Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка21/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

 • підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ЕСЛИ визначає

  1. * умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ПРОИЗВЕД визначає

  1. модуль числа

  2. * добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. * підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТЕСЛИ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. * підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ:

  1. немає різниці

  2. * адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється

  3. $А$1 - адреса виділеної комірки

  4. адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється

  5. адреса діапазону комірок

 • Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:

  1. =А1:(А2+АЗ)

  2. =А1/СУММ(А2,АЗ)

  3. =А1/А2+А3

  4. * =А1/(А2+А3)

  5. =А1/[А2+А3]

 • Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

  1. * невідомо

  2. 25

  3. АЗ+5

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції в МS ЕхсеІ:

  1. сумі чисел 12, 20,11 і 15;

  2. сумі чисел 12, 20, що містяться в комірках А11 і В15;

  3. сумі чисел 12, 20 і числових значень, які містяться в комірках А11 і В15;

  4. * сумі чисел 12, 20 і всіх числових значень, які знаходяться в діапазоні комірок А11: В15;

  5. сумі чисел, що міститься в діапазоні комірок А11 і В15;

 • Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

  1. 28 янв. 2005

  2. 28/02/20

  3. * 28.02.05

  4. 02.28.05

  5. 05.28.02

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25) в MS Excel:

  1. 15

  2. * 25

  3. функція задана невірно

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

  1. 1

  2. * 2

  3. функція задана невірно

  4. 3

  5. 2,1

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

  1. * 10

  2. 20

  3. функція задана невірно

  4. 1

  5. 2

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1;ЕСЛИ(1>2;5;8);6) в MS Excel:

  1. * 8

  2. 6

  3. 5

  4. 2

  5. 3

 • Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

  1. 18

  2. (А3+В6+З6):2

  3. * невідомо

  4. 16+20/2

  5. 4

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число

  2. функція

  3. формула

  4. * сама формула або результат виконання формули

  5. діаграма

 • Що дозволяє робити команда ФОРМАТ- АВТОФОРМАТ?

  1. Викликати на екран діалогове вікно "ФОРМАТ-Ячейки", у якому можна вибрати необхідні параметри форматування комірок

  2. Ця команда використовується для форматування таблиць тільки в текстовому редакторі Word

  3. Відкриває вікно в якому можна вибрати шаблон типового оформлення комірок

  4. * Автоматично форматує виділену область комірок відповідно до установок, заданими "за замовчуванням"

  5. Немає правильної відповіді

 • Що дозволяє робити чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеного комірці?

  1. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ...)

  2. Дозволяє виконати копіювання вмісту комірки за допомогою миші

  3. Дозволяє редагувати вміст комірці

  4. Клацнувши лівою кнопкою миші на цьому квадратику, вміст комірки буде поміщено в буфер обміну.

  5. немає правильної відповіді

 • Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. 2 і 5

  2. * З і 6

  3. 2,4,5 і 6

  4. 1 і 6

  5. 3, 6 і 2

 • Що з перечисленого не є характеристикою комірки?

  1. * ім’я

  2. адреса

  3. розмір

  4. значення

  5. ім’я і розмір

 • Що за клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

  1. Backspase

  2. Esc

  3. * Alt+ Backspase

  4. Delete

  5. Home

 • Що може бути аргументом функції?

  1. посилання

  2. константа

  3. функція

  4. * число

  5. всі відповіді вірні

 • Що не є характеристикою комірки?

  1. ім’я

  2. * адреса

  3. розмір

  4. значення

  5. ім’я і розмір

 • Що означає якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" ?

  1. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію

  2. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст)

  3. * Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

  4. Це означає, що необхідно змінити формат кодірок, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

  5. Немає правильної відповіді

 • Що робить Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

  1. повертає 0 як значення комірки

  2. * виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки

  3. справляє помилку в формулі

  4. видаляє формулу з помилкою

  5. заблоковує комірку

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм

  2. особливий клас діаграм

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації

  4. немає вірної відповіді

  5. таких не існує

 • Що таке Область диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. кроки побудови діаграми

  4. дані, на основі яких будується діаграма

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. щось інше

  4. кроки побудови діаграми

  5. дані, на основі яких будується діаграма

 • Щоб введені в комірку числа сприймалися як текст потрібно:

  1. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як числа

  2. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки..." і на вкладці "Формат ячеек " вибрати "Текстовый"

  3. * Перед початком уведення числа натиснути клавішу "Spase" або знак апострофа " ' "

  4. Просто вводити число в комірку. Комп'ютер сам визначить число це або текст

  5. Немає правильної відповіді

 • Щоб вивести на екран додаткову Інструментальну панель (наприклад, "Форматування") потрібно:

  1. Виконати команду "ВСТАВКА-Инструментальные панели" і в списку, що відкрився, указати потрібну

  2. * Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в списку, що відкрився, указати потрібну інструментальну панель (наприклад "Форматирование")

  3. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

  4. Виконати команду "ФОРМАТ - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

  5. Немає правильної ідповіді

 • Щоб видалити стовпець (рядок) з непотрібними даними і формулами необхідно:

  1. * виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить".

  2. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

  3. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  4. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

  5. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

 • Щоб виділити дві групи комірок, рознесених у просторі таблиці потрібно:

  1. Установити курсор миші на першу комірку і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

  2. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  3. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

  4. Можна виділяти тільки комірки розташовані поруч (суміжні комірки)

  5. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) + Shift і, не відпускаючи їх, виділити наступну групу комірок

 • Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. F2

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Щоб вставити в стовпець числа від 1 до 50051 потрібно...

  1. команда "Заполнить" в меню "Правка"

  2. команда "Ячейки..." в меню "Вставка"

  3. команда "Заменить..." в меню "Правка"

  4. команда "Ячейки..." в меню "Формат"

  5. команда "Атозаполнение" в меню "Правка"

 • Щоб вставити в таблицю кілька нових стовпців потрібно...

  1. Виконати команди "ВСТАВКА-Столбец" і в діалоговому вікні, що відкрилося, указати скільки повинно бути вставлено стовпців

  2. * Виділити по горизонталі стільки комірок, скільки стовпців повинно бути вставлено лівіше границі виділення. Виконати команду ВСТАВКА-Столбцы

  3. Установити курсор миші в комірку лівіше якої повинні бути вставлені стовпці. Виконати команду ВСТАВКА-Столбцы й у діалоговому вікні, що відкрилося, указати скільки стовпців необхідно вставити

  4. Виділити стільки стовпців , скільки їхній повинно бути вставлено. Виконати команду ВСТАВКА-Столбцы

  5. Всі відповіді вірні

 • Щоб вставити рядок необхідно:

  1. Вставка/Строки

  2. Вид/Строки

  3. Формат/Строки

  4. Формат/Добавить/Строки

  5. * Немає правильної відповіді

 • Щоб для малюнка, уставленого таблицю Excel, задати обтікання його текстом потрібно:

  1. * Excel не дозволяє задати обтікання малюнка текстом

  2. Виділити вставлений малюнок. Виконати команду ФОРМАТ- Объект (Рисунок). На вкладці "Обтекание" діалогового вікна, що відкрилося, вибрати необхідні параметри обтікання

  3. Виділити вставлений малюнок. Виконати команду ВИД. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідні параметри обтікання

  4. Виділита вставлений малюнок. Виконати команду ФОРМАТ. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідні параметри обтікання

  5. Немає правильної відповіді

 • Щоб забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках) потрібно...

  1. Написати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім написати друге слово, натиснути клавішу "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розширятися

  2. Виконати команду "СЕРВИС- Язык-Расстановка переносов"

  3. * Записати в комірці все речення і, не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" На вкладці "Выравнивание" установити прапорець "Переносить по словам"

  4. Записати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити цей комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Вирівнювання" установити прапорець "Переносить по словам". Установити необхідні ширину і висоту комірці

  5. Виділити текст і виконати команду „ВИД-Переносить по словам”

 • Щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

  1. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

  2. * Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки

  3. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

  4. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

  5. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

 • Щоб змінити фон виділеної області комірок потрібно:

  1. Виконати команду "ВИД-Фон" і вибрати необхідний колір

  2. Виконати команду "Заливка- Фон" і вибрати необхідний колір

  3. Виконати команду "Правка- Фон" і вибрати необхідний колір

  4. Клацнути правою кнопкою миші на виділенні й у вікні, що відкрилося, вибрати команду "Заливка цветом"

  5. * Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки..." і в діалоговому вікні, що відкрилося, на вкладці "Вид" вибрати необхідний колір

 • Щоб скасувати зроблене виділення комірок потрібно:

  1. Клацнути на клавіші Esc

  2. Виконати команду "Вид-скасувати виділення"

  3. * Клацнути правою кнопкою миші на виділенні

  4. Клацнути лівою кнопкою миші в будь-якому місці робочого листа

  5. Клацнути на клавіші Ins

 • Щоб скопіювати таблицю Excel у документ Word, щоб при цьому вона не утратила свого зовнішнього вигляду (формату)потрібно:

  1. У документі Word виконати команду ВСТАВКА-Объект- Таблица Excel

  2. * Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ВСТАВИТЬ

  3. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Рисунок". Клацнути на кнопці "ОК"

  4. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Таблица Excel". Клацнути на кнопці "ОК"

  5. немає правильної відповіді

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок

  2. зображення

  3. * ряд даних

  4. картинка

  5. немає вірної відповіді

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул

  3. виконати команду Окно>Отобразить...

  4. виконати команду Сервис>Показать

  5. клікнути на комірці ПКМ

 • Як називають впорядкування значень діапазону комірок в певній послідовності...

  1. форматування

  2. фільтрація

  3. групування

  4. сортування

  5. кінцевий звіт

 • Як перешикувати діаграму для нових даних таблиці, якщо ви побудували діаграму по деяких даних з таблиці, а через якийсь час змінили ці дані.?

  1. досить один раз клацнути мишею по діаграмі

  2. досить двічі клацнути мишею по діаграмі

  3. * перерахування діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично

  4. необхідно побудувати нову діаграму

  5. немає правильної відповіді

 • Яка виникла помилка при появі символа під №1?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №2?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. * Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №3?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. * у формулі робиться спроба поділу на нуль

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №4?

  1. * порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №5?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. використаний неприпустимий тип аргументу

  4. * таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №6?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. використаний неприпустимий тип аргументу

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. * невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №7?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * у формулі задане посилання на неіснуючу комірку

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №8?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * використаний неприпустимий тип аргументу

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка діяможе бути використана для застосування стандартних рішень при оформленні таблиці?

  1. виділити діапазон комірок і виконати команду - "формат - ячейки"

  2. * виділити діапазон комірок і виконати команду "формат - автоформат"

  3. відкрити раніше підготовлену таблицю і ввести нові дані і формули

  4. виділити діапазон комірок і виконати команду - "сервис - ячейки"

  5. немає правильної відповіді

 • Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. А1

  2. А1,А2

  3. * $А$12

  4. 0.12

  5. 0:12

 • Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. * 012  2. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка