Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка16/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

 1. * CTRL;

 2. ALT;

 3. SHIFT;

 4. ALT+SHIFT;

 5. CTRL+ALT;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис>Мастер;

  2. * Вставка>Функция...;

  3. Данные>Итоги;

  4. Вставка>Символ;

  5. Формат>Функция…;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:

  1. * Формат>Ячейки...>Вид;

  2. Вид>Представления...;

  3. Сервис>Подбор параметра...;

  4. Вставка>Заливка…;

  5. Формат>Стиль;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:

  1. * Сервис>Параметрьі...>Вьічисления>Вьічисления: вручную;

  2. Сервис>Исправления;

  3. Сервис>Мастер;

  4. Всавка>Объект;

  5. Сервис>Сортировка;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид>О6ычный;

  2. * Формат>Ячейки>Число;

  3. Данные>Знешние данные;

  4. Формат>Ячейки>Выравнивание;

  5. Формат >Число;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

  1. Вставка>Обьект...;

  2. Вставка>Функция,..;

  3. Сервис>3ависимости;

  4. * Правка>Заполнить>Прогрессия...;

  5. Данные>Сортировать по возростанию;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

  1. Формат>Лист>Скрыть;

  2. Правка>Удалить лист;

  3. * Сервис>3ащита…3ащитить лист...;

  4. Правка>Скрыть;

  5. Вставка>Примечание;

 • За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:

  1. Вставка>Диаграмма...;

  2. Сервис>Параметры...>Диаграмма;

  3. * Вид>Панели инструментов>Диаграммы;

  4. Сервис> Диаграмма;

  5. Данные> Сводная таблица;

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:

  1. * Сервис>Параметры…?Вид?Параметры окна: сетка;

  2. Формат?Ячейки...?Граница;

  3. Вид?Разметка страницы;

  4. Формат?Лист...?Граница;

  5. Файл?Параметры страницы;

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

  1. Правка?3аполнить;

  2. Формат?Строка;

  3. Сервис?Подбор параметра...;

  4. * Вставка?Строки;

  5. Формат?Столбец;

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі:

  1. Сервис?Параметры...?Общие?Листов в новой книге: 10;

  2. Правка?Переместить/скопировать лист...;

  3. Сервис>Правка>Отображать 10 листов;

  4. Формат>Лист>10;

  5. * Вставка?Лист;

 • За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

  1. Файл Сохранить как...;

  2. Файл Печать;

  3. Файл Сохранить рабочую область...;

  4. Файл Сохранить как веб-страницу;

  5. * Файл Сохранить;

 • За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:

  1. виконати команду Вид>Строка формул;

  2. виконати команду Формат>Автоформат...;

  3. * виконати команду Сервис>Параметры...->Вид>Параметры окна: формулы;

  4. Вставка>Объект;

  5. Вид>Представления;

 • За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

  1. * перехід від одного аркуша до іншого;

  2. виклик iншого файлу;

  3. виклик програми МS ЕхсеІ;

  4. виклик іншої папки;

  5. виклик програми МS Word;

 • Знак коефіцієнта кореляції вказує:

  1. на щільність кореляції

  2. * на напрям стохастичного зв’язку

  3. на силу стохастичного зв’язку

  4. на ступінь розсіювання між випадковими величинами

  5. немає правильної відповіді

 • Знак коефіцієнта кореляції вказує:

  1. на щільність кореляуії

  2. * на напрям стохастичного звязку

  3. на силу стохастичного звязку

  4. на ступінь розсіювання між випадковими величинами

  5. на зміст концепції кореляції

 • Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від

  1. [-1;1)

  2. (-1;1)

  3. * [-1;1]

  4. (-1;1]

  5. /-1;1/

 • Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

  1. 1, 2;3 і 4;

  2. * 1, 3 і 4;

  3. 1, 3, 4 і 5;

  4. 2,3 і 4;

  5. 3, 4 і 2;

 • Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається:

  1. * рівень значущості

  2. похибкою ІІ-го роду

  3. довірчою ймовірністю

  4. похибкою експерименту

  5. статистичною гіпотезою

 • Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область називається

  1. рівень значущості

  2. довірчою ймовірністю

  3. похибкою експерименту

  4. * міцність критерію

  5. похибкою ІІ-го роду

 • Ймовірність прийняття правильного рішення називається

  1. рівень значущості

  2. похибкою ІІ-го роду

  3. * довірчою ймовірністю

  4. похибкою експерименту

  5. статистичною гіпотезою

 • Коли , то за критерієм Пірсона:

  1. нульова гіпотеза відкидається

  2. * нульова гіпотеза приймається

  3. приймається альтернативна гіпотеза

  4. нульова гіпотеза відкидається і приймається альтернативна гіпотеза

  5. всі відповіді правильні

 • Команду Данные>Итоги... в MS Excel використовують для:

  1. обчислення суми значень у стовпцях;

  2. обчислення значень будь-яких функцій;

  3. * проміжних підсумків;

  4. обчислення суми значень у рядках;

  5. обчислення суми значень у діапазоні;

 • Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

  1. * клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

  2. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

  3. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

  4. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

  5. немає правильної відповіді;

 • Кореляційне поле — це:

  1. множина точок на координатній площині, яка характеризує множину об'єктів;

  2. * множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є відповідно чисельними значеннями показників X і У, що характеризують об'єкти однорідної сукупності;

  3. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є відповідно чисельними значеннями показників X і У, що не залежать від умов дослідження;

  4. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких не залежать від умов дослідження.

  5. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є заданими

 • Кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У відсутній, якщо виконується умова:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. * r>114

 • Кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і Y сильний, якщо виконується умова:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. * r=1

  5. r>1

 • Кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У слабкий, якщо виконується умова:

  1. r>0;

  2. r

  3. * r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Лінія апроксимації-це:

  1. * графічне зображення рівняння регресії;

  2. лінія на координатній площині;

  3. лінія, що задовольняє рівняння прямої;

  4. лінія, що задовольняє рівняння кривої.

  5. лінія у координатному просторі

 • Лінія апроксимації:

  1. проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;

  2. проходить через кореляційне поле довільним чином;

  3. * проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.

  4. проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.

  5. лінія, яка є графіком експотенціальної функції

 • Лінія регресії-це:

  1. * графічне зображення рівняння регресії;

  2. лінія на координатній площині;

  3. лінія, що задовольняє рівняння прямої;

  4. лінія, що задовольняє рівняння кривої.

  5. лінія у координатному просторі

 • Лінія регресії:

  1. проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;

  2. проходить через кореляційне поле довільним чином;

  3. * проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.

  4. проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.

  5. лінія, яка є графіком експотенціальної функції

 • Лінія тренду-це:

  1. * графічне зображення рівняння регресії;

  2. лінія на координатній площині;

  3. лінія, що задовольняє рівняння прямої;

  4. лінія, що задовольняє рівняння кривої.

  5. лінія у координатному просторі

 • Лінія Тренду:

  1. проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;

  2. проходить через кореляційне поле довільним чином;

  3. * проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.

  4. проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.

  5. лінія, яка є графіком експотенціальної функції

 • Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності:

  1. * значенню величини X відповідає розподіл можливих значень величини У;

  2. значенню величини X відповідає цілком визначене одне значення величини У;

  3. значенню величини X відповідає значення величини У

  4. значенню величини У відповідає значення величини Х

  5. значенню величини У відповідає розподіл можливих значень величини Х;

 • Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності

  1. зміна величини X призводить до зміни величини У;

  2. зміна величини X не викликає зміну величини У;

  3. * зміна величини X призводить до зміни розподілу можливих значень величини У.

  4. зміна однієї з них викликає зміну умовного математичного сподівання або генерального середнього іншої;

  5. зміна однієї з них викликає зміну дисперсії іншої;

 • Між показниками X і Y при кореляційному зв'язку зі збільшенням величини одного показника середнє арифметичне значення іншого також збільшується, якщо має місце умова:

  1. * r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Міцність критерію – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. * Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • На скільки частин розділений рядок формул?

  1. 1

  2. 2

  3. * 3

  4. 4

  5. 5

 • На скільки частин розділений рядок формул?

  1. 1

  2. 2

  3. * 3

  4. 4

  5. 5

 • На що вказує знак коефіцієнта кореляції:

  1. на щільність кореляуії

  2. * на напрям стохастичного звязку

  3. на силу стохастичного звязку

  4. на ступінь розсіювання між випадковими величинами

  5. на зміст концепції кореляції

 • Набір значень (х1, х2,...,хn) випадкової величини х, котрі отримані в результаті дослідів називаються

  1. * вибіркою об’єму n

  2. генеральною сукупністю

  3. розподілом випадкової величини

  4. дискретною випадковою величиною

  5. матрицею значень

 • Набір значень (х1,х2,...,хn) випадкової величини Х, котрі отримані в результаті n дослідів, називається:

  1. * вибіркою об’єму n

  2. генеральною сукупністю

  3. дискретною випадковою величиною

  4. розподілом випадкової величини

  5. щільністю розподілу

 • Назвіть адресу комірки де знаходиться текст "№ п/п"  1. А3

  2. А2:А3

  3. 2C

  4. * А2

 • Назвіть активний лист книги?

  1. 1

  2. 2

  3. * Розрахунки

  4. Дані

  5. Лист 4

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена дана таблиця?

  1. А1:A18

  2. А1:I8

  3. * А1:I18

  4. А1:I1

  5. А1:H22

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена інформація про кольоровий показник осіб жіночої статі

  1. D3 E18

  2. D3-D18

  3. E3:E18

  4. D3:D18

  5. * D3:E18

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена інформація про кольоровий показник осіб жіночої статі

  1. D3 E18

  2. D3-D18

  3. E3:E18

  4. D3:D18

  5. * D3:E18

 • Найчастіше використовують такі лінії тренду:

  1. лінійна, степенева, логарифмічна, експонентна, функція розподілу

  2. лінійна, поліноміальна, логарифмічна, експонентна

  3. лінійна, поліноміальна, степенева, експонентна, функція щільності

  4. лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна,

  5. * лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна, експонентна

 • Можливі значення коефіцієнта кореляції випадкових величин X і Y задовольняють умову:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. * -1<=r<=1

 • Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в коміркуСЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. 2;

  2. * 3;

  3. СЗ;

  4. 6;

  5. 4;

 • Область можливих значень коефіцієнта кореляції випадкових величин X і Y задовольняє умову:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. * r=1

  5. -1<=r<=1

 • Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Заголовки;

  2. Лини сетки;

  3. Подписи данных;

  4. Ряд;

  5. * Легенда;

 • Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

  1. * форматування всіх елементів діаграми;

  2. створення діаграми;

  3. зміни виду діаграми;

  4. форматування тільки підписів осей;

  5. тільки зміни розміру діаграми;

 • Перед тим, як виконати команду Данные>Итоги... в MS Excel, необхідно:

  1. обчислити суму значень у стовпцях;

  2. * відсортувати значення;

  3. створити критерій умов.

  4. виділити комірку;

  5. обчислити суму значень у рядах;

 • Після натискання на функціональну клавішу Р2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:

  1. * виділена комірка стає доступною для редагування;

  2. виділена комірка переходить у режим відображення даних;

  3. активізується меню МS ЕхсеІ;

  4. викликається Контекстне меню;

  5. виділена комірка стає недоступною для редагування;

 • ?Поняття кореляція в перекладі з латинської означає:

  1. рух назад;

  2. * співвідношення, взаємозв'язок;

  3. лінійну залежність між випадковими величинами;

  4. криволінійну залежність між випадковими величинами.

  5. хаотичний рух

 • При кореляційному зв'язку між показниками X і Y зі збільшенням величини одного показника середнє арифметичне значення іншого також збільшується, якщо має місце умова:

  1. * r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • При однофакторному регресійному аналізі суть методу найменших квадратів полягає:

  1. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля

  2. * в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  3. в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  4. у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.

  5. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля

 • При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки:

  1. структурну відповідність, однорідність

  2. * однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень

  3. репрезентативність, співпадання умов спостережень

  4. однорідність, співпадання умов спостережень

  5. однорідність, репрезентативність,

 • При статистичній залежності між випадковими величинами X і У:

  1. * значенню величини X відповідає розподіл можливих значень величини У;

  2. значенню величини X відповідає цілком визначене одне значення величини У;

  3. значенню величини X відповідає значення величини У

  4. значенню величини У відповідає значення величини Х

  5. значенню величини У відповідає розподіл можливих значень величини Х;

 • При статистичній залежності між випадковими величинами X і У

  1. зміна величини X призводить до зміни величини У;

  2. зміна величини X не викликає зміну величини У;

  3. * зміна величини X призводить до зміни розподілу можливих значень величини У.

  4. зміна однієї з них викликає зміну умовного математичного сподівання або генерального середнього іншої;

  5. зміна однієї з них викликає зміну дисперсії іншої;

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=2x+3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=-5x+3

  1. * лінійна

  2. від’ємна

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=234x-9

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=1/2x+3/4

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. дробова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=0,2x+1,3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. десяткова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=-5x+3

  1. * лінійна

  2. від’ємна

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=0,2x+1,3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. десяткова

  4. поліноміальна
  5. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка