Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка27/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

знаходження різниці числових значень комірок виділеного діапазону

 • Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

  1. для збереження діаграм на диску

  2. * для побудови діаграм

  3. для виділення елемента діаграми

  4. для видалення діаграми

  5. всі відповіді вірні

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних;

  2. для скороченного запису дій;

  3. * для виконання дій над вмістом комірок;

  4. для введення даних;

  5. для побудови діаграм;

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних

  2. для скороченного запису дій

  3. * для виконання дій над вмістом комірок

  4. для введення даних

  5. для побудови діаграм

 • Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

  1. .doc

  2. .bmp

  3. .tif

  4. * .xls

  5. .txt

 • Емпіричний графік розподілу, що показує, як часто були отримані ті чи інші значення називається:

  1. щільністю розподілу

  2. * гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

  1. з активних комірок

  2. * з робочих аркушів

  3. з файлів

  4. з макросів

  5. з шаблонів

 • За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. =МІN(D2,Е5,В6,С9)

  2. =МІN(D2,Е5,В6:С9)

  3. * =МИН(D2;Е5;В6:С9)

  4. =МІN(D2,Е5/В6,С9)

  5. вірної формули немає

 • За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;

  1. , (кома)

  2. / (слеш)

  3. ; (крапка з комою)

  4. * : (двокрапка)

  5. *(зірочка)

 • За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:

  1. Оси

  2. * Заголовки

  3. Линии сетки

  4. Легенда

  5. Ряд

 • За допомогою якої клавіші можна виділити несуміжний діапазон комірок електронної таблиці MS Excel:

  1. * CTRL

  2. ALT

  3. SHIFT

  4. ALT+SHIFT

  5. CTRL+ALT

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис>Мастер;

  2. * Вставка>Функция...;

  3. Данные>Итоги;

  4. Вставка>Символ;

  5. Формат>Функция…;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис-Мастер

  2. * Вставка-Функция...

  3. Данные-Итоги

  4. Вставка-Символ

  5. Формат-Функция…

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:

  1. * Формат-Ячейки...-Вид

  2. Вид-Представления...

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. Вставка-Заливка…

  5. Формат-Стиль

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:

  1. * Сервис-Параметры...>Вычисления-Вычисления: вручную;

  2. Сервис-Исправления;

  3. Сервис-Мастер;

  4. Всавка-Объект;

  5. Сервис-Сортировка;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид>О6ычный;

  2. * Формат>Ячейки>Число;

  3. Данные>Внешние данные;

  4. Формат>Ячейки>Выравнивание;

  5. Формат >Число;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид-О6ычный

  2. * Формат-Ячейки-Число

  3. Данные-Внешние данные

  4. Формат-Ячейки-Выравнивание

  5. Формат-Число

 • За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

  1. Вставка>Обьект...

  2. Вставка>Функция,..

  3. Сервис>3ависимости

  4. * Правка>Заполнить>Прогрессия...

  5. Данные>Сортировать по возростанию

 • За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

  1. Формат-Лист-Скрыть

  2. Правка-Удалить лист

  3. * Сервис-3ащита…3ащитить лист...

  4. Правка-Скрыть

  5. Вставка-Примечание

 • За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:

  1. Вставка-Диаграмма...

  2. Сервис-Параметры...-Диаграмма

  3. * Вид-Панели инструментов-Диаграммы

  4. Сервис-Диаграмма

  5. Данные-Сводная таблица

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:

  1. * Сервис-Параметры…-Вид-Параметры окна: сетка

  2. Формат-Ячейки...-Граница

  3. Вид-Разметка страницы

  4. Формат-Лист...-Граница

  5. Файл-Параметры страницы

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

  1. Правка-3аполнить

  2. Формат-Строка

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. * Вставка-Строки

  5. Формат-Столбец

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі?

  1. Сервис-Параметры...-Общие-Листов в новой книге: 10

  2. Правка-Переместить/скопировать лист...

  3. Сервис-Правка-Отображать 10 листов

  4. Формат-Лист-10

  5. * Вставка-Лист

 • За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

  1. Файл Сохранить как...

  2. Файл Печать

  3. Файл Сохранить рабочую область...

  4. Файл Сохранить как веб-страницу

  5. * Файл Сохранить

 • За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:

  1. виконати команду Вид-Строка формул

  2. виконати команду Формат-Автоформат...

  3. * виконати команду Сервис-Параметры...->Вид-Параметры окна: формулы

  4. Вставка-Объект

  5. Вид-Представления

 • За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

  1. * перехід від одного аркуша до іншого

  2. виклик iншого файлу

  3. виклик програми МS ЕхсеІ

  4. виклик іншої папки

  5. виклик програми МS Word

 • Знак коефіцієнта кореляції вказує:

  1. на щільність кореляції

  2. * на напрям стохастичного зв’язку

  3. на силу стохастичного зв’язку

  4. на ступінь розсіювання між випадковими величинами

  5. немає правильної відповіді

 • Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від

  1. [-1;1)

  2. (-1;1)

  3. * [-1;1]

  4. (-1;1]

  5. /-1;1/

 • Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

  1. 1, 2;3 і 4

  2. * 1, 3 і 4

  3. 1, 3, 4 і 5

  4. 2,3 і 4

  5. 3, 4 і 2

 • Команду Данные-Итоги... в MS Excel використовують для:

  1. обчислення суми значень у стовпцях

  2. обчислення значень будь-яких функцій

  3. * проміжних підсумків

  4. обчислення суми значень у рядках

  5. обчислення суми значень у діапазоні

 • Команду Данные>Итоги... в MS Excel використовують для:

  1. обчислення суми значень у стовпцях;

  2. обчислення значень будь-яких функцій;

  3. * проміжних підсумків;

  4. обчислення суми значень у рядках;

  5. обчислення суми значень у діапазоні;

 • Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

  1. * клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  2. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  3. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  4. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  5. немає правильної відповіді

 • Лінія апроксимації-це:

  1. * графічне зображення рівняння регресії;

  2. лінія на координатній площині;

  3. лінія, що задовольняє рівняння прямої;

  4. лінія, що задовольняє рівняння кривої.

  5. лінія у координатному просторі

 • Лінія апроксимації:

  1. проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;

  2. проходить через кореляційне поле довільним чином;

  3. * проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.

  4. проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.

  5. лінія, яка є графіком експотенціальної функції

 • Лінія тренду-це:

  1. * графічне зображення рівняння регресії;

  2. лінія на координатній площині;

  3. лінія, що задовольняє рівняння прямої;

  4. лінія, що задовольняє рівняння кривої.

  5. лінія у координатному просторі

 • Лінія Тренду:

  1. проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;

  2. проходить через кореляційне поле довільним чином;

  3. * проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.

  4. проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.

  5. лінія, яка є графіком експотенціальної функції

 • Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності:

  1. * значенню величини X відповідає розподіл можливих значень величини У;

  2. значенню величини X відповідає цілком визначене одне значення величини У;

  3. значенню величини X відповідає значення величини У

  4. значенню величини У відповідає значення величини Х

  5. значенню величини У відповідає розподіл можливих значень величини Х;

 • Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності

  1. зміна величини X призводить до зміни величини У;

  2. зміна величини X не викликає зміну величини У;

  3. * зміна величини X призводить до зміни розподілу можливих значень величини У.

  4. зміна однієї з них викликає зміну умовного математичного сподівання або генерального середнього іншої;

  5. зміна однієї з них викликає зміну дисперсії іншої;

 • Між показниками X і Y при кореляційному зв'язку зі збільшенням величини одного показника середнє арифметичне значення іншого також збільшується, якщо має місце умова:

  1. * r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Можливі значення коефіцієнта кореляції випадкових величин X і Y задовольняють умову:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. * r=1

  5. -1<=r<=1

 • На перетині рядків і стовпців утворюються...

  1. діапазони комірок

  2. рядок формул

  3. * комірки

  4. робочі листки

  5. функції

 • На скільки частин розділений рядок формул?

  1. 1

  2. 2

  3. * 3

  4. 4

  5. 5

 • Набір значень (х1,х2,...,хn) випадкової величини Х, котрі отримані в результаті n дослідів, називається:

  1. * вибіркою об’єму n

  2. генеральною сукупністю

  3. дискретною випадковою величиною

  4. розподілом випадкової величини

  5. щільністю розподілу

 • Назвіть адресу комірки де знаходиться текст "№ п/п"  1. А3

  2. А2:А3

  3. 2C

  4. * А2

 • Назвіть активний лист книги?

  1. 1

  2. 2

  3. * Розрахунки

  4. Дані

  5. Лист 4

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена дана таблиця?

  1. А1:A18

  2. А1:I8

  3. * А1:I18

  4. А1:I1

  5. А1:H22

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена інформація про кольоровий показник осіб жіночої статі

  1. D3 E18

  2. D3-D18

  3. E3:E18

  4. D3:D18

  5. * D3:E18

 • Назвіть діапазон комірок в якому розміщена інформація про кольоровий показник осіб жіночої статі

  1. D3 E18

  2. D3-D18

  3. E3:E18

  4. D3:D18

  5. * D3:E18

 • Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в комірку СЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS Ехсеl:

  1. 2

  2. * 3

  3. СЗ

  4. 6

  5. 4

 • Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Заголовки

  2. Лини сетки

  3. Подписи данных

  4. Ряд

  5. * Легенда

 • Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

  1. * форматування всіх елементів діаграми

  2. створення діаграми

  3. зміни виду діаграми

  4. форматування тільки підписів осей

  5. тільки зміни розміру діаграми

 • Перед тим, як виконати команду Данные-Итоги... в MS Excel, необхідно:

  1. обчислити суму значень у стовпцях

  2. * відсортувати значення

  3. створити критерій умов

  4. виділити комірку

  5. обчислити суму значень у рядах

 • Перед тим, як виконати команду Данные>Итоги... в MS Excel, необхідно:

  1. обчислити суму значень у стовпцях;

  2. * відсортувати значення;

  3. створити критерій умов.

  4. виділити комірку;

  5. обчислити суму значень у рядах;

 • Після натискання на функціональну клавішу F2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:

  1. * виділена комірка стає доступною для редагування

  2. виділена комірка переходить у режим відображення даних

  3. активізується меню МS ЕхсеІ

  4. викликається Контекстне меню

  5. виділена комірка стає недоступною для редагування

 • ?Поняття кореляція в перекладі з латинської означає:

  1. рух назад;

  2. * співвідношення, взаємозв'язок;

  3. лінійну залежність між випадковими величинами;

  4. криволінійну залежність між випадковими величинами.

  5. хаотичний рух

 • При однофакторному регресійному аналізі суть методу найменших квадратів полягає:

  1. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля

  2. * в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  3. в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  4. у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.

  5. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля

 • При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки:

  1. структурну відповідність, однорідність

  2. * однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень

  3. репрезентативність, співпадання умов спостережень

  4. однорідність, співпадання умов спостережень

  5. однорідність, репрезентативність,

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=2x+3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=234x-9

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії апроксимації є дане рівняння: y=0,2x+1,3

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. десяткова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=-5x+3

  1. * лінійна

  2. від’ємна

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: y=1/2x+3/4

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. дробова

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Прикладом якої лінії регресії є дане рівняння: у=142,36x+45?

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є:

  1. функції розподілу

  2. щільності розподілу

  3. * статистичні гіпотези

  4. параметри розподілу

  5. напрям зв’язку

 • Програма "Регресія" знаходиться в:

  1. * Сервис-Анализ Данных

  2. Данные-Итоги

  3. Данные-Анализ Данных

  4. Сервис-Параметры

  5. Данные-проверка

 • Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

  1. число, функція, текст і текст, що повторюється

  2. число, таблиця, вектор, матриця

  3. число, дата, текст, формула, функція

  4. число, формула, сектор, текст

  5. число, функція, графік, діапазон

 • Символи # у числовому полі комірки електронної таблиці MS Excel вказують на те, що:

  1. дія заборонена;

  2. число некоректне;

  3. * кількість цифр у комірці більша, ніж ширина стовпця;

  4. неправильно вказаний тип даних;

  5. число введене буквами;

 • Символи # у числовому полі комірки електронної таблиці MS Excel вказують на те, що:

  1. дія заборонена

  2. число некоректне

  3. * кількість цифр у комірці більша, ніж ширина стовпця

  4. неправильно вказаний тип даних

  5. число введене буквами

 • Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:

  1. три

  2. * чотири

  3. п'ять

  4. десять

  5. девять

 • Скільки стовпців містить робочий листок Excel?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:

  1. ^

  2. .

  3. х

  4. * *

  5. /

 • У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1 в МS ЕхсеІ буде:

  1. 7/6

  2. 10,5

  3. 9.5

  4. помилка

  5. * 10

 • У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:

  1. Свойства диаграммы

  2. Вставка

  3. Формат

  4. * Формат области диаграммы

  5. Удалить

 • Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

  1. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ

  2. МИН, ЕХР, МАКС

  3. МИН, SIN, СУММ

  4. * МИН, МАКС, СЧЁТ

  5. МИН, COS МИН

 • Уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку називається:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка