Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка10/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

 1. Звіт

 2. Таблиця

 3. Форма

 4. Поле

 5. * Запис

 • Під час роботи з таблицями в MS Access у режимі Конструктор можна виконати такі дії:

  1. встановити зв'язок між таблицями;

  2. створити нові типии даних;

  3. додати нове значення поля.

  4. * додати нове поле;

  5. всі відповіді вірні;

 • Підпорядкована форма в базі даних MS Access створюється для:

  1. проведення розрахунків;

  2. розміщення командних кнопок;

  3. для побудови графіків;

  4. для вибору функції;

  5. * надання користувачеві додаткової інформації;

 • Повну настройку всіх параметрів обєкта форми можна за допомогою меню...

  1. * Свойства

  2. Параметры

  3. Оформление

  4. Обработка событий

  5. Настройка

 • поле - це:

  1. * Стовпець в таблиці

  2. Вікно конструктора

  3. Текст будь-якого розміру

  4. Рядок в таблиці

  5. Усі відповіді невірні

 • Поле -- це...

  1. Рядок таблиці

  2. * Стовпчик таблиці

  3. Комірка таблиці

  4. Об'єкт запиту

  5. Об'єкт форми

 • Поле або декілька полів, які однозначно ідентифікують запис у MS Access, називаються:

  1. маркером;

  2. індексом;

  3. * ключем;

  4. відношенням.

  5. всі відповіді вірні;

 • Поле в дазі даних - це?

  1. це кінцева множина записів, складених із допустимих значень атрибутів схеми відношень

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. * елементарна одиниця структури бази даних

 • Поле вважається унікальним, якщо:

  1. його значення не повторюються

  2. його значення повторюються

  3. його довжина мінімальна

  4. * його ім'я не повторюється в базі даних

  5. Усі відповіді вірні

 • При створенні запиту в режимі Конструктор:

  1. вибирають джерела інформації

  2. * умови відбору

  3. вказують з якої таблиці

  4. склад полів

  5. Усі відповіді невірні

 • При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

  1. Назву поля

  2. Тип даних

  3. Ключове поле і назви полів

  4. Назву поля і тип даних

  5. * Назву поля, тип даних і ключове поле

 • Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

  1. * Система управління базами даних

  2. Спецефічне управління базами даних

  3. Сукупність управлінь базами даних

  4. Система упорядкування баз даних

  5. Структура управління базами даних

 • Проста форма -- це..

  1. * Форма, що базується на одній таблиці

  2. Форма, що базується на двох і більше таблицях

  3. Форма, що базується на даних запиту

  4. Форма, що базується на одному полі таблиці

  5. Форма, що базується на таблицях і запитах

 • Режим статистичного аналізу включається за допомогою команди...

  1. * Вид-Груповые операции

  2. Вставка-Груповые операции

  3. Правка-Груповые операции

  4. Сервис-Груповые операции

  5. Открыть-Груповые операции

 • Реляційну базу даних утворює:

  1. * сукупність нормалізованих відношень, логічно взаємопов'язаних і таких, що відображають певну предметну сферу;

  2. сукупність рядків таблиці;

  3. сукупність стовпців таблиці;

  4. зв’язані між собою фільтри;

  5. зв’язані між собою форми;

 • Робота із звітами виконується в режимах:

  1. Попередній перегляд

  2. Форма

  3. Зразок

  4. * Конструктор

  5. Усі відповіді вірні

 • Скільки вершин має ієрархічна модель бази даних?

  1. 2

  2. 4

  3. * 1

  4. 3

  5. залежить від складності моделі

 • Скільки основних полів у таблицях баз даних?

  1. всі

  2. 4

  3. 3

  4. * 2

  5. 1

 • Скільки символів можуть вміщувати імена полів таблиці?

  1. * до 64 символів

  2. до 255 символів

  3. до 256 символів

  4. до 100 символів

  5. до 36 символів

 • Складена форма -- це..

  1. * Форма, що базується на двох і більше таблицях

  2. Форма, що базується на таблицях і запитах

  3. Форма, що базується на одному полі таблиці

  4. Форма, що базується на даних запиту

  5. Форма, що базується на одній таблиці

 • Створення структури таблиці завершується:

  1. введенням даних в таблицю

  2. * визначенням первинного ключа

  3. встановленням розміру поля

  4. встановленням формату поля

  5. встановленням типу даних поля

 • Структура бази даних зміниться, якщо

  1. додати/видалити звіт

  2. поміняти місцями записи

  3. відредагувати рядок

  4. додати/видалити запис

  5. * додати/видалити стовпець

 • Структура бази даних, що містить відомості студентів, які беруть участь у науково дослідних роботах є прикладом...

  1. ієрархічного типу

  2. * мережевого типу

  3. централізованого типу

  4. реляційного типу

  5. структурованого типу

 • Структура готового звіту від структури форми в MS Access відрізняється:

  1. збільшеною кількістю рядків;

  2. збільшеною кількістю стовпців;

  3. зменшеною кількістю розділів;

  4. * збільшеною кількістю розділів;

  5. нічим не відрізняється;

 • Структура готового звіту від структури форми в MS Access відрізняється:

  1. збільшеною кількістю рядків;

  2. збільшеною кількістю стовпців;

  3. зменшеною кількістю розділів;

  4. * збільшеною кількістю розділів;

  5. нічим не відрізняється;

 • СУБД- це...

  1. Структура управління базами даних

  2. Система упорядкування баз даних

  3. Сукупність управлінь базами даних

  4. Спецефічне управління базами даних

  5. * Система управління базами даних

 • Таблиці служать для:

  1. * зберігання інформації

  2. ведення розрахунків

  3. вибірки інформації

  4. вивід на друк таблиць

  5. Усі відповіді невірні

 • ?Таблиці, запити, звіти, форми – це:

  1. * єдиний файл бази даних;

  2. окремі файли, що вміщені в папку;

  3. файли різних програм об’єднані оболонкою;

  4. щось інше;

  5. немає правильної відповіді;

 • Текстове поле дозволяє занести інформацію:

  1. * 256 символів

  2. 20 символів

  3. 65536 символів

  4. 1 символ

  5. 50 символів

 • Тип даних необхідно задавати в:

  1. * Таблиці

  2. Майстрі форми

  3. Звіті

  4. Формі

  5. Запиті

 • Типи представлень інформаційних моделей

  1. Реляційна, структурована, таблична.

  2. Концептуальне, внутрішнє

  3. Візуально-графічне, зовнішнє, проміжне

  4. Локальна, мережева, зовнішня

  5. * Концептуальне, зовнішнє, внутрішнє

 • У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

  1. тільки літери і спеціальні символи;

  2. літери, пропуски, спеціальні символи;

  3. * літери, цифри, пропуски, спеціальні символи;

  4. тільки літери і цифри;

  5. тільки літери і пропуски;

 • У чому полягає функція ключового поля?

  1. Однозначно визначати таблицю

  2. * Однозначно визначати запис

  3. Визначати заголовок стовпця таблиці

  4. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

 • У якому випадку видалити дані з ключогово поля не можна?

  1. * коли активною буде опція Обеспечение целостности данных

  2. коли активною буде опція каскадное обновление связанных полей

  3. коли активною буде опція каскадное удаление связанных записей

  4. коли зв'язок один до одного

  5. коли зв'язок один до багатьох

 • Умову відбору необхідно задавати в:

  1. * Запиті

  2. Таблиці

  3. Формі

  4. Звіті

  5. Майстрі форми

 • Форма -- це...

  1. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

  2. * засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

  3. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

  4. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

  5. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

 • Форми в MS Access призначені для:

  1. графічного оформлення інформації;

  2. захисту бази даних;

  3. подання даних на паперовому аркуші;

  4. * організації взаємодії з користувачем.

  5. виведення інформації на екран;

 • функція ключового поля полягає:

  1. Однозначно визначати таблицю

  2. * Однозначно визначати запис

  3. Визначати заголовок стовпця таблиці

  4. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

  5. Усі відповіді вірні

 • Чи може користувач змінювати дані в полі таблиці, яке має типа Лічильник (AutoNumber)?

  1. * Ні, цього зробити не можна

  2. Так, якщо двічі клацнути вічко і почати редагування

  3. Так, якщо дати команду Запису/Введення даних

  4. Так, якщо дати команду Правка/Вставити

  5. Усі відповіді невірні

 • Чи можна змінити форму в MS Access, якщо вона була створена за допомогою Майстра форм:

  1. * так;

  2. ні;

  3. можна тільки висоту поля;

  4. можна тільки ширину поля

  5. немає вірної відповіді;

 • Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

  1. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

  2. * Ні,ніколи

  3. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

  4. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

  5. Усі відповіді невірні

 • Чим відрізняється складена форма від простої?

  1. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

  2. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

  3. Ускладненою структурою та методами виконання

  4. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

  5. * Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях

 • Чого не можна зробити за допомогою форм у програмі MS Access:

  1. * одержати доступ до даних таблиці бази даних;

  2. увести дані в таблицю бази даних без безпосереднього доступу до самої таблиці;

  3. вивести результат роботи із запитом в естетичному вигляді;

  4. увести результати досліджень;

  5. немає правильної відповіді

 • ?Що належить до першого етапу створення бази даних?

  1. * проектування

  2. створення таблиць

  3. структуризація даних

  4. централізація

  5. створення запитів

 • Що не можна змінювати в структурі таблиці допомогою Конструктора?

  1. імена полів, їх тип і параметри

  2. послідовність полів

  3. вилучати поля з таблиці і добавляти нові

  4. змінювати або додавати нові ключові поля

  5. * вносити дані

 • Що не належить до етапів роботи з базою даних?

  1. побудова моделі даних предметної ділянки

  2. визначення структури бази даних

  3. конструювання таблиць

  4. створення схеми зв'язків

  5. * створення об'єктів зв'язаних ієрархіними відношеннями

 • Що таке SQL?

  1. Мова розмітки бази даних

  2. * Структурована мова запитів

  3. Мова програмування низького рівня

  4. Мова програмування високого рівня

 • Що таке база даних?

  1. Будь-який текстовий файл

  2. * Організована структура для зберігання інформації

  3. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

  4. Будь-яка електронна таблиця

 • Що таке запит?

  1. файл, який містить дані у виглядіформи, запиту або звіту

  2. повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

  3. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

  4. можливість отримати необхідну інформацію

  5. * перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

 • Що таке інформаційна модель?

  1. * Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання

  2. Філософський погляд на склад та використання інформації

  3. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

  4. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  5. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

 • Що таке поле?

  1. * Стовпець в таблиці

  2. Вікно конструктора

  3. Текст будь-якого розміру

  4. Рядок в таблиці

 • Щоб завершити роботу з програмою Microsort Access потрібно:

  1. за допомогою гарячих клавіш Shift+F2

  2. * виконати команду Файл-Выход

  3. за допомогою команди Правка-Закрыть

  4. виконати команду Файл-Закрыть

  5. натиснути на відповідну кнопку на панелі інструментів

 • ?Як виділити декілька суміжних полів таблиці?

  1. правка-Выделить

  2. * тримаючи клавішу Shift і використовуючи ліву клавішу мишки

  3. тримаючи клавішу Shift і використовуючи праву клавішу мишки

  4. правка-Выделить все

  5. за допомогою клавіші F4

 • Як запустити програму Microsoft Access

  1. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка

  2. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

  3. Пуск--> Microsoft Access

  4. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access

  5. * Пуск--> Програми

 • Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

  1. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу End

  2. Вибрати команду "Удалить"

  3. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

  4. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F5

  5. * Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить"

 • Як провести збереження таблиці в Access

  1. Виконати команду Файл-->Выход

  2. Виконати команду Файл-->Открыть

  3. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать

  4. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

  5. * Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів

 • Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

  1. Мережева

  2. Ієрархічна

  3. * Реляційна

 • Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

  1. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

  2. * Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

  3. Кожен стовпець має унікальне ім'я

  4. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

  5. Усі відповіді вірні

 • Яка максимальна кількість символів може розміщуватись в текстовому типі даних

  1. 256

  2. * 255

  3. 9999

  4. 100

  5. необмежена кількість

 • Яка модель бази даних орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць?

  1. ієрархічна

  2. мережева

  3. централізована

  4. * реляційна

  5. структурована

 • Яка структура моделі організовує дані у вигляді деревоподібної структури і є реалізацією зв'язків за типом "ціле-частина"?

  1. * ієрархічна

  2. мережева

  3. централізована

  4. реляційна

  5. структурована

 • Яка функція використовується в Access для знаходження зміни значень поля?

  1. * Var

  2. Avg

  3. StDev

  4. Count

  5. Sum

 • Яка функція використовується в Access для знаходження середнього значення поля?

  1. Average

  2. * Avg

  3. СРЗНАЧ

  4. Count

  5. StDev

 • Яке відношення означає, що кожному запису з першої таблиці відповідає тільки один запис з другої і навпаки?

  1. * один до одного

  2. один до багатьох

  3. багато до одного

  4. багато до багатьох

  5. один до двох

 • Яке відношення означає, що кожному запису з першої таблиці відповідає один або декілька записів з іншоїтаблиці, а кожному запису в другій таблиці відповідає тільки один запис у першій таблиці?

  1. один до одного

  2. * один до багатьох

  3. багато до одного

  4. багато до багатьох

  5. один до двох

 • Яке призначення "Схеми даних"?

  1. * Для відображення таблиць і їх зв'язків

  2. Для відображення бази даних

  3. Для відображення звітів

  4. Для відображення форм

  5. Для відображення запитів

 • Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

  1. Для збереження створених таблиць

  2. Для створення запитів

  3. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

  4. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

  5. * Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю

 • Яке призначення програми Acceses?

  1. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

  2. Це система високоефективного управління персоналом

 • C. Служить для подальшого використання таблиць, які були створенні Excel

  1. Служить для статичної обробки великих масивів інформації задля зберігання та спільного використання персоналом

  2. * Це система управління реляційними базами даних

 • Який з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

  1. рядок заголовка

  2. рядок меню

  3. * панель інстументів "Стандартна"

  4. робоче поле

  5. рядок стану

 • Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

  1. Таблиця

  2. * Книга

  3. Запит

  4. Макрос

  5. Звіт

 • Який розмір поля таблиці задається по замовчуванню?

  1. 20 символів

  2. 30 символів

  3. * 50 символів

  4. 25 символів

  5. 100 символів

 • Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

  1. Текстовий

  2. Числовий

  3. Фінансовий

  4. ДатаЧас

  5. * Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Адрес пацієнта"?

  1. Числовий

  2. * Текстовий

  3. Лічильник

  4. Поле "Мемо"

  5. Фінансовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Вік пацієнта"?

  1. Текстовий

  2. * Числовий

  3. Поле "Мемо"

  4. Лічильник

  5. Фінансовий

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата аналізу"?

  1. Текстовий

  2. * ДатаЧас

  3. Числовий

  4. Фінансовий

  5. Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата народження пацієнта"?

  1. Текстовий

  2. Числовий

  3. * ДатаЧас

  4. Фінансовий

  5. Лічильник

 • Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Ім'я пацієнта"?

  1. Числовий

  2. Поле "Мемо"  3. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка