Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка9/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

правка-вставить строки

 • за допомогою команди Построить з контекстного меню виокремленого рядка

 • вид-строки

 • добавить-строки

 • * вставка-строки

 • Для завантаження програми Microsoft Access потрібно:

  1. клікнути ПКМ по кнопці Пуск-Программы-Microsort Access

  2. * клікнути ЛКМ по кнопці Пуск-Программы-Microsort Access

  3. вибрати Пуск-Выполнить-Microsort Access

  4. Файл-Создать-Microsort Access

  5. клікнути ЛКМ по робочому столі і вибрати Создать-Microsort Access

 • Для знаходження кількості записів поля використовується.........функція

  1. Avg

  2. * Count

  3. StDev

  4. Var

  5. Sum

 • Для отримання даних із бази використовують?

  1. сторіки

  2. гіперпосилання

  3. форми

  4. таблиці

  5. * запити

 • Для створення запиту:

  1. * Запити --> Створити

  2. Вставка --> Запит

  3. Вставка --> Автозапрос

  4. Сервіс --> Параметри

  5. Усі відповіді вірні

 • Для створення нової бази даних у MS Access необхідно:

  1. виконати команду Файл>База данных...;

  2. виконати команду Файл>Создать >База данных...;

  3. активізувати кнопку Создать у вкладці Таблицы вікна База даннных.

  4. * після завантаження MS Access у вікні MS Access активізувати перемикач Новая база данных;

  5. всі відповіді вірні;

 • Для створення нової таблиці в MS Access необхідно у вікні бази даних виконати команду:

  1. Вид>Таблица;

  2. Правка>Вставить;

  3. Вставка>Таблица;

  4. * Файл>Создать базу данных....

  5. Сервис>Схема данных;

 • Для створення порожньої бази даних вибирають:

  1. Правка-Создать базу данных

  2. Файл-Свойства базы данных

  3. Сервис-Создать базу данных

  4. Файл-Открыть базу данных

  5. * Файл-Создать базу данных

 • Для того щоб завершити роботу з поточною базою даних потрібно:

  1. за допомогою гарячих клавіш Shift+F2

  2. виконати команду Файл-Выход

  3. за допомогою команди Правка-Закрыть

  4. * виконати команду Файл-Закрыть

  5. натиснути на відповідну кнопку на панелі інструментів

 • Для того щоб зробити ключовими декілька полів одночасно потрібно:

  1. за допомогою клавіші Shift клікнути ЛКМ по відповідним полям, а потім на кнопці Ключове поле

  2. за допомогою клавіші Alt клікнути ЛКМ по відповідним полям, а потім на кнопці Ключове поле

  3. за допомогою клавіші Ctrl клікнути ЛКМ по відповідним полям, а потім ПКМ по виділеним полям і вибрати Ключове поле

  4. * за допомогою клавіші Ctrl клікнути ЛКМ по відповідним полям, а потім на кнопці Ключове поле

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Для установки зв'язків між таблицями використовують:

  1. меню зв'язку

  2. кнопка Схема даних

  3. кнопка Властивості

  4. * Сервіс ---> Схема даних

  5. Усі відповіді вірні

 • Довжина поля вимірюється в:

  1. байтах

  2. міліметрах

  3. пікселях

  4. * символах

  5. Усі відповіді невірні

 • Доступ до елементів керування формою отримують за допомогою команди MS Access:

  1. * Вид>Панель элементов;

  2. Вид>Панели инструментов>Конструктор форм;

  3. Вид>Панели инструментов>Формат (форма/отчет);

  4. Вид>Панель инструментов;

  5. немає правильної відповіді;

 • З чого складається макрос?

  1. З набору тегiв

  2. * З сукупності операторів Visual Basic

  3. З набору гiперпосилань

  4. З набору макрокоманд

 • З чого складається реляційна база даних?

  1. З таблиць, в яких розміщена однорідна інформація

  2. Це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць

  3. З об'єктів, атрибутів, значення атрибутів, їх кількості

  4. Це файл, який містить дані у вигляді однієї таблиці, форми, запиту або звіту

  5. * З послідовно розташованих таблиць, пов'язаних між собою для отримання інформації

 • За допомогою чого здійснюється сортування і фільтрування даних?

  1. таблиць

  2. * запитів

  3. форм

  4. сторінок

  5. макросів і модулів

 • За допомогою якої функції знаходиться середньоквадратичне відхилення значень поля?

  1. * StDev

  2. Var

  3. Avg

  4. Count

  5. Max

 • Запис -- це...

  1. Стовпчик таблиці

  2. Комірка таблиці

  3. Об'єкт запиту

  4. Об'єкт форми

  5. * Рядок таблиці

 • Записами вважаються:

  1. заголовки

  2. стовпці

  3. рядки

  4. таблиці

  5. * набір інформації у кожній клітинці

 • Записи - це:

  1. заголовки

  2. стовпці

  3. рядки

  4. таблиці

  5. * набір інформації у кожній клітинці

 • Запит -- це...

  1. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

  2. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

  3. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

  4. * спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

  5. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях

 • запит- це:

  1. Вікно конструктора

  2. Зв'язана таблиця

  3. Головна таблиця

  4. * Засіб відбору даних

  5. Усі відповіді невірні

 • Запит, що дозволяє автоматизувати заповнення полів таблиць називається

  1. запитом за параметром

  2. підсумковим запитом

  3. * запитом на зміну

  4. перехресним запитом

  5. специфічним запитом SQL

 • Запит, що дозволяє створювати результуючі таблиці на основі результатів розрахунків, одержаних під час аналізу груп таблиць називається

  1. запитом за параметром

  2. підсумковим запитом

  3. запитом на зміну

  4. * перехресним запитом

  5. специфічним запитом SQL

 • Запит, що здійснює математичне обчислення за заданим полем і видає результат називається

  1. запитом за параметром

  2. * підсумковим запитом

  3. запитом на зміну

  4. перехресним запитом

  5. специфічним запитом SQL

 • Запити в MS Access створюють для:

  1. виведення даних із таблиць бази даних у вигляді, що відповідає вимогам поставленої задачі;??

  2. більш зручного подання даних із таблиць бази даних під час друкування;

  3. * вибирання з таблиць бази даних тих записів, які задовольняють поставлену умову, а також для відновлення, додання і вилучення записів із таблиць;

  4. зручності внесення даних;

  5. збереження даних;

 • Запити в базі даних MS Access використовуються для:

  1. створення набору вкладок;

  2. виведення значень комірок таблиці у вигляді, зручному для користувача;

  3. * відбору значень полів таблиць відповідно до поставленої умови.

  4. для зручності вводу даних ;

  5. для виведення результату на екран;

 • Запити створюють для вибірки даних:

  1. * з декількох таблиць

  2. лише з однієї таблиці

  3. з інших запитів

  4. з декількох таблиць і запитів

  5. Усі відповіді невірні

 • Запити, в яких критерій відбору може бути заданим самим користувачем під час виклику запиту називається:

  1. * запитом за параметром

  2. підсумковим запитом

  3. запитом на зміну

  4. перехресним запитом

  5. специфічним запитом SQL

 • Зв'язок між окремими таблицями в реляційній базі даних здійснюється:

  1. через систему гіперпосилань;

  2. шляхом індексування записів;

  3. шляхом сортування даних;

  4. * через спільне поле даних;

  5. шляхом індексування і сортування записів;

 • Зв'язок один-до-багатьох допускає...

  1. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  2. Зв'язок між двома об'єктами

  3. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  4. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

  5. * Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

 • Зв'язок один-до-одного допускає...

  1. Встановлення даного типу зв'язку

  2. * В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

  3. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

  4. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

  5. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

 • Зв'язки між таблицями потрібні для:

  1. * створення звітів, запитів

  2. для копіювання даних

  3. забезпечення цілісності даних

  4. автоматизації завдань по внесенню змін

  5. Усі відповіді вірні

 • Звіт -- це...

  1. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

  2. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

  3. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

  4. * засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

  5. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

 • Звіти створюють для:

  1. введення даних

  2. виводу на друк потрібної інформації

  3. виводу на екран потрібної інформації

  4. * вибірки інформації

  5. Усі відповіді вірні

 • Звіти створюються на підставі:

  1. базових таблиць

  2. запитів

  3. інших звітів

  4. * форм

  5. Усі відповіді вірні

 • Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:

  1. * в режимі Конструктор;

  2. в режимі таблиці;

  3. в режимі таблиці і в режимі Конструктор.

  4. в режимі майстра;

  5. в режимі вводу даних

 • Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

  1. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

  3. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

  4. Філософський погляд на предметну область задачі

  5. * Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

 • Ієрархічна модель БД характеризується...

  1. Представленням об'єктів в вигляді мережі

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох"

  5. * Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

 • Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:

  1. до 8 символів;

  2. * до 64 символів;

  3. до 16символів;

  4. до 32 символів;

  5. з іншою кількістю символів;

 • Інформація в базі даних MS Access подається у вигляді:

  1. взаємозв"язаних текстів;

  2. * взаємозв"язаних таблиць;

  3. зв'язаних текстових і графічних файлів;

  4. сукупності файлів із вказівниками і посиланнями.

  5. всі відповіді вірні;

 • Ключ таблиці - це:

  1. один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. * поле, значення якого в таблиці є унікальним

 • Ключем таблиці є:

  1. * один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

  2. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

  3. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

  4. сукупність елементів, зв'язаних між собою

  5. елементарна одиниця структури бази даних

 • Ключове поле має бути:

  1. * неодмінно лічильником

  2. обов'язково числовим

  3. унікальним

  4. не повинно містити довгих записів

  5. Усі відповіді вірні

 • Ключове поле необхідно задавати в:

  1. * Таблиці

  2. Запиті

  3. Формі

  4. Звіті

  5. Майстрі форми

 • Ключове поле таблиці бази даних у MS Access не може мати:

  1. значень типу Дата/время;

  2. * нульових і значень, які повторюються;

  3. десяткових числових значень;

  4. текстових значень;

  5. грошових значень;

 • Ключове поле:

  1. вказується по кожній таблиці

  2. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

  3. * має бути унікальним

  4. встановлено лише для одного поля

  5. Усі відповіді вірні

 • Ключовий атрибут це -...

  1. * Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

  2. Встановлюється для поля МЕМО

  3. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

  4. Встановлюється для полявторинного ключа

  5. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

 • ?Кнопка "Відкрити":

  1. * відкриває таблицю або інший об'єкт

  2. дозволяє змінити структуру таблиці

  3. дозволяє внести записи

  4. дозволяє відредагувати записи

  5. Усі відповіді вірні

 • Кнопка "Конструктор" відкриває:

  1. структуру об'єкту

  2. вміст таблиці

  3. * панель елементів і виводить на друк таблицю

 • Конструктор створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони вигляду, дизайну форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  3. * можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  5. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

 • Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

  1. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

  2. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання

  4. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

  5. Філософський погляд на методи рішення задачі

 • Котрий з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

  1. рядок заголовка

  2. рядок меню

  3. * панель інстументів "Форматування"

  4. робоче поле

  5. рядок стану

 • Майстер звітів у MS Access працює:

  1. * в шість етапів;

  2. в п'ять етапів;

  3. в чотири етапи;

  4. в три етапи;

  5. В сім етапів;

 • Майстер створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  3. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. * підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  5. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

 • Майстер форм у MS Access - це:

  1. спеціальний програмний засіб, що змінює структуру таблиці бази даних;

  2. * спеціальний програмний засіб, який створює структуру форми в режимі діалогу з користувачем;

  3. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими комірками;

  4. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими рядками;

  5. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими стовпцями;

 • Майстр створення таблиць -- це...

  1. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

  2. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

  3. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

  4. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

  5. * підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

 • макрос складається:

  1. З набору тегiв

  2. * З сукупності операторів Visual Basic

  3. З набору гiперпосилань

  4. З набору макрокоманд

  5. Усі відповіді вірні

 • Малюнок може розміщуватись в....

  1. поле МЕМО

  2. * поле об'єкта OLE

  3. поле гиперссылка

  4. мастер подстановок

  5. лічильник

 • Маску введення для поля типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна встановити за допомогою параметра:

  1. Тип данных;

  2. Размер поля;

  3. Маска ввода;

  4. Значение по умолчанию;

  5. * Формат поля;

 • Мастер подстановок у MS Access використовується для:

  1. створення полів таблиці зі значеннями, що повторюються;

  2. розрахунку значень функцій;

  3. * додання значень полів з інших таблиць;

  4. побудови графіків;

  5. всі відповіді вірні;

 • На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

  1. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

  2. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

  3. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

  4. * за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

  5. немає правильної відповіді;

 • На основі чого формують структуру форми в MS Access:

  1. тільки таблиці;

  2. тільки запиту;

  3. * таблиці і запиту;

  4. тільки форми;

  5. форми і звіту;

 • Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

  1. розрахунки (тільки додавання);

  2. розрахунки (тільки віднімання);

  3. розрахунки (тільки порівняння);

  4. * розрахунки (додавання, віднімання, порівняння);

  5. тільки перегляд значень;

 • Назву полів необхідно задавати в:

  1. Запиті

  2. * Таблиці

  3. Формі

  4. Звіті

  5. Майстрі форми

 • Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

  1. * на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос;

  2. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

  3. виконати команду Вид>Обьекты базы данных>3апросы;

  4. виконати команду Вставка>3апроC.

  5. немає правильної відповіді;

 • Нормалізація таблиць призначена для:

  1. Нормалізація відношень

  2. Узгодження зв'язків між таблицями

  3. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

  4. Зведення таблиць до "нормальних форм"

  5. * Усунення дублювання інформації, покращення структурування

 • Обчислюване поле в запиті:

  1. створити не можна

  2. * створити можна

  3. за допомогою кнопки Побудувати

  4. за допомогою кнопки Групові операції

  5. Усі відповіді вірні

 • Одним із видів запитів у MS Access є:

  1. фільтр;

  2. * вибірка;

  3. конструктор;

  4. звіт.

  5. форма

 • Основним елементом бази даних є  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка