Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібникСторінка7/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.93 Mb.
#12450
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Теми рефератів, доповідей:


 1. Поняття державної таємниці, її відмінність від конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

 2. Проблемні питання визначення суб’єкта злочинів, передбачених статтями 335-337 КК України.

 3. Відмежування порушення правил міжнародних польотів від суміжних злочинів.


Література до теми: [14, 15, 18, 23, 26, 41, 45, 57, 63, 73, 113, 125-132, 136, 137, 139-145, 149, 150, 206].
Лекція

2 год.

Семінарське заняття

4 год.

Практичне заняття

4 год.

Самостійна робота

2 год.Ключові терміни та поняття до теми:

Посяганням на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця є умисне вбивство або замах на вбивство хоча б однієї із зазначених у ст. 348 КК України осіб. Опір - це активна фізична протидія здійсненню відповідними працівниками своїх обов'язків.

Державні символи, опір, втручання, погроза, насильство, посягання на життя, державний діяч, громадський діяч, представник влади, працівник правоохоронного органу, державний виконавець, військовослужбовець, самоправство, підроблення документів, підкуп.
Семінарське заняття № 1 з теми 16.

План


 1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

 2. Наруга над державними символами.

 3. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 4. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби .

 5. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

 6. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.


Семінарське заняття № 2 з теми 16.

План

 1. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.

 2. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

 3. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації.

 4. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.

 5. Самоправство.

 6. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.


Практичне заняття № 1 з теми 16.

План


 1. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

 2. Втручання у діяльність державного діяча.

 3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.


Практичне заняття № 2 з теми 16.

План

1. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

2. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.

3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.Самостійна робота теми 16.

План

1. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.

2. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Питання для самоконтролю:


 1. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 338 КК України?

 2. Що таке опір як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 342 КК України?

 3. Чим опір (ст. 342 КК) відрізняється від злісної непокори (ст. 185 КпАП)?

 4. Що слід розуміти під виконанням службових обов’язків представником влади або працівником правоохоронного органу?

 5. Хто належить до представників влади?

 6. Хто відноситься до працівників правоохоронних органів?

 7. В чому полягає відмінність між злочином, передбаченим ст. 349 КК України, і захопленням заручників (ст. 147 КК України)?

 8. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 356 КК України?

 9. Чим відрізняється злочин, передбачений ст. 354 КК України від прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України)?


Теми рефератів, доповідей:

1. Відмінність посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця від умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку.

2. Відмінність опору від злісної непокори працівнику правоохоронного органу.

3. Порівняльна характеристика “Вимагання” та “Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань”.


Література до теми: [14, 15, 29, 39, 59, 60, 61, 68, 72, 74, 76, 78, 79, 85, 113-116, 125-132, 136, 137, 139-146, 149, 150, 152, 172, 176, 190, 192, 200, 228, 239].
Лекція

- год.

Семінарське заняття

2 год.

Практичне заняття

2 год.

Самостійна робота

- год.Ключові терміни та поняття до теми:

Електронно-обчислювальна машина (комп'ютер) – комплекс електронних та інших технічних пристроїв, за допомогою якого здійснюється автоматична обробка даних. Комп'ютерна інформація - це текстова, графічна чи будь-яка інша інформація (дані), яка існує в електронному вигляді, зберігається на відповідних носіях і може створюватись, змінюватись чи використовуватись за допомогою ЕОМ.

Електронно-обчислювальні машини (комп’ютери), комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, мережі електрозв’язку, комп’ютерна інформація, носії комп’ютерної інформації.Семінарське заняття з теми 17.

План

 1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

 2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

 3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.

 4. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.

 5. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.


Практичне__заняття_№_1_з_теми_18_.__План'>Практичне заняття з теми 17.

План

 1. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

 2. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку.

 3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.


Питання для самоконтролю:

 1. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 361 КК України?

 2. Що таке автоматизовані електронно-обчислювальні машини (комп’ютери)?

 3. Що таке носії ком’ютерної інормації?

 4. Що таке шкідливі програмні чи технічні засоби?

 5. Що слід розуміти під несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України)?

 6. Що слід розуміти під значною шкодою у статтях 361-3631 КК України?

 7. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 362 КК України?

 8. Які ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 363 КК України та який це склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони?

 9. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 363 КК України?

Теми рефератів, доповідей:

  1. Спірні питання визначення предмету злочинів, передбачених розділом ХVІ Особливої частини КК України.

  2. Напрямки удосконалення кримінально-правової боротьби з комп’ютерними злочинами.


Література до теми: [8, 14, 15, 53, 57, 113, 125-132, 133, 137, 139-145, 149, 150, 161, 173, 191, 194, 203, 210, 234].Лекція

2 год.

Семінарське заняття

4 год.

Практичне заняття

4 год. + МК

Самостійна робота

2 год.


Ключові терміни та поняття до теми:

Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням.

Службова особа, зловживання владою, перевищення влади, службове становище та службові повноваження, службове підроблення, службова недбалість, неправомірна вигода.
Семінарське заняття № 1 з теми 18.

План


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

 2. Зловживання владою або службовим становищем.

 3. Перевищення влади або службових повноважень прцівником правоохоронного органу. Відмежування від суміжних злочинів.

 4. Службове підроблення.

 5. Службова недбалість.Семінарське заняття № 1 з теми 18.

План

 1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

 2. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

 3. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

 4. Зловживання впливом.


Практичне заняття № 1 з теми 18.

План

1. Підкуп особи, яка надає публічні послуги.

2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Практичне заняття № 2 з теми 18.

План

1. Провокація підкупу.

2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.
Самостійна робота з теми 18.

План


 1. Кваліфікація дій службової особи, коли підроблений нею документ використовувався для вчинення іншого злочину або для його приховування.

 2. Відмежування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) від підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України).

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг..


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка