Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка13/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

 • Закладка Property...

  1. відповідає за збереження даного проекту.

  2. відображає текст написаний на Pascal.

  3. відображає розмір компоненту.

  4. представляє дію, таку як клацання мишкою або ж натиснення клавіші.

  5. * представляє атрибут компоненту, такий як розмір кнопки або ж шрифт текстової мітки.

 • Інспектор об'єктів в Delphi -

  1. включає позначки, що представляють компоненти у VCL.

  2. показує текст програми, виконаної на Pascal, що пов'язана із кожною форомою додатку.

  3. * показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

  4. є візуальним представленням головного вікна програми.

  5. відповідає за збереження проектів.

 • ?Інструментальною системою є:

  1. операційна система, що використовує програму Delphi.

  2. програмна система, що використовується для побудови додатків.

  3. програмне забезпечення, що використовується для моделювання медичних процесів.

  4. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для прийняття рішень.

  5. * категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для створення нових програм.

 • Команда Compile-Syntax Check використовується для...

  1. для зберігання проекту.

  2. для запуску файла на виконання.

  3. * для компілювання та зв'язування додатку.

  4. для створення файлу з розширенням ".xls".

  5. видалення непотрібних файлів.

 • Компіляція - це

  1. зберігання проекту.

  2. задання напису вікна.

  3. швидкий пошук необхідних об'єктів.

  4. вставка візуального компонента.

  5. * зв'язування програми, для створення файлу виконуваного коду.

 • Компонент Label знаходиться на палітрі компонент..

  1. System.

  2. Win32.

  3. * Standart.

  4. MedInf Training.

  5. Additional.

 • Компонент Button знаходиться на палітрі компонент..

  1. Additional.

  2. MedInf Training.

  3. * Standart.

  4. Win32.

  5. System.

 • Компонент Image знаходиться на палітрі компонент..

  1. MedInf Training.

  2. Win32.

  3. Standart.

  4. System.

  5. * Additional.

 • Компонент MedicalSlidesViewer використовується для

  1. * використовується для перегляду медичних зображень.

  2. дозволяє зберегти проект у певному каталозі.

  3. використовується для створення та запуску додатку.

  4. всі відповіді правильні.

  5. немає жодної правильної відповіді.

 • Компонент MedicalSlidesViewer знаходиться на палітрі компонент..

  1. Additional.

  2. Win32.

  3. Standart.

  4. * MedInf Training.

  5. System.

 • компонент TAnimate знаходиться в палітрі компонент...

  1. MedInf Training.

  2. * Win32.

  3. Standart.

  4. System.

  5. Additional.

 • Компонент TreeView призначений для:

  1. виправлення помилок в написанні команд.

  2. * відображення деревовидних структур.

  3. відкриття проекту.

  4. переглядання списоку всіх файлів проекту.

  5. запуску вибраних текстових файлів.

 • Компонент TSurgeryOperationsViewer дає можливість:

  1. створити файл з розширенням .exe.

  2. виправити помилки в написанні команд.

  3. відкриття проекту.

  4. переглянути список всіх файлів проекту.

  5. * переглянути список описів відеозаписів в вигляді дерева та запустити вибраний файл.

 • 

  Компоненти якого палітри зображені на малюнку?

   1. * Standard

   2. Additional

   3. Midas

   4. System

   5. Internet

  1. Компонентом Delphi є:

   1. Visual Basic

   2. C++

   3. * середовище візуальної побудови додатків

   4. всі відповіді правильні

   5. немає жодної правильної відповіді

  2. Мнемонічне позначення - це

   1. це розширення файлу .exe.

   2. це цифра.

   3. * присвоєння символа певному коду.

   4. це код.

   5. це позначення скомпільованого проекту.

  3. Мови програмування поділяються на:

   1. Автокод та мава асамблера.

   2. мову асамблера та системні програми.

   3. експертні та інструментальні системи.

   4. * мови високого і низького рівня.

   5. Компілятори і інструментальні системи.

  4. 

  На малюнку зображена палітра компонент....

   1. * Data Access

   2. System

   3. Midas

   4. Samples

   5. ActiveX

  1. На що вказує розширення імені файлу .Рas?

   1. вказує на створений проект.

   2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

   3. вказує на основний файл проекту Delphy.

   4. * вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  2. На якій палітрі компонент знаходиться компонент Button?

   1. Additional.

   2. MedInf Training.

   3. * Standart.

   4. Win32.

   5. System.

  3. На якій палітрі компонент знаходиться компонент Image?

   1. MedInf Training.

   2. Win32.

   3. Standart.

   4. System.

   5. * Additional.

  4. На якій палітрі компонент знаходиться компонент Label?

   1. System.

   2. Win32.

   3. * Standart.

   4. MedInf Training.

   5. Additional.

  5. На якій палітрі компонент знаходиться компонент MedicalSlidesViewer?

   1. Additional.

   2. Win32.

   3. Standart.

   4. * MedInf Training.

   5. System.

  6. Назвіть вбудований компонент, що дає доступ до всіх основних можливостей програмування мультимедіа?

   1. * TAnimate.

   2. Button.

   3. Standart.

   4. Label.

   5. Additional.

  7. Назвіть визначальні характеристики інструментальних систем

   1. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для прийняття рішень..

   2. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для захисту від вірусів.

   3. * об’єктно-орієнтована модель програмних компонент. У стандартну версію Delphi входять основні об’єкти, що утворюють ієрархію із 270 базових класів..

   4. всі відповіді правильні.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  8. Назвіть одну із характеристик інструментальних систем

   1. * Масштабовані засоби побудови баз даних. Один і той самий додаток можна використати як для локального, так і для клієнт-серверного варіантів.

   2. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для захисту від вірусів.

   3. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для прийняття рішень..

   4. всі відповіді правильні.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  9. 

  Назвіть палітру компонент зображену на малюнку?

   1. * Standard

   2. Additional

   3. Midas

   4. System

   5. Internet

  1. 

  Назвіть палітру компонент на якій знаходяться наступні компоненти

   1. Midas

   2. Standard

   3. * Additional

   4. Win 32

   5. System

  1. 

  Назвіть палітру компонент, що зображена на малюнку

   1. Standard

   2. * Win32

   3. Data Controls

   4. ActiveX

   5. MedInfTraining

  1. Назвіть яке обмеження має компонент TAnimate?

   1. * avi файл має бутине стисненим або стисненим методом групового кодування.

   2. відсутня можливість відтворення звуку.

   3. погана якість відтворення звуку.

   4. немає обмежень.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  2. Нове вікно форми в Delphi можна створити за допомогою команди...

   1. File-Open Project.

   2. Edit-New Form.

   3. File-New Project.

   4. File-New Application.

   5. * File-New Form.

  3. Оберіть подію форми в Delphi?

   1. Control.

   2. * OnDeactivate.

   3. File.

   4. WindowMenu.

   5. Save project as.

  4. 

  Оберіть палітру компонент

   1. * System

   2. Internet

   3. Samples

   4. ActiveX

   5. MedInfTraining

  1. Оберіть палітру компонент Delphi.

   1. * Dialogs.

   2. Edit.

   3. Open.

   4. Intranet.

   5. Windows.

  2. Оберіть палітру компонент Delphi.

   1. File.

   2. Windows.

   3. Open.

   4. * Data Controls.

   5. Intranet.

  3. Оберіть правильно написану команду

   1. OperationsView1.ShowItems

   2. Surgery OperationsView1. ShowItems

   3. * SurgeryOperationsView1.ShowItems;

   4. SurgeryOperationsView1

   5. Surgery Operations View1

  4. Оберіть що з переліченого належить до властивостей форми в Delphi?

   1. * KeyPreview.

   2. Save project as.

   3. Control.

   4. File.

   5. OnClick.

  5. Однією із характеристик інструментальних систем є:

   1. * Масштабовані засоби побудови баз даних. Один і той самий додаток можна використати як для локального, так і для клієнт-серверного варіантів.

   2. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для захисту від вірусів.

   3. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для прийняття рішень..

   4. всі відповіді правильні.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  6. Опишіть палітру компонент Data Access.

   1. Eлементи керування споживача, такі як біт-кнопки з графічними зображеннями (гліфами), швидкі кнопки панелі інструментів, сітки електронних таблиць, деревовидні списки, зображення бітмапів, графічні поверхні.

   2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

   3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

   4. * Компоненти для доступу до баз даних через таблиці та SQL-запити, для створення звітів з використанням додатку Borland’s ReportSmith, що включено у Delphi.

   5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

  7. Опишіть палітру компонент Samples.

   1. * Зразкові компоненти, вихідний програмний код яких знаходиться у каталозі Delphi SourceSamples. Ці компоненти у більшості є керівництвами для створення ваших власних компонент, крім того вони можуть виявитися корисними у додатках.

   2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

   3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

   4. Компоненти для доступу до баз даних через таблиці та SQL-запити, для створення звітів з використанням додатку Borland’s ReportSmith, що включено у Delphi.

   5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

  8. Опишіть палітру компонент System.

   1. * Додаткові компоненти для створення таймерів, областей малювання, інструментів каталогів диску, мультимедіа-додатків, для спільного використання даних через OLE і DDE.

   2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

   3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

   4. Компоненти для доступу до баз даних через таблиці та SQL-запити, для створення звітів з використанням додатку Borland’s ReportSmith, що включено у Delphi.

   5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

  9. Основною системною програмою є:

   1. Borland Delphi.

   2. * операційна система.

   3. експертна система.

   4. Basic.

   5. Excel.

  10. Охарактеризуйте палітру компонент Data Controls.

   1. * Компоненти для роботи з інформацією баз даних, використовуючи елементи керування такі, як навігатори, поля редагування, коментарі, малюнки, прапорці і списки.

   2. Компоненти, що служать інтерфейсом до елементів керування Visual BASIC Extended (VBX). Довільний елемент керування VBX—не лише ті, поставляються з Delphi—може бути візуальним компонентом.

   3. Cпільні діалогові вікна для таких задач, як вибір файлів і каталогів, вибір шрифтів і кольорів, налаштування друкування, пошук і заміна даних у документах.

   4. Компоненти для доступу до баз даних через таблиці та SQL-запити, для створення звітів з використанням додатку Borland’s ReportSmith, що включено у Delphi.

   5. Cтандартні елементи керування Windows, такі як кнопки, мітки, поля вводу, списки, прапорці та смуги прокручування.

  11. Палітра компонент в Delphi -

   1. є візуальним представленням головного вікна програми.

   2. відповідає за збереження проектів.

   3. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

   4. * включає позначки, що представляють компоненти у VCL.

   5. показує текст програми, виконаної на Pascal.

  12. Перевірте правильність написання команди:

   1. * Close;

   2. Close!

   3. C lose

   4. Close now

   5. Close now!!!

  13. Першою мовою програмування є:

   1. Паскаль.

   2. Пролог.

   3. * Фортрон.

   4. DElphi.

   5. Java.

  14. Подія "OnActivate" використовується для...

   1. викликається відразу ж, коли програма створює об'єкт форми у пам'яті.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. * викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. викликається, коли форма створюється.

  15. Подія "OnDeactivate" використовується для...

   1. викликається відразу ж, коли програма створює об'єкт форми у пам'яті.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. * викликається, коли споживач перемикається з додатку у інший.

  16. Подія "OnDestroy" використовується для...

   1. * викликається саме пред руйнуванням об”єкту форми.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. викликається, коли форма створюється.

  17. Подія "OnHide" використовується для...

   1. викликається відразу ж, коли програма створює об'єкт форми у пам'яті.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. * викликається, щоб виконати якісь дії, коли форма є прихованою.

   5. викликається, коли форма створюється.

  18. Подія "OnKeyDown" використовується для...

   1. * викликається, коли споживач натискає довільну клавішу, включаючи функціональні та спеціальні.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. викликається, коли форма створюється.

  19. Подія "OnPaint" використовується для...

   1. викликається відразу ж, коли програма створює об'єкт форми у пам'яті.

   2. * викликається, коли вміст форми збирається змінитися.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. викликається, коли форма створюється.

  20. Подія OnResize" використовується для...

   1. * викликається, після того, як вікно змінюється у розмірах.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли програма активізує форму – тобто, коли вона вперше отримує фокус введення, а також, коли ви, наприклад, повертаєтеся назад у програму з іншого додатку.

   5. викликається, коли форма створюється.

  21. Подія для форми "OnClose"...

   1. * викликається, коли форма закривається.

   2. використовується для збереження проекту.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли споживач перемикається з додатку у інший.

   5. викликається, коли форма створюється.

  22. Подія для форми "OnCreate"...

   1. * викликається відразу ж, коли програма створює об'єкт форми у пам'яті.

   2. викликається, коли форма закривається.

   3. використовується для відкриття проекту.

   4. викликається, коли споживач перемикається з додатку у інший.

   5. викликається, коли форма створюється.

  23. Програма - це...

   1. набір інструкцій стосовно захисту комп'ютера.

   2. програмна система, що використовується для побудови додатків.

   3. програмне забезпечення, що допомагають налаштовувати комп’ютер.

   4. * це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

   5. категорія програмного забезпечення комп'ютерів, що використовується для створення нових програм.

  24. Результатом компіляцій та зв'язування проекту Delphi є:

   1. зберігання проекту.

   2. створення файлу з розширенням ".xls".

   3. * завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".exe".

   4. завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".rar".

   5. немає жодної правильної відповіді.

  25. Розширення імені файлу .Dpr....

   1. вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal.

   2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

   3. * вказує на основний файл проекту Delphy.

   4. вказує на створений проект.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  26. Розширення імені файлу .Рas....

   1. вказує на створений проект.

   2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм.

   3. вказує на основний файл проекту Delphy.

   4. * вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal.

   5. немає жодної правильної відповіді.

  27. Типовий проект Delphi складається з файлів:

   1. які містять текст.

   2. які містять текст і розширення .rar

   3. які мають розширення .rar

   4. які мають розширення .exe

   5. * які містять текст, двійкові значення і виконуваний код.

  28. У яких роках були розроблені системи, що дозволяли створювати програми на мнемонічних позначеннях машинних команд?

   1. У 40-х.

   2. * У 50-х.

   3. У 80-х.

   4. У 70-х.

   5. У 90-х.

  29. Утиліти відносять до:

   1. прикладних програм.

   2. інструментальної системи Delphi.

   3. програмного забезпечення, що використовується для моделювання медичних процесів.    Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка