Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка1/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Модуль 2. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних.
Текстові тестові запитання

 1. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =КОРЕНЬ(9)

  2. =СТЕПЕНЬ(9;3)

  3. =КОРЕНЬ(9;3)

  4. * =СТЕПЕНЬ(9;(1/3))

  5. =КОРЕНЬ(3;9)

 2. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =СТЕПЕНЬ(12;5)

  2. =КОРЕНЬ(12)

  3. * =12^(1/5)

  4. =КОРЕНЬ(12;5)

  5. =КОРЕНЬ(5;12)

 3. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =1/КОРЕНЬ(7)

  2. * =1/СТЕПЕНЬ(7;4)

  3. =1/КОРЕНЬ(7;4)

  4. =1/СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

  5. =1/КОРЕНЬ(4;7)

 4. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

  2. =КОРЕНЬ(7)

  3. * =СТЕПЕНЬ(7;4)

  4. =КОРЕНЬ(7;4)

  5. =КОРЕНЬ(4;7)

 5. При перевірці статистичних гіпотез для вибору методу перевірки слід в першу чергу:

  1. використати підпрограму "Регресія"

  2. розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок

  3. визначити кількість змінних та тип шкал вимірювань змінних

  4. встановити зв'язок між змінними величинами

  5. * визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок

 6. Статистичні гіпотези це:

  1. гіпотези, що використовуються для встановлення зв'язку між змінними

  2. гіпотези, що описують стохастичні сигнали

  3. * гіпотези, що описують вид чи окремі параметри розподілу випадкової величини

  4. гіпотези, що ілюструють процес та використання вбудованих статистичних функцій

  5. гіпотези, що описують випадкові процеси

 7. Регресійний аналіз призначений для:

  1. регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу

  2. проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях

  3. * одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу

  4. прогназування даних експерементів

  5. побудови ліній тренду, що описують даний процесс

 8. Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:

  1. використання підпрограми "Регресія"

  2. * побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"

  3. використання команди"Аналіз даних"

  4. побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій

  5. використання ліній тренду

 9. Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

  1. =КОРЕНЬ(1/5)

  2. =СТЕПЕНЬ((1/5);3)

  3. =1/КОРЕНЬ(5;3)

  4. * =1/СТЕПЕНЬ(5;3)

  5. =1/(КОРЕНЬ(5))

 10. До якого типу мов програмування відноситься мова програмування PASCAL:

  1. * Мова програмування високого рівня;

  2. Двійкові (машинні) коди;

  3. Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

  4. Мова побудови сценаріїв;

  5. Такої мови програмування не існує.

 11. Абсолютне посилання це .....

  1. посилання, яке отримується в результаті копіювання формули

  2. електронне посилання

  3. * коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

  4. адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

  5. коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули

 12. В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?

  1. * змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки

  2. скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію

  3. скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"

  4. виконати дану операцію коректно неможливо

  5. захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки

 13. Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:

  1. вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"

  2. виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  3. виділити дані, вибрати команду - "форматирование" "удалить"

  4. клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"

  5. * виділити ствбець (рядок) і використати команду "правка - удалить"

 14. При створенні формул для задання їх аргументів використовуються:

  1. абсолютні та відносні посилання

  2. букви і цифри, які визначають адреси комірок

  3. * адреси комірок, які зберігакють вихідні дані

  4. тільки російські букви і цифри, які зберігакють вихідні дані

  5. числа. які знаходяться в комірках з декількома даними

 15. 15. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовується: Виберіть найбільш повну відповідь!

  1. тільки російські букви і цифри

  2. * букви латинського алфавіту для позначення стовбця та цифри для позначення рядка

  3. цифри, які вказують в якому рядку знаходиться комірка

  4. абсолютні та відносні посилання

  5. букви для вказівки імені стовпця

 16. Ви побудували діаграму за даним таблиці, а через деякий час змінили ці дані. Як побудувати діаграму для нових даних таблиці?

  1. * перерахунок діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично

  2. діаграму для нових даних в стандартному режимі змінити неможливо

  3. створити нову діаграму

  4. достатньо двічі клацнути мишею по діаграмі

  5. достатньо один раз клацнути мишею по діаграмі

 17. Відносне посилання це .....

  1. Відносне посилання це адреса комірки

  2. Адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

  3. Посилання, отримане в результаті копіювання формули

  4. Коли адреса, на яку посилається формула, не змінюється при копіюванні

  5. * Коли адреса комірки, на яку посилається формула, змінюються при копіюванні формули

 18. За звичай, при написанні статистичних формул використовуються дані, які розташовані в декількох комірках, тобто "Диапазон ячеек", який має наступний вигляд у рядку формул:

  1. A1/B3

  2. A1-B3

  3. * A1:B3

  4. A1+B3

  5. A1\B3

 19. Як пропорційно змінити розміри вставленого в Excel малюнка?

  1. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  2. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  3. * Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд хрестика) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

  4. Виконати команду "ФОРМАТ" -"Объект", і в діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри. Використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат рисунка"

  5. Виконати команду "Вид"- "Объект". В діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри встановленого малюнка

 20. Що означає якщо в комірці в результаті обчислень за формулою з'явився вираз " #ЗНАЧ!" ?

  1. Це означає, що необхідно змінити формат комірок, які містять аргументи функції (наприклад, "текстовий" формат замінити на "числовий").

  2. Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

  3. Число, отримане в результаті обчислень за формулою перевищує задані розміри комірки

  4. * Один з аргументів функції містить недопустиму змінну (наприклад, текст)

  5. Комп'ютер виконав недопустиму операцію

 21. Що означає формула в одній з комірок? =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

  1. Сума всіх чисел, які знаходяться на Листі 1 і Листі 2

  2. Сума чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 Листа 2 буде розташована в комірки А1:А11 Листа 2

  3. Сума чисел (Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11), які знаходяться на Листі 1

  4. Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде розташована в комірки В1:В11 Листа 2

  5. * Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2

 22. Для чого використовується розрахунок коефіцієнтів ассиметрії (As) і ексцесу (Ex) вибірки?

  1. Для подальшого розрахунку критерія Стьдента.

  2. Для визначення зони розсіювання показників вибірки

  3. Для визначення характеру графіка функції вибірки.

  4. * Для перевірки вибірки на відповідність нормальному закону розподілу.

  5. Для розрахунку середнього арифметичного значення

 23. Як встановити новий стовпчик в таблиці в потрібному місці ?

  1. Встановити курсор на ту комірку таблиці, правіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

  2. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец" "Со здвигом вверх"

  3. Виконати команду "Добавить - Столбец"

  4. * Встановити курсор на ту комірку таблиці, лівіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

  5. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец"

 24. Який список аргументів функції СРЗНАЧ (A3:A5;С3:С5) вірний: ?

  1. * Клітинки А3,А4,А5,С3,С4,С5.

  2. Клітинки А3,А4,А5:В3,В4,В5:С3,С4,С5

  3. Клітинки А3,А5,С3,С5

  4. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5

  5. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5,С3,С4,С5

 25. Як вивести на екран додаткову панель інструментів (наприклад, Форматирование")?

  1. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование" "Стандартные" "Вид"

  2. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В підменю, що відкрилось вибрати потрібну панель

  3. * Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в підменю вибрати потрібну

  4. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование"

  5. Виконати команду "ПРАВКА-Инструментальные панели" і в підменю вказати потрібну

 26. Як зробити рамку навколо виділеної групи комірок?

  1. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"

  2. * Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Граница" діалогового вікна "Формат ячеек"

  3. Вибрати навколо виділеної групи комірок інструмент "Автофигуры"

  4. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Надпись" панелі інструментів "Рисование"

  5. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Прямоугольник" панелі інструментів "Рисование"

 27. Яка з програм є табличним редактором:

  1. WordPad.

  2. Блокнот.

  3. * Microsoft Excel.

  4. Paint.

  5. Microsoft Word.

 28. Як встановити в комірці вертикальне розташування тексту?

  1. При виділені необхідної комірки розташування тексту відбувається автоматично

  2. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." . На вкладці "Выравнивание" потрібну орієнтацію тексту і вказати яка комірка (комірки) повинні мати таку орієнтацію тексту

  3. * Виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter. Ввести текст.

  4. Виконатикоманду "Сервис- Шаблоны и надстройки."

  5. Виділити комірку. Вибрати команду "ВИД-Вертикальне розташування тексту" і набрати текст

 29. Документ програми Exel має розширення:

  1. zip.

  2. .txt.

  3. .rar.

  4. .rtf.

  5. * .ехl.

 30. Як забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках?

  1. * Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.

  2. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

  3. Набрати в комірці все речення і не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" На вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах"

  4. Виконати команду "СЕРВИС- Язык (Мова)-Расстановка переносов (Розстановка переносів)"

  5. Набрати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім набрати друге слово, натиснути "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розтягуватись

 31. Як визначити, яка лінія тренду найбільш достовірно моделює досліджуваний процес?

  1. * На основі значення параметра достовірності апроксимації R^2.

  2. Визначити значення коефіцієнтів As, Ex.

  3. Побудувати математичну модель поведінки процесу

  4. Виходячи з характеру рівняння лінії тренду

  5. Візуально - та яка найточніше повторює графік, що відображує дослідні дані

 32. Майстер функцій призначений для:

  1. Побудови діаграм та графіків

  2. * Підготовки математичних формул з використанням вбудованих функцій для проведення розрахунків

  3. Розрахунку значення критерія Стьюдента

  4. Статистичної обробки інформації

  5. Проведення арифметичних операцій

 33. Що дозволяє зробити чорний квадратик, розташований в правому нижньому куту виділеної комірки?

  1. Після клацання лівою кнопкою миші по цьому квадрату вміст комірки буде внесено в буфер обміну.

  2. Дозволяє визначити кількість статистично значимої інформації

  3. * Дозволяє провести копіювання (автозаповнення) вмісту комірки з допомогою миші.

  4. Дозволяє редагувати вміст комірки.

  5. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ..).

 34. Як змінити фон виділеної області комірок?

  1. Вибрати команду команду "Правка- Фон" і вибрати необхідний колір

  2. * Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки..." і на вкладці "Вид" вибрати необхідний колір

  3. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

  4. Просто виділити область комірок. Комп'ютер автоматично змінить колір

  5. Вибрати команду "ВИД-Фон" і вибрати необхідний колір

 35. Як зробити так, щоб введені в комірку числа сприймались, як текст?

  1. Просто вводити числа в комірку. Комп'ютер сам визначить число це або текст

  2. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як текст

  3. Перед початком введення числа натиснути клавішу "Spase"(Пробіл).

  4. * Виконати команду ФОРМАТ-комірки... і на вкладці "Формат комірок " вибрати "Текстовий"

  5. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як числа

 36. Що означає, коли в комірці ви бачите таку групу символів #########

  1. Виконані дії призвели до неправильної роботи комп'ютера

  2. Виникла помилка в обчисленнях по формулі

  3. введені в комірку числа сприймаються як текст

  4. * Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

  5. В комірку введена не допустима інформація

 37. Як перейменувати лист робочої книги?

  1. Клацнути правою кнопкою на робочому листку і вибрати команду "Перейменувати лист"

  2. Перейменувати листи Excel неможливо. вони завжди мають назву "Лист1, Лист2 ........"

  3. * Клацнути по ярлику листа правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду "Перейменувати"

  4. Викликати контекстне меню та виконати команду "Перейменувати файл."

  5. Виконати команду ПРАВКА/ Перейменувати лист

 38. Що таке табличний процесор Excel, його призначення?

  1. Математичний редактор для створення графічних об’єктів та їх редагування

  2. Excel - програмний засіб, призначення якого - редагувати дані таблиць

  3. * Excel (іноді його називають табличним процесором або електронною таблицею) - призначений для обробки даних (розрахунків та побудови діаграм), які представлені в табличному вигляді

  4. Призначений для зберігання великих масивів медико-біологічної інформації задля подальшої статистичної обробки

  5. Excel це додаток MS Windows, який дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

 39. Як відмітити зроблене виділення комірок?

  1. * Клікнути лівою кнопкою миші в будь-якому місці робочого листа

  2. Клацнути правою кнопкою миші на виділенні

  3. Виконати команду "ВИГЛЯД-Відмінити виділення"

  4. Виділити наступну групу комірок

  5. Клацнути по клавіші Esc

 40. Як виділити дві групи комірок, які рознесені в просторі таблиці?

  1. Можна виділяти тільки комірки які розмішенні поряд (суміжні комірки)

  2. Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  3. * Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Contol (Ctl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  4. Виконати команду “Правка” “Выделить все”

  5. Встановити курсор миші на першій комірці і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

 41. Яку максимальну кількість робочих листів може містити робоча книга?

  1. * необмежено

  2. 536

  3. 256

  4. 10

  5. 3

 42. Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) збереження довгострокових даних, що описують предметну область, і правил, що описують можливі перетворення даних в цій області;  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка