На спільному засіданні ради та адміністраціїСторінка1/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.38 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАТВЕРДЖЕНО

на спільному засіданні ради та адміністрації

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної радипротокол від 30.08.2017 №_____________

Голова ради _____________ І.Л.Кухарчик

Директор _____________ С.І.ВолчковаПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів “Дивосвіт”»

Харківської обласної ради

на 2017/2018 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Комунального закладу «Люботинська

спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів

“Дивосвіт”» Харківської обласної радипротокол від 30.08.2017 № 8

Директор _____________ С.І.Волчкова
З М І С Т

1. Підсумки діяльності школи-інтернату у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік. 5

2. Робота з кадрами 76

2.1. Розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи-інтернату: 76

2.2. Атестація педагогічних працівників 85

2.3. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 87

2.4. Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності у міжкурсовий період 89

3. Організація навчально-виховного процесу 95

3.1. Законодавча та організаційно-правова основа діяльності школи-інтернату 95

3.2.Забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої освіти 102

3.3 Виховна робота 105

3.4. Заходи щодо реалізації національно-патріотичного виховання 112

3.5. Безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика дитячого травматизму 113

3.6. Профілактика правопорушень 116

Фізкультурно-масова і спортивна робота. Оздоровлення учнів 116

4. Методична робота 119

5. Робота з батьками 122

6. Охорона праці 127

7. Соціальна служба 136

8. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 141

9. Медична служба 150

10. Організаційна робота 153

10.1. Робота з громадськістю. Міжнародне співробітництво. 158

10.2. Оперативні наради 161

10.3. Наради при директорові з педагогами 16510.4. Тематика засідань педагогічної ради 168

11. Контрольно-аналітична діяльність 170

12. Господарська діяльність 175

13. Виконання регіональних програм та освітніх проектів 180

14. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 181

15. Фінансова діяльність 182


1. Підсумки діяльності школи-інтернату у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік.


У 2016/2017 навчальному році робота Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради була спрямована на виконання завдань чинних Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну освіту» (зі змінами), Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Указу Президента України від 30.09.2010 №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», нової Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 №344, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 №580/2015, листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 №1/9-40 «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів», державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів у галузі загальної середньої та позашкільної освіти.

Метою роботи закладу була реалізація єдиної педагогічної теми: «Формування компетентної особистості вихованця спеціалізованого закладу в умовах якісного освітнього середовища» та методичної теми: «Створення ефективної моделі сучасного спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей школи-інтернату з поглибленим вивченням дисциплін художньо-естетичного та інформаційно-технологічного циклів».

Подальшого вдосконалення зазнала навчально-виховна робота з учнями, учнівське самоврядування, позаурочна робота з предметів.

Своєчасно і в повній відповідності до законодавчих та нормативно-правових актів видавалися накази по навчальному закладу, які регулювали законність та нормативність організації навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році, що стосувалися затвердження педагогічного навантаження, розподілу функціональних обов’язків, призначення класних керівників, структури та організації методичної роботи, організації виховної роботи, організації роботи з охорони праці, проведення атестації педагогічних працівників, підготовки та забезпечення організованого початку 2016/2017 навчального року тощо.

Підготовка навчального закладу до 2016/2017 навчального року була націлена на забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів та роботи працівників школи. З цією метою своєчасно і якісно проведений поточний ремонт приміщень. Навчальні кабінети, гуртожиток приведені у відповідність до санітарно-гігієнічних, естетичних, пожежних вимог та норм охорони праці.

На початку 2016/2017 навчального року у закладі навчалося 140 учнів, на кінець – 135.

Педагогічний колектив протягом навчального року здійснював контроль за охопленням навчання дітей та підлітків. Рух учнів підтверджувався документально і своєчасно відображався в алфавітній книзі та в книзі обліку руху учнів відповідними наказами.

З учнями, які досить часто пропускали уроки, адміністрацією школи, вихователями, громадським інспектором з охорони дитинства (співпраця зі службами міста) своєчасно вживалися необхідні заходи щодо залучення таких учнів до навчання.

Забезпечення гарантованого права громадян на безоплатну освіту здійснювалося через запровадження очної форми навчання. У 2016/2017 навчальному році за очною формою навчання освіту здобули 135 учні 2, 4, 6-11 класів.

Основним документом щодо організації навчально-виховного процесу в школі є робочий навчальний план, який передбачає впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти. Робочий навчальний план на 2016/2017 навчальний рік був складений і оформлений своєчасно та у відповідності до вимог нормативних документів. Він містив інваріантну складову, яка забезпечувала реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти та варіативну складову, спрямовану на індивідуалізацію та диференціацію навчання, проведення корекційної роботи та посилення виховного впливу на процес навчання учнів. Навчальним планом передбачена така кількість годин по класах, яка не перевищувала гранично допустиме навантаження. Викладання предметів педагогічними працівниками проводилося за програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Школа працювала в І зміну за п’ятиденним робочим тижнем.

Усі учні переведені до наступних класів. Учням 11 класу вручені атестати про повну загальну середню освіту.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось за 12-бальною шкалою. Усі види навчально-пізнавальної діяльності учнів були під контролем адміністрації.

Загальноосвітній навчальний заклад обирав форми, засоби і методи навчання та виховання в межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи-інтернат, ст. 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Діагностичні, організаційні засоби дозволяли здійснювати різноманітні форми диференціації, оптимальні комбінації навчально-освітніх систем і технологій інтегрованого типу.

За підсумками 2016/2017 навчального року рівень навчальних досягнень по класах має такі показники:Навчальні досягнення учнів 2, 4, 6-11 класів

за 2016/2017 навчальний рік

Клас

Кількість учнів

Рівень


Кількість учнів

Прізвище, ім’я учнів

Потенціал

2

26

Високий (10,11,12)

7

Ганенко Юлія,

Заболотна Анастасія, Кривошея Антон,

Таврісов Ілля,

Тесленко Марія, Харченко Богдан,

Шуліка Єлизавета


Гордецький Руслан,

Горіна Кіріна, Омеляненко МикитаДостатній (7, 8, 9)

11

Барчан Даніїл,

Бикова Яна,

Вовкодав Вікторія,

Гордецький Руслан,

Горіна Кіріна,

Золотирьова Анна,

Мамедов Рамал,

Омеляненко Микита,

Саютін Костянтин,

Чухінін Андрій,

Яковлєва Софія


Вирозуб Максим,

Либка Антон,

Тузко Максим,

Ніжегородцев МаксимСередній (4, 5, 6)

8Билим Яна,

Вирозуб Вікторія,

Довжич Вікторія,

Захаренко Михайло,

Крячко Асія,

Либка Антон,

Нижегородцев Максим,

Тузко Максим


4

19

Достатній (7, 8, 9)

10

Аронсон Ганна,

Гордецький Володимир,

Зибнєв Матвій,

Зінов’єва Елеонора,

Калиненко Вікторія,

Крячко Дар’я,

Мамедов Роман,

Михайлов-Абрахімов Ратімир,

Порубай Микола,

Харлан МаринаБодарєв Максим,

Єфремов Богдан,

Куркова Ольга,

Приходько Даніїл

Середній (4, 5, 6)

8

Бодарєв Максим,

Герасименко Дар’я,

Єфремов Богдан,

Золотько Вікторія, Куркова Ольга,

Куценко Вікторія,

Ніжегородцева Карина,

Приходько Даніїл

Початковий

(1, 2, 3)1

Калініченко Костянтин
6

18

Високий (10,11,12)

1

Бойко СофіяКурова Дар’я

Достатній (7, 8, 9)

4

Малютенко Євгеній,

Курова Дар’я,

Турчик Валерія,

Яцина АнастасіяЛіткевич Анастасія,

Коношко Поліна,

Коннова Карина


Середній (4,5,6)

12

Акімова Віра,

Джуманіязов Ігор,

Кобець Віктор,

Коннов Ілля,

Коннова Карина,

Коношко Поліна,

Літкевич Анастасія,

Омельченко Юлія,

Оробинська Карина,

Пирожок Владислав,

Степанець Таїсія,

Чудікова Анастасія


Початковий

(1, 2, 3)1

Замятін Богдан7

12

Достатній (7, 8, 9)

3

Дробуш Анна,

Рекуха Аліна,

Терновська Ярослава


Колпащикова Катерина


Середній (4, 5, 6)

9

Басюк Олександр,

Дробуш Анна,

Зінченко Олександр,

Колпащикова Катерина,

Панов Михайло,

Парня Ольга,

Цілуйко Максим,

Шульга Олександр,

Бережна Єлизавета


Бережна Єлизавета

8-а

10

Високий (10,11,12)

1

Плужник Анна

Карпова Анастасія

Достатній (7, 8, 9)

1

Карпова Анастасія

Дігтяр Аліна,

Кравець Валерія
Середній (4, 5, 6)

7

Бурец Марія,

Дігтяр Аліна,

Задорожня Олеся,

Калініченко Влада,

Прокопенко Володимир,

Редченко Богдана,

Хоменко Альона

8-б11

Високий (10,11,12)

1

Калиненко Валерія
Достатній (7, 8, 9)

3

Гузієватий Артем,

Коваленко Альона,

Путько Анастасія

Середній (4, 5, 6)

79

23

Достатній (7, 8, 9)

5

Журба Діана,

Зіченко Єлизавета,

Ластовка Катерина,

Мазур Владислав,

Полинова Аміна,


Князєва Анастасія,

Кривошея Костянтин,

Несміян Вікторія,

Несміян РусланСередній (4, 5, 6)

17

Анголенко Ольга,

Бортняк Анастасія,

Вовкодав Олександр,

Дацюк Іван,

Жарікова Марія,

Кириченко Юлія,

Князєва Анастасія,

Кривошея Костянтин,

Кучкова Альона,

Кручених Альона,

Михайліна Карина,

Несміян Вікторія,

Несміян Руслан,

Попель Катерина,

Саєнко Марія,

Сергієнко Дмитро,

Толстая Анастасія

Початковий

(1, 2, 3)1

Толстой Антон
10

9

Достатній (7, 8, 9)

2

Гузієвата Лілія, Кононенко Катерина

Крівєня Юлія,

Савоськіна Анна, Сало Ігор,

Твердохліб Олексій


Середній (4, 5, 6)

7

Бєлевцов Олександр, Крівєня Юлія,

Погуляй Тетяна, Савоськіна Анна,

Сало Ігор,

Твердохліб Олексій,

Цуканов Віктор
н/а

1

Пірятіна А.
11

6

Достатній (7, 8, 9)

2

Перець Юлія,

Лавриненко АльонаГузенко Влад

Середній (4, 5, 6)

4

Гузенко Влад, Мирошниченко Олександр,

Польова Маргарита, Репетунова Карина

Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом маємо такі показники в навчанні учнів 2, 4, 6 - 11 класів:

Всього 135 учнів, з них мають:


 • Високий рівень – 10 (7%) учнів,

 • Достатній рівень – 41 (30%) учень,

 • Середній рівень – 80 (60%) учнів,

 • Початковий рівень – 3 (2%) учні,

 • н/а – 1 (1%) (Пірятіна А.).

Якщо порівнювати навчальні досягнення учнів минулого року з поточним, то бачимо позитивні зміни: на 6% більше досягнення високого рівня, на 20% більше - достатнього рівня, на 13% менше досягнення середнього рівня та на 7% менше початкового.

У 2015/2016 навчальному році закінчили заклад 122 учні, з них мали: • Високий рівень – 1 (0,8%) учень,

 • Достатній рівень – 20 (16%) учнів,

 • Середній рівень – 67 (55%) учнів,

 • Початковий рівень – 10 (8%) учнів,

 • Зараховано – 22 (18%) учні,

 • н/а – 2 (1,6%) (Борисов А., Пірятіна А.).


Результати навчальних досягнень учнів за останні 3 роки свідчать про те, що збільшилась частина учнів, які мають навчальні досягнення достатнього та високого рівня.Протягом навчального року здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів. Класними керівниками був визначений показник середнього балу по класу, що простежується у нижче поданій таблиці та діаграмах.

Показник середнього балу успішності учнів по класах

за 2016/2017 навчальний рік

з/п

Клас

Кількість учнів у класі

Середній бал успішності

Класний керівник

І семестр

ІІ семестр

річна

1.

2

27

-

8,73

8,73

Лебідь А.В.

2.

4

19

7,76

8, 04

7,99

Луценко О.Ю.

3.

6

18

7,68

7,71

7,75

Котко Т.С.

4.

7

12

7,43

7,62

7,5

Бойчук І.А.

5.

8-А

10

7,91

7,93

7,96

Пахуща Л.Ю.

6.

8-Б

11

8,07

8,13

8,13

Ковбаса В.М.

7.

9

21

7,72

7,83

7,77

Рибчинська Т.А.

8.

10

10

7,96

7,95

7,98

Головко Н.О.

9.

11

7

7,81

7,64

7,7

Вакар Н.С.


Діаграми показників середнього балу по класах

Показник середнього балу 2 класу Показник середнього балу 4 класуКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка