Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка7/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

 1. виконати команду Правка>Копировать

 2. * виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ЛКМ до комірки В13 включно

 3. виділити діапазон комірок В7:В13 і клікнути ЛКМ по комірці В6

 4. виділити комірку В6 і перемістити її маркер заповнення при натиснутій ПКМ до комірки В13 включно

 5. виконати команду Правка>Заполнить

 • Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4

  2. * виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно

  3. виконати команду Правка-Копировать

  4. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4

  5. виконати команду Правка-Копировать все

 • Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

  2. * виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Строка?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

  3. за допомогою команди Вставка?Строки?

  4. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

  5. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат?Столбец?Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

 • Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх

  2. * виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Строка-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

  3. за допомогою команди Вставка-Строки

  4. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво

  5. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат-Столбец-Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК

 • Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

  2. * виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец ?Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

  3. виконати команду Данные?Форма...;

  4. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат ?Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

  5. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

 • Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо

  2. * виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец-Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК

  3. виконати команду Данные-Форма...

  4. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат-Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК

  5. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо

 • Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

  1. * виконати команду Правка?Очистить?Содержимое;

  2. виконати команду Правка?Удалить?Столбец;

  3. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється;

  4. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;

  5. виконати команду Формат?Столбец?Скрыть;

 • Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

  1. * виконати команду Правка-Очистить-Содержимое

  2. виконати команду Правка-Удалить-Столбец

  3. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється

  4. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить

  5. виконати команду Формат-Столбец-Скрыть

 • Яким способом не можна обчислити суму числових даних діапазону комірок А1:Р1 в електронній таблиці MS Excel:

  1. * Виділити діапазон комірок А1:С1 і натиснути на клавіщу +

  2. Виділити комірку G1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  3. у комірку Н1 увести функцію СУММ(АІ:Р1)

  4. Виділити комірку C1 і клікнути ЛКМ по кнопці Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  5. у комірку N1 увести функцію СУММ(АІ:Р1);

 • Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

  1. А1+А2

  2. 12 березня

  3. * відомість

  4. 12.01.2005

  5. A1;4.12/3/05

 • Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:

  1. * 123

  2. 12.01.2005

  3. A1;4.12/3/05

  4. 1 серпня

  5. 5 вересня 2000 року

 • Які параметри має нормований нормальний закон розподілу:

  1. * Математичне сподівання – 0, дисперсія – 1

  2. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 1

  3. Математичне сподівання – 0, дисперсія – 0

  4. Математичне сподівання – 1, дисперсія – 2

  5. Математичне сподівання – 1.5, дисперсія – 0

 • Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії:

  1. Госсета

  2. * Біноміальному

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Якому закону розподілу підпорядковуються малоймовірні події, які відбуваються у довгій серії незалежних випробувань декілька разів:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яку кількість символів тексту можна ввести в одну комірку?

  1. * 255

  2. 65536

  3. 256

  4. по ширині стовпця

  5. необмежена кількість

 • Яку максимальну кількість листків може містити робоча книга?

  1. 255

  2. 65536

  3. * 256

  4. 3

  5. необмежену кількість

 • Яку стандартну функцію замінює кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

  1. ЕСЛИ

  2. МАКС

  3. * СУММ

  4. АВS

  5. СЧЕТ

 • Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

  1. числовий

  2. текстовий

  3. * загальний

  4. довільний

  5. грошовий

 • Якщо виділити комірку електронної таблиці МS ЕхсеІ, то в рядку формул буде міститись інформація про:

  1. перелік усіх функцій МS ЕхсеІ

  2. ярлик поточного аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ

  3. * адресу поточної комірки

  4. адресу документа МS ЕхсеІ

  5. перелік статистичних функцій МS ЕхсеІ

 • Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:

  1. число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці;

  2. цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена; ,

  3. * в комірці відображаються символи ####;

  4. з'явиться вікно з повідомленням про помилку;

  5. в комірці відображаються символи #ИМЯ;

 • Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:

  1. число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці

  2. цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена

  3. * в комірці відображаються символи ####

  4. з'явиться вікно з повідомленням про помилку

  5. в комірці відображаються символи #ИМЯ

 • Звіт - це...

  1. * спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах

  2. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

  3. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

  4. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

  5. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

 • Що таке запит?

  1. Це файл, який містить дані у вигляді форми, запиту або звіту

  2. Це повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

  3. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

  4. Це перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

  5. * Це об'єкт бази, що служить для пошуку та обробки інформації, і може бути збережений для повторного використання

 • Структура бази даних зміниться, якщо

  1. додати/видалити звіт

  2. * додати/видалити стовпець

  3. поміняти місцями записи

  4. відредагувати рядок

  5. додати/видалити запис

 • Основним елементом бази даних є

  1. Звіт

  2. Таблиця

  3. Форма

  4. Поле

  5. * Запис

 • Скільки типів ключових полів у таблицях баз даних?

  1. всі

  2. 4

  3. 3

  4. * 2

  5. 1

 • Яке призначення програми Acceses?

  1. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

  2. Це система високоефективного управління персоналом

  3. Служить для подальшого використання таблиць, які були створенні Excel

  4. Служить для статичної обробки великих масивів інформації задля зберігання та спільного використання персоналом

  5. * Це система управління реляційними базами даних

 • З чого складається реляційна база даних?

  1. * З послідовно розташованих таблиць, пов'язаних між собою для отримання інформації

  2. З таблиць, в яких розміщена однорідна інформація

  3. Це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць

  4. З об'єктів, атрибутів, значення атрибутів, їх кількісті

  5. Це файл, який містить дані у вигляді однієї таблиці, форми, запиту або звіту

 • Чим відрізняється складена форма від простої?

  1. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

  2. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

  3. * Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях

  4. Ускладненою структурою та методами виконання

  5. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

 • Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

  1. Для збереження створених таблиць

  2. Для створення запитів

  3. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

  4. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

  5. * Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю

 • Чим відрізняється операція збереження зв'язків від збереження таблиць?

  1. * Не потрібно вказувати ім'я об'єкту

  2. Вказувати місце та ім'я збереження зв'язку

  3. Не потрібно створювати окремої папки та вказувати місце збереження зв'язку

  4. Не потрібно створювати окремої папки

  5. Не потрібно вказувати місце збереження зв'язку

 • Які є типи моделей даних?

  1. Ієрархічна, реляційна, локальна

  2. * Ієрархічна, мережева, реляційна

  3. Ієрархічна, зовнішня, внутрішня

  4. Концептуальна, реляційна, локальна

  5. Структурова, реляційна, локальна

 • Зв'язок один-до-багатьох допускає...

  1. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  2. Зв'язок між двома об'єктами

  3. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  4. * Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

  5. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

 • Структура інформаційної моделі включає:

  1. Представлення таблиці, форми, запити, звіти і зв'язків між ними

  2. Об'єкти, атрибути, значення атрибутів, їх кількість

  3. * Об'єкти, їх атрибути та взаємозв'язки між об'єктами

  4. Комірки та їх адреси

  5. Об'єкти і взаємозв'язки між ними

 • Зв'язок один-до-одного допускає...

  1. * В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  2. Встановлення даного типу зв'язку

  3. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

  4. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  5. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

 • Ключовий атрибут це -...

  1. Встановлюється для поля МЕМО

  2. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

  3. Встановлюється для поля вторинного ключа

  4. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

  5. * Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

 • Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

  1. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

  3. * Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

  4. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

  5. Філософський погляд на предметну область задачі

 • Ієрархічна модель БД характеризується...

  1. Представленням об'єктів в вигляді мережі

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. Формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох"

  5. * Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

 • Що таке інформаційна модель?

  1. Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання

  2. Філософський погляд на склад та використання інформації

  3. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

  4. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  5. * Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

 • Як провести збереження таблиці в Accesses

  1. Виконати команду Файл-->Выход

  2. * Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів

  3. Виконати команду Файл-->Открыть

  4. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать"

  5. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

 • Яка найперша обов'язкова умова при створенні запиту?

  1. Добавити необхідні таблиці в бланк запиту

  2. Створити нову базу даних

  3. * Встановити ключові поля в необхідних таблицях

  4. Добавити необхідні таблиці в бланк форм

  5. Відкрити базу даних

 • Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

  1. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Backspace

  2. Вибрати команду "Удалить"

  3. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

  4. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Delete

  5. * Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить"

 • Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

  1. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. * Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  5. Філософський погляд на методи рішення задачі

 • Які ви знаєте способи створення нових баз даних в Access

  1. "Новая база даных" або "Открыть базу даных"

  2. "Запуск майстра" або "Открыть базу даных"

  3. "Новая база даных" або "запуск конструктора"

  4. Запуск конструктора або майстра

  5. * "Запуск майстра" або "Новая база даных"

 • Як запустити програму Microsoft Access 2003

  1. * Пуск-->Програми-->Microsoft Office-->Microsoft Access

  2. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка-->Microsoft Access

  3. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

  4. Пуск--> Microsoft Access

  5. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access

 • Яку коману меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

  1. * Сервіс-->Cхема даних

  2. Вид--> Настройка-->Параметры

  3. Сервіс-->аналіз даних

  4. Вид-->аналіз даних

  5. Сервіс-->Настройка

 • Для якого поля розробленої таблиці доцільно встановити ключ Accesses

  1. Для поля вторинного ключа

  2. * Для поля первинного ключа

  3. Для індексованого поля

  4. Для внутрішнього поля

  5. Для поля зовнішнього ключа

 • Яку властивість індексування необхідно встановити для поля первинного ключа при створенні таблиці

  1. "Ні"

  2. доступ за вторинним ключем

  3. "Так, співпадання допускаються"

  4. ідентифікування окремих значеннь атрибутів

  5. * "Так, співпадання не допускаються"

 • Який тип даних в СУРБД Acces призначений для поля первинного ключа таблиці?

  1. Дата/Час

  2. Логічний

  3. * Лічильник

  4. Числовий

  5. Текстовий

 • Для виводу інформації з бази даних слід:

  1. Роздрукувати дані у вигляді форм та запитів

  2. Роздрукувати результати рахунків, діаграми

  3. Роздрукувати дані у вигляді запитів

  4. * Роздрукувати дані у вигляді звіту

  5. Роздрукувати дані у вигляді записів таблиці

 • Нормалізація таблиць призначена для:

  1. * Усунення дублювання інформації, покращення структурування

  2. Нормалізація відношень

  3. Узгодження зв'язків між таблицями

  4. Нормалізація зв'язків між таблицями, дублювання

  5. Зведення таблиць до "нормальних форм"

 • Типи представлень інформаційних моделей

  1. Реляційна, структурована, таблична.

  2. Концептуальне, внутрішнє

  3. Візуально-графічне, зовнішнє проміжне

  4. Локальна, мережева, зовнішня

  5. * Концептуальне, зовнішнє, внутрішнє

 • База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

  1. СУРБД

  2. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси

  3. * Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

  4. Microsoft Access

  5. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою

 • Як реалізувати зв'язок типу "багато до багатьох" в реляційній БД?

  1. Створити необхідну кількість таблиць, добавити в них зовнішні ключі і об'єднати їх зв'язками "багато-до-одного"

  2. * Створити проміжкову таблицю, що містить два поля зовнішніх ключів для створення двох зв'язків "один-до-багатьох"

  3. В даний момент часу створити з допомогою конструктора зв'язок між двома об'єктами

  4. Створити три таблиці, добавити в них первинні ключі і об'єднати їх зв'язками "один-до-одного"

  5. Створити дві таблиці з даними, які зв'язані між собою зв'язком типу "один-до-багатьох"

 • Структура бази даних зміниться, якщо

  1. додати/видалити звіт

  2. * додати/видалити стовпець

  3. поміняти місцями записи

  4. відредагувати рядок

  5. додати/видалити запис

 • Скільки типів ключових полів у таблицях баз даних?

  1. всі

  2. 4

  3. 3

  4. * 2

  5. 1

 • Основним елементом бази даних є

  1. Звіт

  2. Таблиця

  3. Форма

  4. Поле

  5. * Запис

 • Проста форма - це..

  1. Форма, що базується на двох і більше таблицях

  2. * Форма, що базується на одній таблиці

  3. Форма, що базується на даних запиту

  4. Форма, що базується на одному полі таблиці

  5. Форма, що базується на таблицях і запитах

 • Якими способами можна створити звіт?

  1. Майстр

  2. Конструктор

  3. Способом вводу даних

  4. * Майстр і конструктор

  5. Майстр, конструктор і ввід даних

 • Якими способами можна створити таблицю?

  1. Конструктор

  2. Майстр

  3. Способом вводу даних

  4. Майстр і конструктор

  5. * Майстр, конструктор і ввід даних

 • Якими способами можна створити форму в базі даних?  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка