Музеєзнавство академічна характеристика дисципліниСкачати 38.73 Kb.
Дата конвертації19.05.2018
Розмір38.73 Kb.
#38888
МУЗЕЄЗНАВСТВО

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1 курс

1

3

108

14


14

80
іспит


100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – нормативна.

ВикладачКостюкова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен знати :

 • понятійно-термінологічний апарат дисципліни,

 • законодавчо-правові документи, які регулюють музейну діяльність, основи музейної справи, методологію музейної справи, технологічний і організаційний процес надання музейних послуг, етапи фондової роботи музею, експедиційну діяльність музею,

 • застосування нових технологій в музейній справі, екскурсійну діяльність музеїв, взаємодія музеїв і туристських підприємств.

Компетентності студента:

 • забезпечувати організацію екскурсійного музейного обслуговування туристів;

 • забезпечувати фондову, експозиційну, наукову і культурно-освітню роботу музеїв, відповідно до їх профілю;

 • виявляти в зовнішньому середовищі предметів музейного значення та їх збору з метою комплектування музейних фондів;

 • створювати експозиції музеїв, як основної складової музеїв, для реалізації культурно-освітньої діяльності музеїв;

 • вміти використовувати сучасні технології в діяльності музеїв;

 • створювати комплексні екскурсійно-навчальні музейні програми для школярів, студентів, дошкільних закладів;

 • створювати тематичні екскурсійні музейні програми для обслуговування туристів;

 • створювати комплексні програми взаємодії екскурсійного менеджменту музеїв з діяльністю туристських підприємств.Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Організаційно-технологічна діяльність музею
Тема 1.1. Історія розвитку музейної справи в Україні

Тема 1.2. Класифікація музеїв України

Тема 1.3. Екскурсійна діяльність музеїв

Тема 1.4. Фондова робота музеїв

Тема 1.5. Експозиційна діяльність музеїв

Тема 1.6. Взаємодія музеїв і туристських підприємств

Тема 1.7. Сучасні напрями діяльності музеїв

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України про музеї та музейну справу. Відомості Верховної Ради. — 1995. № 25.

 2. Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навчальний посібник / Рутинський М. Й., Стецюк О. В. — К. : Знання, 2008. — 428 с.

 3. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навчальний посібник / Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. — К. : Альтерпрес, 2007. — 369 с.

 4. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: навч. посібник / Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. — К. : Знання, 2006. — 575 с.

 5. Рутинський М. Й. Сільський туризм: навчальний посібник / Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. — К. : Знання, 2006. — 271 с.

 6. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / Панкова Є. В. — К. : Альтерпрес, 2003. — 352 с.Додаткова:

 1. Иванченко А. С. Вся Украина: путеводитель / Иванченко А. С. — К. : ГНПП Картография, 2005.

 2. Федоренко В. К. Історія екскурсійної діяльності в Україні: навч. посіб. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко — К. : Кондор, 2004. — 166 с.

 3. Костюкова О. М. Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст.: суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект: монографія / Костюкова О. М. — Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010.


Скачати 38.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка