Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Постанови Пленуму Верховного Суду УкраїниСторінка10/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Постанови Пленуму Верховного Суду України:


 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 456 с.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – К. : Алеута; ЦУЛ, 2011. – 400 с.

 3. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Верховного суду України від 07.02.2003 № 2 / Офіційний сайт Верховної ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03

 4. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 26.04.2002р. // www.rada.gov.ua

 5. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 30.05.2008р.

 6. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 1.11.1996р. // www.rada.gov.ua

 7. Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 28.09.1990р. // www.rada.gov.ua

 8. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 116 // Урядовий кур’єр. – 01.01.1996. – №20.

 9. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р.

 10. Про деякі питання застосування судами України адміністративного і кримінального законодавства у зв’язку із набранням чинності Законом України від 22.05.2003р. “Про податок з доходів фізичних осіб”: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 28.05.2004р. // www.rada.gov.ua/

 11. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 08.10.2004р. // www.rada.gov.ua

 12. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005р. // www.rada.gov.ua

 13. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 3.06.2005р. // www.rada.gov.ua

 14. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України №17 від 10.12.2004р. // www.rada.gov.ua

 15. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 2.07.1976р. // www.rada.gov.ua

 16. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 26.04.02р. // www.rada.gov.ua

 17. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005р. // www.rada.gov.ua

 18. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 12.06.2009р.

 19. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 від 23.12.2005р. // www.rada.gov.ua

 20. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 27.02.2004р. // www.rada.gov.ua

 21. Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 22.12.2006р. // www.rada.gov.ua

 22. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002.

 23. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26.12.2003р. // www.rada.gov.ua

 24. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 26.03.93р. // www.rada.gov.ua


Підручники та навчальні посібники:

 1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України.-К.: ТОВ “Атіка”: Академія:Ельга.- Н., 2001. - 654, [1]с.

 2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - К.: МП “Каннон”, 2001. - 1102с.

 3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- К.: А.С.К.-2002.-936с.

 4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- 2-ге вид., переробл., доповн. - К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. І., Клименко В. А., Матишевський П. С. та ін.] // Відповідальний редактор С.С. Яценко. — 4-ге вид., перероб. та доп. — К. : А.С.К., 2005. — 848 с.

 6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. І., Клименко В. А., Матишевський П. С. та ін.] // Відповідальний редактор С.С. Яценко. — 3-ге вид., перероб. та доп. — К. : А.С.К., 2003. — 1088 с.

 7. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. И., Клименко В. А., Матышевський П. С. и др.] // Отв. ред. С.С. Яценко. — 3-е изд., испр. и доп. — К. : А.С.К., 2004. — 1096 с.

 8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - 3.вид., перероб. та доп. — К. : Атіка, 2003. — 1054 с.

 9. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - К. : А.С.К., 2004. — 1216 с.

 10. Уголовный кодекс Украины: Научно-практ. комментарий / [Авт. колектив: Бабий А.П., Гончар Т.А., Загика А. В., Кармазин Ю.А., Кучанский С. Н.] Е.Л. Стрельцов (отв.ред.) — 3.изд., перераб. и доп. — Х. : Одиссей, 2005. — 864 с.

 11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – [6-те вид., переробл. та доповн.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 1236 с.

 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – [9-те вид., переробл. та доповн.]. – К. : Юридична думка, 2012. – 624 с.

 13. Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. / Брич Л.П., Навроцький В.О -Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2003.-135 с.

 14. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів третього курсу / Уклад Панов М. І., Кривоченко Л. М., Борисов В. І., Ломако В. А., Ярмиш Н. М., Дорош Л. В., Зінченко І. О., Киричко В. М., Касинюк В. І., Гізімчук С. В., Кураш Я. М., Самощенко І. В., Тютюгін В. І., Городецький Ю. В., Пономаренко Ю. А., Мохончук С. М., Козак В. А., Анісімов Г. М., Шевченко Є. В., Радутний О. Е., Пащенко ОО., Дзюба Ю. П., . Грінчак С. В. – Х.: НЮА ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 97 с.
 1. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів 3-го курсу / Уклад.: М.І. Панов та інші. – Х.: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2004. – 229 с.

 2. Збірник задач для практичних занять з кримінального права. Особлива частина / Укладачі: Денисов С.Ф., Лень В.В., Зозуля П.П. та інші.– Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2003.–106 с.

 3. Збірник задач з кримінального права. Особлива частина.- К.: УАВС,1995.-111 с.

 4. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України. Особлива частина.: Навч. посібник для курсантів, студентів юридичних навчальних закладів /Савченко А.В. / Міжнародний наук.-техн. Ун-т, Нац. акад. Внутр.справ України.-К.:Знання,.-2002.-76с.


Література до теми 1. «Поняття та система Особливої частини кримінального права України, злочини проти основ національної безпеки України»

 1. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. – Ред.-вид. центр “Київський університет”, 1997. – 162 с.

 2. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів// Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. – К., Либідь, - 1992. – Вип. 5.

 3. Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій// Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 139-141.

 4. Гуторова Н.О., Дорош Л.В., Сенаторов М.В. Кримінальне право України: фундаментальні та прикладні проблеми // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 20 – 33.

 5. Єпур Г.В. Проблеми підвищення ефективності взаємодії Загальної та Особливої частин кримінального законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 4. – С. 53 – 69.

 6. Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – №3. – С.84-86.

 7. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка: 2002. – 640 с.

 8. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. - 222 с.

 9. Поняття особливої частини кримінального права, її значення і система. Кваліфікація злочинів і її значення. / Кучера А.В. Івано-Франківськ, Сімик. - 2003. - 20 с.

 10. Практикум по квалификации преступлений: Учебное пособие / [ Ю.А. Кучер, А.С. Беницкий, В.А. Зверяка и др. ] – Луганск :ЛАВД, 2003. – 88с.

 11. Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І. Кримінальне право України: проблеми теорії і практики застосування // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 7. – С. 3 – 14.


Література до теми 2. «Злочини проти життя та здоров’я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості»

  1. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. – №3. – С.150-154.

  2. Андреева Л. Разграничение истязания и смежных составов преступлений // Социалистическая законность. – 1980. – №6.

  3. Баржов В.И., Куну В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации – Харьков, 1995.

  4. Борисов В., Гуторова Н., Сенаторов М. Науково-практична конференція "Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи (науковий огляд) // Вісник Академії правових наук України. Збірник наукових праць. – Харків, 2004. – № 2 (37). – С. 250 – 258.

  5. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: НПКФ “Консул”, 1995. – 104 с.

  6. Васецов А. Некоторые вопросы квалификации умышленных убийств // Советская юстиция. – 1980. – №5.

  7. Гальперин И. Ответственность за изнасилование // Социалистическая законность. – 1980. – №5.

  8. Глушков В.А Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К., Наук. думка, 1987. – 200 с.

  9. Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів // Право України. – №7. – 1999.

  10. Грищук В.К. Загальний, родовий та безпосередні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я людини // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 – 89.

  11. Грищук В.К. Питання системності кримінально-правового захисту людини за новим Кримінальним кодексом України. // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 110-113.

  12. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу в Україні правовими засобами (правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аспект): Монографія.- К.: РВВ Української академії внутрішніх справ , 1994.

  13. Коржанський М. Кримінально-правова охорона особи: види і помилки // Юридичний вісник України. – 1995. – № 12.

  14. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – 204с.

  15. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 184 с.

  16. Литвин О.П. Кримінально - правовий захист життя та здоров’я громадян України: Монографія / Ред. В.О. Глушков; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу.- К.: Наук. світ., 2001.- 200 с.

  17. Мачужак Я.В. Відповідальність за статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // ВВСУ. – 1997. – №3. – С.52-60.

  18. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

  19. Орлеан А. М. Людина - потерпіла особа чи предмет злочину? // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 року.-К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004.- С. 54-57

  20. Остапенко Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статтті 116, 117, 118 КК України) ): Автореф. дис... к.ю.н./ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.- К., - 2004.

  21. Панєвін О. Усунути помилки в справах про статеві злочини // Право України. – 1992. – №10. – С.28-31.

  22. Полешко А. Рада Європи на захисті прав людини // Право України. – 1999. – №7.

  23. Портнов И. Неосторожное убийство в сочетании с умышленным причинением менее тяжких телесных повреждений // Советская юстиция. –1978. – №3.

  24. Свиридов Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканості особи // Право України. – 1999. – №5. – С.74-75.

  25. Сенаторов М.В. Проблеми урахування обставин, пов'язаних із потерпілим, при кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 року.-К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004.- С. 87-90.

  26. Сташис В.В., Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана личности в Украине. – Харьков, 1978.

  27. Сташис В.В., Бажанов М.И. Личность под охраной уголовного закона. – Симферополь. – 1997.

  28. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против жизни, здоровья, свободы и чести личности. Конспект лекций. – Харьков, 1992.

  29. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности // Сборник судебных решений по уголовным делам. – К., 1993.


Література до теми 3. «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина, проти власності»

  1. Андрушко П.П. Права громадян на задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів та їх захист як об’єкт кримінально-правової охорони // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матер. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ) 3-4 жовтня 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002. – С.159-164.

  2. Бажанов М. Й. Ответственность за кражу личного имущества граждан и за разбой по советскому уголовному законодательству. – Харьков, 1957.

  3. Гузун В., Милюков С. Критерии определения момента окончания хищения социалистического имущества // Советская юстиция. – 1984. – №7.

  4. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – 632 с.

  5. Ємельянов В.П. Защита прав собственности уголовным законодательством. – Харьков: Рубикон, 1996. – 127 с.

  6. Клименко В.А., Мельник Н.Н. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. – К., 1993.

  7. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти власності. – К., 1995.

  8. Кудрявцев В. Н. Письма с комментариями. (О понятии вооруженного разбоя) // Сов. юстиция. – 1962. – № 24.

  9. Кузнецов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999. – №7.

  10. Лановенко Й.П. Охрана трудовых прав. – К., 1975.

  11. Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України. – 2002. – №2. – С.115-119.

  12. Лихова С., Берзін П. Кримінально-правова охорона трудових прав людини, громадянина, працівника // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2004. – №11. – С. 37-49.

  13. Лишашов Й., Тенчов Э. О квалификации хищений государственного или общественного имущества в особо крупных размерах // Советская юстиция. – 1983. – №14.

  14. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення // Право України. – 1999. – №7.

  15. Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и смежные составы преступлений // Социалистическая законность. – 1978. – №8.

  16. Ляпунов Ю. Разграничение присвоения и растраты социалистического имущества // Советская юстиция. – 1984. – №1.

  17. Матишевський М. Злочини проти політичних і трудових прав громадян // Радянське право. – 1964. – №1.

  18. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К., 1996.

  19. Моисеенко Г., Степичев С. Отграничение разбоя от грабежа, соединенного с насилием // Сов. юстиция. – 1968. – № 15.

  20. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана. – Харьков, 1980.

  21. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. – Харьков, 1977.

  22. Пинаев А.А. Основные вопросы квалификации хищений. – Харьков, 1974.

  23. Сабитов Р. Квалификация хищений совершенных с использованием обмана // Сов. юстиция. – 1973. – №19.

  24. Тарарухин С. Отграничение хищений от злоупотребления служебным положением // Соц. законность. – 1965. – № 1.

  25. Тельнов П. Квалификация групповых хищений социалистического имущества // Сов. юстиция. – 1971. – № 17.

Література до теми 4. «Злочини у сфері господарської діяльності, проти довкілля»

  1. Андрушко П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №10. – С.16-22.

  2. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. – К.: Форум, 2004. – 160 с.

  3. Белахов А.Л. Ответственность за выпуск нестандартной или некомплектной продукции // Под. ред. В.А. Тверденко. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 102.

  4. Белінський О., Філіпов В., Кобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. – 1996. – № 7. – С. 21.

  5. Белінський О., Філіпов., Папатка О., Лісова В. Законодавство України про відповідальність за податкові правопорушення // Право України. – 1995. – № 11. – С.54.

  6. Берзін П. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2003. – №1. – С.36-42.

  7. Білецький В. Удосконалення боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 1997. – № 9. – С. 32.

  8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України // Випуск 4. Оподаткування в Україні. – 1998. – С. 352.

  9. Вольфман Г.И. Ответственность за преступления в области охраны природы. Квалификация и наказания // Под. ред. В.И. Новоселова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1984. – 79 с.

  10. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства: Наук. вид. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2002. – 635 с.

  11. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: раздел VII Особенной части УК Украины с научно-практическим комментарием. – Харьков: Одиссей, 2003. – 256 с.

  12. Жевлаков Э.Н. Преступление против природных богатств СССР. – М.: ВЮЗИ, 1983. – 87с.

  13. Кореневский Ю.В. Уголовная ответственность за обман покупателя и заказчиков. – М.: Юрид. лит., 1978. – 71с.

  14. Короткевич М. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та відмежування цього злочину від суміжних складів злочину // Право України. – 2000. – № 7. – С. 35.

  15. Кравченко О. Деякі міркування з приводу законопроекту про відповідальність за контрабанду та порушення митних правил // Право України. – 2000. – №5. – С. 59.

  16. Кузьменко Б. Корупція і економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави // Право України. – 1997. – № 7. – С. 12.

  17. Кузьменко Б. Політологічний: кримінальний аналіз корупції, тіньової економіки і організованої злочинності у пострадянській Україні // Право України. – 1998. – № 6. – С.103.

  18. Кузьмечов В. Комплексний аналіз економічних злочинів // Право України. – 2000. – № 12. – С.145.

  19. Леонтьев Б.Ш. Ответственность за хозяйственные преступления // М.: Юрид. лит., 1963. – С.192.

  20. Лильник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики. – М., 1998. – С. 184.

  21. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2001. – № 12. – С.88.

  22. Матусовський Г., Корж В., Бущан О. Проблеми розслідування кримінальних справ про злочини у сфері економіки // Право України. – 1997. – № 8. – С. 90.

  23. Мельник П.В. Кримінально-правова відповідальність за незаконну порубку лісу: окремі питання // Право України. – 2001. – №6.

  24. Міхітарен А. Про вдосконалення кримінального законодавства спрямованого на боротьбу з незаконним виготовленням та реалізацією міцних спиртних напоїв // Право України. – 2000. – № 6. – С. 90.

  25. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – №1. – С.34-41.

  26. Мокош Я. Загальнонаукові методи в методиці дослідження кількісних даних у справах про економічні злочини // Право України. – 1999р. – № 9. – С.90.

  27. Мокош Я. Засоби дослідження кількісних даних злочинної економічної діяльності // Право України. – 2000. – № 5. – С. 114.

  28. Москвін Ю. Розслідування злочинної діяльності в сфері економіки // Право України. – 2000. – № 6. – С. 63.

  29. Навроцький В. Злочини проти природи. Лекції для студ. юрид. факультетів. – Львів.: Вид-во ЛДУ ім. Франка, 1997. – 56с.

  30. Павлов Л. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60.

  31. Панов М., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкції за фінансові злочини // Право України. – 2000. – № 9. – С. 56.

  32. Повелицина П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР. – М.: “Юридическая література”, 1987. – 87с.

  33. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 72.

  34. Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) // Право України. – 1997. – № 9. – С. 22.

  35. Попович В.М. Тіньова економіка.–К.,1998. – 448 с.

  36. Рябов А.А. Ответственность за нарушение законодательства о землепользовании // Отв. ред. Н.И. Краснов. – М.: “Юридическая литература”, 1986. – 86с.

  37. Савченко О. Особливості боротьби з податковою злочинністю в сучасних умовах: актуальні пропозиції // Право України. – 2000. – № 10. – С. 79.

  38. Сасов В.А. Екологічні злочини: проблеми теорії та практики // Схід –№7 (14), – вересень 1997р.

  39. Сасов В.А. Кримінально-правова оцінка екологічних злочинів // Вісник Донецького університету. Серія В. Економічні науки. – Вип. 2. – 1999.

  40. Сушко Ю. Використання спеціальних знань судових експертів-економістів для профілактики правопорушень в сфері економіки // Право України. – 1997. – № 7. – С. 25.

  41. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Обьект и система. – Х.: Высшая школа, 1984.

  42. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – 2000. – № 2. – С. 61.

  43. Шевченко В. Практика боротьби з контрабандою підакцизних товарів // Право України. – 1999. – № 4. – С.112.

  44. Широков В.А. Преступления в области охраны окружающей среды. – Хабаровск: Изд-во Хабаровской высшей школы МВД, 1985. – 64 с.


Література до теми 5. «Злочини проти громадської безпеки, проти безпеки виробництва, проти безпеки руху та експлуатації транспорту»

 1. Анкова С., Нагнойний Я. Бандитизм. Спірні питання кваліфікації // Право України – 1998. – № 3. – С. 75-76.

 2. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. – К.: Юнона-М, 2002. – 723 с.

 3. Антипенко В.Ф. Тероризм: Кримінологічна та кримінально-правова характеристика // НАУ України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К.: НБУВ, 1999. – С.59.

 4. Бахуринська О. До питання про потерпілого від порушення вимог законодавства про охорону праці (ст.271 КК України) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. – С.85-88.

 5. Бєлоконєв В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил водіння або експлуатації військових машин // Право України. – 2000. – № 3. – С. 56-59.

 6. Борисов В.И. Ответственность за преступные нарушения правил безопасности промышленного производства: Учебное пособие. – Харьков, 1976.

 7. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.

 8. Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці. – К., 1991.

 9. Димитров Ю. Боротьба зі злочинністю: деякі проблеми і шляхи її вирішення // Право України. – 1998. – № 1. – С. 108-111.

 10. Дорошенко А. Терор і тероризм // Політика і час. – 1997. – № 8. – С. 14-21.

 11. Дремин В.Н. Терористична діяльність організованих злочинних груп // Весы Фемиды. – 1998. – № 2. – С. 11-14.

 12. Дурдинець В. Боротьба із злочинністю має бути всеохоплюючою, ефективною // Право України. – 1998. – № 1. – С. 25-33.

 13. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 289 с.

 14. Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83-85.

 15. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий // Практ. пособие. – М.: Юрид. литература, 1989. – 221с.

 16. Зеленецький В.С. Структура злочинної теорії боротьби з злочинністю // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3-10.

 17. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник. – М.: Транспорт, 1989. – 255с.

 18. Іванов Ю. Місце угону у кримінальному законодавстві на сучасному етапі // Право України. – 1998. – № 5. – С.81-84.

 19. Кирилко О. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права // Право і закон. – 1998. –Вип. 33. – С. 118-124.

 20. Кобзаренко П.В. Про об’єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісник Київського університету. Серія права. – К., 1971. – Вип.12. – С.26-27.

 21. Ковалів М. Прогнозування криміногенної обставини на об’єктах транспортного комплексу України: шляхи її усунення // Право України. – 2000. – № 3. – С.71-73.

 22. Коробеев А.И. Транспортные правонарушения: квалификация и ответственность // Практ. пособие. – М.: Юрид. лит., 1990. – 127с.

 23. Лановенко И.П., Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. – К.: Наук. думка, 1989. – 280 с.

 24. Маляренко В., Борисов В. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. – №6. – С.81-88.

 25. Матышевский П. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964. – С.14-75.

 26. Постика А. Проблеми криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності // Вісник України. –1998. – № 6. – С. 3-7.

 27. Романов М., Кирєєв В. Перешкода й небезпека для руху як предмет аналізу слідчим та суддею // Право України. – 1995. – № 8. – С. 44-46.

 28. Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків, 2003. – 145 с.

 29. Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. – Харьков, 1981. – 172 с.

 30. Фріс П.Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України. – 1995. – № 1.

 31. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Плай, 1997.

 32. Черв’якова О.Б. Деякі питання притягнення осіб до відповідальності за Законом України “Про боротьбу з корупцією”// Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С.199-124.

 33. Шумський П., Пришко А. Корупція і організована злочинність // Право України. – 1998. – № 6. – С. 19-21.

 34. Яценко С.С. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності за терористичний акт // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ України. – 2003. – №1. – С.67-72.


Література до теми 6. «Злочини проти громадського порядку та моральності, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров»я населення»

  1. Берзін П.С. Поняття “застосування зброї” у кваліфікації насильницьких злочинів // Весы Фемиды. – 2000. – №1. – С.35-39.

  2. Берзін П.С. Поняття “застосування предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень” у кваліфікації особливо злісного хуліганства // Весы Фемиды. – 2000. – №4. – С.32-38.

  3. Гальченко Ф., Матышевский П., Яценко С. Квалификация хулиганства // Советская юстиция. – 1972. – №13. – С.8-9.

  4. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К.: Вища школа, 1987. – С.145-161.

  5. Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1973. – 200 с.

  6. Дешков С.Ф. Англо-американське законодавство щодо злочинів проти моральності // Придніпровський науковий вісник. – 1997. – №9. – С. 37-44.

  7. Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49. – С.8-10.

  8. Козаченко О. Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №5. – С.91-93.

  9. Мамалуй А.А. Некоторые вопросы ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность // Проблемы законности. – 1999. – Вып. 37. – С. 193-196.

  10. Мирошниченко Н.А, Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – К., 1988.

  11. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

  12. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. – Харьков, 1994.

  13. Піщенко Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту // Право України. – 1999. – №3. – С. 50-55.

  14. Проституция и преступность // отв. ред. И.К. Шмаров. – М.: Юрид. лит., 1991. – 303с.

  15. Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. – К., 1997.

  16. Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров’я населення (коментар законодавства та судової практики). – К.: Істина, 2001. – 192 с.

  17. Фетисенко К., Бантишев О. Відповідальність за виготовлення або поширення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості // Радянське право. – 1987. – №8. – С. 37-39.

  18. Ягодинський В. Удосконалювати організацію боротьби з втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність // Право України. – 2000. – №3. – С. 100-102.

Література до теми 7. «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»

  1. Андрушко П.П. Коментар до ст.357 КК України // Офіційний вісник України. – 2001. – 10-16 листопада.

  2. Андрушко П.П. Коментар до ст.358 КК України // Нотаріат для Вас. – 2002. – №3. – С.10-15.

  3. Андрушко П.П. Коментар до статей 361-363 КК України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: Наук.-техн. збірник. – Вип. 4. – К.: Нац. техн.. ун-т “КПІ”, МОН України, Департамент спец. телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, 2002. – С.23-29.

  4. Бажанов М.І. Злочини проти порядку управління. – Харків, 1971. – 75с.

  5. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.

  6. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения. Методики расследования/ Ассициация российских работников правоохратительных органов. – М.: Право и закон, 1996. – 180 с. (Х628.1 В397)

  7. Дьяков С.В. Ответственность за государственные преступления. – М.: Юридическая литература, 1998. – С. 118-146.

  8. Кузнєцов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – №7. – 1999.

  9. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. – 2001. – №3. – С.75-78.

  10. Лісовий В. “Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – №2. – С.86-88.

  11. Максименко О. Последствия нарушения таможенных правил // Бизнес информ. – 1998. – №6. – С.24.

  12. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

  13. Осадчий М. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – С.109-112.


Література до теми 8. «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти правосуддя»

  1. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

  2. Берзін П.С. Кримінальна відповідальність за постановлення завідомо неправосудних постанови і ухвали у цивільних та кримінальних справах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – 37. – С.19-25.

  3. Брич Л. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків держави. – Львів, 1998.

  4. Брусницин Л. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 45-56.

  5. Дудоров О.О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара // Автореферат дис. кан. юрид. наук. – К., 1994.

  6. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – С.328-426.

  7. Жук В.Г. Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про відповідальність за посадові злочини // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – №5. – С.46-50.

  8. Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України. – 2002. – №3. – С.118-120.

  9. Клименко В. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві // Юридичний вісник України. – 2000. – 26 жовтня - 1 листопада.

  10. Коржанський М. П’ять статей – сім помилок // Юридичний вісник України. – 1996. – № 8.

  11. Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – 1996. – №6. – С.68-72.

  12. Машеренко В. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії кримінального розслідування кримінальної справи // Право України. – 2001. – № 4. – С. 40-41.

  13. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.

  14. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Розмежування складів злочинів “зловживання владою або службовим становищем” та “перевищення влади або посадових повноважень” // Право України. – 1997. – №2. – С.31-33.

  15. Рожкова В. Щодо поняття “затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину” // Право України. – 2001. – №8. – С.86-89.

  16. Свєтлов О.Я., Трофимов С.В. Визначення поняття посадової особи в новому КК України // Правова система України: теорія і практика. – К., 1993.

  17. Трубников В.М. Научно-практический комментарий к Закону Украины “Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”. – Харьков: Рубикон, 1998. – 112 с.

  18. Уголовная ответственность за должностные преступления // В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Киев: Блиц-Информ, 1996.


Література до теми 9. «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку»

  1. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Навч. посібник. – К.: Істина, 2003. – 136 с.

  2. Белоконев В. Современные проблемы воинских должностных преступлений // Предпринимательство, государство и право. – 2001. – №5. – С. 97–100.

  3. Бєлоконєв В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил водіння або експлуатації військових машин // Право України. – 2000. – №3. – С. 56-59.

  4. Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взаємовідносини // Право України. – 2002. – №3. – С.147-150.

  5. Майоров І. Питання гармонізації кримінального законодавства України з правом збройних конфліктів // Право України. – 1999. – №2. – С.79-80.

  6. Попович В. Кримінальна відповідальність за злочини проти людяності // Проблеми державотворення в Україні. Матер. X регіон. наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2004 р.). – Львів, 2004. – С.507-509.

  7. Хавронюк М.І., Дячук С.І., Мельник М.І. Військові злочини: Коментар законодавства // Відп. ред. М.Д. Дрига, В.І. Кравченко. – К.: А.С.К., 2002. – 272 с.

  8. Яценко С.С. Геноцид // Юрид. енциклопедія. Т.1: А-Г. – К.: Укр. енциклопедія, 1998. – С.573-574.

  9. Яценко С.С. Міжнародні злочини // Юрид. енциклопедія. – Т.3: К-М. – К.: Укр. енциклопедія, 2001. – С.694-696.

  10. Яценко С.С. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни // Юрид. енциклопедія. Т.4: Н-П. – К.: Укр. енциклопедія, 2003. – С.567-568.

  11. Яценко С.С. Порушення законів та звичаїв війни // Юрид. енциклопедія. Т.4: Н-П. – К.: Укр. енциклопедія, 2003. – С.674-675.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

 4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

 5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

 6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пошукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

 7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

Рада Європи / http://www.coe.int/
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка