Музеєзнавство академічна характеристика дисципліниСкачати 38.73 Kb.
Дата конвертації19.05.2018
Розмір38.73 Kb.
МУЗЕЄЗНАВСТВО

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1 курс

1

3

108

14


14

80
іспит


100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – нормативна.

ВикладачКостюкова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен знати :

 • понятійно-термінологічний апарат дисципліни,

 • законодавчо-правові документи, які регулюють музейну діяльність, основи музейної справи, методологію музейної справи, технологічний і організаційний процес надання музейних послуг, етапи фондової роботи музею, експедиційну діяльність музею,

 • застосування нових технологій в музейній справі, екскурсійну діяльність музеїв, взаємодія музеїв і туристських підприємств.

Компетентності студента:

 • забезпечувати організацію екскурсійного музейного обслуговування туристів;

 • забезпечувати фондову, експозиційну, наукову і культурно-освітню роботу музеїв, відповідно до їх профілю;

 • виявляти в зовнішньому середовищі предметів музейного значення та їх збору з метою комплектування музейних фондів;

 • створювати експозиції музеїв, як основної складової музеїв, для реалізації культурно-освітньої діяльності музеїв;

 • вміти використовувати сучасні технології в діяльності музеїв;

 • створювати комплексні екскурсійно-навчальні музейні програми для школярів, студентів, дошкільних закладів;

 • створювати тематичні екскурсійні музейні програми для обслуговування туристів;

 • створювати комплексні програми взаємодії екскурсійного менеджменту музеїв з діяльністю туристських підприємств.Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Організаційно-технологічна діяльність музею
Тема 1.1. Історія розвитку музейної справи в Україні

Тема 1.2. Класифікація музеїв України

Тема 1.3. Екскурсійна діяльність музеїв

Тема 1.4. Фондова робота музеїв

Тема 1.5. Експозиційна діяльність музеїв

Тема 1.6. Взаємодія музеїв і туристських підприємств

Тема 1.7. Сучасні напрями діяльності музеїв

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України про музеї та музейну справу. Відомості Верховної Ради. — 1995. № 25.

 2. Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навчальний посібник / Рутинський М. Й., Стецюк О. В. — К. : Знання, 2008. — 428 с.

 3. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навчальний посібник / Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. — К. : Альтерпрес, 2007. — 369 с.

 4. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: навч. посібник / Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. — К. : Знання, 2006. — 575 с.

 5. Рутинський М. Й. Сільський туризм: навчальний посібник / Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. — К. : Знання, 2006. — 271 с.

 6. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / Панкова Є. В. — К. : Альтерпрес, 2003. — 352 с.Додаткова:

 1. Иванченко А. С. Вся Украина: путеводитель / Иванченко А. С. — К. : ГНПП Картография, 2005.

 2. Федоренко В. К. Історія екскурсійної діяльності в Україні: навч. посіб. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко — К. : Кондор, 2004. — 166 с.

 3. Костюкова О. М. Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст.: суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект: монографія / Костюкова О. М. — Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010.


Скачати 38.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка