Моніторинг законодавчої І нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому І за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні за ІІІ кв. 2013 року Пояснювальна записка


- Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємствСкачати 493.16 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір493.16 Kb.
1   2   3

- Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств

Кабінет Міністрів України; Постанова, Склад колегіального органу, Порядок, Положення від 18.09.2013 р. № 756

Постановою утворено Міжвідомчу робочу групу з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств та затверджено її склад, Положення про неї і Порядок проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Цей Порядок визначає процедуру проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у межах сум сплаченого платниками екологічного податку (далі - цільові проекти).

Для участі у відборі подаються цільові проекти, спрямовані на екологічну модернізацію підприємств шляхом їх технічного переоснащення, розширення та реконструкції діючих підприємств з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (п. 7 стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні).
Постанови Кабінету Міністрів України
- Про створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 11.09.2013 р. № 718

Постановою передбачено організувати у 2013-2014 роках проведення у Київській та Вінницькій областях експерименту із створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та впровадження національної картки як єдиного ідентифікатора громадянина України у галузі соціального забезпечення населення, що використовується для отримання пенсій та інших соціальних виплат, на базі технології Національного банку з використанням потужностей державних та капіталізованих державою банків;

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час виконання плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 517, врахувати в роботі вимоги цієї постанови.
Розпорядження Кабінету Міністрів України

- Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 рокуКабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 24.07.2013 р. № 614-р

Розпорядженням схвалено Концепцію Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року та визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі державним замовником - координатором Програми, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації - державним замовником Програми.

Доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

У Концепції зазначається, що проблемою є те, що сучасний стан інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг в Україні є недостатнім для громадськості внаслідок відсутності:

ефективного механізму для інформування суб’єктів звернення про адміністративні послуги, порядки, умови та суб’єктів їх надання, нормативно-правові акти, відповідно до яких надаються такі послуги, зокрема цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги;

можливості звернення щодо надання адміністративних послуг з використанням Інтернету.

Однією з основних причин такої ситуації є недостатнє використання інформаційно-телекомунікаційних технологій під час організації надання адміністративних послуг;

Метою Програми є створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом здійснення заходів із створення та функціонування системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, Єдиного державного порталу адміністративних послуг, цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги.

Оптимальним варіантом комплексного розв’язання проблеми передбачається шляхом затвердження і виконання Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

створення інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, яка повинна забезпечувати отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг, з електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в автоматичному режимі;

забезпечення технологічної сумісності інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів з електронними інформаційними системами та базами даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та визначення на законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового підключення до зазначеної системи всіх інформаційних систем та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

підключення до інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, державної установи “Урядовий контактний центр” та забезпечення фінансування подальшого функціонування та модернізації зазначеної системи;

модернізація (зокрема розширення функціональних можливостей, створення комплексної системи захисту інформації, облаштування серверного приміщення, закупівля серверного і телекомунікаційного обладнання, розвиток програмного забезпечення) та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

створення та забезпечення функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги на базі державної установи “Урядовий контактний центр” за окремим багатоканальним телефонним номером (у тому числі спеціалізоване програмне та програмно-технічне забезпечення, облаштування нових робочих місць, виділення додаткових приміщень тощо).

Строк виконання Програми - 2013-2017 роки.

Виконання Програми дасть змогу:

створити доступні та зручні умови для отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;

підвищити рівень поінформованості суб’єктів звернень про адміністративні послуги;

зменшити фінансові та часові витрати суб’єктів звернень під час отримання адміністративних послуг;

підвищити якість надання адміністративних послуг;

забезпечити інформаційну відкритість та прозорість діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;

створити нові робочі місця.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, становить близько 445,2 млн гривень (з них 150 млн гривень - для створення та впровадження інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів; 198 млн гривень - для модернізації та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг; 97,2 млн гривень - для створення та забезпечення функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги).
- Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 11.07.2013 р. № 517-р

Розпорядженням затверджено План заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, серед яких:

1. Провести аналіз структури, змісту державних електронних інформаційних ресурсів, порядку доступу до інформації та її зберігання, функціональних можливостей інформаційних систем та баз даних, які використовуються органами виконавчої влади, а також програмних і технічних засобів, що використані під час створення зазначених систем і баз даних (III квартал 2013) року.

2. Розробити технічні вимоги до інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - система), у тому числі до програмно-апаратного комплексу та комунікаційних засобів системи. (2013 рік).

3. Розробити техніко-економічне обґрунтування створення системи та технічне завдання на створення, впровадження та забезпечення функціонування системи (2013 рік).

4. Розробити систему ідентифікаторів, які пов’язують інформацію в інформаційних системах та базах даних (І квартал 2014 року).

5. Створити єдині класифікатори та розробити механізми приведення державних електронних інформаційних ресурсів у відповідність з єдиними класифікаторами (І квартал 2014 року).

6. Розробити і затвердити технічні стандарти обміну інформацією в системі, а також розробити механізми приведення державних електронних інформаційних ресурсів у відповідність з такими технічними стандартами. (І квартал 2014 року).

8. Створити інформаційні реєстри системи (І квартал 2014 року).

9. Розробити Положення про інформаційну систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. І квартал 2014 року.

10. Провести дослідну експлуатацію системи з підключенням державних електронних інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади (До 1 січня 2014 року).

11. Створити комплексну систему захисту інформації з метою забезпечення захисту державних електронних інформаційних ресурсів та персональних даних відповідно до вимог законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації (Друге півріччя 2014 року).

12. Вжити заходів до підключення до системи державних електронних інформаційних ресурсів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, центрів адміністративних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг (До 1 січня 2014 року).

13. Ввести систему у промислову експлуатацію (Держінформнауки, інші центральні органи виконавчої влади. IV квартал 2014 року).Урядом доручено Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 20 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 31 березня Кабінетові Міністрів України.

Скачати 493.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка