«Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»Скачати 435.06 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір435.06 Kb.
#145
1   2   3

2.2.3 Засоби виробництва

Комп’ютер - електронний пристрій, який може опрацьовувати значні обсяги інформації з великою швидкістю і високою точністю та надійністю.

Комп’ютери використовують для перетворення, відображення, зберігання, пересилання, пошуку та накопичення інформації.

Комп’ютер виконує складні обчислення, допомагає розв’язувати інженерні та економічні задачі тощо. Щоб вручну відтворити його кілька секундну роботу, людині потрібні роки. Опрацьовану за допомогою комп’ютера інформацію, записують на магнітні чи оптичні диски, де вона зберігається тривалий час. За допомогою комп’ютерів нараховують зарплату, виконують банківські операції; контролюють виробничі процеси; проектують машини; навчають студентів; діагностують хворих; проводять телеконференції. Комп’ютер дає змогу швидко підготувати й роздрукувати будь-який текст: лист, довідку чи документ; намалювати кольорову картинку чи відтворити мелодію.

За допомогою комп’ютерної мережі пересилаються тексти, рисунки тощо. За лічені секунди з інформаційних банків на екран дисплея або папір подається інформація про розклад руху літаків, поїздів, про наявність книжок у бібліотеці, зміст енциклопедичних словників та довідників, комерційна інформація про діяльність фірм і корпорацій. Комп’ютери використовують в інформаційних системах. Інформаційні системи - це системи автоматизованої опрацювання інформації, її зберігання, пошуку, перетворення, пересилання тощо. Прикладами таких систем є системи керування польотами літаків чи зорельотів, системи продажу квитків на літаки та поїзди (наприклад, система «Експрес»), банківські системи.

Роботою комп’ютера керує людина (користувач) за допомогою програм, тобто послідовності команд, які розв’язують певну задачу.

Будь-який комп’ютер повинен виконувати п’ять основних функцій: введення, виведення, обробку інформації, збереження інформації, забезпечення керування роботою комп’ютера.

Зрозуміти, що таке персональний комп’ютер, як він влаштований і працює, неможливо, не з’ясувавши, що таке інформація (сировина з якою працює комп’ютер). Найпростіше запитання те, на яке однозначно можна відповісти «так» або «ні» . Для збереження таких відповідей необхідна мінімальна кількість ресурсів комп’ютера. Таку одиницю інформації називають бітом. Математичним еквівалентом значень «так» або «ні» можуть слугувати значення 1 та 0. Вісім біт об’єднуються у байт. З байтів формуються кілобайти, мегабайти, гігабайти.

Ядром настільного персонального комп’ютера (ПК) є три компоненти, які є необхідними для повноцінної його роботи: монітор, клавіатура та системний блок. Природно, що комп’ютер може бути обладнаний додатковими периферійними пристроями: мишкою, принтером, сканером тощо.

Основою системного блоку є системна плата (материнська плата), яка містить центральний процесор (виконує арифметичні та логічні перетворення даних), а також гнізда для під’єднання і контролю діяльності плат оперативної пам’яті та зовнішніх пристроїв (контролери зовнішніх пристроїв). Всі функціональні частини ПК, що розташовані у системному блоці і не встановлені на материнській платі, повинні підключатись до неї, щоб дати можливість інформації «подорожувати» між цими частинами і елементами материнської плати.

Вузловим компонентом ПК є центральний процесор (ЦП). Він виконує обчислювальну роботу, керує обміном даних між оперативною пам’яттю та пристроями вводу - виводу. Продуктивність ЦП залежить від частоти, яку задає йому тактовий генератор. Частота тактових сигналів вимірюється у мегагерцах. Робоча частота ЦП - це частота тактового генератора, при якій ЦП може надійно працювати.

Всі електронні компоненти ПК постійно обмінюються інформацією між собою і зв’язані за допомогою шин (сукупності ліній та мікросхем), які реалізують передачу електричних сигналів між різними компонентами ПК. На сьогоднішній день широко використовуються стандарти на шини: шина РСІ-Express, PCI, AGP. Швидкість передачі даних між пристроями залежить від розрядності шини (кількості провідників). Сучасні шини даних це 64-ьох розрядні шини. Інша група ліній утворює адресні шини - шини адресації даних оперативної пам’яті. Термін «адреса пам’яті» означає співставлення певної комірки пам’яті з елементом, що передається по шині даних. Кожна комірка даних пам’яті ПК має власну адресу, і при зчитуванні чи записуванні значення даних, ЦП повинен вказати за якою адресою він хоче зчитати або записати дані. Розрядність адресної шини визначає максимально можливе число адрес оперативної пам’яті і визначається за формулою: максимальне число адрес = 2n, де n - кількість розрядів адресної шини. Сучасні 32-х розрядні шини забезпечують доступ більш як чотирьох мільярдів елементів пам’яті.


2.2.4 Зв’язок з іншими професіями

За родом своєї діяльності оператор комп’ютерного набору може працювати: • оператором комп’ютерної верстки;

 • укладальником тексту;

 • оператором з введення даних в ЕОМ;

 • конторськими службовцями;

 • секретарем-друкаркою;

 • секретарем-стенографісткою;

 • програмістом.


2.2.5 Тип діяльності

Професія оператора комп’ютерного набору, за класифікацією Є.О.Клімова, відноситься до типу професій «Людина - знакова система». Сфера діяльності - цифри, формули, таблиці, тексти.Вимоги:

 • ретельність,

 • терпіння,

 • стійкість уваги,

 • вміння бачити те, що стоїть за умовними знаками,

 • здатність довго зосереджувати увагу,

 • швидкість і точність рухів,

 • схильність до роботи на одинці.
  1. Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці


2.3.1 Ступень тяжкості та напруженості праці

Оператори працюють сидячи за столом. За кожним спеціалістом закріплена машина. Контакти з іншими особами, крім програмістів, обмежені. Як правило, робочий процес на комп’ютері безперервний.

До несприятливих факторів в діяльності оператора з комп’ютерного набору відносяться довготривала сенсорно-перцептивна і нервово-психічна напруга.

Протипоказанням для оволодіння даною професією є слабкий зір, дальтонізм, хронічні захворювання слухового апарату, органічні захворювання центральної нервової системи.

Обмежень щодо статі немає. Оператором комп’ютерного набору працюють переважно молоді люди.


   1. Режим праці та відпочинку

Тривалість робочого дня - 8 годин (для неповнолітніх - 7 годин). Тривалість перерви: одна перерва на обід, через кожну годину роботи перерва 5-10 хв., а через 2 год. - 15хв.;

Тривалість додаткової відпустки 6 днів.

Змінність: одна, дві або три зміни (залежно від місця роботи - редакції, видавництва тощо).
2.3.3 Особливі умови та фактори праці

При виконанні робіт на персональних комп’ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці. До самостійної роботи на персональних комп’ютерах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці та правил з електробезпеки. В подальшому вони повинні проходити інструктаж на робочому місці щоквартально.

Особи, що постійно працюють на персональних комп’ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки.

Під час роботи на персональних комп’ютерах мають місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: • фізичні: підвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень іонізації повітря;

 • психофізіологічні: статичні та динамічні перенавантаження, розумове перенапруження, перенапруження зорового аналізатора.

Робота персональних комп’ютерів супроводжується електромагнітним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі на персональному комп’ютері є відстань в 50 см від екрану. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується в приміщенні з персональним комп’ютером збільшувати вологість повітря.

Навколо оператора повинен бути забезпечений відповідний розподіл яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості оточуючих поверхонь предметів не повинно перевищувати в робочій зоні 3:1.Перед початком роботи необхідно:

Ввімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні, де знаходяться персональні комп’ютери.

Перевірити справність електропроводів, штепсельних вилок, розеток, наявність заземлення.

Відрегулювати освітленість робочого місця.

Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил підставки для ніг.

Для зниження зорового напруження підставку з оригіналами тексту розташовують на тій самій відстані, що й клавіатура комп’ютера, а при «сліпому методі» набору тексту - вертикально з невеликим нахилом.

Ввімкнути комп’ютер, відрегулювати яскравість екрану, мінімальний розмір точки, що світиться, контрастність.

При виявленні будь-яких несправностей, до роботи не приступати і повідомити про це керівника.Під час роботи:

При виконанні роботи на комп’ютері слід сидіти прямо, не напружуватися.

Не дозволяється сторонніх розмов, подразнюючих шумів.

Необхідно постійно слідкувати за функціонуванням систем опалення і кондиціювання.

Для зниження напруженості праці, оператору необхідно рівномірно розподіляти навантаження і раціонально чергувати види діяльності: приймання і видавання результатів з роботою за екраном тощо. У вечірні години не повинні виконуватися роботи або завдання, які потребують прийняття складних рішень або відповідальних дій.

Тривалість безперервної роботи за екраном не повинна перевищувати 4-х годин. Через кожну годину праці необхідно робити перерву 5-10хв., а через дві години - 15хв., під час яких рекомендується виконувати комплекс вправ з виробничої гімнастики, а якщо є можливість, в окремому приміщенні проводити сеанси психофізіологічного розвантаження.

Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці.

Забороняється:

Працювати за комп’ютером без спеціального фільтру для екрану.

Закривати вентиляційні отвори комп’ютера, що може призвести до його перегрівання.

Класти будь-які речі на вузли комп’ютера.

Самотужки ремонтувати апаратуру.

Використовувати очищувальну рідину або аерозольні очищувачі для чищення поверхонь апаратури комп’ютера. Для цього використовують чисту вологу ганчірку при вимкнутому комп’ютері.

Допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи.

Перебувати у приміщенні з персональним комп’ютером у верхньому одязі.

Приймати їжу і курити на робочому місці.

Працювати одному в комп’ютерному центрі.Після закінчення роботи:

Вимкнути процесор і монітор. Штепсельні вилки витягнути з розеток.

Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик столу.

Ретельно вимити руки водою з милом.

Вимкнути кондиціонер й освітлення.

Перебування у приміщенні персональних комп’ютерів після закінчення роботи не дозволяється.

Рекомендується в окремій кімнаті провести сеанс психофізіологічного розвантаження та зняття втоми.
2.3.4 Можливості помилок у роботі, аварій і травматизму

Помилки у роботі, аварії та травматизм у операторів комп’ютерного набору можуть виникнути внаслідок недотримання правил техніки безпеки, відсутності належних (безпечних) умов праці для них.

Під безпекою праці розуміють систему законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, які забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатність людини в трудовому процесі.

В аварійних ситуаціях:

У випадку раптового припинення подавання електроенергії вимкнути апаратуру і витягнути штепсельні вилки з розеток.

У випадку появи запаху горіння, або виявленні спалаху негайно вимкнути апаратуру і електрообладнання, сповістити керівництво, а в разі необхідності приступити до гасіння вогню, виконуючи вимоги протипожежної безпеки.

2.4 Вимоги професії до робітника
2.4.1 Необхідний рівень загальноосвітніх знань

Успішність роботи оператора комп’ютерного набору залежить від рівня його професійних знань та вмінь.

Кваліфікаційні вимоги до оператора комп’ютерного набору - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи.

Оператор комп’ютерного набору повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних; робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Оператор комп’ютерного набору повинен вміти: готувати і читати різну документацію, опрацьовувати її на комп’ютері, передбачати збої у роботі комп’ютера і встановлювати причини різних збоїв, оформляти результати робіт відповідно до інструкцій.
2.4.2 Психофізіологічні вимоги

Поряд з високими вимогами до здоров’я людини діяльність оператора комп’ютерного набору висуває підвищені вимоги до його психофізіологічних та психологічних якостей, передусім до пізнавальної, емоційно-вольової сфер і характеру людини.

Важливу роль у діяльності оператора відіграє зорове сприйняття. По-перше, воно бере участь в ознайомленні оператора із завданням програміста, реалізації цього завдання. По - друге, управління ЕОМ здійснюється в умовах зчитування оператором різноманітних зорових сигналів на шкалах різних елементів і пристроїв ЕОМ. Завдяки цим сигналам, оператор виконує певні дії і маніпуляції, спрямовані на запуск машини, її зупинку, сповільнення чи зміну напрямку функціонування системи. Такого типу професійні завдання висувають високі вимоги до точності зорового сприймання та його об’єму. Оператор повинен також добре розрізняти світлові сигнали різного кольору та їх інтенсивність.

Великого навантаження зазнає увага оператора. Під час роботи вона напружена, спрямована на зчитування значної за обсягом зорової інформації, зосереджена на виконанні завдання в цілому. Успішне розв’язання такого роду професійних завдань вимагає від оператора високо-розвиненої стійкості уваги, здатності до її концентрації.

Для того, щоб оператор міг успішно контролювати роботу всіх пристроїв ЕОМ, він повинен постійно стежити за різними візуальними сигналами, що подаються одночасно чи послідовно. Успішно зчитують інформацію і не допускають помилок при роботі на ЕОМ спеціалісти, які не лише мають відмінні професійні знання, а й досягли високого рівня розвитку розподілу і переключення уваги.

У оператора комп’ютерного набору високої кваліфікації повинна бути добре розвинена пам’ять. Він мусить пам’ятати багато різних правил та інструкцій з обслуговування машини, знати способи застосування різних засобів і методів управління нею, пам’ятати значення і місце кожного командного пристрою та індикатору. Хороша пам’ять допомагає оператору швидко і точно засвоїти інструкції і вказівки програміста, що гарантує швидкість маніпуляцій, сприяє підвищенню продуктивності праці. Високий темп роботи потребує від оператора точних і безпомилкових дій, постійного поповнення професійних знань. Помилки та неточності неприпустимі, тому що можуть спотворювати зміст отриманої інформації чи спричиняти пошкодження техніки, що дорого коштує. Це висуває високі вимоги до розвитку довготривалої, короткочасної і оперативної пам’яті працівника.

На деяких етапах професійної діяльності оператора важливу роль відіграють зорові уявлення. Так, починаючи роботу, він повинен зв’язати інструкції і вказівки програміста з уявленнями про машину, її пристрої, з конкретними операціями, які необхідно здійснити для виконання одержаного завдання. Крім того, у процесі діяльності оператор одержує інформацію про функціонування ЕОМ у закодованому вигляді. На основі аналізу цієї інформації в нього формуються уявлення про хід виконання завдання і його етапи. Все це свідчить про те, що в основі побудови оператором функціонального образу професійної діяльності у підготовчий період і у процесі роботи лежать продуктивна уява і абстрактно-логічне мислення.

Однією з умов успішної роботи оператора є дуже високий рівень розвитку швидкості і точності рухів. Це пояснюється тим, що продуктивність праці оператора значною мірою залежить від його темпу роботи, здатності швидко і правильно набирати цифри чи букви на клавіатурі машини. За кожним пальцем закріплені певні клавіші. Досвідчені оператори набирають необхідну інформацію на клавіатурі «сліпим» методом, тобто не дивлячись на неї, а концентруючи всю увагу на інформаційному матеріалі, зображеному на моніторі.

Робота оператора комп’ютерного набору одноманітна. Водночас вона вимагає від оператора високої відповідальності і постійної уваги протягом усього робочого дня. У таких умовах добре справляються з роботою оператори з високим рівнем емоційної стійкості.

Недостатній рівень розвитку самовладання, емоційної стабільності створює передумови для виникнення стану підвищеної стомлюваності, нервового напруження.

Важливою психологічною умовою успішної діяльності оператора комп’ютерного набору є високий розвиток професійно-важливих якостей. Серед них:


 • висока відповідальність,

 • дисциплінованість,

 • працьовитість,

 • точність у роботі,

 • ретельний самоконтроль і вольова саморегуляція,

 • наполегливість у досягненні мети,

 • прагнення до розширення і підвищення професійних знань.

Робота на ЕОМ цікава для тих людей, хто може протягом тривалого часу зосереджуватися на виконанні складних, але досить одноманітних операцій, любить маніпулювати цифрами, знаками, системою знаків, віддає перевагу роботі, яку може виконувати індивідуально.

2.5 Професійне навчання
Рівень професійної освіти для оператора комп’ютерного набору 2 категорії - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, без вимог до стажу.

У разі роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо, та роздрукування текстів на лазерному принтері - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією оператора комп’ютерного набору першої категорії не менше 1 року.


2.5.1 Умови та порядок вступу до професійного навчального закладу

Професію оператора комп’ютерного набору можна набути у навчальних закладах системи профтехосвіти та через систему підготовки та перепідготовки державної служби зайнятості.

До навчальних закладів системи професійно-технічної освіти приймаються громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які мають базову або повну загальну середню освіту. Прийом громадян інших держав, осіб без громадянства здійснюється відповідно до чинного законодавства та угод України з іншими державами.

Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Громадяни до 28 років можуть здобути професію оператора комп’ютерного набору в професійно-технічних училищах, а після 28 років - в позашкільних навчальних закладах (курсова підготовка, перепідготовка).

Обмеження допускаються тільки за медичними показниками професійної непридатності, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.

Вступники подають на ім’я директора заяву про прийом до професійно-технічного закладу із зазначенням обраної професії чи спеціальності, місця проживання та необхідності працевлаштування, до якої додають:


 • оригінал документа про освіту;

 • медичну довідку встановленого зразку;

 • 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Особисто пред’являють паспорт або свідоцтво про народження, документ про відношення до військового обов’язку. Особи, які направляються на навчання підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм власності та державною службою зайнятості, подають ті ж самі документи.

Прийом документів від вступників проводиться у терміни, що встановлені професійно - технічними закладами, а через службу зайнятості - у терміни, обумовлені відповідною угодою.

Зарахування до професійно-технічних закладів здійснюється шляхом конкурсного відбору.

Пільгами при зарахуванні до професійно-технічних закладів освіти користуються діти - сироти і діти, які залишилися без опіки батьків, особи, які цільовим призначенням направляються роботодавцями, та інші особи згідно з встановленим порядком.


2.5.2 Матеріальне заохочення професійного навчання

Зараховані до навчальних закладів профтехосвіти забезпечуються стипендією, згідно чинного законодавства.

Безробітні, які направлені на навчання службою зайнятості, отримують матеріальну допомогу на період навчання у розмірах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Фінансування підготовки фахівців у навчальних закладах проводиться:


 • за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 • за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб для роботи у недержавному секторі народного господарства;

 • за рахунок власних коштів особи - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства (за бажанням);


2.5.3 Провідні навчальні дисципліни

Підготовка спеціалістів за професією оператор комп’ютерного набору (код професії - 4112) проводиться за такими предметами: 1. охорона праці;

 2. основи роботи на ПК;

 3. машинопис;

 4. робота у середовищі Windows XX, MS Office;

 5. робота з базами даних;

 6. основи діловодства;

 7. основи роботи в Інтернеті;

 8. робота з електронною поштою;

 9. основи технічного редагування та оформлення тексту на базі видавничих систем;

 10. робота з оргтехнікою та засобами зв’язку;

 11. основи ринкової економіки;

 12. основи трудового законодавства.2.5.4 Форми та тривалість навчання

Особи, що зараховані у навчальні заклади профтехосвіти на базі середньої освіти навчаються - 1 рік, на базі неповної середньої освіти - 3 роки.

Форма навчання - денна.

Вступ до навчального закладу проводиться відповідно до умов прийому до навчальних закладів професійно-технічної освіти. Форма навчання денна з присвоєнням кваліфікації оператор комп’ютерного набору.


2.5.5 Суміжні професії

За допомогою вивченого матеріалу можна оволодіти такими суміжними професіями: 1. оператор комп’ютерної верстки;

 2. укладальник тексту;

 3. оператор з введення даних в ЕОМ;

 4. асистент референта;

 5. друкарка;

 6. секретар керівника;

 7. секретар-друкарка;

 8. обліковець;

 9. тощо.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 435.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка