Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка5/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 1. =МІN(D2,Е5,В6,С9)

 2. =МІN(D2,Е5,В6:С9)

 3. * =МИН(D2;Е5;В6:С9)

 4. =МІN(D2,Е5/В6,С9)

 5. вірної формули немає

 • За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;

  1. , (кома)

  2. / (слеш)

  3. ; (крапка з комою)

  4. * : (двокрапка)

  5. *(зірочка)

 • За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:

  1. Оси

  2. * Заголовки

  3. Линии сетки

  4. Легенда

  5. Ряд

 • За допомогою якої клавіші можна виділити несуміжний діапазон комірок електронної таблиці MS Excel:

  1. * CTRL

  2. ALT

  3. SHIFT

  4. ALT+SHIFT

  5. CTRL+ALT

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис-Мастер

  2. * Вставка-Функция...

  3. Данные-Итоги

  4. Вставка-Символ

  5. Формат-Функция…

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:

  1. * Формат-Ячейки...-Вид

  2. Вид-Представления...

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. Вставка-Заливка…

  5. Формат-Стиль

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:

  1. * Сервис-Параметры...>Вычисления-Вычисления: вручную;

  2. Сервис-Исправления;

  3. Сервис-Мастер;

  4. Всавка-Объект;

  5. Сервис-Сортировка;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид-О6ычный

  2. * Формат-Ячейки-Число

  3. Данные-Внешние данные

  4. Формат-Ячейки-Выравнивание

  5. Формат-Число

 • За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

  1. Вставка>Обьект...

  2. Вставка>Функция,..

  3. Сервис>3ависимости

  4. * Правка>Заполнить>Прогрессия...

  5. Данные>Сортировать по возростанию

 • За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

  1. Формат-Лист-Скрыть

  2. Правка-Удалить лист

  3. * Сервис-3ащита…3ащитить лист...

  4. Правка-Скрыть

  5. Вставка-Примечание

 • За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:

  1. Вставка-Диаграмма...

  2. Сервис-Параметры...-Диаграмма

  3. * Вид-Панели инструментов-Диаграммы

  4. Сервис-Диаграмма

  5. Данные-Сводная таблица

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:

  1. * Сервис-Параметры…-Вид-Параметры окна: сетка

  2. Формат-Ячейки...-Граница

  3. Вид-Разметка страницы

  4. Формат-Лист...-Граница

  5. Файл-Параметры страницы

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

  1. Правка-3аполнить

  2. Формат-Строка

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. * Вставка-Строки

  5. Формат-Столбец

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі?

  1. Сервис-Параметры...-Общие-Листов в новой книге: 10

  2. Правка-Переместить/скопировать лист...

  3. Сервис-Правка-Отображать 10 листов

  4. Формат-Лист-10

  5. * Вставка-Лист

 • За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

  1. Файл Сохранить как...

  2. Файл Печать

  3. Файл Сохранить рабочую область...

  4. Файл Сохранить как веб-страницу

  5. * Файл Сохранить

 • За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:

  1. виконати команду Вид-Строка формул

  2. виконати команду Формат-Автоформат...

  3. * виконати команду Сервис-Параметры...->Вид-Параметры окна: формулы

  4. Вставка-Объект

  5. Вид-Представления

 • За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

  1. * перехід від одного аркуша до іншого

  2. виклик iншого файлу

  3. виклик програми МS ЕхсеІ

  4. виклик іншої папки

  5. виклик програми МS Word

 • Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

  1. 1, 2;3 і 4

  2. * 1, 3 і 4

  3. 1, 3, 4 і 5

  4. 2,3 і 4

  5. 3, 4 і 2

 • Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається:

  1. * рівень значущості

  2. похибкою ІІ-го роду

  3. довірчою ймовірністю

  4. похибкою експерименту

  5. статистичною гіпотезою

 • Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область називається

  1. рівень значущості

  2. довірчою ймовірністю

  3. похибкою експерименту

  4. * міцність критерію

  5. похибкою ІІ-го роду

 • Ймовірність прийняття правильного рішення (гіпотеза нульова є вірною) називається...

  1. випадковою величиною

  2. * довірчою ймовірністю

  3. міцністю критерію

  4. рівнем значущості

  5. статистичним критерієм К

 • Ймовірність прийняття правильного рішення називається

  1. рівень значущості

  2. похибкою ІІ-го роду

  3. * довірчою ймовірністю

  4. похибкою експерименту

  5. статистичною гіпотезою

 • Команду Данные>Итоги... в MS Excel використовують для:

  1. обчислення суми значень у стовпцях;

  2. обчислення значень будь-яких функцій;

  3. * проміжних підсумків;

  4. обчислення суми значень у рядках;

  5. обчислення суми значень у діапазоні;

 • Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

  1. * клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  2. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню

  3. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  4. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter

  5. немає правильної відповіді

 • Кореляційне поле — це:

  1. множина точок на координатній площині, яка характеризує множину об'єктів;

  2. * множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є відповідно чисельними значеннями показників X і У, що характеризують об'єкти однорідної сукупності;

  3. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є відповідно чисельними значеннями показників X і У, що не залежать від умов дослідження;

  4. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких не залежать від умов дослідження.

  5. множина точок на координатній площині, абсциси й ординати яких є заданими

 • Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності:

  1. * значенню величини X відповідає розподіл можливих значень величини У;

  2. значенню величини X відповідає цілком визначене одне значення величини У;

  3. значенню величини X відповідає значення величини У

  4. значенню величини У відповідає значення величини Х

  5. значенню величини У відповідає розподіл можливих значень величини Х;

 • Між показниками X і Y при кореляційному зв'язку зі збільшенням величини одного показника середнє арифметичне значення іншого також збільшується, якщо має місце умова:

  1. * r>0;

  2. r<0;

  3. r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Міцність критерію – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. * Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • На перетині рядків і стовпців утворюються...

  1. діапазони комірок

  2. рядок формул

  3. * комірки

  4. робочі листки

  5. функції

 • На скільки частин розділений рядок формул?

  1. 1

  2. 2

  3. * 3

  4. 4

  5. 5

 • На що вказує знак коефіцієнта кореляції:

  1. на щільність кореляуії

  2. * на напрям стохастичного звязку

  3. на силу стохастичного звязку

  4. на ступінь розсіювання між випадковими величинами

  5. на зміст концепції кореляції

 • Набір значень (х1, х2,...,хn) випадкової величини х, котрі отримані в результаті дослідів називаються

  1. * вибіркою об’єму n

  2. генеральною сукупністю

  3. розподілом випадкової величини

  4. дискретною випадковою величиною

  5. матрицею значень

 • Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в комірку СЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS Ехсеl:

  1. 2

  2. * 3

  3. СЗ

  4. 6

  5. 4

 • Опис побудованих графіків і діаграм задається в МS Ехсеl у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Заголовки

  2. Лини сетки

  3. Подписи данных

  4. Ряд

  5. * Легенда

 • Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

  1. * форматування всіх елементів діаграми

  2. створення діаграми

  3. зміни виду діаграми

  4. форматування тільки підписів осей

  5. тільки зміни розміру діаграми

 • Перед тим, як виконати команду Данные>Итоги... в MS Excel, необхідно:

  1. обчислити суму значень у стовпцях;

  2. * відсортувати значення;

  3. створити критерій умов.

  4. виділити комірку;

  5. обчислити суму значень у рядах;

 • Підпрограма Регрессия

  1. Розраховує та перевіряє по критичному значенню критерій Фішера для дисперсій двох незалежних вибірок

  2. * Розрахунок параметрів функції лінійної регресії по методу найменших квадратів

  3. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок при рівних дисперсіях

  4. Застосовується для перевірки гіпотези про різницю середніх значень двох генеральних сукупностей. Дисперсії вибірок при цьому повинні бути відомі

  5. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок без припещення про дисперсіїї. Використовується, коли є природня парність спостережень у вибірках

 • Після натискання на функціональну клавішу F2 в електронних таблицях МS ЕхсеІ:

  1. * виділена комірка стає доступною для редагування

  2. виділена комірка переходить у режим відображення даних

  3. активізується меню МS ЕхсеІ

  4. викликається Контекстне меню

  5. виділена комірка стає недоступною для редагування

 • При кореляційному зв'язку між показниками X і Y зі збільшенням величини одного показника середнє арифметичне значення іншого також збільшується, якщо має місце умова:

  1. * r>0;

  2. r<0;

  3. r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • При однофакторному регресійному аналізі суть методу найменших квадратів полягає:

  1. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля

  2. * в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  3. в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  4. у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.

  5. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля

 • При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки:

  1. структурну відповідність, однорідність

  2. * однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень

  3. репрезентативність, співпадання умов спостережень

  4. однорідність, співпадання умов спостережень

  5. однорідність, репрезентативність,

 • При статистичній залежності між випадковими величинами X і У:

  1. * значенню величини X відповідає розподіл можливих значень величини У;

  2. значенню величини X відповідає цілком визначене одне значення величини У;

  3. значенню величини X відповідає значення величини У

  4. значенню величини У відповідає значення величини Х

  5. значенню величини У відповідає розподіл можливих значень величини Х;

 • При якому значенні рівня значимості може бути відхилена нульова гіпотеза?

  1. 0,95

  2. 1

  3. * 0,05

  4. 0

  5. 0,005

 • Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є:

  1. функції розподілу

  2. щільності розподілу

  3. * статистичні гіпотези

  4. параметри розподілу

  5. напрям зв’язку

 • Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

  1. число, функція, текст і текст, що повторюється;

  2. число, таблиця, вектор, матриця;

  3. число, дата, текст, формула, функція;

  4. число, формула, сектор, текст;

  5. число, функція, графік, діапазон;

 • Регресійний аналіз- це

  1. * розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.

  2. Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності

  3. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій

  4. сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки

  5. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин

 • Рівень значущості –це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. * Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Ряд -це:

  1. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  2. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

  3. * група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  4. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

  5. немає правильної відповіді;

 • Символи # у числовому полі комірки електронної таблиці MS Excel вказують на те, що:

  1. дія заборонена;

  2. число некоректне;

  3. * кількість цифр у комірці більша, ніж ширина стовпця;

  4. неправильно вказаний тип даних;

  5. число введене буквами;

 • Скільки етапів потрібно виконати для того, щоб побудувати діаграму в МS ЕхсеІ:

  1. три

  2. * чотири

  3. п'ять

  4. десять

  5. девять

 • Скільки стовпців містить робочий листок Excel?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • Статистичний критерій К – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. * Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Статистичні гіпотези це:

  1. * припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів

  2. уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку

  3. припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів

  4. величини, котрі можуть приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень

  5. немає правильної відповіді

 • Суть методу найменших квадратів при однофакторному регресійному аналізі полягає:

  1. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля

  2. * в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  3. в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.

  4. у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.

  5. в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля

 • Сформулюйте задачу з прикладної точки зору: дві групи хворих, лікування яких здійснювалося різними методами

  1. * порівняння показників контрольної та експериментальної вибірок

  2. порівняння показників вибірки до і після експерименту

  3. порівняння розсіювання показників двох вибірок

  4. чи можна вважати, що середнє значення показника дорівнює дорівнює певному номінальному значенню

  5. чи можна важати, що в декількох вибірках має місце одне і те ж значення показника

 • Сформулюйте задачу з прикладної точки зору:значення в групі хворих до лікування і значення після лікування відповідним препаратом

  1. порівняння показників контрольної та експериментальної вибірок

  2. * порівняння показників вибірки до і після експерименту

  3. порівняння розсіювання показників двох вибірок

  4. чи можна вважати, що середнє значення показника дорівнює дорівнює певному номінальному значенню

  5. чи можна важати, що в декількох вибірках має місце одне і те ж значення показника

 • Термін кореляція в перекладі з латинської означає:

  1. рух назад;

  2. * співвідношення, взаємозв'язок;

  3. лінійну залежність між випадковими величинами;

  4. криволінійну залежність між випадковими величинами.

  5. хаотичний рух

 • У запису формули в МS ЕхсеІ для позначення операції множення використовують знак:

  1. ^

  2. .

  3. х

  4. * *

  5. /

 • У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1 в МS ЕхсеІ буде:

  1. 7/6

  2. 10,5

  3. 9.5

  4. помилка

  5. * 10

 • У результаті подвійного кліку ЛКМ по області побудови діаграми в МS ЕхсеІ на екрані монітора з'являється вікно:

  1. Свойства диаграммы

  2. Вставка

  3. Формат

  4. * Формат области диаграммы

  5. Удалить

 • Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

  1. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ;

  2. МИН, ЕХР, МАКС;

  3. МИН, SIN, СУММ;

  4. * МИН, МАКС, СУММ;

  5. МИН, COS МИН;

 • Уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку називається:

  1. * генеральною сукупністю   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка