Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власностіСкачати 109.04 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір109.04 Kb.
#1700

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держдепартаменту

від 06.02.2002 № 8 (із змінами)

М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н ИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Україна, МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06. Факс: (044) 494-06-67.


ЗАЯВА

про реєстрацію авторського права на твір

Службові відмітки: Підпис начальника відділу ►

Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
Номер свідоцтва

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Прошу зареєструвати авторське право на службовий твір1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Попередня чи альтернативна назва твору _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Галузь творчої діяльності _______________________________________________________

Наука, література чи мистецтво3. До якого об’єкту авторського права належить твір _____________________________________

___________________________________________________________________________________


4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені)
___________________________________________________________________________________

Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата остаточного завершення роботи над твором ► Число ____ Місяць ________ Рік ________
6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо) _________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Відомості про використані твори:
7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним ____________________________

___________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

___________________________________________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні – ; Так – , _________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації

___________________________________________________________________________________

та назву реєстру


9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **
9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________
Громадянин ► _______________________ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
Анонімно

Під псевдонімом
* Необхідне позначити “X”

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви

10. Відомості про особу(осіб), якій(им) належать авторські майнові права на службовий твір

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):

11.1. Автор(и), роботодавець

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________


11.2. Довірена особа автора(ів), роботодавця ▼ ___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________
12. Видача свідоцтва (свідоцтв):
Надіслати за вказаною адресою _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Видати заявнику ____________________________________________________________________

Прізвище, ініціали


13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

Кількість аркушів

Кількість примірників

Примірник твору (форма, в якій представлено твір)Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов’язків


Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії, пов’язані з підготовкою до державної реєстрації авторського права на твірПлатіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твірДокумент, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)Інші документи, що додаються до заяви


14. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:

Заявник __________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________________________________

з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою

М.П.


Дата ► Число ______ Місяць ______________ Рік __________

Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Висновки відділу державної реєстрації:

права автора підлягають реєстрації – відмова у реєстрації – заявку відхилено –


Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації

Лист подовження до бланку заяви про

реєстрацію авторського права на твір
9.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________
Громадянин ► _______________________ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
Анонімно

Під псевдонімом9.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________
Громадянин ► _______________________ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
Анонімно

Під псевдонімом
* Необхідне позначити “X”Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства
file -> Перелік науково-технічних баз даних

Скачати 109.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка