Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка15/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31
Силу та напрям

 • напрям

 • * щільність та силу

 • розсіювання

 • щільність

 • Адекватність моделі регресії означає, що :

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Адекватність моделі регресії оцінюють методом:

  1. * дисперсійного аналізу

  2. кореляційного аналізу

  3. регресійного аналізу

  4. лінійного програмування

  5. математичного аналізу

 • Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

  1. * комірка, на якій знаходиться курсор виділення;

  2. комірка, в яку введені дані;

  3. комірка, в яку введена формула;

  4. комірка, синього кольору;

  5. комірка А1;

 • Апроксимаційний аналіз- це

  1. * розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.

  2. Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності

  3. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій

  4. сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки

  5. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми;

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів;

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок;

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій;

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться;

 • В медицині найчастіше розглядають випадкові величини, які підлягають такому закону розподілу:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. Пуассона

  4. * Гаусса

  5. Менделя

 • В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хn, які називають:

  1. щільністю розподілу випадкової величини

  2. законом розподілу

  3. функцією розподілу

  4. * випадковою величиною

  5. вибіркою

 • Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається:

  1. дискретною випадковою величиною

  2. * неперервною випадковою величиною

  3. випадковою величиною;

  4. параметром розподілу випадкової величини

  5. законом розподілу випадкової величини

 • Вибірка називається репрезетативною, якщо вона представляє:

  1. всі частини деякої сукупності

  2. * всі частини генеральної сукупнустості

  3. деяку частину генеральгої сукупності

  4. тільки перші і останні значення сукупності

  5. середній діапазон сукупності

 • Використовують такі лінії тренду:

  1. лінійна, степенева, логарифмічна, експонентна, функція розподілу

  2. лінійна, поліноміальна, логарифмічна, експонентна

  3. лінійна, поліноміальна, степенева, експонентна, функція щільності

  4. лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна,

  5. * лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна, експонентна

 • Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:

  1. * знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій;

  2. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок;

  3. знаку рівності, адрес комірок, коми.

  4. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок;

  5. знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок;

 • Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної – це

  1. статистична гіпотеза

  2. * статистичний критерій К

  3. критична область

  4. рівень значущості

  5. міцність критерію

 • Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Подписи данных;

  2. Линии сетки;

  3. * Оси;

  4. Легенда;

  5. Ряд;

 • Вкажіть адресу виділеного діапазону комірок

  1. B3:B8

  2. B3-B8

  3. * B3:E8

  4. B3-D8

  5. B3:E3

 • Вкажіть найбільш повну відповідь. Параметри розподілу це:

  1. математичне сподівання

  2. дисперсія

  3. ймовірність

  4. вибірка об’єму n

  5. * математичне сподівання, дисперсія

 • Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

  1. График, Секторная, Точечная;

  2. * Круговая, Точечная, Гистограмма;

  3. График, Круговая, Волнистая;

  4. Голубая, График, Биржевая

  5. всі відповіді вірні;

 • Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

  1. МИН, МАКС, СУММ;

  2. * ЕХР, ЗСЗКТ, ЗИМ;

  3. ЕХР, СУММ, СОЗ;

  4. ЗИМ, ДИСП, МАКС;

  5. ЕХР, ЗСЗКТ, МИН;

 • Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

  1. ЕСЛИ(С4=1;3);

  2. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

  3. * ЕСЛИ(С4=1 ;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

  4. ЕСЛИ[С4=1;3];

  5. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ D1=3;5;

 • Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

  1. аркушем;

  2. таблицею;

  3. сегментом;

  4. * діапазоном;

  5. книгою;

 • Дана кнопка на панелі інструментів використовується

  1. коли потрібно додати чи забрати панель інструментів

  2. для того щоб переглянути повний список елементів панелі інструментів

  3. для того щоб перейти на інший листок робочої книги

  4. щоб здійснити запуск макроса

  5. * вивести чи забрати кнопку з панелі інструментів

 • Дане рівняння у=32ln(x)+2 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння у=32ln(x)+2 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: y=14x+35 є прикладом якої лінії тренду

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. ціло-чисельна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • дане рівняння: у=0.42ln(x)-2.2 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • дане рівняння: у=0.42ln(x)-2.2 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=0.5ln(x)+2 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=0.5ln(x)+2 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=1/2ln(x)+2 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=1/2ln(x)+2 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=2ln(x)-2 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=2ln(x)-2 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=2ln(x)+112 є прикладом якої лінії тренду

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Дане рівняння: у=2ln(x)+112 є прикладом якої лінії регресії

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:

  1. на одному з робочих аркушів поточної робочої книги;

  2. на окремому аркуші поточної робочої книги;

  3. у виділеному діапазоні комірок;

  4. * на будь-якому аркуші нової робочої книги;

  5. на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми;

 • Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати цілих невід’ємних значень з ймовірностями  - це закон розподілення:

  1. Госсета

  2. * Біноміальний

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати цілих невід’ємних значень з ймовірностями  - це закон розподілення:

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення:

  1. з замкненого інтервалу [0;n]

  2. з відкритого інтервалу (0;n)

  3. з напівзамкненого інтервалу зліва або справа

  4. * cкінчену кількість значень х1, х2,..., хn.

  5. тільки з початку інтервалу

 • Дисперсія для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. * інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. похідна від функції розподілу

 • Діаграма -це:

  1. прямокутні стовпці числових даних;

  2. співвідношення між частинами і цілими числових даних;

  3. * графічне відображення числових даних;

  4. графік математичної функції;

  5. графік статистичної функції;

 • Діаграми розсіювання випадкових величин характеризує:

  1. параметри розподілу випадкових величин

  2. емпіричну функцію розподілу

  3. * зміст концепції кореляції

  4. щільність розподілу

  5. напрям розподілу

 • Діапазон комірок —це:

  1. комірка В2;

  2. декілька комірок із суміжними сторонами;

  3. сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми;

  4. сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми;

  5. * декілька виділених комірок;

 • Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

  1. * виконати команду Правка?Удалить;

  2. виконати команду Правка?Вырезать;

  3. натиснути на клавішу Delete;

  4. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка?Очистить;

 • Для видалення значень виділеного стовпця в електронній таблиці MS Excel слід:

  1. натиснути на клавішу BackSpase;

  2. * виконати команду Правка>Удалить;

  3. виконати команду Данные>Фильтр;

  4. натиснути ПКМ і вибрати команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка>Вырезать;

 • Для вставки поля з списком натискають на клавішу:

  1. 4

  2. 5

  3. 11

  4. * 12

  5. 16

 • Для вставки списку натискають на клавішу:

  1. 15

  2. 5

  3. * 11

  4. 14

  5. 16

 • Для збільшення розрядності використовують:

  1. * 15

  2. 5

  3. 13

  4. 14

  5. 16

 • Для зменшення розрядності використовують:

  1. 15

  2. 5

  3. 13

  4. 14

  5. * 16

 • Для зміни кольору символів використовують:

  1. 8

  2. 9

  3. 18

  4. * 19

  5. 20

 • Для зміни кольору тла потрібно натиснути....

  1. 8

  2. 9

  3. * 18

  4. 19

  5. 20

 • Для об'єднання комірок використовують кнопку

  1. * 3

  2. 4

  3. 5

  4. 15

  5. 16

 • Для побудови гістограми розподілу потрібно:

  1. вибрану частину вибірки розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  2. весь діапазон значень розбити на малі інтервали і не враховувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  3. тільки підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  4. * весь діапазон значень розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:

  1. Данные>Итоги...;

  2. * Вставка>Диаграмма...;

  3. Вставка>Рисунок;

  4. Сервис>3ависимости;

  5. Данные>Сортировка;

 • Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

  1. * в ряди;

  2. в стовпці;

  3. в діапазони комірок;

  4. в ряди і стовпці;

  5. немає правильної відповіді;

 • Для присвоєння ім'я комірці електронної таблиці MS Excel треба:

  1. ввести ім'я в комірку;

  2. * виконати команду Вставка>Имя>Присвоить...;

  3. виконати інші дії;

  4. виконати команду Переименовать;

  5. виконати команду Правка>Специальная вставка;

 • Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

  1. виділити комірку і змінити її значення;

  2. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р4 і змінити значення комірки;

  3. * виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter;

  4. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р8 і змінити значення комірки;

  5. виконати інші дії;

 • Для створення діаграми використовують:

  1. 11

  2. 12

  3. 4

  4. 9

  5. * 8

 • Для створення рамки необхідно використати кнопку під номером.....

  1. 4

  2. 11

  3. * 12

  4. 17

  5. 20

 • Для того, щоб отримати характеристику розсіювання, використовують:

  1. * стандартне відхилення

  2. математичне сподівання

  3. значення ймовірності

  4. всі відповіді правильні

  5. немає правильної відповіді

 • Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. для вирівнювання підпису осей діаграми;

  2. для вирівнювання діаграми на листі;

  3. для зміни орієнтації тексту назви діаграми;

  4. * для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми;

  5. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації;

 • Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:

  1. для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей;

  2. * для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях;

  3. для зміни масштабу зображення діаграми;

  4. для встановлення типу;

  5. для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних;

 • Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

  1. * для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка;

  2. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця;

  3. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні;

  4. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні;

  5. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах;

 • Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

  1. знаходження суми числових значень комірок за заданим критерієм;

  2. знаходження суми числових значень комірок стовпця;

  3. * знаходження суми числових значень комірок виділеного діапазону;

  4. знаходження суми числових значень комірок рядка;

  5. знаходження різниці числових значень комірок виділеного діапазону;

 • Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

  1. для збереження діаграм на диску;

  2. * для побудови діаграм;

  3. для виділення елемента діаграми;

  4. для видалення діаграми;

  5. всі відповіді вірні;

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних;

  2. для скороченного запису дій;

  3. * для виконання дій над вмістом комірок;

  4. для введення даних;

  5. для побудови діаграм;

 • Довірча ймовірність – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. * Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

  1. .doc;

  2. .bmp;

  3. .tif;

  4. * .xls;

  5. .txt;

 • Емпіричний графік розподілу, що показує, як часто були отримані ті чи інші значення називається:

  1. щільністю розподілу

  2. * гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

  1. з активних комірок;

  2. * з робочих аркушів;

  3. з файлів;

  4. з макросів;

  5. з шаблонів;

 • За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. =МІN(D2,Е5,В6,С9);

  2. =МІN(D2,Е5,В6:С9);

  3. * =МИН(D2;Е5;В6:С9);

  4. =МІN(D2,Е5/В6,С9);

  5. вірної формули немає;

 • За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;

  1. , (кома);

  2. / (слеш);

  3. * ; (крапка з комою);

  4. : (двокрапка);

  5. *(зірочка);

 • За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:

  1. Оси;

  2. * Заголовки;

  3. Линии сетки;

  4. Легенда;

  5. Ряд;

 • За допомогою якої клавіші можна виділити несуміжний діапазон комірок електронної таблиці MS Excel:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка