Н. В. Гурина // Іноземні мови. 2012. № С. 41-50Скачати 304.5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації19.11.2018
Розмір304.5 Kb.
#64819
1   2
ББК 74.580р3

46. Овсієнко Л. Методи навчання лінгвістики тексту в системі компетентнісної мовної освіти майбутніх учителів-словесників [Текст] / Л. Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 27–32.ББК 74.580р3

47. Дзюба Я. Виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях: підготовка вчителя освітньої галузі "Технологія" [Текст] / Я. Дзюба // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 56. – С. 31–35. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1024/1/Dzyuba.pdf.ББК 74.580р3

48. Дригач Т. Г. Компетенція і компетентність як поняття, що визначають сутність гуманітаризації підготовки педагогів [Текст] / Т. Г. Дригач // Проблеми трудової та професійної підготовки : наук. часопис / Ін-т гуманіт.-техн. освіти НПУ імені М. П. Драгомаова. – К., 2012. – С. 34–38. – (Сер. 13 "Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти ; Вип. 20 / січень 2012).ББК 74.580р3

49. Кравченко Л. Наукові основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури [Текст] / Л. Кравченко, П. Хоменко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 56. – С. 36–41. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1025/1/Kravchen.pdf.ББК 74.580р3

50. Цина А. Педагогічні технології зменшення дії негативних упливів освітньо-професійних обставин у особистісно-професійному розвиткові майбутніх учителів [Текст] / А. Цина // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 56. – С. 41–48. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1026/1/Tsyna.pdf.ББК 74.580р3

51. Старокожко О. М. Формування готовності майбутніх учителів до профіесійної діяльності [Текст] / О. М. Старокожко // Проблеми трудової та професійної підготовки : наук. часопис / Ін-т гуманіт.-техн. освіти НПУ імені М. П. Драгомаова. – К., 2012. – С. 132–137. – (Сер. 13 "Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти ; Вип. 20 / січень 2012).ББК 74.580р3

52. Чайка Н. М. Управління навчально-художньої діяльностю майбутніх викладачів образотворчого мистецтва при виконанні акварельного пейзажу [Текст] / Н. М. Чайка // Проблеми трудової та професійної підготовки : наук. часопис / Ін-т гуманіт.-техн. освіти НПУ імені М. П. Драгомаова. – К., 2012. – С. 175–181. – (Сер. 13 "Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти ; Вип. 20 / січень 2012).ББК 74.580р3

53. Лыфенко А. В. Развитие профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов в области применения ИКТ в образовании [Текст] / А. В. Лыфенко // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 4. – С. 79–82.ББК 74.580р3

54. Боловацька Ю. І. Формування духовно-моральної культури майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності [Текст] / Ю. І. Боловацька // Біблійна історія та християнська етика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 9 квіт. 2013 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2013. – С. 33–35.ББК 74.580р3

55. Лобач О. О. Підготовка вчителя мистецьких дисциплін до викладання християнської етики [Текст] / О. О. Лобач // Біблійна історія та християнська етика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 9 квіт. 2013 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2013. – С. 106–110.ББК 74.580р3

56. Крившенко Л. П. Педагогический артистизм в подготовке современного учителя [Текст] / Л. П. Крившенко, С. М. Яковлюк // Школа и производство. – 2013. – № 3. – С. 58–61.ББК 74.580р3

57. Хомутская Е. Ю. Структурно-динамические особенности профессионального сознания студентов, обучающихся по специальности "Логопедия" [Текст] / Е. Ю. Хомутская // Школьный логопед. – 2013. – № 1. – С. 34–40.ББК 74.580р3

58. Алтухова Т. А. Сопровождение детей с речевыми нарушениями в условиях реализации разных вариантов СФГОС в контексте подготовки учителей-логопедов [Текст] / Т. А. Алтухова, Е. Н. Российская // Школьный логопед. – 2013. – № 1. – С.47–59.
Внедрение и апробация проекта специального федерального государственного образовательного стандарта (СФГОС) при подготовке учителей-логопедов в России.


ББК 74.580р3

59. Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 30–34.ББК 74.580р3+74.584(4/8)

60. Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів [Текст] / Д. Трубачова // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 34–38.
Про упровадження комунікативних методів навчання для підвищення ефективності підготовки студентів-філологів.


ББК 74.580р3+74.580.252.1

61. Підгурська В. Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів [Текст] / В. Підгурська // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 39–43.ББК 74.580р3

62. Брайчев Г. Г. Как подготовить хорошего учителя математики для современной школы [Текст] / Г. Г. Брайчев, В. А. Смирнов // Математика в школе. – 2013. – № 4. – С. 42–46.ББК 74.580р3

63. Скляр Н. А. Личностные предпосылки эмпатийного поведения будущих педагогов физкультурно-спортивного профиля [Текст] / Н. А. Скляр, А. А. Петров // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 4. – С. 34–37.ББК 74.580р3

64. Сільвейстр А. Використання засобів мультимедіа в підготовці майбутніх учителів [Текст] / А. Сільвейстр // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 32–37.ББК 74.580р3

65. Вергелес Г. И. Нужен ли магистр педагогики начальной школе? [Текст] / Г. И. Вергелес, О. А. Граничина // Народное образование. – 2013. – № 2. – С. 40–44.
Подготовка учителя начальных классов.


ББК 74.580р3

66. Юрчук В. М. Основні шляхи розвитку комунікативної культури майбутніх фахівців технологічної освіти у процесі діалогічного спілкування [Текст] / В. М. Юрчук // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 7–10.ББК 74.580р3

67. Криворучко А. В. Роль педагогического наставничества в подготовке будущих учителей химии к оцениванию учебных достижений учащихся [Текст] / А. В. Криворучко // Международный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 4. – С. 120–122.ББК 74.580р3

68. Агмалова А. Ф. Формирование информационной компетентности будущих учителей информатики [Текст] / А. Ф. Агмалова // Профильная школа. – 2013. – № 3. – С.33–35.ББК 74.580р3

69. Булгаревич С. О. Модель формирования лидерских качеств студентов института физической культуры в процессе профессиональной подготовки [Текст] / С. О. Булгаревич, Р. К. Бикмухаметов // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 3. – С. 27–31.ББК 74.580р3

70. Зиннатнурова А. А. Профессиональное самоопределение студентов физкультурного вуза [Текст] / А. А. Зиннатнурова // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 3. – С. 32, 49–53.ББК 74.580р3

71. Тупичкина Е. Разработка и реализация модели содержания подготовки специалистов, готовых к реализации преемственности в интеллектуальном развитии дошкольников и младших школьников [Текст] / Е. Тупичкина // Дошкільна освіта. – 2013. – № 2. – С. 38–51.ББК 74.104+74.580р3

72. Майсус Л. Забезпечити професійну готовність студентів-філологів до викладання світової літератури в школі [Текст] / Л. Майсус // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 4–7.
Професор Національного університету ім.М. П.Драгоманова Леся Федорівна Мірошниченко створила науково-методичну систему навчання студентів "Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя світової літератури".


ББК 74.580р3+74.268.31+83д

73. Жданова-Неділько О. Г. Дослідницька спрямованість майбутнього вчителя як передумова його педагогічної майстерності [Текст] / О. Г. Жданова-Неділько, Т. М. Кошельник // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29-30 трав. 2013р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2013. – С. 129–131.ББК 74.580р3

74. Кушнір Г. Л. Формування краєзнавчо-туристичних знань у студентів природничих дисциплін [Текст] / Г. Л. Кушнір // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29-30 трав. 2013р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2013. – С. 203–205.ББК 74.580р3

75. Карапузова Н. Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Н. Карапузова // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 6–9.ББК 74.580р3

76. Тищенко Т. Інтегративний характер психолого-педагогічних дисциплін як важливий чинник піднесення ефетивності підготовки майбутнього педагога [Текст] / Т. Тищенко // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 38–41.ББК 74.580р3

77. Бурсова С. Підготовка майбутніх вихователів до оздоровлення дітей раннього віку [Текст] / С. Бурсова // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 46–49.ББК 74.580р3

78. Клевака Л. Формування соціально-перцептивного аспекту спілкування майбутніх вчителів з учнями [Текст] / Л. Клевака // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 56–61.ББК 74.580р3

79. Халчанська О. Робота над удосконалення мовно-комунікативних умінь студентів-вихователів дошкільних закладів освіти [Текст] / О. Халчанська // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 81–83.ББК 74.580р3

80. Зімакова Л. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування фонетичної компетенції дошкільників [Текст] / Л. Зімакова // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 96–102.ББК 74.580р3

81. Ковалевська Н. Соціально-правова компетентність як необхідна здатність майбутніх вихователів для роботи в умовах сім'ї [Текст] / Н. Ковалевська // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 102–105.ББК 74.580р3

82. Цина А. Стійкість прояву властивостей професійної підготовки майбутнього вчителя технологій [Текст] / А. Цина // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 120–126.ББК 74.580р3

83. Павлюк Р. Віртуально-педагогічний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів [Текст] / Р. Павлюк // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 129–133.ББК 74.580р3

84. Москаленко Ю. Д. До питання історії вивчення дисципліни "Елементарна математика" в педагогічних ВНЗ [Текст] / Ю. Д. Москаленко, О. А. Москаленко, О. В. Коваленко // Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти : матеріали ХІ Всеукр. пед. читань, присвячених пам'яті М. В. Остроградського, 26-27 вересня 2011 / НАПН України, Гол. упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. рада, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Відділ освіти Козельщенської рай. держ. адмін. – Полтава, 2011. – С. 107–109.ББК 74.580р3

85. Гальченко Д. О. Підготовка вчителя математики на основі компеентнісного підходу до контролю знань [Текст] / Д. О. Гальченко // Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти : матеріали ХІ Всеукр. пед. читань, присвячених пам'яті М. В. Остроградського, 26-27 вересня 2011 / НАПН України, Гол. упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. рада, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Відділ освіти Козельщенської рай. держ. адмін. – Полтава, 2011. – С. 112–115.ББК 74.580р3

86. Сергієнко В. Удосконалення підготовки вчителів інформатики [Текст] / В. Сергієнко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 52–54.
Взаємодія ЗНЗ і ВНЗ: експериментальне дослідження.


ББК 74.580р3

87. Левченко Т. І. Актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови [Текст] / Т. І. Левченко // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 43–46.ББК 74.580р3

88. Криворучко А. В. Организация педагогической поддержки будущего учителя химии при подготовке к оцениванию учебных достижений учащихся [Текст] / А. В. Криворучко // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 4. – С. 151–154.ББК 74.580р3

89. Вітвицька С. Ідеї педагогічної майстерності А. Макаренка та І. Зязюна у професійній підготовці [Текст] / С. Вітвицька // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. праць / НАПНУ, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2013. – С. 237–242.ББК 74.03(2)6-213+74.580р3+74.04(4Укр)-8

90. Шиян Н. И. Организация самостоятельной работы будущего учителя химии в процессе профессиональной подготовки [Текст] / Н. И. Шиян // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 4. – С. 333–337.ББК 74.580р3

91. Хомич Л. Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя [Текст] / Л. Хомич // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. праць / НАПНУ, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2013. – С. 312–317.ББК 74.580р3

92. Щербак О. Педагогічна майстерність у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання до професійно-педагогічної діяльності [Текст] / О. Щербак // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. праць / НАПНУ, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2013. – С. 326–333.ББК 74.580р3

93. Бондаренко В. Формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури в процесі вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки [Текст] / В. Бондаренко, О. Корносенко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 3. – С. 5–8.ББК 74.580р3

94. Ковалів О. Моніторинг розвитку інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури [Текст] / О. Ковалів // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 3. – С. 9–11.ББК 74.580р3

95. Котенко О. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи [Текст] / О. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 4. – С. 15–18.ББК 74.580р3

96. Демент М. Освітній простір як педагогічна умова формування готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності [Текст] / М. Демент // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 5. – С. 44–47.ББК 74.580р3

97. Когут І. Роль позаудиторної роботи у формування професійно-педагогіної комунікативної компетентності майбутнього вчителя інозмної мови [Текст] / І. Когут // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 5. – С. 13–15.ББК 74.580р3

98. Гиря О. Проблемно-інтегративний підхід до вдосконалення методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті [Текст] / О. Гиря // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – С. 3–5.ББК 74.580р3

99. Лебедєва О. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики [Текст] / О. Лебедєва, В. Ніжегородцев // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 31–34.ББК 74.580р3

100. Абдуразаков М. М. Развитие компонентов готовности будущего учителя информатики к профессиональной деятельности [Текст] / М. М. Абдуразаков, М. Г. Мухидинов // Информатика и образование. – 2013. – № 5. – С. 84–88.ББК 74.580р3

101. Алтухова Т. А. Сопровождение детей с речевыми нарушениями в условиях реализации разных вариантов СФГОС в контексте подготовки учителей-логопедов [Текст] / Т. А. Алтухова, Е. Н. Российская // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. – 2013. – № 2. – С. 20–31.ББК 74.580р3

102. Тонких А. П. Проектная деятельность и формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего учителя начальных классов [Текст] / А. П. Тонких // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 8. – С. 33–37.ББК 74.580р3

103. Захаріна Є. Сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів для проведення позакласної роботи з фізичного виховання [Текст] / Є. Захаріна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 54–57.ББК 74.200.55+74.580р3

104. Кононенко Н. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи [Текст] / Н. Кононенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 42–45.ББК 74.580р3

105. Бондаренко Ю. Моделювання уроку літератури як навчальний етап у підготовці вчителів-словесників [Текст] / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 12–15.ББК 74.268.3(4Укр)-26+74.580р3

106. Куцевол О. Сучасний урок літератури в координатах методичної творчості [Текст] / О. Куцевол // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 15–20.
Підготовка вчителів літератури в вузах.


ББК 74.268.3(4Укр)-26+74.580р3

107. Базиль Л. Літературознавча діяльність учителя у системі шкільної літературної освіти [Текст] / Л. Базиль // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 20–25.ББК 74.268.3(4Укр)-0+74.580р3

108. Николаева Т. В. Виртуальная профессиональная практика для студентов-сурдопедагогов: логика построения и функциональные возможности [Текст] / Т. В. Николаева // Дефектология. – 2013. – № 4. – С. 50–64.ББК 74.32+74.580р3

109. Шихмурзаева А. Б. Курс "Электронные образовательные ресурсы" в формировании ИКТ-компетентности бакалавров педагогического образования по профилю "Информатика" [Текст] / А. Б. Шихмурзаева // Информатика и образование. – 2013. – № 6. – С. 81–84.ББК 74.580р3

110. Байбикова Г. В. Психодиагностика в профессиональной подготовке педагога-музыканта: специфика, содержание, методы [Текст] / Г. В. Байбикова // Психология обучения (Журнал). – 2013. – № 8. – С. 63–72.ББК 74.580р3

111. Рзаева Е. И. Игровая компетентность как необходимое условие профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Е. И. Рзаева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 9. – С. 21–24.ББК 74.580р3

112. Крамаренко А. Н. Педагогическая практика как составляющая процесса формирования экологических ценностей будущих учителей начальных классов [Текст] / А. Н. Крамаренко // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 9. – С. 53–56.ББК 74.580.266.6+74.580р3

113. Бодряков В. Ю. Об одной насущной проблеме математического педагогического образования учителей [Текст] / В. Ю. Бодряков // Математика в школе. – 2013. – № 7. – С. 32–40.ББК 74.580р3

114. Кравченко Д. Історико-педагогічні та модернізаційні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителя історії [Текст] / Д. Кравченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 7. – С. 25–27.ББК 74.580р3

115. Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект [Текст] / І. Сафонова // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 74–88.ББК 74.580р3

116. Шмырёва Г. Г. Разноуровневая диагностика методико-математической компетенции будущих учителей начальных классов [Текст] / Г. Г. Шмырёва, Н. Ф. Булатова // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 9. – С. 40–44.ББК 74.580р3

117. Бутко Г. А. Проблема повышения профессиональной компетентности педагогов-дошкольников в вопросах помощи детям с ОВЗ [Текст] / Г. А. Бутко // Коррекционная педагогика. – 2013. – № 3. – С. 25–28.ББК 74.100.44+74.14(4Рос)

118. Харченко Г. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови засобами фразеології [Текст] / Г. Харченко, Ю. Дем'янова // Іноземні мови. – 2013. – № 3. – С. 56–62.ББК 74.580р3

119. Зайцева І. В. Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемного методу [Текст] / І. В. Зайцева // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 39–46. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

120. Курило Л. В. Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно-орієнтованого наукового писемного мовлення [Текст] / Л. В. Курило // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 47–55. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

121. Ніщик Р. О. Лінгвістичні передумови навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць у говорінні [Текст] / Р. О. Ніщик // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 56–64. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

122. Черниш В. В. Теоретичні передумови створення спецкурсу "Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно-орієнтованого говоріння" [Текст] / В. В. Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 74–94. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

123. Фабрична Я. Г. Структура і зміст професійно-орієнтованої компетентності у писемному двосторонньому перекладі майбутніх викладачів іноземних мов і культур [Текст] / Я. Г. Фабрична // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 137–145. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

124. Шовкопляс Л. В. Добір навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи [Текст] / Л. В. Шовкопляс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 230–238. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

125. Петрусевич Ю. А. Контроль та оцінювання англійського монологічного мовлення майбутніх учителів [Текст] / Ю. А. Петрусевич // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред. Т. М. Гревцева. – К., 2012. – С. 211–219. – (Педагогіка та психологія ; Вип. 21).ББК 74.580р3

126. Лялюк Г. М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Г. М. Лялюк // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 20. – С. 145–152.ББК 74.580р3

127. Смаль О. А. Психологічні особливості формування концептуальної моделі діяльності майбутнього викладача інформатики як один із етапів проектування [Текст] / О. А. Смаль // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 20. – С. 241–250.ББК 74.580р3

128. Білозерська С. І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності [Текст] / С. І. Білозерська // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 19. – С. 30–37.
Про одне із завдань педагогічної освіти - підготовку всебічно розвинених соціально активних особистостей, які готуються стати педагогами.


ББК 74.580р3

129. Кокойло Ю. О. Психолого-педагогічні умови формування комплексного розуміння здорового способу життя у майбутніх учителів [Текст] / Ю. О. Кокойло // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 19. – С. 140–149.ББК 74.580р3

130. Цибуляк Н. Ю. Психолого-педагогічні умови розвитку професійно важливих якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] / Н. Ю. Цибуляк // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип. 19. – С. 262–271.ББК 74.580р3

131. Денисова О. А. Применеие технологии вебинаров в профессиональной подготовке дефектологов [Текст] / О. А. Денисова, О. Л. Леханова, И. А. Букина // Дефектология. – 2013. – № 5. – С. 82–92.
Вебинары - это веб-технологии.


ББК 74.580р3

132. Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів [Текст] / Т. Гера // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 119–136.ББК 74.580р3

133. Іщенко В. І. Проблеми загальнобіологічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] / В. І. Іщенко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 325–328.ББК 74.580р3

134. Оніпко В. В. Аграрна підготовка - структурний компонент формування професійної компетентності фахівця з природничих дисциплін [Текст] / В. В. Оніпко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 359–363.ББК 74.580р3

135. Чайкіна Н. О. Врахування статево-рольової поведінки дошкільника при підготовці вихователя дитячого закладу [Текст] / Н. О. Чайкіна, О. І. Вєнікова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 379–382.ББК 74.580р3

136. Хомич Л. О. Аксіологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя [Текст] / Л. О. Хомич // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 389–391.ББК 74.580р3

137. Гуменюк В. О. Аналіз психолого-педагогічних умов, які впливають на формування оцінних умінь у майбутнього вчителя [Текст] / В. О. Гуменюк // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 409–411.ББК 74.580р3

138. Коваленко О. Г. Психологічні особливості емпатії майбутнього вчителя біології [Текст] / О. Г. Коваленко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 424–426.ББК 74.580р3

139. Орлова Л. Д. Основні напрямки науково-дослідної роботи по вивченню лучних фітоценозів при підготовці вчителя біології [Текст] / Л. Д. Орлова, Т. Ю. Пазинич, Т. С. Двірна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 467–471.ББК 74.580р3

140. Цина В. І. Методична підготовка майбутнього вчителя в процесі навчання [Текст] / В. І. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. із залуч. студ. природоохорон. руху, (Полтава, 29-30 трав. 2008 р. ) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 501–503.ББК 74.580р3

141. Малова И. Е. Подготовка будущего учителя математики к обучению геометрии в профильных классах математической направленности [Текст] / И. Е. Малова // Математика в школе. – 2013. – № 9. – С. 55–61.ББК 74.580р3

142. Москаленко О. А. Ситуаційна методика в контекті сучасної системи професійно-особистісного ставлення майбутнього вчителя математики [Текст] / О. А. Москаленко // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 9–10.ББК 74.580р3

143. Мамон О. В. Професійне освітнє середовище як педагогічна умова формування самооцінки у майбутнього вчителя математики [Текст] / О. В. Мамон // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 49–50.ББК 74.580р3

144. Оніпко В. Формування інтегрованого комплексу знань майбутніх учителів природничих дисциплін до навчання у класах біотехнологічного профілю [Текст] / В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 10. – С. 12–14.ББК 74.580р3

145. Білецька Ю. Основи професійної культури майбутніх учителів іноземної мови при використанні інфомаційно-комунікаційних технологій [Текст] / Ю. Білецька // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 10. – С. 59–62.ББК 74.580р3

146. Урунтаева Г. А. Стратегия развития диагностических компетенций у студентов - будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений [Текст] / Г. А. Урунтаева, Е. Н. Гошева // Мир образования- образование в мире. – 2013. – № 3. – С. 117–126.ББК 74.580р3

147. Моторіна В. Г. Шляхи удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя математики на сучасному етапі [Текст] / В. Г. Моторіна // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 11–13.ББК 74.580р3

148. Армаш Т. С. Лінійна алгебра та її місце у підготовці майбутнього вчителя інформатики [Текст] / Т. С. Армаш // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 29–30.ББК 74.580р3

149. Ачкан В. В. Інноваційність у контексті особистісно орієнтованої підготовки вчителя математики [Текст] / В. В. Ачкан // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 31–32.ББК 74.580р3

150. Годованюк Т. Л. Особистісно орієнтований підхід до методичної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] / Т. Л. Годованюк // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 72–73.ББК 74.580р3

151. Барболіна Т. М. Підготовка вчителів математики до розробки комп'ютерних презентацій [Текст] / Т. М. Барболіна // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 122–123.ББК 74.580р3

152. Крамаренко Т. Г. Проблеми формування методичних компетентностей учителів математики [Текст] / Т. Г. Крамаренко // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 жовтня 2013 р. / НАПНУ, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 136–137.ББК 74.580р3

153. Арябкина И. В. Основополагающие методы формирования культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы в условиях педагогического вуза [Текст] / И. В. Арябкина, О. Ю. Марковцева // Педагогическое образование и наука. – 2013. – № 3. – С. 139–143.ББК 74.580р3

154. Галустов А. Р. Опыт организации мультимедийного самообразования и развития одарённости студентов ФТП [Текст] / А. Р. Галустов // Школа и производство. – 2013. – № 7. – С. 58–60.
Мультимедийное самообразование будущих учителей трудового обучения.


ББК 74.580 р3

155. Худолій О. М. Робоча програма з педагогічної практики в школі (IV курс, напрям підготовки: 6.01020 фізичне виховання) [Текст] / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, Т. В. Корунець // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 9. – С. 19–31.
Підготовка вчителя фізкультури. Педагогічна практика студентів.


ББК 74.580.266.6+74.580р3

156. Бойко Г. О. Підготовка вчителів початкових класів відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти [Текст] / Г. О. Бойко // Англійська мова та література. – 2013. – № 34-36. – С. 3–8.ББК 74.580р3

157. Филатова И. А. Проблемы ценностных оснований профессиональной подготовки педагогов-дефектологов [Текст] / И. А. Филатова // Педагогическое образование и наука. – 2013. – № 4. – С. 92–97.ББК 74.580р3

158. Слабко В. М. Навчальне проектування як складова фахової підготовки вчителя технологій [Текст] / В. М. Слабко, О. В. Козієнко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 13–16.ББК 74.580р3

159. Кільдеров Д. Е. Роль і місце бакалаврської кваліфікаційної роботи в структурі фахової підготовки майбутнього вчителя технологій [Текст] / Д. Е. Кільдеров // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 20–23.ББК 74.580р3

160. Міхно О. Фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців [Текст] / О. Міхно // Вища школа. – 2013. – № 10. – С. 17–24.ББК 74.580р3

161. Костюк О. Проблеми викладання світової літератури майбутнім педагогам-філологам [Текст] / О. Костюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 11-12. – С. 7–8.ББК 74.580р3

1.

74.580р3

Т29


Тевлін Б. Л.

Професійна підготовка вчителів [Текст] / Бастіан Лазарович Тевлін. – К. : Вид. група "Основа", 2006. – 192 с. – (Б-ка журн. "Управління школою"; Вип.6 (42)).

ББК 74.580р3
кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

2.

74.202.453

І-66


Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики (присвячена пам'яті академіка Д. О. Тхоржевського) 12 - 14 квітня 2007 року [Текст] : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т проф.-тех. освіти АПН України; Управління освіти і науки Полт. облдержадмін.; ПДПУ ім. В.Г. Короленка; ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – Полтава, 2007. – 472 с.

ББК 74.202.453+74.580р3+74.03(4Укр)-8


кільк.прим.: 2 (БПащ. – 1, ЧЗ№1. – 1)
3.

74.580.266.6

П24


Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя украінської мови та літератури [Текст] : Навч.-метод. посіб. / За ред. Г.І. Дідук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с.

ББК 74.580.266.6+74.580р3+74.268.12


кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)
4.

74.581.261.2

О-35


Овчаров С. М.

Індивідуально-диференційована система професійного навчання майбутніх учителів інформатики [Текст] / Сергій Михайлович Овчаров. – Полтава : АСМІ, 2010. – 120 с. – Бібліогр.: с. 106-110 (50 назв).

ББК 74.581.261.2
кільк.прим.: 30 (ЧЗ№1. – 5, АФМ. – 15, Аб. – 10)

5.

74.580р3

Ч-15


Чайкіна Н. О.

Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] : наук.-метод. посіб. / Наталія Олександрівна Чайкіна, Ольга Миколаївна Ніколенко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 110 с.

ББК 74.580р3+74.580.25
кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

6.

74.580р3

С91


Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній шоклі; проблеми, пошуки, знахідки [Текст]. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 251 с. – Бібліогр.: с.230-244 (202 назви).

ББК 74.580р3


кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)
7.

74.580р3

Х76


Хомич Л. О.

Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів [Текст] / Л. О. Хомич ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : Магістр-S, 1998. – 199 с. – Бібліогр.: с. 181-197 (320 назв).

ББК 74.580р3
кільк.прим.: 7 (Н/а. – 6, ЧЗ№1. – 1)

8.

74.580р3

О-58


Оніпко В. В.

Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі [Текст] : монографія / Валентина Володимирівна Оніпко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г.Короленка, 2011. – 376 с. – Бібліогр.: с. 325-373 (570 назв).ББК 74.580р3
кільк.прим.: 5 (Н/а. – 4, ЧЗ№1. – 1)

Каталог: files -> vidp
vidp -> Шестирічки Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста
vidp -> Музичне виховання дошкільників Музичні веселинки
vidp -> Правничий слайд: Підготувала: Новосьолова – Стрюк О. В., вчитель права нвк “Дивосвіт ”
vidp -> 7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити»
vidp -> [Ілюстрування в художньому оформленні книжки]
vidp -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2-4 класи
vidp -> Українська поезія доби бароко
vidp -> В. І. Мякішева // Англійська мова в початковій школі. 2015. № С. 42-44
vidp -> Методичні рекомендації до курсу "Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності ознайомлення з навколишнім світом" у 1 класі загальноосвітньої школи [Текст] / Е. В. Бєлкіна, О. Г. Козленко // Управління школою. 2004. №22-24. С. 26-47
vidp -> В. П. Корнєєва. Х. Основа, 2008. 93 с. (Б-ка журн. "Географія"; Вип. 7 (55). "Вивчаємо сучасні технології навчання"). Бібліогр.: с. 91-92 (28 назв). Чз№2

Скачати 304.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка