Н. С. має наступні публікації: Посібник «Accounting. Облік.» Навчальний посібникСкачати 21.72 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір21.72 Kb.
Зелінська Н.С. має наступні публікації:


 • Посібник «Accounting. Облік.» Навчальний посібник. // Нац. акад. держ. подат. служби України . – Ірпінь, 2006. - 106 с.
 • Тези «Психолінгвістика як один із актуальних напрямів розвитку прикладної лінгвістики». // Актуальні проблеми філології та американські студії : Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С.389-390
 • Тези «Викладач іноземної мови очима студентів немовного вищого навчального закладу» // Актуальні проблеми філології та американські студії / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 квітня 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 260-263.
 • Стаття «Комунікативна функція викладача іноземної мови очима студентів технічного вищого навчального закладу» // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» / Гол. ред. О.М. Холод. – Том 21 (2). Кривий Ріг 2009. – С. 54-59.
 • Стаття «Психолінгвістика як один із актуальних напрямів розвитку прикладної лінгвістики» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 16. – С. 152-157.
 • Тези «Проблеми перекладу професійної термінології студентами, які навчаються за напрямом «Інформаційна безпека» // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та американські студії», 21-23 квітня 2010 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – Т. 2. – С. 110-113.
 • Стаття «Проблеми перекладу англомовної термінології у галузі захисту інформації // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць. – Львів, Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 205-206.

 • Методичні рекомендації для студентів 3-го курсу «Professional English. Biotechnology»: Методичні рекомендації // Н. В. Захарчук, М. Ю. Радзей, Н. С. Зелінська. – К.: Ун-т Україна, 2010. – 79 с.

 • Методичні рекомендації для студентів 1-го курсу «Professional English. Biotechnology»: Методичні рекомендації // Н. В. Захарчук, М. Ю. Радзей, Н. С. Зелінська. – К.: Ун-т Україна, 2010. – 147 с.

 • Стаття у співавторстві з Радзей М. Ю. «Духовність людини як психолінгвістична проблема» // Мова та історія: Зб. наук. праць. – К., Умань: ПП Жовтий, 2011. – Вип.165. – 64 с.) - с. 35 – 40.

 • Тези «Штучна двомовність як соціально обумовлена реальність сьогодення». // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України» (22-23 березня 2012 року) за ред. Е В Лузік, О М Акмалдінової - К.: НАУ, 2012. – 117 с. – с. 83-84.

 • Тези «Особливості навчання англійській мові студентів з дислексією та дисграфією». // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали V науково-практичної конференції. 25-27 квітня 2012 р.: За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. - К.: Ун-т Ураїна, 2012 – 478 с. – с. 290-293

 • Стаття «Українська етнічна група в умовах багатокультурності Канади» // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації.», – К.: Ун-т Україна, 2012. - №2, 2012 р.

 • Професійний профіль викладача авіаційної англійської мови. // Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 28-29 листопада 2012 р.

 • Тези «Intrenational significance of ICAO alphabet for flight safety». // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013», секція «Авіаційна англійська мова та безпека польотів». 21- 23 травня 2013 р.

 • Тези «Важливість самомотивації під час вивчення авіаційної англійської мови для майбутніх спеціалістів у галузі авіації». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Проблеми навігації і управління рухом". Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова: 18 – 20 листопада 2013 р. – с.159.

 • Тези «Вивчення очікувань та мотивації студентів під час занять з авіаційної англійської мови». // Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» 26 березня 2014 р.

 • Тези “Educational function of a resource “Career path: Civil aviation” for teaching Aviation English”. // Матеріали VI Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» 23-25 вересня 2014 р.

 • Тези “The need of Aviation English teachers for additional training course”. // Матеріали ХII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015» 28-29 квітня 2015 р.

 • Тези «Aviation english lessons as an integrative part of future specialists training for communication in operation environment» // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» 30 березня 2016 р.

 • Тези «Розвиток компетентностей під час занять з іноземних мов у вищих навчальних закладах як запорука успіху майбутнього спеціаліста». // Матеріали ХIII Міжнародної науково-технічнїої конференціїї «АВІА-2017» 19-21 квітня 2017 р.

 • Тези «Сучасні підходи до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх інженерів у галузі авіації // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» 26-27 квітня 2017 р. – К.: 2017. – с.41-43

 • Методичні рекомендації “Foreign Language (English): Method Guide to Self-Study” for students of speciality 173 “Avionics”, specializations “Piloting and Navigation Equipment Complexes”, “Ergonomics”. // Compiler N.S.Zelinska. – K.: NAU, 2017. – 56 p./ (Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 173 «Авіоніка», спеціалізацій «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Ергономіка» (Англійською мовою))

 • Тези «Особливості підготовки майбутніх інженерів у галузі авіації в університетах Польщі». // Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована англійська мова в науці та техніці : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 22 – 24 листопада 2017 р.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 21.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка