Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка17/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=1/2x+3/4

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. дробова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=2x+3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=234x-9

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=-5x+3

  1. * лінійна

  2. від’ємна

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=0,2x+1,3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. десяткова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=1/2x+3/4

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. дробова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=14x+35

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. ціло-чисельна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=234x-9

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: y=2x+3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=0.42ln(x)-2.2

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=0.5ln(x)+2

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=1/2ln(x)+2

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=2ln(x)+112

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=2ln(x)-2

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії тренду є дане рівняння: у=32ln(x)+2

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є:

  1. функції розподілу

  2. щільності розподілу

  3. * статистичні гіпотези

  4. параметри розподілу

  5. напрям зв’язку

 • Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

  1. число, функція, текст і текст, що повторюється;

  2. число, таблиця, вектор, матриця;

  3. число, дата, текст, формула, функція;

  4. число, формула, сектор, текст;

  5. число, функція, графік, діапазон;

 • Регресійний аналіз- це

  1. * розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.

  2. Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності

  3. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій

  4. сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки

  5. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин

 • Рівень значущості –це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. * Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Ряд -це:

  1. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  2. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  3. * група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  4. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  5. немає правильної відповіді;

 • Символи # у числовому полі комірки електронної таблиці MS Excel вказують на те, що:

  1. дія заборонена;

  2. число некоректне;

  3. * кількість цифр у комірці більша, ніж ширина стовпця;

  4. неправильно вказаний тип даних;

  5. число введене буквами;

 • Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:

  1. три;

  2. * чотири;

  3. п'ять;

  4. десять;

  5. девять;

 • Статистичний критерій К – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. * Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Статистичні гіпотези це:

  1. * припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів

  2. уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку

  3. припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів

  4. величини, котрі можуть приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень

  5. немає правильної відповіді

 • Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається, називається:

  1. статистична гіпотеза

  2. статистичний критерій К

  3. * критична область

  4. рівень значущості

  5. міцність критерію

 • Суть методу найменших квадратів при однофакторному регресійному аналізі полягає:

  1. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля

  2. * в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  3. в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  4. у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.

  5. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля

 • ?Термін кореляція в перекладі з латинської означає:

  1. рух назад;

  2. * співвідношення, взаємозв'язок;

  3. лінійну залежність між випадковими величинами;

  4. криволінійну залежність між випадковими величинами.

  5. хаотичний рух

 • У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:

  1. ^;

  2. .;

  3. х;

  4. * *;

  5. /;

 • У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1в МS ЕхсеІ буде:

  1. 7/6;

  2. 10,5;

  3. 9.5;

  4. помилка;

  5. * 10

 • У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:

  1. Свойства диаграммы;

  2. Вставка;

  3. Формат;

  4. * Формат области диаграммы;

  5. Удалить;

 • Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

  1. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ;

  2. МИН, ЕХР, МАКС;

  3. МИН, SIN, СУММ;

  4. * МИН, МАКС, СУММ;

  5. МИН, COS МИН;

 • Уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку називається:

  1. * генеральною сукупністю

  2. законом розподілу

  3. гістограмою розподілу

  4. частиною вибірки

  5. статистичною гіпотезою

 • Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають:

  1. щільністю розподілу

  2. гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. * законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • Функція ABS визначає

  1. * модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ABS визначає

  1. * модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ЕСЛИ визначає

  1. * умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ЕСЛИ визначає

  1. * умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ПРОИЗВЕД визначає

  1. модуль числа

  2. * добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ПРОИЗВЕД визначає

  1. модуль числа

  2. * добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. * підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. * підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТЕСЛИ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. * підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТЕСЛИ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. * підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Фунція розподілу стандартної нормальної випадкової величини має форму кривої. Форма кривої не зміниться при зміні:

  1. дисперсії

  2. * математичного сподівання

  3. ймовірності

  4. щільності

  5. всі відповіді правильні

 • Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ :

  1. немає різниці;

  2. * адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється;

  3. $А$1 - адреса виділеної комірки

  4. адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється;

  5. адреса діапазону комірок;

 • Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:

  1. =А1:(А2+АЗ);

  2. * =А1/СУММ(А2,АЗ);

  3. =А1/А2+А3;

  4. =А1/(A1;А2+А3);

  5. =А1/[А2+А3];

 • Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

  1. * невідомо;

  2. 25;

  3. АЗ+5;

  4. 10;

  5. 5;

 • Чому дорівнює значення функції в МS ЕхсеІ:

  1. сумі чисел 12, 20,11 і 15;

  2. сумі чисел 12, 20, що містяться в комірках А11 і В15;

  3. сумі чисел 12, 20 і числових значень, які містяться в комірках А11 і В15;

  4. * сумі чисел 12, 20 і всіх числових значень, які знаходяться в діапазоні комірок А11: В15;

  5. сумі чисел, що міститься в діапазоні комірок А11 і В15;

 • Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

  1. 28 янв. 2005;

  2. 28/02/20;

  3. * 28.02.05;

  4. 02.28.05;

  5. 05.28.02;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25) в MS Excel:

  1. 15;

  2. * 25;

  3. функція задана невірно;

  4. 10;

  5. 5;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

  1. 1;

  2. * 2;

  3. функція задана невірно;

  4. 3;

  5. 2,1;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

  1. * 10;

  2. 20;

  3. функція задана невірно;

  4. 1;

  5. 2;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1;ЕСЛИ(1>2;5;8);6) в MS Excel:

  1. * 8;

  2. 6;

  3. 5;

  4. 2;

  5. 3;

 • Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

  1. 18;

  2. (А3+В6+З6):2;

  3. * невідомо;

  4. 16+20/2;

  5. 4;

 • Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. * похідна від функції розподілу

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число;

  2. функція;

  3. формула;

  4. * сама формула або результат виконання формули;

  5. діаграма;

 • Що входить до задач обробки і аналізу даних для лікаря:

  1. аналіз результатів досліджень

  2. інтрепретація результатів досліджень

  3. уявлення про основні статистичні методи

  4. * всі відповіді правильні

  5. засвоєння пакету прикладних програм

 • Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. 2 і 5;

  2. * З і 6;

  3. 2,4,5 і 6;

  4. 1 і 6;

  5. 3, 6 і 2;

 • Що означає адекватність моделі регресії?

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Що означає термін регресія:

  1. * тенденцію зміни випадкових величин

  2. повернення до середнього значення

  3. нормалізація параметрів розподілу

  4. напрям стохастичного зв’язку

  5. швидкість розподілу

 • Що таке лінія регресії?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке лінія тренду?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм;

  2. особливий клас діаграм;

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації;

  4. немає вірної відповіді;

  5. таких не існує;

 • Що таке Область диаграммыв МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат;

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;

  3. кроки побудови діаграми;

  4. дані, на основі яких будується діаграма;

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат;

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;

  3. щось інше;

  4. кроки побудови діаграми;

  5. дані, на основі яких будується діаграма;

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

  1. силу та напрям

  2. напрям та щільність

  3. розсіювання та напрям

  4. * силу та щільність

  5. всі відповіді правильні

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції?

  1. Силу та напрям

  2. напрям

  3. * силу

  4. розсіювання

  5. щільність

 • Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

  1. у вигляді таблиць

  2. * вибіркових значень

  3. матриць

  4. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

  5. моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок;

  2. зображення;

  3. * ряд даних;

  4. картинка;

  5. немає вірної відповіді;

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ;

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС;

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул;

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул;   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка