної мембрани

12. Визначте процеси, які спостерігаються при наближенні предмету до ока:

А. війчасте тіло натягується

Б. кришталик стає випуклим

В. кришталик стає опуклим

Г. напруження м’язів зростає

Д. напруження м’язів спадає

Завдання на встановлення відповідності та комплексні завдання з категорії логічних пар

13. Установіть відповідність між видами болю і їх основними рисами:

А. вісцеральний 1. поверхневий біль

Б. пізній 2. тривалий, ниючий біль

В. ранній 3. охоплює внутрішні органи

Г. соматичний 4. легко локалізується

5. спонтанно активний

14. Позначте цифрами послідовність процесів під час передачі збудження в синапсі:

А. виход медіатора у синаптичну щілину

Б. виникає ПД

В. змінюється іонна проникність мембрани синоптичного горбика

Г. сумація ЗПСП чи ГПСП

Д. утворюється медіатор – рецепторний комплекс

Е. утворюється ЗПСП чи ГПСП

15. Серед наведених ланок провідникових шляхів слухового аналізатору виберіть їх складові анатомічні структури:

А. нейрони І порядку 1. верхня скронева звивина

Б. нейрони ІІ порядку 2. корінці присінково - завиткового нерву

В. нейрони ІІІ порядку 3. кохлеарні ядра

Г. нейрони ІV порядку 4. медіальні колінчасті тіла

Відкриті завдання з короткою відповіддю.

16. Допишіть пропущені слова. Під час сну ми стаємо функціонально ____, бо очі ___ ______сигналів ззовні.

17. Дайте визначення. Навчання – це ...

ІІІ рівень складності. Завдання відкритого типу з обґрунтуванням або з розгорнутою відповіддю.

18. Виберіть правильну відповідь (Так / Ні) та обґрунтуйте її. У людини є багато умовних рефлексів, що не потребують для власного виникнення безумовного підкріплення?

Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

19. Пригадайте характерні особливості делірія (безумства).

20. Пригадайте характерні особливості гіпотези Р. Сперрі.

VІ варіант

І рівень складності. Завдання з однією правильною відповіддю.

Оберіть лише одну правильну відповідь з 4-х запропонованих

1. Назвіть різницю потенціалів, яка виникає між зовнішньою мембраною і цитоплазмою клітини у стані спокою:

А. мембранний потенціал

Б. ПД

В. ПС

Г. реобаза

2. Проходячи в ЦНС по різних аферентних волокнах, нервові імпульси можуть сходитись до одних і тих же проміжних і еферентних нейронів. Пригадайте назву цього факту:

А. індукція

Б. принцип домінанти

В. принцип зворотного зв’язку

Г. принцип конвергенції

3. Визначте, що саме є ядром функціональної системи:

А. методи діяльності

Б. оцінка діяльності

В. процес пристосування

Г. фактори діяльності

4. Назвіть рівні структури індивідуальності людини з позицій системного підходу:

А. клітинний

Б. нейронний

В. сомато - морфологічний

Г. популяційний

5. Визначте, мимовільне згадування є проявом:

А. несвідомого

Б. розуму

В. свідомого

Г. уяви

6. Згадайте теорію, яка наголошує, що потік збудження спрямовується таламусом у кору великих півкуль так, що в даний момент у стані збудження знаходиться тільки один з таламічних центрів:

А. “інформаційного синтезу”

Б. “повторного входу”

В. “прожекторна теорія”

Г. “світлової плями”

7. Укажіть, при далекозорій рефракції промені перетинаються:

А. за сітківкою

Б. на сітківці ока

В. на сліпій плямі

Г. перед сітківкою

Виберіть одну правильну відповідь з 5-ти запропонованих

8. Визначте вид гальмування умовних рефлексів, яке пов’язане з дією стороннього подразника та є природженою властивістю нервової системи:

А. внутрішнє

Б. зовнішнє

В. первинне

Г. рецепторне

Д. стабільне

9. Пригадайте, сприйняття істини шляхом її прямого зіставлення без основи за допомогою доказів – це:

А. автоматизм

Б. інтуїція

В. істерія

Г. мотив

Д. установка

10. Укажіть, де саме знаходяться нейрони третього порядку вісцеральної сенсорної системи:

А. в довгастому мозку

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1303
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1303 -> Історія перекладознавства в україні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка