Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівниківДата конвертації23.03.2019
Розмір1.3 Mb.

Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників

 • Андрухів Марія Павлівна,
 • заступник директора з навчально-виховної роботи
 • Гарасимівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
 • Творчість педагогічного
 • колективу
 • невід’ємна від наукового
 • дослідження власної праці і
 • глибокого вивчення дитини.
 • В. Сухомлинський.

Аналіз якісного складу педагогічних працівників Динаміка якісного складу педагогічних працівників

 • .

Проблемні питання педагогічного колективу школи

 • 1. Удосконалення уроку, як засобу підвищення якості навчальних досягнень учнів.
 • 2. Розвиток творчої активності вчителя і учнів.
 • 3. Використання інноваційних технологій як дієвий засіб підвищення ефективності навчання.

Модель структури методичної роботи

 • П е д р а д а
 • М е т о д и ч н а р а д а 
 • індивідуальні групові колективні
 • самоосвіта методичні об'єднання педчитання
 • стажування динамічні групи конференції
 • конференції творча група проблемний
 • наставництво семінар
 • курсова перепідготовка психолого робота над методичною педагогічний проблемою семінар

Працюючи над темою

 • Працюючи над темою
 • " Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників“
 • ми виходимо з того, що ці дослідження важливі для навчального закладу з таких причин:
 • - можливість для кожного учасника навчального процесу оцінити свою діяльність;
 • - підвищення ефективності та результативності діяльності всіх форм методичних угрупувань;
 • - визначення доцільності та ефективності різноманітних педагогічних технологій,
 • використовуваних у навчально-виховному процесі;
 • - можливість прогнозування стану і розвитку навчальних процесів, що є проблемними у школі;
 • - підвищення якості знань учнів.

Основне призначення моніторингу:

 • Основне призначення моніторингу:
 • надання необхідної допомоги
 • педагогічним працівникам
 • у професійному розвитку;
 • врахування його результатів
 • у процесі реалізації
 • системи методичної роботи.

Етапи проведення моніторингових досліджень

 • Підготовчий
 • Визначення мети
 • Визначення об’єкта
 • Визначення напрямків
 • і критеріїв
 • Вибір ін-струметів
 • Збір інформації
 • Рейтинг
 • Практичний
 • Спостереження
 • Аналіз документів
 • Бесіда, інтерв’ю
 • Тестування
 • Контроль ЗУН
 • Відвідування уроків
 • Самооцінка
 • Аналітичний
 • Обробка отриманої інформації
 • Систематизація
 • інформації
 • Аналіз даних
 • Висновки
 • Розробка
 • рекомендацій
 • Технологічний
 • Зворотний зв’язок
 • Корекційний вплив
 • Технології
 • впровад-ження

А л г о р и т м в и р і ш е н н я п р о б л е м и (за Марком Вороновим ):

 • 1.Усвідомлення проблем, тобто розуміння того, що вона є.
 • 2. Визначення проблеми (у чому її суть;прогноз бажаного результату суб’єкта й терміни її вирішення).
 • 3. Наші очікування кінцевого результату: позитив, негатив, додаткові перешкоди тощо.
 • 4. Обмеження можливостей ( чинники гальмування ): брак часу, ресурсів. Можливості колективу, протиріччя вимог тощо.
 • 5. Збір інформації про можливі варіанти рішення .
 • 6.Вибір варіанта.
 • 7. Впровадження рішення.
 • 8. Оцінка результату.
 • 9.Нова проблема.
 • Професійна компетентність
 • Професійно необхідні знання
 • Професійно необхідні вміння
 • Педагогічна майстерність
 • Високий рівень психолого-
 • педагогічної підготовки
 • Здатність оптимально вирі-
 • шувати педагогічні завдання
 • Спеціальні вміння
 • Методична культура
 • Глибокі знання у галузі
 • викл. навч. предмета
 • Потреба у
 • самовдосконаленні
 • Загальнонаукова
 • і фахова ерудиція
 • конструктивні
 • здібності
 • Глибокі психолого
 • педагогічні знання
 • Творче мислення
 • Почуття нового
 • Критичність мислення

Показники для оцінювання професійної діяльності педагога

 • № з/п
 • Показники оцінювання
 • оцін
 • 1
 • ки в
 • 2
 • бал
 • 3
 • ах
 • 4
 • 1
 • ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА( Зміст, форми, методи, дотримання вимог, врахування особливостей класу)
 • 2
 • Уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнутих результатів
 • 3
 • Наукометодична діяльність вчителя.
 • 4
 • Педагогічна техніка (володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу).
 • 5
 • Мотивація учнів до активної пізнавальної діяльності.
 • 6
 • Мотивація учнів до активної пізнавальної діяльності.
 • 7
 • Науково-методична підготовка.
 • 8
 • Вміння реалізувати провідні ідеї свого предмета.
 • 9
 • Результати навчально-виховної діяльності.
 • 10
 • Соціально-професійний та психологічний статуси педагога.
 • Висновки: Рівень прояву показника оцінюється :
 • Пропозиції: високий – 4 бали достатній – 3 бали
 • задовільний – 2 бали незадовільний – 1 бал

Педагогічна техніка – володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу Опитувальник " Володіння інтерактивними технологіями"

 • № з/п
 • Технологія
 • Володію, можу по-ділитися досвідом
 • Не володію
 • Володію частково
 • 1
 • Робота в парах
 • 2
 • Ротаційні (змінні) трійки
 • 3
 • “Карусель”
 • 4
 • Робота в малих групах
 • 5
 • “Мікрофон”
 • 6
 • Незакінчені речення
 • 7
 • “Мозковий штурм”
 • 8
 • Навчаючись учусь
 • 9
 • “Ажурна мозаїка”
 • 10
 • Вирішення проблеми (Дерево рішень)
 • 11
 • Розігрування ситуації за ролями
 • 12
 • Метод – ПРЕС
 • 13
 • Займи позицію. Зміни позицію
 • 14
 • Дискусія
 • 15
 • Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу
 • 16
 • Дебати
 • 32%
 • 56%
 • 12% (3 учителі)
 • Володію, можу
 • поділитися досвідом
 • 32% ( 8 учителів) Володію частково
 • 56% (14 учителів)
 • Не володію
 • 12%
 • Результати опитування

Вивчення результативності проводилось через

Опитувальник для учнів з проблеми " Використання інтерактивних технологій“ ( індивідуального, фронтального навчання)

 • Анкетування проводиться після проведеного уроку.
 • 1. Чи цікаво було на уроці? 5. Чи мав ти можливість на уроці
 • а) так; спілкуватися за темою уроку із:
 • б) ні; а) учителем;
 • в) на деяких етапах уроку – так; б) товаришем;
 • 2. Що спонукало тебе працювати на уроці? в) не спілкувався.
 • а) бажання досягти кінцевої мети; 6. Твій успіх на уроці залежав
 • б) вимоги вчителя працювати; а) тільки від тебе;
 • в) бажання отримати високий бал. б) тільки від класу( від групи);
 • 3. Чи звертав учитель на тебе увагу протягом уроку? в) від учителя.
 • а) так; 7. Якщо вчитель проводитиме наступні
 • б) ні; уроки в такій формі, то ти:
 • в) не знаю а) втрачатимеш інтерес до навчання;
 • б) із задоволенням ітимеш на такі уроки;
 • 4. Чи давав тобі вчитель можливість в) інше.
 • висловлювати свою думку?
 • а) так; 8. Ти надаєш перевагу навчанню, коли:
 • б) ні; а) тебе вчить учитель;
 • в) не завжди. б) працюєш у групі;
 • в) працюєш у парі.

Інформація про досвід

 • Інформація про досвід
 • Тема. Розвиток творчих здібностей учнів засобами слова в системі особистісно орієнтованого навчання.
 • Мета. Створення максимальних умов для реалізації
 • особистісних потреб школяра, розвиток творчих
 • здібностей засобами слова з урахуванням
 • індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів дитини.
 • Форма відбору: всеукраїнський професійний конкурс.
 • Основні показники результативності: призер обласного туру
 • Всеукраїнського конкурсу ″ Учитель року – 2005″
 • Інформація про автора
 • Т и м і к е в и ч М а р і я П е т р і в н а
 • Освіта: вища
 • Фах: вчитель української мови та літератури
 • Звання , нагороди: “вчитель – методист″
 • Посада: вчитель української мови та літератури
 • Педагогічний стаж: 28 років
 • Адреса досвіду: Гарасимівська загальноосвітня
 • школа I-III ступенів
 • Тлумацької районної ради

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка