На спільному засіданні ради та адміністрації


Профілактика правопорушеньСторінка8/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.38 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.6. Профілактика правопорушень

Фізкультурно-масова і спортивна робота. Оздоровлення учнів


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Проводити роз’яснювальну роботу щодо ролі фізичної культури та спорту в житті людини з метою фізичного загартування учнів, зміцнення здоров’я

Протягом року

Вчитель фізичної культури, вихователі

Проводити бесіди про значення фізкультури і спорту для фізичного здоров’я людини; про роль здорового способу життя для людини

Протягом року

Вихователі, лікар

Підвищувати методичний рівень проведення уроків фізкультури, контролювати відвідування їх учнями

Протягом року

Заступник директора з НР, вчитель фізичної культури

Брати участь у міських та обласних змаганнях із різних видів спорту

Протягом року

Вчитель фізичної культури

Скласти план спортивних змагань, заходів на рік

Серпень

Вчитель фізичної культури

Для фізичного загартування учнів проводити походи рідним краєм, взяти участь у міському військово-спортивному змаганні «Зірниця»

Протягом року

Травень


Вихователі,

вчитель фізичної культуриПроводити тижні фізкультури та спорту

Протягом року

Вчитель фізичної культури

Провести тиждень «За здоровий спосіб життя»

Грудень

Заступник директора з ВР, вихователі

Поліпшити санітарно-гігієнічні, екологічні умови, стан техніки безпеки, рівень медичного обслуговування, матеріальну базу закладу з метою збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу

Протягом року

Адміністрація, інженер з ОП, лікар, заступник директора з АГЧ

Організувати уроки та позаурочну фізкультурно-спортивну роботу на основі диференційованого підходу з урахуванням різнорівневих показників стану здоров’я й фізичної підготовленості учнів

Протягом року

Адміністрація

Провести свято «День здоров’я»

Вересень

Вчитель фізичної культури, класні керівники, вихователі

Провести спортивні змагання «Веселі старти»

Щоквартально

Вчитель фізичної культури

Спланувати роботу спортивних секцій, залучати до занять учнів з девіантною поведінкою

Протягом року

Вчитель фізичної культури

Провести шкільну спортивну Спартакіаду

Травень

Вчитель фізичної культури

Створити інформаційний стенд « Фізкультура – запорука здоров’я»

Жовтень

Вчитель фізичної культури

Контролювати проведення в навчально-виховному процесі фізкультпауз, фізкультхвилинок, рухливих та музичних перерв

Протягом року

Адміністрація

Організувати курсову перепідготовку вчителя фізкультури

Згідно з графіком

Заступник директора

Поповнити матеріальну базу спортзалу спортивним інвентарем

Протягом року

Адміністрація

Оздоровлення учнів

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Підведення підсумків проведення літнього оздоровлення та відпочинку вихованців. Проведення наради при директорі та видання наказу

До 10.09.2017

Директор

Подання звіту про оздоровлення дітей влітку 2017 року до Департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації

До 16.09.2017

Адміністрація

Оновлення банку даних дітей пільгових категорій

Вересень

Адміністрація

Організація поглибленого медичного огляду вихованців з метою визначення форми їх лікування та оздоровлення

Жовтень

Лікар

Складання плану лікування дітей в санаторних закладах протягом навчального року за висновками поглибленого огляду

Жовтень

Лікар

Систематизація нормативно – правових документів з питань оздоровлення та відпочинку дітей

Жовтень

Адміністрація

Погодження з керівництвом Південної залізниці питання оздоровлення вихованців у дитячих оздоровчих таборах у період зимових канікул

До 16.11.2017

Адміністрація

Погодження питання організації оздоровлення та відпочинку вихованців на зимових канікулах за кордоном з керівниками благодійних організацій

До 16.11.2017

Адміністрація

Передбачити у кошторисі на 2018 рік видатки на проведення оздоровлення та відпочинок дітей

Січень

Головний бухгалтер

Планування оздоровчої кампанії 2018 року провести у відповідності із Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та нормативними документами

Протягом року


Адміністрація


Проведення наради педагогічних та медичних працівників з питання оздоровлення та відпочинку дітей на зимових канікулах

До 05.12.2017


Директор4. Методична робота
Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форми і методи реалізації

Вивчення стану розробки вибраної

проблеми в науково – педагогічній

літературі


вересеньДиректор,

заступник директора з НРОформлення

довідково -

інформаційного

матеріалу,

складання

переліку


рекомендованої літератури.

Ознайомлення членів педагогічного колективу з теоретичними аспектами педагогічного моніторингу навчально – виховного процесу, визначення проблем та перспектив упровадження

серпень


Директор,

заступник директора з НР
Педагогічна рада


Вивчення можливостей педагогічного колективу і компетентностей кожного вчителя щодо реалізації обраної методичної проблеми

вересень - жовтеньАдміністрація

психолог


Психолого –

педагогічне

діагностування вчителів


Ознайомлення з основними положеннями компетентнісного підходу в освіті, формування інтересу до інновацій

ЖовтеньЗаступник директора з НР


Семінари

Ознайомлення педагогічних працівників з новими педагогічними технологіями

Протягом року

Заступники директора


Методичні об’єднання

Розробка необхідних дидактичних,

психолого – педагогічних засобівПротягом року

Заступники директора

Семінари

Накопичення і збагачення теоретичних знань педагогічного колективу з обраної теми

Протягом року

Заступники директора


Семінари

Вироблення технологій, методик,

спрямованих на вирішення проблемиЖовтень - листопад

Заступники директора

Семінари

Упровадження членами педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, заснованих на моніторингу навчально – виховного процесу та компетентнісному підході в освіті, вдосконалення власного досвіду

Протягом року

Адміністрація

психолог

Вдосконалення системи роботи вчителів та вихователів у контексті роботи над єдиною педагогічною темою

Протягом року

Заступники директора


Методичні ради

Вдосконалення, належне спрямування всіх форм внутрішньошкільної

методичної роботи, активізація роботи всіх підрозділівПротягом року

Заступники директора


Методичні об’єднання

Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми

Протягом року

Заступники директора

Методичні об’єднання

Розробка основних положень,

рекомендацій, методів, заходів,

технологій, найбільш ефективних у

роботі школи, кожного педагога

зокрема


Протягом року

Заступники директора


Семінари

Обговорення запропонованих

Рекомендацій, розробка заходів

стосовно їх реалізації


Протягом року

Заступники директора


Педагогічна рада,

методичні об’єднанняОрганізація взаємовідвідування уроків, самопідготовок, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій

Протягом року

Заступники директора


Методичні об’єднання

Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально – виховний процес школи

Протягом року

Заступники директора


Методична рада

Робота методичної ради

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.1. Організація роботи над загальношкільною методичною проблемою. Визначення засобів реалізації поставлених завдань

1.2. Обговорення та затвердження структури методичної ради

1.3. Обговорення та затвердження шкільних методичних об’єднань

1.4. Обговорення та затвердження Положення про методичну раду

1.5. Обговорення та затвердження Положення про методичне об’єднання закладу

1.6. Обговорення та затвердження складу методичної ради закладу

1.7. Ознайомлення членів методичної ради з інструктивно – методичними рекомендаціями із базових дисциплін у 2017/2018 навчальному році

1.8. Проходження атестації педагогічними працівниками у 2017/2018 навчальному роцісерпень

Директор, заступник директора з НР

2.1. Організація предметних олімпіад

2.2. Підвищення ефективності урокувересень


Директор

Заступник директора з НР

Керівники МО

3.1. Підготовка до шкільного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів 2018 року

3.3. Організація вивчення стану навчання учнів образотворчому мистецтву в 3,5-11 класахжовтень


Директор

Заступник директора з НР


4.1. Про результативність роботи зі здібними та обдарованими учнями

4.2. Організація вивчення стану навчання учнів інформатики в 3,5-11 класах

4.3. Про підсумки вивчення стану навчання учнів образотворчому мистецтву в 3,5-11 класах

4.4. Про подання матеріалів на обласний фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів 2017 рокугрудень

Директор
Заступник директора з НР

Заступник директора з НР

Заступник директора з НР

5.1. Організація вивчення стану навчання учнів іноземної мови (англійської)

5.2. Організація проведення декади методичної роботи

5.3. Ознайомлення з новітніми технологіями


лютий


Директор, заступник директора з НР

Члени МР, МО

Керівники МО

6.1 Про підсумки вивчення стану навчання учнів інформатики в 3,5-11 класах

6.2. Про підсумки проведення декади методичної роботиберезеньЗаступник директора з НР

Заступник директора з НР,

керівники МО

7.1. Пропаганда та впровадження членами МО інтерактивних методик

7.2. Про підсумки вивчення стану навчання учнів іноземної мови (англійської) в 3,5-11 класах

7.3. Підсумки роботи методичної ради за 2017/2018 навчальний рік. Проблеми і досягнення


травень

Директор
Заступник директора з НР

Заступник директора з НР

5. Робота з батьками

Робота ради закладу


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

Вересень1. Ознайомлення з Положенням про Раду школи-інтернату

2. Обговорення та узгодження плану роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік

3. Ознайомлення з законодавчою та нормативною базою про освіту

4. Організація навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному роціГолова ради
Директор
Директор
Заступник директора з НР
Грудень1. Організація новорічних та різдвяних свят

2. Організація харчування та медичного обслуговування учнів

3. Організація роботи школи-інтернату щодо профілактики травматизму та захворювань серед учнів

4. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 2017/2018 навчального року


5. Звіт адміністрації школи-інтернату про роботу з обдарованими дітьми

Заступник директора з ВР

Лікар
Заступник директора з ВР


Заступник директора з НР

Заступник директора з НР


Березень1. Робота школи-інтернату з профілактики правопорушень

2. Організація дозвілля учнів у позаурочний час та вихідні дні

3. Дотримання учнями санітарно-гігієнічного стану приміщень школи-інтернату

4. Стан навчальних приміщень. Проведення ремонтних робіт у 2018 році

5. Засідання «круглого столу» за темою

«Актуальні проблеми в організації навчально-виховного процесу». Вітання дівчат та жінок закладу з Міжнародним жіночим днемЗаступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Лікар

Заступник директора з АГЧГолова ради
Травень1. Підсумки роботи школи-інтернату в 2017/2018 навчальному році

2. Підсумки роботи Ради школи-інтернату в 2017/2018 навчальному році

3. Обговорення плану роботи Ради на 2018/2019 навчальний рік

4. Нагородження кращих учнів, кращого класу та батьків учнів за підсумками 2017/2018 навчального року

5. Надання платних послуг у 2018/2019 навчальному році

6. Затвердження та узгодження робочого навчального плану та плану роботи закладу на наступний навчальний рікГолова ради
Голова ради
Голова ради
Директор

Директор


Директор

Тематика засідань загальношкільного батьківського комітету

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

Вересень1. Знайомство з нормативними документами з питань організації роботи батьківського комітету

2.Обговорення та затвердження плану роботи батьківського комітету на 2017/2018 навчальний рік

3.Зміцнення матеріальної бази школи-інтернату

4.Аналіз забезпечення підручниками учнів школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік

5.Вибори голови та секретаря батьківського комітету


Директор

Заступник директора з ВР

Директор
Бібліотекар
Заступник директора з ВР

Листопад1. Відповідальність батьків за виховання дітей

2.Організація дозвілля учнів у позаурочний час


3.Обговорення плану роботи на зимові канікули та проведення зимових свят
4.Організація роботи факультативів та індивідуальних занять учнів
5.Організація роботи школи-інтернату щодо соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НР

Соціальний педагог

Січень1. Підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр 2017/2018 навчального року

2.Організація виховної діяльності в І семестрі 2017/2018 навчального року

3.Організація харчування та медичного обслуговування учнів

4.Підготовка учнів до ДПА та ЗНОЗаступник директора з НР

Заступник директора з ВР

Лікар

Заступник директора з НР


Березень1. Порядок закінчення 2017/2018 навчального року

2. Участь батьків в організації свята «Останнього дзвоника» та випускних вечорів

3. Аналіз роботи класних батьківських комітетів

4. Дотримання учнями санітарно-гігієнічного стану школи-інтернату

5. Профілактика дорожньо-транспортного та побутового травматизму серед учнів школи-інтернату


Директор
Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Лікар

Заступник директора з ВР


Травень1. Організація ремонтних робіт у 2018 році
2. Звіт про використання батьківських коштів за 2017/2018 навчальний рік

3. Підведення підсумків роботи батьківського комітету в 2017/2018 навчальному році та обговорення плану роботи на 2018/2019 навчальний рік

4. Підсумки навчальних досягнень учнів та результати виховної діяльності в 2017/2018 навчальному році

5.Засідання «круглого столу» за темою «Результативність роботи батьківського комітету. Проблеми. Шляхи їх подолання»Заступник директора з АГЧ
Директор
Директор

Заступник директора з НР


Директор


Тематика загальношкільних батьківських зборів

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

Вересень1. Ознайомлення батьків із законодавчою базою про освіту

2. Результати підготовки школи-інтернату до нового навчального року (зміцнення матеріальної бази, забезпечення підручниками, організація ремонтних робіт)

3. Анкетування батьків із приводу організації навчально-виховного процесу
4. Організація навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному році (режим роботи, організація індивідуальної роботи, роботи гуртків та факультативів)


Директор
Директор

Заступник директора з НР

Заступник директора з НР

Листопад1. Педагогіка співробітництва педагогів та батьків

2. Організація харчування та медичного обслуговування учнів у 2017/2018 навчальному році

3. Відповідальність батьків за виховання дітей

4. Стан здоров’я учнів та шляхи його покращенняДиректор
Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Лікар

Грудень1. Результати навчальних досягнень учнів та виховної діяльності за І семестр 2017/2018 навчального року

2. Профілактика правопорушень та травматизму серед учнів під час зимових канікул

4. Обдаровані діти в родині – проблеми та пріоритети виховання


Заступник директора з НР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Березень1. Порядок закінчення навчального року (організація ДПА та ЗНО)

2. Про дотримання учнями санітарно-гігієнічних вимог


3. Помилки батьків: чи можна їх уникнути (обговорення ситуацій)

4. Про організацію ремонтних робіт улітку 2017 рокуДиректор
Заступник директора з ВР

Директор
Директор


Травень1. Про навчальні досягнення учнів у 2017/2018 навчальному році
2. Організація дозвілля та збереження життя та здоров’я учнів під час літніх канікул

3. Анкетування батьків щодо організації навчально-виховного процесу в школі-інтернаті в 2018/2019 навчальному році

4. Звіт голови батьківського комітету про роботу БК в 2017/2018 навчальному році


Заступник директора з НР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НР

Директор
6. Охорона праці


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

ПостійноПроведення вступного інструктажу з охорони праці з новоприйнятими працівниками.

Інженер з ОП
Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з новоприйнятими працівниками.

Інженер з ОП
Надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів закладу:

- у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники мають проходити обов'язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі чинного законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;

- при розробці й перегляді інструкцій з охорони праці;

- по організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.Інженер з ОП
Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд директору закладу

Інженер з ОП
Інформування та надання роз’яснень працівникам закладу з питань охорони праці

Інженер з ОП
Організація і проведення циклу лекцій та бесід з питань профілактики всіх видів травматизму серед учнів і працівників закладу із залученням відповідних служб

Інженер з ОП
Підготовка звітності за встановленими формами та надання до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • електрона база даних щодо дитячого травматизму (щомісяця)

Інженер з ОП
СерпеньПідготовка проекту наказу «Про організацію роботи з охорони праці та призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах закладу у 2017/2018 навчальному році»

Інженер з ОП
Участь у роботі комісії:

 • з проведення випробування на комплектність і міцність кріплення стаціонарних меблів, експонатів, спортивного та іншого технологічного обладнання, що розташоване в навчальних приміщеннях закладу;

 • з проведення випробувань на надійність і відповідність паспортним даним спортивного обладнання, обладнання для проведення лабораторних та практичних занять, технологічного обладнання харчоблоку, верстатів та електричних інструментів закладу;

 • з перевірки готовності до проведення занять у новому навчальному році у швейно-в’язальній майстерні, навчальних кабінетах закладу, комп’ютерних класах, спортивній та тренажерній залах, спортивному та ігровому майданчику;

 • з перевірки готовності до експлуатації у новому навчальному році приміщень: харчоблоку, основних та допоміжних приміщень закладу;

 • з проведення перевірки безпечного стану електроустановок закладу;

 • з проведення випробувань на надійність пожежних рукавів та стволів із комплекту пожежних кранів системи внутрішнього пожежного водогону.

Інженер з ОП

Відповідальні особи

Керівники структурних підрозділів

Участь у підготовці та підписанні акту готовності закладу до нового навчального року

Інженер з ОП

Керівники структурних підрозділів


Підготовка звітності з охорони праці за встановленими формами та надання до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв звіт №3;

 • обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій будівель звіт № 4

Інженер з ОП
Перевірка наявності інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності та відповідних журналів у навчальних кабінетах.

Інженер з ОП
Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у приміщенні школи. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП
ВересеньНадання роз’яснень керівникам структурних підрозділів щодо проведення інструктажів з охорони праці з працівниками на робочому місці та належним оформленням журналів реєстрації інструктажів. Контроль за періодичністю проведення інструктажів з охорони праці.

Інженер з ОП
Контроль за проходженням працівниками закладу щорічних медичних оглядів.

Інженер з ОП

Лікар-педіатр


Перевірка території закладу та усунення всіх травмонебезпечних місць (ями, вибоїни та ін.)

Інженер з ОП

Заступник директора з АГР


Організація та направлення на навчання з питань електробезпеки інженерно-технічних працівників закладу до учбових курсових комбінатів.

Інженер з ОП
Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у приміщенні гуртожитків № 1,2. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП
ЖовтеньСкладання звітів за III квартал з охорони праці за встановленими формами та їх надання до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • випадки дитячого травматизму в позаурочний час;

 • випадки дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • травматизм на виробництві звіт № 7;

 • травматизм у побуті звіт № 8;

 • випадки пожежі та їх наслідки звіт №11;

 • випадки дорожньо-транспортної пригоди з вини водія звіт № 12;

Інженер з ОП

 • наявність первинних засобів пожежегасіння звіт № 1,

 • наявність та працездатність технічних засобів протипожежного захисту звіт № 2;

 • проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв звіт № 3;

 • обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій будівель звіт № 4

 • котельні установки звіт № 6Участь у роботі комісії з проведення сезонного огляду за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж.

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про запобігання дитячого травматизму під час осінніх канікул»

Інженер з ОП
Контроль за проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями перед початком осінніх канікул

Інженер з ОП

Заступники директора з НР та ВР


Участь у роботі комісії з перевірки готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період

Інженер з ОП

Заступник директора з АГР


Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у приміщенні гаражів. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП
ЛистопадКонтроль за забезпеченням працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та інші ЗІЗ, згідно Галузевих норм та колективного договору.

Інженер з ОП
Направлення на навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності до учбового центру головного бухгалтера та лікаря-педіатра

Інженер з ОП
Контроль за дотриманням у належному безпечному стані території закладу, пішохідних доріжок.

Інженер з ОП
Участь у організації та проведенні протипожежного та протиаварійного тренування з учасниками навчально-виховного процесу

Інженер з ОП

Заступник директора з АГР


Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у приміщенні столярної майстерні. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП
ГруденьПеревірка стану охорони праці (оперативний контроль) у медичному пункті. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

Аналіз нещасних випадків, що сталися в закладі з працівниками та учнями у 2017 році. Складання комплексних заходів з профілактики та запобіганню травматизму на 2018 рік.

Інженер з ОП

Проведення з учасниками навчально-виховного процесу роз’яснювальної роботи про зимові небезпеки: бурульки, ожеледиця, обмороження, поведінка на льоду.

Керівники структурних підрозділів

Вихователі

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про запобігання дитячого травматизму під час зимових канікул»

Інженер з ОП
Контроль за проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями перед початком зимових канікул

Інженер з ОП

Заступники директора з НР та ВР


Участь у розробці розділу «Охорона праці» колективного договору.

Інженер з ОП

Керівники структурних підрозділів


СіченьСкладання звітності за IV квартал 2017 року та річної (за 2017 рік) звітності з охорони праці за встановленими формами та надання до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • випадки дитячого травматизму в позаурочний час;

 • випадки дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • травматизм на виробництві звіт № 7;

 • травматизм у побуті звіт № 8;

 • випадки пожежі та їх наслідки звіт №11;

випадки дорожньо-транспортної пригоди з вини водія звіт № 12;

Інженер з ОП

 • небезпечні відходи (списання, зберігання та утилізація) звіт № 5;

 • атестація робочих місць звіт № 9

Інженер з ОП

Підготовка річної звітності за встановленою формою та надання до головного управління статистики у Харківській області та до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • звіт 7-ТНВ

Інженер з ОП

Доведення алгоритму дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми до педагогічних працівників.

Інженер з ОП

Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у матеріальному складі. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за

виконанням приписів.Інженер з ОП

ЛютийПеревірка стану охорони праці (оперативний контроль) у пральні. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

Ознайомлення працівників закладу із статистичними даними нещасних випадків з працівниками закладів освіти

Інженер з ОП

Оновлення інформаційних стендів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Інженер з ОП

Проведення лекції серед педагогічних та технічних працівників на тему «Профілактика побутового травматизму»

Інженер з ОП

БерезеньКонтроль за дотриманням вимог безпеки під час виконання робіт згідно з посадовими обов’язками технічними працівниками закладу

Інженер з ОП

Заступник директора з АГР


Участь у роботі комісії з проведення сезонного огляду за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж.

Інженер з ОП

Організація роботи кабінету служби охорони праці (придбання наочних посібників, стендів, літератури тощо).

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про запобігання дитячого травматизму під час весняних канікул»

Інженер з ОП
Контроль за проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями перед початком весняних канікул

Інженер з ОП

Заступники директора з НР та ВР


Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у їдальні. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

КвітеньСкладання звітності з охорони праці за I квартал за встановленими формами та її надання до служби охорони праці ДНО ХОДА :

 • випадки дитячого травматизму в позаурочний час;

 • випадки дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • травматизм на виробництві звіт № 7;

 • травматизм у побуті звіт № 8;

 • випадки пожежі та їх наслідки звіт №11;

 • випадки дорожньо-транспортної пригоди з вини водія звіт № 12.

Інженер з ОП

Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) в бухгалтерії. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про проведення тижня охорони праці». Розробка заходів щодо проведення тижня охорони праці та всесвітнього Дня охорони праці.

Інженер з ОП

Проведення всесвітнього Дня охорони праці. Підведення підсумків виконання заходів.

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про проведення дня цивільного захисту». Розробка заходів щодо проведення дня цивільного захисту. Проведення з учасниками навчально-виховного процесу занять щодо відпрацювання дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Інженер з ОП

Підведення підсумків проведення дня цивільного захисту.

Інженер з ОП

ТравеньОновлення медикаментів в існуючих аптечках для надання першої медичної допомоги та придбання нових аптечок для водіїв закладу.

Інженер з ОП

Лікар-педіатр


Перевірка стану охорони праці (оперативний контроль) у приміщенні очисних споруд. Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

Підготовка проекту наказу «Про запобігання дитячого травматизму під час літніх канікул»

Інженер з ОП
Контроль за проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями перед початком літніх канікул

Інженер з ОП

Заступники директора з НР та ВР


Червень
Контроль за проведенням інструктажів з питань охорони праці з працівниками перед виконанням робіт з поточного ремонту закладу та виконанням вимог безпеки при проведенні ремонту

Інженер з ОП

Заступник директора з АГЧНадання звітності щодо стану паспортизації будівель, споруд, інженерних мереж до служби охорони праці ДНО ХОДА.

Інженер з ОП

Перевірка дотримання вимог з охорони праці (оперативний контроль) працівниками закладу (сторожами та нічними вихователями). Надання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення недоліків, порушень, якщо такі виявлені під час перевірки. Контроль за виконанням приписів.

Інженер з ОП

Складання звітності з охорони праці за II квартал за встановленими формами та надання до служби охорони праці ДНО ХОДА:

 • випадки дитячого травматизму в позаурочний час;

 • випадки дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • травматизм на виробництві звіт № 7;

 • травматизм у побуті звіт № 8;

 • випадки пожежі та їх наслідки звіт №11;

 • випадки дорожньо-транспортної пригоди з вини водія звіт № 12.

Інженер з ОП
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка