«Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Протипоказання до навчання та виконання професійних обов’язківСкачати 435.06 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір435.06 Kb.
#145
1   2   3

2.6 Протипоказання до навчання та виконання професійних обов’язків
2.6.1 Медичні протипоказання

Професія оператора комп’ютерного набору висуває підвищені вимоги до функціонального стану сенсорно-перцептивної та нервово-психічної систем організму.Медичними протипоказаннями для оволодіння професією оператора комп’ютерного набору є:

 • вроджені та набуті вади серця без порушення кровообігу;

 • юнацька гіпертонічна хвороба 1ст.;

 • артеріальна гіпертонія;

 • геморогічні діатези, гемолітична анемія;

 • деформації хребта (сколіоз та ін. );

 • порушення хапаючої та утримуючої функцій кисті працюючої руки;

 • поліартрит хронічний неспецифічний;

 • залишкові явища перенесених органічних захворювань ЦНС та травм;

 • міопатія та аміотрофія;

 • означена вегетативна дисфункція, неврастенія, неврози;

 • значне зниження слуху на обидва вуха, неврит слухових нервів;

 • шкірні захворювання (екзема, нейродерміт);

 • короткозорість малого та середнього ступеню без змін на очному дні, а також далекозорість

 • відсутність одного ока або різьке зниження гостроти зору на одне око;

 • хронічні захворювання очей (блефарит, кон’юктивіт);

 • занижене сприйняття кольорів;

 • юнацька глаукома;

 • означена затримка фізичного та статевого розвитку.2.6.2 Психофізіологічні та психологічні обмеження

Швидка втомлюваність сенсорно-перцептивного апарату, слабка концентрація та низький рівень розподілу уваги, порушена комбінаторика, погіршена координація рухів, тремор, тік, неврівноваженість, імпульсивність або загальмованість перебігу нервових процесів.

Операторам комп’ютерного набору радимо не уникати періодичних профілактичних медичних оглядів.

2.7 Заробіток
2.7.1 Матеріальне заохочення під час навчання

Відповідно до Постанови КМ України від 7.06.99 р. №992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», учням, що навчаються у закладах професійно-технічної освіти нарахування заробітної плати проводиться згідно з установленими системами оплати праці за роботу, виконану ними під час виробничої практики. Нараховані підприємством кошти учням профтехосвіти можуть розподілятись таким чином:

50% коштів переказується навчальному закладу для здійснення статутної діяльності;

решта 50% коштів для виплати заробітної плати учням.

Учні, які навчаються отримують харчування за бажанням.
2.7.2 Заробітна плата

Діапазон заробітку оператора комп’ютерного набору у державних, приватних та комерційних установах досить значний, як правило, на користь останніх. Якщо у державних структурах рівень заробітної плати визначається відповідною сіткою посадових окладів, то у приватному секторі рівень заробітної платні визначається відповідно до можливостей підприємства, організації, установи і обумовлюється контрактом, що складається під час прийому особи на роботу.

Разом з тим, робочі навантаження та кількість виконуваних оператором комп’ютерного набору функцій, у тому числі таких, що не відповідають посадовим обов’язкам, у приватних та комерційних установах значно більші.

2.8 Перспективи зайнятості
2.8.1 Запоруки зайнятості

Вірогідність працевлаштування за професією оператор комп’ютерного набору досить висока за рахунок широкої сфери застосування.

Потреба у фахівцях цієї професії постійно зростає, адже сфера використання персональних комп’ютерів охоплює практично усі види діяльності людини, пов’язані зі сприйняттям, обробкою і передачею інформації і вже зараз неможливо уявити існування людини без електронно-обчислювальних машин.

Роботу оператора комп’ютерного набору виконують як чоловіки, так і жінки, та переважно молодь.

Чисельність молоді, яка виконує роботу оператора постійно зростає.

У перспективі, завдяки розширенню та модернізації комп’ютерного парку, що веде до покращання умов та оплати праці, їх чисельність, безумовно, буде зростати ще більше.


2.8.2 Ризик безробіття

Ризик безробіття у операторів комп’ютерного набору мінімальний і пов’язаний, перш за все, з недостатньою професійною підготовкою, відсутністю вмінь та навичок для виконання даної роботи.

Для роботодавця важливо аби працівники виконували свою роботу не тільки сумлінно, а ще й професійно.

Професійні знання оператора комп’ютерного набору можна реалізувати сьогодні у будь-якій галузі народного господарства.


2.8.3 Підвищення кваліфікації

Підвищені вимоги, що висувають роботодавці до кваліфікації та якості робочої сили у сучасних умовах, зобов’язують операторів комп’ютерного набору до набуття більш складних професійних знань, опанування висот професійної майстерності.

Шляхами і формами підвищення їх кваліфікації і набуття досвіду є самоосвіта безпосередньо на робочому місці, виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, курсах навчання (другій) суміжній професії. Операторам комп’ютерного набору підвищення кваліфікації варто спрямовувати на поглиблення знань ділової української мови, іноземних мов, ділового етикету, візуальної психодіагностики, методик контролю і керування власним психічним станом та позитивного впливу на людей, засвоєння державних стандартів і нормативних документів з діловодства та справочинства.

Оператори комп’ютерного набору можуть підвищувати рівень своїх знань у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації і набути одну із професій даного профілю з присвоєнням відповідного освітнього кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст, спеціаліст, майстер.

Підвищення кваліфікації оператора комп’ютерного набору може відбуватися через оволодіння ним суміжними професіями: секретаря - референта, архіваріуса, оператора комп’ютерної верстки, укладальника тексту, оператора з введення даних в ЕОМ тощо.

Професійний досвід та постійне підвищення кваліфікації надають можливість оператору комп’ютерного набору займати посади завідувачів комп’ютерного бюро, спеціалістів різних категорій певного профілю.

Спеціальна вища освіта, яку можна набувати через стаціонарну, вечірню, дистанційну або заочну форму навчання, допомагає оператору комп’ютерного набору отримати ґрунтовні професійні знання з організації комп’ютерної справи, архівної справи, програмування автоматизованих систем, іноземних мов, менеджменту персоналу тощо та обійняти відповідні, в тому числі керівні посади.


 1. ВИСНОВКИ

Отже, зробимо висновки з проблеми, що була вивчена.

В майбутньому, можливо, і винайдуть магічний спосіб повністю автоматизованої підготовки документів. На сьогодні, нажаль, ще не винайшли. А тому продовжують використовувати складну систему програмного і апаратного забезпечення, яка дозволяє досягнути бажаного результату.

Спеціалісти, разом з перевагами використання комп’ютерів, з хвилюванням відзначають і можливі негативні наслідки: комп’ютер витісняє людину з різних сфер життя; надмірне захоплення електронними іграми веде до втрати реального сприйняття навколишнього світу, деформує людську систему цінностей тощо.

Та все ж позитивний ефект комп’ютеризації набагато вищий. Комп’ютер розширює наш кругозір, відкриває доступ до мережі інформації. Він прискорює і удосконалює комунікацію за допомогою електронної пошти, а також впливає на демократизацію спілкування. За допомогою ЕОМ соціально незахищені верства населення, які, наприклад, мають фізичні вади, можуть активно займатися трудовою діяльністю. Для деяких некомунікабельних людей спілкування з комп’ютером - чи не єдиний вид діалогу, в якому вони приймають участь. Робота з машиною, завдяки її «товариськості», дає змогу почувати себе комфортно, а деяким навіть впевнено. І, нарешті, робота з комп’ютером розвиває логіку, організовує думки, розвиває інтелектуальні здібності людини.

Для роботи оператором комп’ютерного набору необхідно мати великий об’єм знань, вміти користуватися різними програмами. Потрібно правильно створити робоче середовище.

Щоб досягнути максимальної продуктивності використання робочого часу треба дотримуватися таких рекомендацій: • потрібно вибирати комп’ютерну платформу, виходячи не тільки з особистого досвіду, але і з вимог, що диктуються сучасними технологіями;

 • комп’ютер має бути обладнаний потужним і продуктивним процесором, який в змозі швидко обробляти зображення і об’ємні робочі файли. Сьогодні не має необхідності економити на процесорі, щоб просиджувати в кріслі, очікуючи виконання чергової операції;

 • необхідно вмонтувати в комп’ютер достатню кількість оперативної пам’яті, щоб запускати складні графічні пакети. Оперативної пам’яті в окремо взятій робочій станції має бути не менше 512 Мбайт. Звичайно було б краще, якщо у комп’ютері було б оперативної пам’яті 1024-2048 Мбайт;

 • монітор має бути широким, він повинен чітко і якісно відтворювати графічні зображення, які можна розпізнавані не напружуючи зір;

 • потрібно вибирати програмні продукти, які найбільш ефективно працюють у вашому робочому середовищі. Ви, принаймні, маєте мати текстовий процесор, програму управління векторною графікою, програму макетування сторінок, додаток редагування фотографій;

 • жоден працівник фірми з комп’ютерного набору чи друку документів не в змозі оволодіти тонкощами виконання всіх задач, тому придбайте різні засоби для навчання: книги, журнали, відеокасети;

 • необхідно оцінити можливості ваших співробітників і всіх зайнятих в процесі підготовки документів. Не потрібно намагатися виконати самостійно максимум роботи - це не тільки не вигідно, а й втомлює. Тільки спільна і правильно побудована робота всього персоналу дозволить швидко і ефективно виконати завдання.

Отже, дослідивши дане питання, ми дійшли висновків, що потреба на ринку праці у фахівцях професії «оператор комп’ютерного набору» постійно зростає, адже сфера використання персональних комп’ютерів охоплює практично усі види діяльності людини, пов’язані зі сприйняттям, обробкою і передачею інформації і вже зараз неможливо уявити існування людини без електронно-обчислювальних машин.

Але, необхідно пам’ятати, що найдорожча технологія не варта зламаної копійки, якщо нею буде користуватися невмілий працівник. Тому необхідно постійно тримати себе «на гребені хвилі», постійно вивчати нові, більш ефективні методи роботи і лише тоді можливо досягти професійних висот. 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Конституція України - К., 1996.

2. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996р. //ВВР. - 1997.- №2

3. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. //ВВР. -1991. - №14.

4. Закон України “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 р. //ВВР. - 1993. - №36.

5. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97. //ВВР. - 1997. - №18.

6. Закон України “Про оплату праці” від 1 травня 1995 р. // ВВР. - 1995. - №17.

7. Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.93. //ВВР. - 1993. - №5.

8. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / відп. ред. О.П.Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

9. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. - Х.: Консум, 2003.

10. Нормативні акти України про працю // Збірник законодавчих актів. - К., 1996.

11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” від 22.08.96.   1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Міністерство праці та соціальної політики України. Видавництво центру продуктивності, Краматорськ, 1998.

   2. Професія - Оператор комп’ютерного набору. Міністерство праці та соціальної політики України, ДЦЗ, ІПК ДСЗ, Київський міський ЦЗ. - К., 2001.

   3. Типовий навчальний план та програма для професійного навчання незайнятого населення (курсова підготовка).

   4. Гнатів Б.В., Кушів М.В., Пізюр Я.В. Основи роботи з ПЕОМ (лабораторний практикум) - Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політтехніка», Львівський ОЦЗ, 2001.

   5. Голомштока А.Є. Школа і вибір професії. - М., 1969.

   6. Львівський банківський інститут, Львівський обласний центр зайнятості. Лабораторний практикум. - Львів., 2001.

   7. Марголис А. Поиск и устранение неисправностей в персональних компьютерах. - К.: Фирма «Диалектика»,1994.

   8. Мессмер М. Поиск работы для «чайников».: Пер. с англ. - К.; М.: Диалектика,1998.

   9. Павлютенков Е.М. Кем быть?: Для ст. шк. возраста. - К.: Молодь, 1989.

   10. Симонович С. Windows 98: учебный курс - СПб: Питер Ком, 1998.

   11. Харвей Г. Windows 95 для «чайников». Краткий справочник. 2-е издание - К.: «Диалектика», 1996.

   12. Шульман Е. Неофициальная Windows 95. - К.: «Диалектика»,1995.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 435.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка