Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка3/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 • пояснювальний текст, що пов'язаний з осями діаграми

 • * для визначення та відображення найменування рядка даних

 • не має правильної відповіді

 • Майстер діаграм Excel пропонує на вибір:

  1. * стандартні та нестандартні діаграми

  2. лише стандартні діаграми

  3. лише графіки

  4. роботу з вбудованими функціями

  5. не має правильної відповіді

 • Для чого призначена вкладка «Заголовки» вікна майстра діаграм

  1. * призначена для введення та редагування найменувань осей координат та усієї діаграми

  2. для вводу надписів, які непов’язані з об’єктами

  3. для визначення підписів під кожною точкою діаграми або графіка

  4. для визначення назв рядків даних на графіку

  5. не має правильної відповіді

 • Для чого призначені «Найти» «Замінити» із пункту меню Правка

  1. * для пошуку і заміни введеного тексту на новий в усій таблиці

  2. для пошуку файлів електронних таблиць

  3. для заміни файлів електронних таблиць

  4. немає вірної відповіді

  5. всі відповіді вірні

 • Задати назву діаграми можна:

  1. кнопкою "Надпись";

  2. * зразу при виконанні 3-го кроку;

  3. з вікна "Параметры диаграммы" меню "Диаграмма"

  4. клацнути правою кнопкою та вибрати з контекстно-залежного меню команду "Параметры диаграммы."

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови класичної змішаної діаграми необхідно:

  1. * викликати Мастер диаграмм і на першому кроці роботи майстра обрати вкладку Нестандартные та тип діаграми График | Гистограма 2;

  2. виконати команду Примечание, меню Вставка;

  3. виконати команду Настройка меню Сервис; обрати вкладку Параметры та ввімкнути прапорець <Крупные значки>;

  4. викликати Мастер диаграмм і на першому кроці роботи майстра обрати один із типів діаграми -Пузырьковая, Лепестковая.

  5. всі відповіді правильні

 • Для відображення назви елемента діаграми при наведенні на ньому покажчика миші необхідно:

  1. виконати команду Параметры меню Сервис, обрати вкладку Диаграмма та ввімкнути перемикач <значения интерполируются>;

  2. виконати команду Параметры меню Сервис, обрати вкладку Диаграмма та ввімкнути прапорець <названия>;

  3. виконати команду Параметры меню Сервис, обрати вкладку Диаграмма та ввімкнути перемикач <точки не отображаются>;

  4. * виконати команду Параметры меню Сервис, обрати вкладку Диаграмма та вимкнути прапорець <подразумеваются нулевые значения>.

  5. всі відповіді є неправильними

 • Для відображення допоміжної осі на графіку, необхідно:

  1. * виділити ряд даних на графіку і з контекстно-залежного меню вибрати команду "Тип диаграммы"

  2. виділити ряд даних на графіку і з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  3. виділити ряд даних на графіку і з меню "Формат" або з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат ряда данных"

  4. виділити ряд даних на графіку і з меню "Диаграмма" вибрати команду "Размещение"

  5. всі відповіді є правильними

 • Для вилучення лінії тренда із діаграми необхідно виконати:

  1. виділити лінію тренда та натиснути клавішу Delete;

  2. виконати команду Исходные данные меню Диаграмма, обрати вкладку Ряд та натиснути кнопку <Отмена>;

  3. виконати команду Исходные данные меню Диаграмма, обрати вкладку Ряд та натиснути кнопку <Удалить>;

  4. * виконати команду Параметры меню Сервис, обрати вкладку Диаграмма та ввімкнути перемикач <подразумеваются нулевые значения>

  5. немає правильної відповіді

 • Для додання лінії тренда до графіку, необхідно:

  1. виділити ряд даних на графіку і з меню "Диаграмма" або контекстно-залежного меню вибрати команду "Добавить линию тренда";

  2. * виділити ряд даних на графіку і з меню "Формат" вибрати команду "Выделенный ряд";

  3. виділити ряд даних на графіку і з меню "Вид" вибрати команду "Представления";

  4. виділити ряд даних на графіку і з меню "Сервис" вибрати команду "Настройка".

  5. немає правильної відповіді

 • Підписами значень у діаграмі, можуть бути:

  1. числові значення

  2. * текстові категорії, числові значення та долі

  3. позначки на осях

  4. текстові категорії

  5. немає правильної відповіді

 • Для зміни типу діаграми необхідно:

  1. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  2. з меню "Вставка" вибрати команду "Диаграмма"

  3. з меню "Вид" вибрати команду "Окно диаграммы"

  4. * з меню "Диаграмма" або з контекстно-залежного меню вибрати команду "Тип диаграммы"

  5. всі відповіді є правильними

 • Для зміни розміру діаграми/графіка необхідно:

  1. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Размещение"

  2. * застосувати розмірні маркери

  3. змінити розмір стовпців

  4. з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Для переміщення діаграми необхідно:

  1. * з меню "Правка" або з контекстно-залежного меню необхідно вибрати команду "Вырезать", перейти на іншу сторінку або додаток MsOffice і знов з контекстно-залежного меню вибрати команду "Вставить"

  2. з меню "Правка" або з контекстно-залежного меню необхідно вибрати команду "Вырезать", перейти на іншу сторінку або додаток MsOffice і знов з контекстно-залежного меню вибрати команду "Копировать"

  3. з меню "Диаграмма" застосувати команду "Размещение"

  4. в меню "Вставка" вибрати команду "Лист"

  5. немає правильної відповіді

 • Діаграму та графік можна розташувати:

  1. * у поточному листі Excel або на спеціальному листі "Диаграмма"

  2. на окремому листі Excel

  3. тільки на спеціальному листі "Диаграмма"

  4. тільки в інших додатках Ms Office

  5. всі відповіді правильні

 • При побудові графіків або діаграм Майстер діаграм виконує наступні кроки:

  1. * тип і вид діаграм, джерело даних для діаграми та параметри діаграми

  2. вставка малюнка для оформлення, джерело

  3. джерело даних для діаграми, підписи даних

  4. джерело даних, налагодження осів, заголовки та підписи даних

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови діаграми в таблиці необхідно виділити:

  1. заголовки стовпців та числові дані

  2. * бокові колонки таблиці

  3. підсумкові рядки таблиці

  4. заголовки стовпців таблиці

  5. усі відповіді є правильними

 • Для побудови кругової діаграми необхідно виділити:

  1. * шапку та один стовпчик чисел

  2. бокові колонки таблиці

  3. заголовки стовпців таблиці

  4. декілька стовпчиків з числами

  5. усі відповіді є правильними

 • Як задати для осі Y точку перетинання з віссю X?

  1. виділити вісь категорії X, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат оси" та перейти на вкладку "Шкала"

  2. * виділити вісь Y, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат оси" та перейти на вкладку "Шкала"

  3. виділити вісь категорії X, з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  4. виділити вісь Y, з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Щоб змінити вигляд лінії сітки на графіку, необхідно:

  1. виділити діаграму і з контекстно-залежного меню і вибрати команду "Параметры диаграммы";

  2. виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  3. виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з меню "Вид" вибрати команду "Окно диаграммы"

  4. * виділити лінії сітки на вісі значень або вісі категорій, а потім з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат линии сетки" або з меню "Формат" команду "Выделенная сетка"

  5. немає правильної відповіді

 • Підпис даних на графіку Excel, це:

  1. зображення міток або стовпчиків у вибраному ряді даних

  2. найменування кожної з осів на діаграмі

  3. * зображення числових даних поряд з кожною міткою (стовпцем) виділеного рядка даних

  4. найменування діаграми та осів

  5. немає правильної відповіді

 • Якщо дані для опції "Подпись оси X", при побудові графіка, були не задані, то:

  1. програма за замовченням пронумерує мітки вісі X

  2. програма за замовченням позначить кожну мітку вісі X наступним чином - "Ряд 1, Ряд 2 і т.д."

  3. * не будуть відображатись підписи міток вісі X

  4. Excel відобразить повідомлення про помилку

  5. немає правильної відповіді

 • Для зміни кольору та візерунку рядків даних необхідно:

  1. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних. З контекстно-залежного меню вибрати команду "Исходные данные"

  2. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, а потім з меню "Вид" вибрати команду "Представление"

  3. * виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, з контекстно-залежного меню вибрати команду "Формат ряда данных", а потім перейти на вкладку "Вид"

  4. виконати подвійне клацання миші по відповідному рядку даних, а потім з меню "Диаграмма" вибрати команду "Параметры диаграммы"

  5. немає правильної відповіді

 • Що відображає на графіку кільцева діаграма?

  1. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних

  2. * показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму, та може включати до графіка декілька рядків даних

  3. відображає співвідношення окремих компонент

  4. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  5. усі відповіді є правильними

 • Що відображає на графіку кругова діаграма?

  1. * показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму та дозволяє представити на діаграмі тільки один ряд даних

  2. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних

  3. відображає співвідношення окремих компонент

  4. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  5. немає правильної відповіді

 • Що відображає на графіку гістограма?

  1. * відображає співвідношення окремих компонент

  2. відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу

  3. показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму

  4. показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних.

  5. немає правильної відповіді

 • За допомогою якої команди, встановлюються параметри сторінки при виводі таблиці до друку?

  1. * команда "Параметри сторінки" пункту меню Файл;

  2. команда "Автоформат" меню Формат;

  3. команда "Свойства" пункту меню Файл;

  4. немає вірної відповіді.

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена команда "Предварительный просмотр" пункту меню Файл?

  1. * дозволяє перед друкуванням переглянути таблицю на екрані в тому вигляді, в якому вона буде надрукована

  2. дозволяє виконати форматування даних таблиці

  3. дозволяє виконати редагування даних таблиці

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"?

  1. * для вибору кольору і візерунку заливки блоку комірок

  2. для вибору кольору відображення символів блока клітинок

  3. для вибору кольору відображення ліній і рамок у блоці клітинок

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Для чого призначена вкладка "Выравнивание" діалогового вікна "Формат ячеек " висоти і довжини;

  1. * використовується для вирівнювання даних комірок відносно меж комірок

  2. для встановлення розмірів комірки: висоти і довжини

  3. для встановлення розмірів робочого листка

  4. усі відповіді є правильними

  5. немає вірної відповіді

 • Для чого призначена вкладка "Число" діалогового вікна "Формат ячеек"?

  1. * для встановлення типу представлення чисел у відповідності до потреб користувача, тобто форматів для різних категорій числових даних

  2. для встановлення діапазону зміни числових даних

  3. для встановлення максимального значення числових даних

  4. для встановлення мінімального значення числових даних

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Як включити або відключити рядок формул вікні Excel?

  1. * виконати команду "Строка формул" меню "Вид"

  2. виконати команду "Объект..." меню Вставка

  3. виконати команду "Функция" меню Вставка

  4. виконати команду "Настройки..." меню Сервис

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконати копіювання формули у блок комірок?

  1. * встановити курсор на комірку з введеною формулою. Зробити покажчик миші у вигляді "+" і перетягнути мишу по необхідному блоку комірок

  2. виконати команду "Функция..." із пункту меню Вставка

  3. виконати команду "Объект..." із пункту меню Вставка

  4. немає вірної відповіді

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконати переміщення блоку комірок?

  1. * виділити блок комірок і виконати команду "Вырезать" з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду "Вставить"

  2. виконати команду "Заменить..." із меню Правка

  3. виконати команду "Ячейки..." із меню Вставка

  4. виконати команду "Ячейки..." із меню Формат

  5. усі відповіді є правильними

 • Як виконується копіювання блоку комірок ?

  1. * виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить

  2. виконати команду "Ячейки..." із меню Формат

  3. виконати команду "Функція" із меню Вставка

  4. виконати команду "Ячейки ..." із меню Вставка. Виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка, перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить

  5. немає правильної відповіді

 • Для чого призначений рядок формул у вікні Excel ?

  1. Є буфером для виконання операцій копіювання

  2. * Для відображення змісту активної комірки і її редагування

  3. Такої строки у вікні Excel немає

  4. Не має вірної відповіді

  5. Усі відповіді є правильними

 • У яких роках були розроблені системи, що дозволяли створювати програми на мнемонічних позначеннях машинних команд?

  1. 40-х.

  2. * 50-х.

  3. 80-х.

  4. 70-х.

  5. 90-х.

 • Для написання програм для перших комп'ютерів використовувались:

  1. ранслятори

  2. нтерпретатори

  3. втокод

  4. * машинні коди

  5. немонічні позначення

 • Основною системною програмою є:

  1. Borland Delphi

  2. * Операційна система

  3. Експертна система

  4. Basic

  5. Excel

 • Що таке мнемонічне позначення?

  1. це розширення файлу .exe

  2. це цифра

  3. * присвоєння символа певному коду

  4. це код

  5. це позначення скомпільованого проекту

 • Мови програмування поділяються на:

  1. Автокод та мава асамблера

  2. Мову асамблера та системні програми

  3. Експертні та інструментальні системи

  4. * Мови високого і низького рівня

  5. Компілятори і інструментальні системи

 • Першою мовою програмування вищого рівня був:

  1. Паскаль

  2. Пролог

  3. * Фортран

  4. Dеlphi

  5. Java

 • До компонентів Delphi належить:

  1. C++

  2. Visual Basic

  3. * Компілятор Object Pascal

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді.

 • Що з перечисленого належить до комнонентів Delphi?

  1. Visual Basic

  2. * Генератор звітів Report Smith

  3. C++

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді.

  6. Середовище візуальної побудови додатків

 • Вкажіть компонент Delphi:

  1. * Бібліотека візуальних компонент VCL

  2. C++

  3. Visual Basic

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 • До компонентів Delphi належить:

  1. C++

  2. Visual Basic

  3. * Локальний сервер Interbase

  4. Всі відповіді правильні

  5. Немає жодної правильної відповіді

 • Як створити новий проект в Delphi?

  1. File-Open Project

  2. Edit-New Project

  3. * File-New Project

  4. File-Save Project as

  5. Edit-Select all

 • Палітра компонент в Delphi -

  1. є візуальним представленням головного вікна програми

  2. відповідає за збереження проектів

  3. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  4. * включає позначки, що представляють компоненти у VCL

  5. показує текст програми, виконаної на Pascal

 • Bкажіть палітру компонент Delphi.

  1. File

  2. Edit

  3. Open

  4. * Standard

  5. немає жодної правильної відповіді

 • До палітри компонент Delphi належить.

  1. Open

  2. * Win32

  3. File

  4. Edit

  5. Windows

 • Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. Borland Delphi

  2. Edit

  3. Open

  4. * System

  5. File

 • Що з перечисленого є палітрою компонент Delphi?

  1. File

  2. * Decision Cube

  3. Open

  4. Intranet

  5. Edit

 • Що належить до палітри компонент Delphi?

  1. File

  2. Edit

  3. Open

  4. Windows

  5. * Win 3.1

 • Що належить до властивостей форми в Delphi?

  1. OnCreate

  2. File

  3. Control

  4. * WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. * OnActivate

  2. File

  3. Control

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. * OnClose

  2. File

  3. Control

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. * OnCloseQuery

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. File

  3. * OnCreate

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. * OnDestroy

  3. File

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Bкажіть подію форми в Delphi?

  1. Control

  2. * OnHide

  3. File

  4. WindowMenu

  5. Save project as

 • Типовий проект Delphi складається з файлів:

  1. які містять текст

  2. які містять текст і розширення .rar

  3. які мають розширення .rar

  4. які мають розширення .exe

  5. * які містять текст, двійкові значення і виконуваний код

 • Головний файл проекту Delphi має розширення:

  1. exe

  2. rar

  3. * dpr

  4. pas

  5. xls.

 • Файл, що містить текст програми, створений на Pascal, має розширення:

  1. exe

  2. rar

  3. dpr

  4. * pas

  5. xls

 • Розширення імені файлу .Рas....

  1. вказує на створений проект

  2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  3. вказує на основний файл проекту Delphi

  4. * вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Розширення імені файлу .Dpr....

  1. вказує на файл, що містить програмування здійснене на Pascal

  2. показує всі властивості та події для одного або кількох вибраних компонент або форм

  3. * вказує на основний файл проекту Delphi.

  4. вказує на створений проект

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Для збереження всього проекту Delphi необхідно натиснути:

  1. File-Open Project

  2. Edit-Save File

  3. File-New Project

  4. File-Save File

  5. * File-Save Project as

 • Для того щоб відкрити проект Delphi необхідно натиснути:

  1. File-Save Project as

  2. Edit-Save File  3. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка