Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка19/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

 1. * виконати команду Правка?Очистить?Содержимое;

 2. виконати команду Правка?Удалить?Столбец;

 3. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється;

 4. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;

 5. виконати команду Формат?Столбец?Скрыть;

 • Яким способом не можна обчислити суму числових даних діапазону комірок А1:Р1 в електронній таблиці MS Excel:

  1. * Виділити діапазон комірок А1:С1 і натиснути на клавіщу +;

  2. Виділити комірку G1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

  3. у комірку Н1 увести функцію СУММ(АІ:Р1);

  4. Виділити комірку C1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

  5. у комірку N1 увести функцію СУММ(АІ:Р1);

 • Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

  1. А1+А2;

  2. 12 березня;

  3. * відомість;

  4. 12.01.2005;

  5. A1;4.12/3/05;

 • Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:

  1. * 123;

  2. 12.01.2005

  3. A1;4.12/3/05;

  4. 1 серпня;

  5. 5 вересня 2000 року;

 • Які параметри має нормований нормальний закон розподілу:

  1. * Математичне сподівання – 0, дисперсія – 1

  2. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 1

  3. Математичне сподівання – 0, дисперсія – 0

  4. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 2

  5. Математичне сподівання – 1.5, дисперсія – 0

 • Які результати прогнозу дає “регресія до середнього”:

  1. стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції

  2. пояснює відсутність кореляційного зв’язку

  3. стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту корелції

  4. вказує на напрям стохастичного зв’язку

  5. вказує на силу стохастичного зв’зку

 • Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії:

  1. Госсета

  2. * Біноміальному

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Якому закону розподілу підпорядковуються малоймовірні події, які відбуваються у довгій серії незалежних випробувань декілька разів:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яку кількість листків містить дана робоча книга?

  1. 255

  2. 65536

  3. 256

  4. 3

  5. * 6

 • Яку лінію апроксимації варто використовувати в тому випадку, якщо швидкість зміни даних безупинно зростає.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. * експонентна

 • Яку лінію регресії варто використовувати в тому випадку, якщо швидкість зміни даних безупинно зростає.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. * експонентна

 • Яку лінію тренда варто використовувати в тому випадку, якщо швидкість зміни даних безупинно зростає.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. * експонентна

 • Яку стандартну функцію замінює кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

  1. ЕСЛИ;

  2. МАКС;

  3. * СУММ;

  4. АВS;

  5. СЧЕТ;

 • Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

  1. числовий;

  2. текстовий;

  3. * загальний;

  4. довільний;

  5. грошовий;

 • Якщо виділити комірку електронної таблиці МS ЕхсеІ, то в рядку формул буде міститись інформація про:

  1. перелік усіх функцій МS ЕхсеІ ;

  2. ярлик поточного аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ ;

  3. * адресу поточної комірки;

  4. адресу документа МS ЕхсеІ;

  5. перелік статистичних функцій МS ЕхсеІ;

 • Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:

  1. число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці;

  2. цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена; ,

  3. * в комірці відображаються символи ####;

  4. з'явиться вікно з повідомленням про помилку;

  5. в комірці відображаються символи #ИМЯ;

 • Якщо, то за критерієм Стьюдента:

  1. нульова гіпотеза відкидається

  2. * нульова гіпотеза приймається

  3. приймається альтернативна гіпотеза

  4. нульова гіпотеза відкидається і приймається альтернативна гіпотеза

  5. всі відповіді правильні

 • Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх

  2. * виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Строка-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

  3. за допомогою команди Вставка-Строки

  4. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво

  5. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Столбец-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

 • 3 якими елементами діаграми можна працювати за допомогою вкладки Вид вікна Формат области диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. із рамкою, фоном і заголовком діаграми

  2. із фоном, заголовком і легендою діаграми

  3. тільки із підписом осей діаграми

  4. тільки з фоном діаграми

  5. * із рамкою і фоном діаграми

 • D =СЗ*С$3-$D$1

  1. * =СЗ*D$2-$D$1

  2. =В2*D$2-$D$1

  3. =СЗ*(С$3-$D$1)

 • Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

  1. повертає 0 як значення комірки

  2. * виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки

  3. справляє помилку в формулі

  4. видаляє формулу з помилкою

  5. заблоковує комірку

 • Абсолютна адреса комірки електронної таблиці MS Excel - це:

  1. константа

  2. посилання на константу

  3. діапазон комірок

  4. * адреса, яка не модифікується під час копіювання формул

  5. адреса, яка змінюється під час копіювання формул

 • Абсолютне посилання це .....

  1. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в інші комірки

  2. коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

  3. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули

  4. коли адреса комірки, що входить у формулу, не змінюється при її копіюванні в наступну комірку

  5. * немає правильної відповіді

 • Абсолютним посилання є:

  1. * $A$5

  2. R1C2

  3. С22

  4. #A#5

  5. С!7!

 • Адресу комірки електронної таблиці називають ще посиланням на комірку. Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

  1. Абсолютним

  2. Відносним

  3. Змішаним

  4. Відповідним

  5. Додатковим

 • Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

  1. * комірка, на якій знаходиться курсор виділення

  2. комірка, в яку введені дані

  3. комірка, в яку введена формула

  4. комірка, синього кольору

  5. комірка А1;

 • Будь-яка діаграма будується на основі:

  1. книги Excel

  2. графічного файла

  3. текстового файла

  4. * даних таблиці

  5. спеціальної вставки

 • В групу арифметичних операторів не входить...

  1. -

  2. +

  3. &

  4. ^

  5. * – і ^

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться

 • В МS ЕхсеІ активна комірка - це:

  1. * комірка, на якій знаходиться курсор виділення;

  2. комірка, в яку введені дані;

  3. комірка, в яку введена формула;

  4. комірка, синього кольору;

  5. комірка А1;

 • В якому варіанті правильно вказана послідовність виконання операторів в формулі?

  1. + і - тоді * і /

  2. оператори порівняння тоді оператори посилань

  3. оператори посилань тоді оператори порівняння

  4. * і / тоді %

  5. * немає правильної відповіді

 • В якому рядку запис дати невірний?

  1. 12,02,90

  2. 12.02.1990

  3. 12 лютого 1990

  4. * 12.0290

  5. 1990-02-12

 • Ви побудували діаграму по деяких даних з таблиці, а через якийсь час змінили ці дані. Як перешикувати діаграму для нових даних таблиці?

  1. досить один раз клацнути мишею по діаграмі

  2. досить двічі клацнути мишею по діаграмі

  3. * перерахування діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично

  4. необхідно побудувати нову діаграму

  5. немає правильної відповіді

 • Виберіть найбільш повну відповідь!!!Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються:

  1. букви, для вказання імені стовпця

  2. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

  3. * букви латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яких знаходиться комірка

  4. букви російського і латинського алфавіту

  5. тільки російські букви і цифри

 • Виберіть правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

  1. * $R$4

  2. $Q4

  3. Ф$5

  4. $Я$4

  5. $Ф$5

 • Виберіть серед усіх варіантів відповіді правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

  1. * $R$4

  2. $Q4

  3. Ф$5

  4. $Я$4

  5. $Ф$5

 • Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:

  1. * знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій

  2. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок

  3. знаку рівності, адрес комірок, коми

  4. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок

  5. знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок

 • Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Подписи данных;

  2. Линии сетки;

  3. * Оси;

  4. Легенда;

  5. Ряд;

 • Вкажіть адресу виділеного діапазону комірок

  1. B3:B8

  2. B3-B8

  3. * B3:E8

  4. B3-D8

  5. B3:E3

 • Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

  1. График, Секторная, Точечная;

  2. * Круговая, Точечная, Гистограмма;

  3. График, Круговая, Волнистая;

  4. Голубая, График, Биржевая

  5. всі відповіді вірні;

 • Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

  1. МИН, МАКС, СУММ

  2. * ЕХР, ЗСЗКТ, ЗИМ

  3. ЕХР, СУММ, СОЗ

  4. ЗИМ, ДИСП, МАКС

  5. ЕХР, ЗСЗКТ, МИН

 • Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

  1. ЕСЛИ(С4=1;3)

  2. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5)

  3. * ЕСЛИ(С4=1;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2))

  4. ЕСЛИ[С4=1;3]

  5. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ D1=3;5

 • Вказання адреси комірки в формулі називається...

  1. * посиланням

  2. функцією

  3. оператором

  4. аргументом

  5. ім’ям комірки

 • Вказати невірно записану формулу:

  1. =D2+25

  2. =СУММ(С3:С6)

  3. =СРЗНАЧ(D2-D6,)

  4. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

  5. * =СЛЧИСЕ5

 • Впорядкування значень діапазону комірок в певній послідовності називають...

  1. форматування

  2. фільтрація

  3. групування

  4. * сортування

  5. кінцевий звіт

 • Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

  1. аркушем

  2. таблицею

  3. сегментом

  4. * діапазоном

  5. книгою

 • Дана кнопка на панелі інструментів використовується

  1. коли потрібно додати чи забрати панель інструментів

  2. для того щоб переглянути повний список елементів панелі інструментів

  3. для того щоб перейти на інший листок робочої книги

  4. щоб здійснити запуск макроса

  5. * вивести чи забрати кнопку з панелі інструментів

 • Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:

  1. на одному з робочих аркушів поточної робочої книги

  2. на окремому аркуші поточної робочої книги

  3. у виділеному діапазоні комірок

  4. * на будь-якому аркуші нової робочої книги

  5. на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми

 • Де невірний запис формули?

  1. =D2+25

  2. =СУММ(С3:С6)

  3. =СРЗНАЧ(D2-D6,)

  4. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

  5. * =СЛЧИСЕ5

 • Діаграма -це:

  1. прямокутні стовпці числових даних

  2. співвідношення між частинами і цілими числових даних

  3. * графічне відображення числових даних

  4. графік математичної функції

  5. графік статистичної функції

 • Діаграми в електронних таблицях Excel призначені для:?

  1. Для вставки малюнків

  2. Для відображення текстової інформації

  3. * Для графічного відображення числових даних

  4. Для вставки малюнків із файла

  5. Немає правльної відповіді

 • Діапазон комірок —це:

  1. комірка В2

  2. декілька комірок із суміжними сторонами

  3. сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми

  4. сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми

  5. * декілька виділених комірок

 • Діапазон комірок вказується у форматі:  1. (-)

  2. ()

  3. ;

  4. * :

 • Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

  1. * виконати команду Правка-Удалить;

  2. виконати команду Правка-Вырезать;

  3. натиснути на клавішу Delete;

  4. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка-Очистить;

 • Для видалення значень виділеного стовпця в електронній таблиці MS Excel слід:

  1. * натиснути на клавішу Delete;

  2. виконати команду Правка>Удалить;

  3. виконати команду Данные>Фильтр;

  4. натиснути ПКМ і вибрати команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка>Вырезать;

 • Для видалення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:

  1. * виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить".

  2. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

  3. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  4. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  5. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

 • Для виділення цілого робочого листка використовується клавіша

  1. Shift і стрілочка вліво

  2. * Ctrl+А

  3. F2

  4. Shift+А

  5. F4

 • Для вставки поля з списком натискають на клавішу:

  1. 4

  2. 5

  3. 11

  4. * 12

  5. 16

 • Для вставки списку натискають на клавішу:

  1. 15

  2. 5

  3. * 11

  4. 14

  5. 16

 • Для збільшення розрядності використовують:

  1. * 15

  2. 5

  3. 13

  4. 14

  5. 16

 • Для зменшення розрядності використовують:

  1. 15

  2. 5

  3. 13

  4. 14

  5. * 16

 • Для зміни кольору символів використовують:

  1. 8

  2. 9

  3. 18

  4. * 19

  5. 20

 • Для зміни кольору тла потрібно натиснути....

  1. 8

  2. 9

  3. * 18

  4. 19

  5. 20

 • Для об'єднання комірок використовують кнопку

  1. * 3

  2. 4

  3. 5

  4. 15

  5. 16

 • Для переміщення по електронній таблиці вверх на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. * Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вліво на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вниз на одну комірку необхідно натиснути:

  1. * Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вправо на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. * Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:

  1. Данные>Итоги...;

  2. * Вставка>Диаграмма...;

  3. Вставка>Рисунок;

  4. Сервис>3ависимости;

  5. Данные>Сортировка;

 • Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

  1. в ряди;

  2. в стовпці;

  3. * в діапазони комірок;

  4. в ряди і стовпці;

  5. немає правильної відповіді;

 • Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються: Виберіть найбільш повну відповідь!!!

  1. букви, для вказання імені стовпця

  2. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

  3. * букви латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яуих знаходиться комірка

  4. букви російського і латинського алфавіту

  5. тільки російські букви і цифри

 • Для присвоєння ім'я комірці електронної таблиці MS Excel треба:

  1. ввести ім'я в комірку;

  2. * виконати команду Вставка>Имя>Присвоить...;

  3. виконати інші дії;

  4. виконати команду Переименовать;

  5. виконати команду Правка>Специальная вставка;

 • Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

  1. виділити комірку і змінити її значення

  2. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р4 і змінити значення комірки

  3. * виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter

  4. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р8 і змінити значення комірки

  5. виконати інші дії

 • Для складання (написання) формул використовуються:

  1. числа, що знаходяться в комірках

  2. адреси комірок, що зберігають вихідні дані

  3. букви і цифри, що позначають адреси комірок   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка