Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка2/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 1. Вирішувач (інтерпретатор);

 2. Робоча пам'ять (база даних);

 3. * База знань;

 4. Компонент придбання знань;

 5. Пояснюючий компонент.

 • Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) автоматичної реєстрації, збереження й аналізу даних лабораторних і діагностичних досліджень; 2) забезпечення інтерфейсу з базами даних для надання результатів;:

  1. * Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  2. Експертні системи

  3. Навчальні системи

  4. Адміністративно-господарські медичні системи

  5. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

 • В залежності від того, може інформаційна система функціонувати без участі людини, чн ні, виділяють:

  1. Локальні і глобальні інформаційні системи

  2. Ієрархічні, мережеві та реляційні інформаційні системи

  3. Внутрішні і зовнішні інформаційні системи

  4. * Автоматичні та автоматизовані інформаційні системи

  5. Робочої групи, відділу, підприємства інформаційні системи

 • Дайте найбільш точне визначення поняття „система”:

  1. сукупність технічних засобів, організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

  2. * сукупність засобів (різного типу), організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

  3. сукупність засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  4. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000) та набором спеціалізованого програмного забезпечення

  5. сукупність засобів програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

 • Для чого призначена ПАЛІТРА КОМПОНЕНТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. * Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 • Назвіть основні класи програмного забезпечення ПК:

  1. Системне ПЗ, прикладне ПЗ;

  2. Операційна система, програми-утиліти, текстові редактори, табличні процесори;

  3. * Системне ПЗ, прикладне ПЗ, інструментальні системи;

  4. Операційна система Windows, пакет прикладних програм Microsoft Office;

  5. Пакет прикладних програм Microsoft Office;

 • Яке призначення ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ:

  1. * Розробка будь-якого програмного забезпечення;

  2. Перевірка статистичних гіпотез;

  3. Розробка експертних та інтелектуальних систем;

  4. Підготовка медичної документації;

  5. Розробка реляційних баз даних;

 • До якого типу мов програмування відноситься мова програмування АССЕМБЛЕР:

  1. Двійкові (машинні) коди;

  2. * Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

  3. Мова програмування високого рівня;

  4. Мова побудови сценаріїв;

  5. Такої мови програмування не існує.

 • Вкажіть основні відмінності діалогового компоненту експертних систем та інтелектуального інтерфейсу систем штучного інтелекту:
  1) можливість вводу даних природною мовою;
  2) наявність бази знань про навколишнє середовище;
  3) здатність розпізнавати образи;
  4) здатність самонавчатися.

  1. * Варіанти 1 та 3;

  2. Всі варіанти;

  3. Варіант 1;

  4. Варіанти 2 та 3;

  5. Варіанти 3 та 4;

 • Перелічіть основні функції автоматизованих інформаційних систем у медицині:

  1. Збір, реєстрація і документування даних, обмін інформацією

  2. Контроль протікання захворювання (лікарський контроль)

  3. Зберігання та пошук інформації (ведення архіву)

  4. Статистичний аналіз даних, підтримка прийняття рішень.

  5. * Всі перераховані функції

 • Для чого призначена ВІКНО ФОРМИ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. * Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 • Для чого призначено ВІКНО МОДУЛЯ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. Використовується для програмування властивостей компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. * Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 • Яка МОВА ПРОГРАМУВАННЯ використовується в інструментальній системі Delphi:

  1. Basic;

  2. C++;

  3. Java;

  4. Visual Basic For Application;

  5. * Object Pascal;

 • Що таке КОМПОНЕНТ в Delphi (дайте найбільш узагальнену відповідь):

  1. Піктограмка на панелі інструментів Delphi

  2. Елемент керування майбутньої програми (кнопка, рядок вводу, тощо)

  3. Представлення інтерфейсу майбутньої програми

  4. Фрагмент програмного коду, що використовується для роботи з базами даних.

  5. * Фрагмент програмного коду, що може бути використаний при розробці програмоного забезпечення і реалізує елемент інтерфейсу чи певну функціональність;

 • Які функції виконує ІНСПЕКТОР ОБ’ЄКТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

  2. * Використовується для програмування властивостей та обробників подій компонетів;

  3. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

  4. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

  5. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

 • Вкажіть основні ВИДИ КОМПОНЕТІВ в інструментальній системі Delphi:

  1. * Візуальні та невізуальні;

  2. Текстові та двійкові;

  3. Форма та модуль;

  4. Проект та форма;

  5. Компонети для роботи з базами даних;

 • Дайте найбільш точне визначення поняття „інформаційна система”:

  1. * сукупність засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  2. сукупність засобів обчислювальної техніки, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  3. сукупність засобів програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

  4. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000)

  5. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000) та набором спеціалізованого програмного забезпечення

 • В організації є персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000). Чи можна вважати його інформаційною системою?

  1. Ні, це не інформаційна система

  2. * Так, це універсальна (базова) інформаційна система

  3. Так, це спеціалізована інформаційна система

  4. Так, це автоматична інформаційна система

  5. Ні, це автоматизована інформаційна система

 • Вкажіть функцію, НЕ ХАРАКТЕРНУ для автоматизованих інформаційних систем у фармації:

  1. Збір, реєстрація і документування даних, обмін інформацією

  2. * Контроль протікання захворювання (лікарський контроль)

  3. Зберігання та пошук інформації (ведення архіву)

  4. Статистичний аналіз даних, підтримка прийняття рішень.

  5. Навчання персоналу

 • Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) інформаційна підтримка функціонування медичного закладу, включаючи автоматизацію адміністративних, фінансових і виконавчих функцій персоналу, таких як підготовка, ведення і перегляд поточної документації і складання підсумкової звітності:

  1. * Адміністративно-господарські медичні системи

  2. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  3. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  4. Експертні системи

  5. Навчальні системи

 • Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) створення і ведення електронного каталогу; 2) автоматична ідентифікація видань і читачів; 3) забезпечення доступу до наявної інформації за допомогою Internet технологій; 4) створення і ведення професійне орієнтованих баз данных, наприклад: регістр лікарських препаратів і їхньої сумісності;:

  1. Адміністративно-господарські медичні системи

  2. * Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  3. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  4. Експертні системи

  5. Навчальні системи

 • Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
  1) рішення задач діагностики, інтерпретації даних, прогнозування перебігу захворювання й ускладнень, моніторингу перебігу захворювання і планування лікувально-діагностичного процесу;:

  1. Адміністративно-господарські медичні системи

  2. * Експертні системи

  3. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

  4. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

  5. Навчальні системи

 • Вкажіть основні задачі, що вирішуються ІНТЕГРОВАНИМИ медичними інформаційними системами:

  1. Адміністративно-господарського і фінансового характеру;

  2. Підтримки лікувально-діагностичних заходів;

  3. Забезпечення інформаційної підтримки роботи лікарів-фахівців;

  4. * Всі перераховані тут задачі.

  5. Задачі довідково-інформаційного і бібліографічного обслуговування медичного персоналу;

 • Який компонент НЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ складовою інтегрованої медичної інформаційної системи:

  1. Адміністративно-господарська підсистема;

  2. Підсистема інформаційного і бібліографічного пошуку;

  3. Підсистема для лабораторних і діагностичних досліджень;

  4. Експертні підсистеми;

  5. * Операційна система Windows

 • Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) збереження вихідних і проміжних даних поточної розв'язуваної задачі;

  1. Вирішувач (інтерпретатор);

  2. * Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. Діалоговий компонент.

 • Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті і знання з бази знань, формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі;

  1. * Вирішувач (інтерпретатор);

  2. Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. Діалоговий компонент.

 • Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) пояснює, як система одержала рішення задачі (чи чому вона не одержала рішення) і які знання вона при цьому використовувала.

  1. Вирішувач (інтерпретатор);

  2. Робоча пам'ять (база даних);

  3. База знань;

  4. Компонент придбання знань;

  5. * Пояснюючий компонент.

 • Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
  1) орієнтований на організацію дружнього спілкування з користувачем як у ході рішення задач, так і в процесі придбання знань і пояснення результатів роботи.

  1. * Діалоговий компонент.

  2. База знань;

  3. Компонент придбання знань;

  4. Вирішувач (інтерпретатор);

  5. Робоча пам'ять (база даних);

 • Який вид знань НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при побудові експертної системи:

  1. Про процес рішення задачі (керуючі знання);

  2. Про мову спілкування і способи організації діалогу;

  3. Про способи представлення і модифікації знань;

  4. * Комплекс загальних відомостей про навколишній світ.

  5. Підтримуючі структурні і керуючі знання;

 • Системи, здатні відтворювати функції інтелекту людини, і замінити її в різних галузях науки чи промисловості, НАЗИВАЮТЬСЯ:

  1. Адміністративно-господарськими системами;

  2. * Системами штучного інтелекту;

  3. Експертними системами;

  4. Системами інформаційного та бібліографічного пошуку;

  5. Система лабораторних і діагностичних досліджень;

 • Компонентом Delphi є:

  1. Visual Basic

  2. C++

  3. * Середовище візуальної побудови додатків

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 • У яких роках були розроблені системи, що дозволяли створювати програми на мнемонічних позначеннях машинних команд?

  1. 40-х.

  2. * 50-х.

  3. 80-х.

  4. 70-х.

  5. 90-х.

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. Save project as

  3. File

  4. Control

  5. * Visible

 • Як створити новий проект в Delphi?

  1. File-Open Project.

  2. Edit-New Project.

  3. * File-New Project.

  4. File-Save Project as.

  5. Edit-Select all.

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. ile.

  2. dit.

  3. pen.

  4. * tandard.

  5. емає жодної правильної відповіді.

 • Виберіть палітру компонент Delphi.

  1. * Additional

  2. File

  3. Windows

  4. Edit

  5. Property

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. File

  2. Edit

  3. * Internet

  4. Open

  5. Windows

 • Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. * Data Access

  2. Tools

  3. Open

  4. Edit

  5. Windows

 • Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. Edit

  2. File

  3. * Decision Cube

  4. Open

  5. Intranet

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. Intranet

  2. Edit

  3. Open

  4. * QReport

  5. File

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. * Dialogs

  2. Edit

  3. Open

  4. Intranet

  5. Windows

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. indows.

  2. dit.

  3. pen.

  4. ile.

  5. * amples.

 • Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. * ActiveX

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. File

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. * MedInfTraining

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. File

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * ActiveControl

  2. File

  3. Save project as

  4. OnClick

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. Save project as

  4. OnClick

  5. * AutoScroll

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. Save project as

  2. File

  3. Control

  4. OnClick

  5. * Cursor

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. File

  2. Save project as

  3. Control

  4. * Enabled

  5. OnClick

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. File

  2. Save project as

  3. Control

  4. * HorzScrollBar

  5. OnClick

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * Icon

  2. Save project as

  3. Control

  4. File

  5. OnClick

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. * KeyPreview

  2. Save project as

  3. Control

  4. File

  5. OnClick

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * enu.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * osition.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. * caled.

  3. ontrol.

  4. ile.

  5. ave project as.

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. File

  3. * Control

  4. OnClick

  5. Save project as

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. nCreate.

  2. ile.

  3. ontrol.

  4. * isible.

  5. ave project as.

 • Вкажіть, яка кількість закладок аркушів за замовчуванням відображається

  1. * 3

  2. 5

  3. 6

  4. 8

  5. 2

 • Вкажіть, яка максимальна кількість стовпців може бути на аркуші

  1. 65536

  2. * 256

  3. 266

  4. 65563

  5. 257

 • Вкажіть, яка максимальна кількість рядків може бути на аркуші

  1. * 65536

  2. 56

  3. 66

  4. 5563

  5. 67

 • Файл в MSExcel називають…

  1. * Робочою книгою

  2. Документом

  3. Презентацією

  4. Аркушем

  5. Книгою

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:

  1. * 55

  2. АВ

  3. С2

  4. 2C

  5. 22S

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. АЯ

  2. ІП

  3. * LN

  4. A1

  5. 1A

 • Скільки стовпців містить робочий листок Excel?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • На перетині рядків і стовпців утворюються...

  1. діапазони комірок

  2. рядок формул

  3. * комірки

  4. робочі листки

  5. функції

 • Діапазон комірок вказується у форматі:

  1. <комірка 1><комірка 2>

  2. (<комірка 1>-<комірка 2>)

  3. (<комірка 1><комірка 2>)

  4. <комірка 1>;<комірка 2>

  5. * <комірка 1>:<комірка 2>

 • Для переміщення по електронній таблиці вниз на одну комірку необхідно натиснути:

  1. * Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вправо на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. * Tab

  3. Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вверх на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. * Shift+Enter

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Для переміщення по електронній таблиці вліво на одну комірку необхідно натиснути:

  1. Enter

  2. Tab

  3. Shift+Enter

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. * F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Яку кількість символів тексту можна ввести в одну комірку?

  1. * 255

  2. 65536

  3. 256

  4. по ширині стовпця

  5. необмежена кількість

 • Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?

  1. Shift

  2. * Ctrl

  3. F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Якщо текст для опції «Легенда» при побудові графіка був не заданий, то

  1. текст легенди не буде відображатись

  2. Excel відобразить повідомлення про помилку

  3. * програма Excel за замовчуванням текст легенди позначить «Ряд1, Ряд2 і т.д.»

  4. Excel пронумерує рядки даних, що відображаються у діаграмі, та позначить їх наступним чином «1,2, і т.д.»

  5. не має правильної відповіді

 • Для чого призначено об’єкт «легенда» на діаграмі або графіку

  1. містить дані з таблиці, що відображаються на діаграмі

  2. відображає додаткові відомості про точки даних, які відображають значення комірок   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка