Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка24/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

 • * через спільне поле даних;

 • шляхом індексування і сортування записів;

 • Зв'язок один-до-багатьох допускає...

  1. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  2. Зв'язок між двома об'єктами

  3. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  4. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

  5. * Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

 • Зв'язок один-до-одного допускає...

  1. Встановлення даного типу зв'язку

  2. * В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  3. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

  4. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  5. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

 • Зв'язки між таблицями потрібні для:

  1. * створення звітів, запитів

  2. для копіювання даних

  3. забезпечення цілісності даних

  4. автоматизації завдань по внесенню змін

  5. Усі відповіді вірні

 • Звіт -- це...

  1. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

  2. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

  3. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

  4. * засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

  5. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

 • Звіти створюють для:

  1. введення даних

  2. виводу на друк потрібної інформації

  3. виводу на екран потрібної інформації

  4. * вибірки інформації

  5. Усі відповіді вірні

 • Звіти створюються на підставі:

  1. базових таблиць

  2. запитів

  3. інших звітів

  4. * форм

  5. Усі відповіді вірні

 • Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:

  1. * в режимі Конструктор;

  2. в режимі таблиці;

  3. в режимі таблиці і в режимі Конструктор.

  4. в режимі майстра;

  5. в режимі вводу даних

 • Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

  1. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

  3. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

  4. Філософський погляд на предметну область задачі

  5. * Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

 • Ієрархічна модель БД характеризується...

  1. Представленням об'єктів в вигляді мережі

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох"

  5. * Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

 • Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:

  1. до 8 символів;

  2. * до 64 символів;

  3. до 16символів;

  4. до 32 символів;

  5. з іншою кількістю символів;

 • Інформація в базі даних MS Access подається у вигляді:

  1. взаємозв"язаних текстів;

  2. * взаємозв"язаних таблиць;

  3. зв'язаних текстових і графічних файлів;

  4. сукупності файлів із вказівниками і посиланнями.

  5. всі відповіді вірні;

 • Ключ таблиці - це:

  1. один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. * поле, значення якого в таблиці є унікальним

 • Ключем таблиці є:

  1. * один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. елементарна одиниця структури бази даних

 • Ключове поле має бути:

  1. * неодмінно лічильником

  2. обов'язково числовим

  3. унікальним

  4. не повинно містити довгих записів

  5. Усі відповіді вірні

 • Ключове поле необхідно задавати в:

  1. * Таблиці

  2. Запиті

  3. Формі

  4. Звіті

  5. Майстрі форми

 • Ключове поле таблиці бази даних у MS Access не може мати:

  1. значень типу Дата/время;

  2. * нульових і значень, які повторюються;

  3. десяткових числових значень;

  4. текстових значень;

  5. грошових значень;

 • Ключове поле:

  1. вказується по кожній таблиці

  2. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

  3. * має бути унікальним

  4. встановлено лише для одного поля

  5. Усі відповіді вірні

 • Ключовий атрибут це -...

  1. * Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

  2. Встановлюється для поля МЕМО

  3. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

  4. Встановлюється для полявторинного ключа

  5. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

 • Кнопка використовується для....

  1. створення нового об'єкту

  2. створення нової форми

  3. запуску майстра елементів

  4. створення групи елементів управління

  5. * відображення панелі елементів

 • Кнопка використовується для....

  1. Фільтр по виділеному

  2. * Видалення фільтру

  3. Сортування даних

  4. Зміну фільтра

  5. Застосування фільтра

 • ?Кнопка "Відкрити":

  1. * відкриває таблицю або інший об'єкт

  2. дозволяє змінити структуру таблиці

  3. дозволяє внести записи

  4. дозволяє відредагувати записи

  5. Усі відповіді вірні

 • Кнопка "Конструктор" відкриває:

  1. структуру об'єкту

  2. вміст таблиці

  3. * панель елементів і виводить на друк таблицю

 • Кнопка на малюнку під номером 1 - це...

  1. * Выбор объектов

  2. Мастера элементов

  3. Надпись

  4. Поле

  5. Группа

 • Кнопка на малюнку під номером 1 - це...

  1. * Выбор объектов

  2. Мастера элементов

  3. Надпись

  4. Поле

  5. Группа

 • Кнопка на малюнку під номером 2 - це...

  1. Выбор объектов

  2. * Мастера элементов

  3. Надпись

  4. Поле

  5. Группа

 • Кнопка на малюнку під номером 3 - це...

  1. * Группа переключателей

  2. Мастера элементов

  3. Надпись

  4. Поле

  5. Группа

 • Кнопка Переключатель знаходиться під номером

  1. 4

  2. * 5

  3. 6

  4. 7

  5. 8

 • Кнопка Флажок знаходиться під номером

  1. 4

  2. 5

  3. * 6

  4. 7

  5. 8

 • Конструктор створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони вигляду, дизайну форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  3. * можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  5. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

 • Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

  1. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  5. Філософський погляд на методи рішення задачі

 • Котрий з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

  1. рядок заголовка

  2. рядок меню

  3. * панель інстументів "Форматування"

  4. робоче поле

  5. рядок стану

 • Майстер звітів у MS Access працює:

  1. * в шість етапів;

  2. в п'ять етапів;

  3. в чотири етапи;

  4. в три етапи;

  5. В сім етапів;

 • Майстер створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  3. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. * підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  5. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

 • Майстер форм у MS Access - це:

  1. спеціальний програмний засіб, що змінює структуру таблиці бази даних;

  2. * спеціальний програмний засіб, який створює структуру форми в режимі діалогу з користувачем;

  3. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими комірками;

  4. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими рядками;

  5. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими стовпцями;

 • Майстр створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  3. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

  5. * підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

 • макрос складається:

  1. З набору тегiв

  2. * З сукупності операторів Visual Basic

  3. З набору гiперпосилань

  4. З набору макрокоманд

  5. Усі відповіді вірні

 • Малюнок може розміщуватись в....

  1. поле МЕМО

  2. * поле об'єкта OLE

  3. поле гиперссылка

  4. мастер подстановок

  5. лічильник

 • Маску введення для поля типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна встановити за допомогою параметра:

  1. Тип данных;

  2. Размер поля;

  3. Маска ввода;

  4. Значение по умолчанию;

  5. * Формат поля;

 • Мастер подстановок у MS Access використовується для:

  1. створення полів таблиці зі значеннями, що повторюються;

  2. розрахунку значень функцій;

  3. * додання значень полів з інших таблиць;

  4. побудови графіків;

  5. всі відповіді вірні;

 • На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

  1. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

  2. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

  3. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

  4. * за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

  5. немає правильної відповіді;

 • На основі чого формують структуру форми в MS Access:

  1. тільки таблиці;

  2. тільки запиту;

  3. * таблиці і запиту;

  4. тільки форми;

  5. форми і звіту;

 • На що вказує дана кнопка?

  1. Фільтр по виділеному

  2. Видалення фільтру

  3. Сортування даних

  4. * Зміну фільтра

  5. Застосування фільтра

 • Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

  1. розрахунки (тільки додавання);

  2. розрахунки (тільки віднімання);

  3. розрахунки (тільки порівняння);

  4. * розрахунки (додавання, віднімання, порівняння);

  5. тільки перегляд значень;

 • Назву полів необхідно задавати в:

  1. Запиті

  2. * Таблиці

  3. Формі

  4. Звіті

  5. Майстрі форми

 • Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

  1. * на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос;

  2. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

  3. виконати команду Вид>Обьекты базы данных>3апросы;

  4. виконати команду Вставка>3апроC.

  5. немає правильної відповіді;

 • Нормалізація таблиць призначена для:

  1. Нормалізація відношень

  2. Узгодження зв'язків між таблицями

  3. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

  4. Зведення таблиць до "нормальних форм"

  5. * Усунення дублювання інформації, покращення структурування

 • Обчислюване поле в запиті:

  1. створити не можна

  2. * створити можна

  3. за допомогою кнопки Побудувати

  4. за допомогою кнопки Групові операції

  5. Усі відповіді вірні

 • Одним із видів запитів у MS Access є:

  1. фільтр;

  2. * вибірка;

  3. конструктор;

  4. звіт.

  5. форма

 • Основним елементом бази даних є

  1. Звіт

  2. Таблиця

  3. Форма

  4. Поле

  5. * Запис

 • Під час роботи з таблицями в MS Access у режимі Конструктор можна виконати такі дії:

  1. встановити зв'язок між таблицями;

  2. створити нові типии даних;

  3. додати нове значення поля.

  4. * додати нове поле;

  5. всі відповіді вірні;

 • Під яким номером знаходиться кнопка Выключатель? 

  1. * 4

  2. 5

  3. 6

  4. 17

  5. 18

 • Підпорядкована форма в базі даних MS Access створюється для:

  1. проведення розрахунків;

  2. розміщення командних кнопок;

  3. для побудови графіків;

  4. для вибору функції;

  5. * надання користувачеві додаткової інформації;

 • Повну настройку всіх параметрів обєкта форми можна за допомогою меню...

  1. * Свойства

  2. Параметры

  3. Оформление

  4. Обработка событий

  5. Настройка

 • поле - це:

  1. * Стовпець в таблиці

  2. Вікно конструктора

  3. Текст будь-якого розміру

  4. Рядок в таблиці

  5. Усі відповіді невірні

 • Поле -- це...

  1. Рядок таблиці

  2. * Стовпчик таблиці

  3. Комірка таблиці

  4. Об'єкт запиту

  5. Об'єкт форми

 • Поле або декілька полів, які однозначно ідентифікують запис у MS Access, називаються:

  1. маркером;

  2. індексом;

  3. * ключем;

  4. відношенням.

  5. всі відповіді вірні;

 • Поле в дазі даних - це?

  1. це кінцева множина записів, складених із допустимих значень атрибутів схеми відношень

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. * елементарна одиниця структури бази даних

 • Поле вважається унікальним, якщо:

  1. його значення не повторюються

  2. його значення повторюються

  3. його довжина мінімальна

  4. * його ім'я не повторюється в базі даних

  5. Усі відповіді вірні

 • При створенні запиту в режимі Конструктор:

  1. вибирають джерела інформації

  2. * умови відбору

  3. вказують з якої таблиці

  4. склад полів

  5. Усі відповіді невірні

 • При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

  1. Назву поля

  2. Тип даних

  3. Ключове поле і назви полів

  4. Назву поля і тип даних

  5. * Назву поля, тип даних і ключове поле

 • Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

  1. * Система управління базами даних

  2. Спецефічне управління базами даних

  3. Сукупність управлінь базами даних

  4. Система упорядкування баз даних

  5. Структура управління базами даних

 • Проста форма -- це..

  1. * Форма, що базується на одній таблиці

  2. Форма, що базується на двох і більше таблицях

  3. Форма, що базується на даних запиту

  4. Форма, що базується на одному полі таблиці

  5. Форма, що базується на таблицях і запитах

 • Режим статистичного аналізу включається за допомогою команди...

  1. * Вид-Груповые операции

  2. Вставка-Груповые операции

  3. Правка-Груповые операции

  4. Сервис-Груповые операции

  5. Открыть-Груповые операции

 • Реляційну базу даних утворює:

  1. * сукупність нормалізованих відношень, логічно взаємопов'язаних і таких, що відображають певну предметну сферу;

  2. сукупність рядків таблиці;

  3. сукупність стовпців таблиці;

  4. зв’язані між собою фільтри;

  5. зв’язані між собою форми;

 • Робота із звітами виконується в режимах:

  1. Попередній перегляд

  2. Форма

  3. Зразок

  4. * Конструктор

  5. Усі відповіді вірні

 • Скільки вершин має ієрархічна модель бази даних?

  1. 2

  2. 4

  3. * 1

  4. 3

  5. залежить від складності моделі

 • Скільки основних полів у таблицях баз даних?

  1. всі

  2. 4

  3. 3

  4. * 2

  5. 1

 • Скільки символів можуть вміщувати імена полів таблиці?

  1. * до 64 символів

  2. до 255 символів

  3. до 256 символів

  4. до 100 символів

  5. до 36 символів

 • Складена форма -- це..

  1. * Форма, що базується на двох і більше таблицях

  2. Форма, що базується на таблицях і запитах

  3. Форма, що базується на одному полі таблиці

  4. Форма, що базується на даних запиту

  5. Форма, що базується на одній таблиці

 • Створення структури таблиці завершується:

  1. введенням даних в таблицю

  2. * визначенням первинного ключа

  3. встановленням розміру поля

  4. встановленням формату поля

  5. встановленням типу даних поля

 • Структура бази даних зміниться, якщо

  1. додати/видалити звіт

  2. поміняти місцями записи

  3. відредагувати рядок

  4. додати/видалити запис

  5. * додати/видалити стовпець

 • Структура бази даних, що містить відомості студентів, які беруть участь у науково дослідних роботах є прикладом...

  1. ієрархічного типу

  2. * мережевого типу

  3. централізованого типу

  4. реляційного типу

  5. структурованого типу

 • Структура готового звіту від структури форми в MS Access відрізняється:

  1. збільшеною кількістю рядків;

  2. збільшеною кількістю стовпців;

  3. зменшеною кількістю розділів;

  4. * збільшеною кількістю розділів;

  5. нічим не відрізняється;

 • Структура готового звіту від структури форми в MS Access відрізняється:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка