Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка20/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

 • * адреси комірок, цифри, знаки арифметичних операцій і текстові повідомлення

 • немає правильної відповіді

 • Для створення діаграми використовують:

  1. 11

  2. 12

  3. 4

  4. 9

  5. * 8

 • Для створення рамки необхідно використати кнопку під номером.....

  1. 4

  2. 11

  3. * 12

  4. 17

  5. 20

 • Для того щоб вставити стовпець необхідно:

  1. Вид/Столбцы

  2. * Вставка/Столбцы

  3. Формат/ Столбцы

  4. Копировать/Столбцы

  5. Формат/Добавить/ Столбцы

 • Для того, щоб вставити рядок необхідно:

  1. * Вставка/Строки

  2. Вид/Строки

  3. Формат/Строки

  4. Формат/Добавить/Строки

  5. Немає правильної відповіді

 • Для того, щоб зробити текст вертикальної орієнтації необхідно вибрати:

  1. * Формат/Формат ячеек/Выравнивание

  2. Формат/Формат ячеек/Шрифт

  3. Формат/Формат ячеек/Вид

  4. Формат/Формат ячеек/Повернуть

  5. Формат/Формат ячеек/По-вертикали

 • Для того,щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

  1. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

  2. * Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки

  3. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

  4. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

  5. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

 • Для чого може бути використана команда "ПРАВКА-Заполнить-Прогрессия"?

  1. Ця команда дозволяє записати рівняннч для виділеної кривої діаграми

  2. Відкриває діалогове вікно, що дозволяє вставити в комірку число, розраховане по формулах арифметичної або геометричної прогресії

  3. Заповнює виділений інтервал комірок послідовністю цифр, дат і ін, відповідно до установок, виконаними в діалоговому вікні "Прогресия"

  4. Дозволяє розрахувати величину прогресивного податку на величину прибутку, що задається

  5. Всі відповіді вірні

 • Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. для вирівнювання підпису осей діаграми

  2. для вирівнювання діаграми на листі

  3. для зміни орієнтації тексту назви діаграми

  4. * для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми

  5. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації

 • Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:

  1. для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей

  2. * для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях

  3. для зміни масштабу зображення діаграми

  4. для встановлення типу

  5. для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних

 • Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

  1. * для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка

  2. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця

  3. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні

  4. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні

  5. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах

 • Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

  1. для збереження діаграм на диску

  2. * для побудови діаграм

  3. для виділення елемента діаграми

  4. для видалення діаграми

  5. всі відповіді вірні

 • Для чого призначені діаграми в електронних таблицях Excel?

  1. Для вставки малюнків

  2. Для відображення текстової інформації

  3. * Для графічного відображення числових даних

  4. Для вставки малюнків із файла

  5. Немає правльної відповіді

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних

  2. для скороченного запису дій

  3. * для виконання дій над вмістом комірок

  4. для введення даних

  5. для побудови діаграм

 • До категорії логічних функцій належить:

  1. МИН

  2. * ИЛИ

  3. МАКС

  4. СРЗНАЧ

  5. СРЗНАЧ

 • До категорії математичних функцій належить:

  1. * КОРЕНЬ;

  2. МАКС;

  3. НЕ;

  4. МИН;

  5. СРЗНАЧ

 • Електронна таблиця значень займає 4 рядки та 5 стовпців. Діапазон усіх комірок буде позначатись:

  1. А1:B5

  2. * A1:E4

  3. B5 – F4

  4. А1/B5

  5. A1;E4

 • Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

  1. .doc

  2. .bmp

  3. .tif

  4. * .xls

  5. .txt

 • З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

  1. з активних комірок

  2. * з робочих аркушів

  3. з файлів

  4. з макросів

  5. з шаблонів

 • З якого символу починається формула в Excel?

  1. * =

  2. +

  3. пробіл

  4. /

  5. *

 • За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. =МІN(D2,Е5,В6,С9)

  2. =МІN(D2,Е5,В6:С9)

  3. * =МИН(D2;Е5;В6:С9)

  4. =МІN(D2,Е5/В6,С9)

  5. вірної формули немає

 • За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;

  1. , (кома)

  2. / (слеш)

  3. ; (крапка з комою)

  4. * : (двокрапка)

  5. *(зірочка)

 • За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:

  1. Оси

  2. * Заголовки

  3. Линии сетки

  4. Легенда

  5. Ряд

 • За допомогою якої клавіші можна виділити несуміжний діапазон комірок електронної таблиці MS Excel:

  1. * CTRL

  2. ALT

  3. SHIFT

  4. ALT+SHIFT

  5. CTRL+ALT

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис-Мастер

  2. * Вставка-Функция...

  3. Данные-Итоги

  4. Вставка-Символ

  5. Формат-Функция…

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:

  1. * Формат-Ячейки...-Вид

  2. Вид-Представления...

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. Вставка-Заливка…

  5. Формат-Стиль

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:

  1. * Сервис-Параметры...>Вычисления-Вычисления: вручную;

  2. Сервис-Исправления;

  3. Сервис-Мастер;

  4. Всавка-Объект;

  5. Сервис-Сортировка;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид-О6ычный

  2. * Формат-Ячейки-Число

  3. Данные-Внешние данные

  4. Формат-Ячейки-Выравнивание

  5. Формат-Число

 • За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

  1. Вставка>Обьект...

  2. Вставка>Функция,..

  3. Сервис>3ависимости

  4. * Правка>Заполнить>Прогрессия...

  5. Данные>Сортировать по возростанию

 • За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

  1. Формат-Лист-Скрыть

  2. Правка-Удалить лист

  3. * Сервис-3ащита…3ащитить лист...

  4. Правка-Скрыть

  5. Вставка-Примечание

 • За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:

  1. Вставка-Диаграмма...

  2. Сервис-Параметры...-Диаграмма

  3. * Вид-Панели инструментов-Диаграммы

  4. Сервис-Диаграмма

  5. Данные-Сводная таблица

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:

  1. * Сервис>Параметры…?Вид?Параметры окна: сетка;

  2. Формат?Ячейки...?Граница;

  3. Вид?Разметка страницы;

  4. Формат?Лист...?Граница;

  5. Файл?Параметры страницы;

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

  1. Правка-3аполнить

  2. Формат-Строка

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. * Вставка-Строки

  5. Формат-Столбец

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі?

  1. Сервис-Параметры...-Общие-Листов в новой книге: 10

  2. Правка-Переместить/скопировать лист...

  3. Сервис-Правка-Отображать 10 листов

  4. Формат-Лист-10

  5. * Вставка-Лист

 • За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

  1. Файл Сохранить как...

  2. Файл Печать

  3. Файл Сохранить рабочую область...

  4. Файл Сохранить как веб-страницу

  5. * Файл Сохранить

 • За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:

  1. виконати команду Вид-Строка формул

  2. виконати команду Формат-Автоформат...

  3. * виконати команду Сервис-Параметры...->Вид-Параметры окна: формулы

  4. Вставка-Объект

  5. Вид-Представления

 • За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

  1. * перехід від одного аркуша до іншого

  2. виклик iншого файлу

  3. виклик програми МS ЕхсеІ

  4. виклик іншої папки

  5. виклик програми МS Word

 • Заголовки стовпців електронної таблиці позначаються:

  1. Номерами

  2. Кирилицею

  3. * Латинськими літерами

  4. Римськими цифрами

  5. Всі відповіді вірні

 • Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

  1. 1, 2;3 і 4

  2. * 1, 3 і 4

  3. 1, 3, 4 і 5

  4. 2,3 і 4

  5. 3, 4 і 2

 • Команда "ПРАВКА-Заполнить-Прогрессия"використовується для:

  1. Ця команда дозволяє записати рівняннч для виділеної кривої діаграми

  2. Відкриває діалогове вікно, що дозволяє вставити в комірку число, розраховане по формулах арифметичної або геометричної прогресії

  3. Заповнює виділений інтервал комірок послідовністю цифр, дат і ін, відповідно до установок, виконаними в діалоговому вікні "Прогресия"

  4. Дозволяє розрахувати величину прогресивного податку на величину прибутку, що задається

  5. Всі відповіді вірні

 • Команда ФОРМАТ- АВТОФОРМАТ дозволяє?

  1. Викликати на екран діалогове вікно "ФОРМАТ-Ячейки", у якому можна вибрати необхідні параметри форматування комірок

  2. Ця команда використовується для форматування таблиць тільки в текстовому редакторі Word

  3. Відкриває вікно в якому можна вибрати шаблон типового оформлення комірок

  4. Автоматично форматує виділену область комірок відповідно до установок, заданими "за замовчуванням"

  5. Немає правильної відповіді

 • Команду Данные-Итоги... в MS Excel використовують для:

  1. обчислення суми значень у стовпцях

  2. обчислення значень будь-яких функцій

  3. * проміжних підсумків

  4. обчислення суми значень у рядках

  5. обчислення суми значень у діапазоні

 • Комірка може приймати _____ значення?

  1. числове

  2. текстове

  3. грошове

  4. експотенціальне

  5. * всі перераховані

 • Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

  1. * клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  2. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  3. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  4. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  5. немає правильної відповіді

 • Мінімальною складовою таблиці є...

  1. комірка

  2. книга

  3. формула

  4. * лист

  5. немає правильної відповіді

 • На перетині рядків і стовпців утворюються...

  1. діапазони комірок

  2. рядок формул

  3. * комірки

  4. робочі листки

  5. функції

 • На скільки частин розділений рядок формул?

  1. 1

  2. 2

  3. * 3

  4. 4

  5. 5

 • Назвіть адресу комірки де знаходиться текст "№ п/п"  1. А3

  2. А2:А3

  3. 2C

  4. * А2

 • Назвіть активний лист книги?

  1. 1

  2. 2

  3. * Розрахунки

  4. Дані

  5. Лист 4

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена дана таблиця?

  1. А1:A18

  2. А1:I8

  3. * А1:I18

  4. А1:I1

  5. А1:H22

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена інформація про кольоровий показник осіб жіночої статі

  1. D3 E18

  2. D3-D18

  3. E3:E18

  4. D3:D18

  5. * D3:E18

 • Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в коміркуСЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. 2;

  2. * 3;

  3. СЗ;

  4. 6;

  5. 4;

 • Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Заголовки

  2. Лини сетки

  3. Подписи данных

  4. Ряд

  5. * Легенда

 • Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

  1. * форматування всіх елементів діаграми

  2. створення діаграми

  3. зміни виду діаграми

  4. форматування тільки підписів осей

  5. тільки зміни розміру діаграми

 • Перед тим, як виконати команду Данные-Итоги... в MS Excel, необхідно:

  1. обчислити суму значень у стовпцях

  2. * відсортувати значення

  3. створити критерій умов

  4. виділити комірку

  5. обчислити суму значень у рядах

 • Після натискання на функціональну клавішу F2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:

  1. * виділена комірка стає доступною для редагування

  2. виділена комірка переходить у режим відображення даних

  3. активізується меню МS ЕхсеІ

  4. викликається Контекстне меню

  5. виділена комірка стає недоступною для редагування

 • Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

  1. Абсолютним

  2. * Відносним

  3. Змішаним

  4. Відповідним

  5. Додатковим

 • При написанні формул використовуються дані розташовані в декількох комірках, тобто використовується "Діапазон комірок", що виглядає в рядку формул у такий спосіб:

  1. A1\B3

  2. A1+B3

  3. * A1:B3

  4. A1-B3

  5. A1/B3

 • Припустимо, у комірці C2 знаходиться формула, що має посилання на постійну величину в комірці D2 (для усіх формул стовпця C). Як розмножити формулу з клітки C2 так, щоб її копії в комірках З3:З8 використовували посилання на комірку D2?

  1. захистити клітку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні комірки

  2. скопіювати формулу в потрібні комірки і відредагувати кожну копію

  3. змінити в оригіналі формули адреса D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні комірки

  4. копіювання не можливе. У кожній комірці повинна бути записана окрема формула

  5. * змінити в оригіналі формули адреса D2 на адресу D!2! і скопіювати формулу в потрібні комірки

 • Припустимо, що в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

  1. сторінка буде обрізана до цих розмірів

  2. сторінка буде зменшена до цих розмірів

  3. сторінка не буде роздрукована

  4. сторінка буде збільшена до цих розмірів

  5. * немає правильної відповіді

 • Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

  1. число, функція, текст і текст, що повторюється

  2. число, таблиця, вектор, матриця

  3. * число, дата, текст, формула, функція

  4. число, формула, сектор, текст

  5. число, функція, графік, діапазон

 • Ряд -це:

  1. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  2. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  3. * група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  4. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  5. немає правильної відповіді;

 • Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:

  1. три

  2. * чотири

  3. п'ять

  4. десять

  5. девять

 • Скільки стовпців містить робочий листок Excel?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • ?Табличний процесор Excel- це...

  1. Excel це додаток MS Windows, що дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

  2. * Excel (іноді його називають табличним поцесором або електронною таблицею) - призначений для обробки даних (розрахунків і побудови діаграм), представлених у табличному виді

  3. Excel - програмний засіб, призначений для редагування даних спостережень

  4. Прцесор, встановлений у комп'ютері і призначений для обробки даних, представлених у виді таблиці

  5. всі відповіді вірні

 • У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:

  1. ^

  2. .

  3. х

  4. * *

  5. /

 • У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1в МS ЕхсеІ буде:

  1. 7/6

  2. 10,5

  3. 9.5

  4. помилка

  5. * 10

 • У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:

  1. Свойства диаграммы

  2. Вставка

  3. Формат

  4. * Формат области диаграммы

  5. Удалить

 • У середовищі Excel дозволяє здійснити редагування вмісту комірки електронної таблиці клавіша:

  1. F3

  2. * F2

  3. F4

  4. F1

  5. F5

 • Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

  1. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ

  2. МИН, ЕХР, МАКС

  3. МИН, SIN, СУММ

  4. * МИН, МАКС, СЧЁТ

  5. МИН, COS МИН

 • Функція ABS визначає

  1. * модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка