На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010р


МЕРЕЖА ГУРТКІВ ОЕНЦ 2012-2013 н.р. (станом на 15.09.2012)Сторінка5/20
Дата конвертації14.03.2017
Розмір4.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

МЕРЕЖА ГУРТКІВ ОЕНЦ 2012-2013 н.р. (станом на 15.09.2012)


з/п

Гурток


Керівник

Рік навча

ння

Кількість груп

Кількість годин на тиждень


Школа

КласКухарська Т.А.

Біологія людини

1

1

8

9

9

Юні біохіміки

1

1

9

8Сворінь Н.В.

Юні квітникарі-аранжувальники

1

2

8

8,

Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ5,6Каменярська Л.Р.

Любителів зеленої архітектури

І

1

8

12


6,7

Юні друзі природи

І

1

5Михайлиця І.П.

Фітодизайн

1

2

8

8,

Великоберезовицька ЗОШ

І-ІІІ


5,6Березіцька М.М.

Юні друзі природи


І

2

8

11

5Дулеба У.В.

Рослини – символи України

І

2

8

11,

ТНРЦ


5

4
Федун Г.Р

Юні біохіміки

І

2


8

13

7,8Батюх Н. Г.

Юні квітникарі

І

3

20


9,18

18


5-6

Юні друзі природи

І

2

4,5Божко О.Я

Любителі домашніх тварин

І

4

16

Білецька ЗОШ І-ІІ ст.

2


6,7

8,9
Гевко Г.Я.

Основи екологічних знань

І

2

8

Теребовлянська обл..ком. гімн спецшкола-інт

4Головацька Н.Т.

Юні овочівники

І

2

16

29

4-6

Знавці лікарських рослин

І

2Дуда О.В,

Декретна відпустка


Єднорович О.Я.

Юні друзі природи

І

3

24


10

3,4

Юні кролівники

І

3

4,5Іващук С.С.

Юні натуралісти

І

4

16

15

4,5Залужець М.Д.


Фітодизайн

І


2

16

ТВПУ технології і дизайну

1 курс

Юні друзі природи мол. шк. віку

І

2

ТОКСШІ для дітей із зниженим слухом

Підг. класМазурик О.І.

Юні ботаніки

ІІ

3

22

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Товстолуг

6,7,8

Фітотерапія

І

1

9Мисак Г.Я

Фітодизайн


І

3

24

11

5,7

ІІ

2

6Нетрибяк І.Т.

Юні друзі природи

ІІ

2

12

5

7Осадца Я.В.

Писанкарство

І

2

16

Острівська ЗОШ І-ІІІ ст.

5,6,7,8

2

Клуб «Олімп»Станіславчук А.Л.

Юні акваріумісти

І

2

16

ЗОШ І-ІІ ст. с. Жовтневе

6,7

2
20

6Шум’як Н.Р.

Юні квітникарі-аранжувальники

І

2

8

15

6-9Яцишин М.М.

Юні друзі природи мол. шк. віку

І


3


12

13

1-3
Всього

67

282На заняттях гуртків еколого-натуралістичного спрямування вихованці одержують знання і практичні навички, які доповнюють шкільні курси „Біологія”, „Хімія”, „Географія” та ін. При цьому враховуються нахили, здібності, інтереси та потреби учнів, проводиться підготовка їх до майбутнього вибору професії.

Відповідно до Концепції профільного навчання із гуртківцями основного рівня здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів, проводиться сприяння усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

Вибір профілю навчання для школярів – складна справа. В такому віці у них практично немає тих знань, які необхідні для вибору профілю навчання в старшій школі, професійного самовизначення, знань про світ професій, про потреби у спеціалістах своєї місцевості, продовження освіти.

Профорієнтаційна робота складається з таких компонентів: професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація — психолого-педагогічна система формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу ознайомитися з різними професіями, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з них, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами тієї професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці.

Професійна діагностика — система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Професійна консультація — надання особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного самовизначення.

Професійна консультація має також на меті навчити учнів прийомів самооцінки своїх якостей, щоб встановити їх відповідність вимогам професії. Мріючи про ту чи ту професію, школярі повинні водночас замислюватися, чи справді вони годяться для такої роботи. Щоб відповісти на це питання, вони мають знати вимоги професії до її носія. Такі вимоги розроблено до багатьох професій.

Тому керівники гуртків закладу працюють в даному напрямку відповідно до вікових особливостей учнів. Так керівники Кухарська Т.А. та Федун Г.Р. працюють з учнями 8-9-х класів. Протягом року педагоги проводили діагностику навчальних можливостей вихованців, рівня їх пізнавальних інтересів та професійних нахилів. З цією метою вони використовували такі методи дослідження:


 • педагогічні спостереження за рівнем природної схильності до вивчення матеріалу відповідного профілю;

 • бесіда ;

 • консультація;

 • анкетування;

 • психологічне і дидактичне тестування;

 • вивчення успішності у школі;

 • вивчення темпераменту школяра.

Педагоги відвідували батьківські збори в школах, де навчаються їх гуртківці, інформували батьків та учнів щодо можливостей регіональної освітньої мережі. Використовують «освітню карту» про можливості міста і області та інформаційні носії «сайти, буклети, листівки, газети». Матеріали щодо професій пов’язаних з біологією, рослинництвом, тваринництвом, лісовим господарством, акваріумістикою розмістили на стендах в школах міста.

Для ефективного інформування учнів середнього і старшого шкільного віку про певну професію педагоги закладу використовують її професіограму, що передбачає розкриття таких питань:

1. Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних характеристик і особливостей праці.)

2. Яка ефективність і мета роботи?

3. Що є предметом праці?

4. У який спосіб виконується робота?

5. На основі чого вона здійснюється?

6. Які критерії оцінки результатів праці?

7. Яка кваліфікація потрібна для роботи?

8. За допомогою яких засобів виконується робота?

9. В яких умовах виконується робота?

10. Яка організація праці?

11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?)

12. Яка інтенсивність праці?

13. Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі роботи?

14. Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, моральне задоволення, суспільне визнання.)

15. Які вимоги й обмеження характерні для роботи?

Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки: а) поділ професій на «престижні» й «непрестижні»;

б) ототожнення навчального предмета з професією;

в) перенесення ставлення до людини — представника професії на саму професію;

г) вибір професії під чиїмсь впливом;

ґ) застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва.

Педагоги намагаються виправити таку ситуацію, пояснити вихованцям у чому їх помилки, надають дітям психолого-педагогічну допомогу у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовності підлітків до соціального професійного і культурного самовизначення в цілому.

Позитивно мотивує навчальну діяльність вихованців робота по формуванню в них алгоритмів виконання опису тварини, порівняння, аналізу, синтезу, організація проектної діяльності, яка стимулює учнів до розв’язання проблем задля оволодіння знаннями та допомагає зрозуміти їх практичну цінність в життєдіяльності учнів.

Маючи можливість займатися в позаурочний час у 19-ти профілях гуртків, вихованці задовольняють свій широкий спектр особистісних інтересів, кожному з них це допомагає утвердитися у виборі напряму профільного навчання чи відмовитися від нього, пізнати себе, підготуватися до соціального, професійного і культурного самовизначення.

Гуртки «Юні друзі природи молодшого шкільного віку» (керівник Яцишин Марія Михайлівна) відвідувало 45 учнів 1-3 класів НВК «школа-ліцей № 13» м. Тернополя.

В роботі гуртків використовувались різні форми: вивчення теоретичного матеріалу, практичні заняття, робота на навчально-дослідній ділянці, в теплиці, парниках, кутку живої природи, крільчатнику, ігри, вікторини, ранки, свята, робота з роздатковим матеріалом, проведення екскурсій.

Під час занять педагог формувала в юннатів допитливість, самостійність, інтерес до вивчення навколишнього середовища, творче мислення, розуміння взаємозв’язку природних явищ, дбайливе відношення до праці, повага й шана до людей хліборобської професії.

На заняттях керівник виховувала в гуртківців любов і шану до своєї держави, її святинь, культури, мистецтва, національних традицій, бажання вивчати історію, культурну спадщину її трудолюбивого народу.

Під час занять гуртківці ознайомилися з оберегами української родини, рослинними символами України, прищеплювалась любов до рідного слова, гордість за його красу, культуру, багатства. Охоче працювали юннати на навчально-дослідній земельній ділянці. Під час роботи вони ознайомилися з біологічними особливостями сільськогосподарських рослин, набули практичних умінь і навичок по догляду за ними, навчилися виконувати посильні роботи по обробітку ґрунту. Педагог розвивала у гуртківців спостережливість, активність відповідальність за доручену їм роботу, навички колективної праці.

Займалися наймолодші юннати і дослідницькою роботою. Вони вирощували овочеві культури: капусту, моркву, столові буряки, цибулю, огірки, квасолю, петрушку, салат, редьку, помідори, кріп, горох.

Проводячи ущільнені посіви та посадку овочевих культур, юннати навчилися економно витрачати насіння, розраховуючи кількість насінин на площу посіву, а також вивчили сумісність культур і переконалися, що капуста добре росте поруч з помідорами, буряком, огірками, кропом, салатом.

Помідори прекрасно переносять сусідство з морквою, капустою, буряком, редискою, квасолею, петрушкою.

Огірки відмінно ростуть з редькою, горохом, квасолею, капустою, буряками, помідорами.

Бобові добре ростуть з помідорами, огірками. Морква чудово росте поруч з цибулею, огірками, помідорами, редискою, часником, горохом.

Буряк добре росте з усіма рослинами, крім картоплі і цибулі-порей.

Юннати переконалися, що ущільнений метод посіву ефективний - отриманий більший врожай і кращої якості.

При даному методі посіву та посадки овочевих культур рослини мають можливість використовувати більшу площу живлення, краще освітлюються сонячними променями, коренеплоди та коренева система добре розростаються, дають більший урожай.

Проводячи спостереження за рослинами в теплиці і Зимовому саду, юннати навчилися доглядати за ними, стежити за розпусканням бруньок, цвітінням, утворенням насіння в кімнатних умовах.

З особливою цікавістю працювали юннати в кутку живої природи, крільчатнику, проводили досліди та спостереження за тваринками, вивчали їх поведінку, спосіб життя, заготовляли корм для годування.

Допомагали юннати зимою своїм пернатим друзям-пташкам. Влітку і восени збирали насіння дикоростучих трав та кущів, соняшника, плоди бузини, горобини.

Приймали гуртківці участь в озелененні своїх класів, подвір’я школи. Протягом весняно-літнього періоду вони виростили 15 вазонів кімнатних квітів, 180 штук розсади ґрунтових квіткових рослин, 8 кущів калини, 12 дерев верби.

Для розвитку творчості, кмітливості, керівник гуртків організовувала дозвілля: ігри, екскурсії, прогулянки, на яких юннати вчилися самостійно спостерігати за явищами і змінами в природі, знайомилися з місцевими ознаками передбачення погоди, збирати матеріали для виготовлення гербарію, колекцій, композицій, колажів, бачити прекрасне навколо себе,.

Свої фенологічні та метеорологічні спостереження вони оформляли у вигляді календарів.

Залучалися гуртківці до заходів, що відбувалися в ОЕНЦ: виставок, конкурсів, одержували грамоти за участь.

В гуртках „Юні натуралісти” (керівник гуртків Іващук Софія Степанівна) займалося 60 вихованців, учнів 4-5 класів ЗОШ №15 м. Тернополя.

Основною метою роботи було задовольнити інтерес дітей до навколишньої природи, виховувати розумного, раціонального природокористувача, який добре обізнаний з природними та екологічними закономірностями, збагатити їх додатковими знаннями, допомогти краще засвоїти програмовий матеріал.

В процесі занять керівник гуртків велику увагу приділяла вирощуванню рослин у відкритому та в закритому ґрунті, вивченню особливостей утримання сільськогосподарських тварин, мешканців кутка живої природи, методиці проведення фенологічних спостережень, дослідів, ознайомленню з обрядовістю та народним звичаями нашого краю.

Враховуючи вікові особливості дітей, їх надмірну рухливість, нестійкість уваги та інтересів до занять, педагог систематично включала в роботу занять вікторини, конкурси, загадки, прислів’я, ребуси, кросворди, різноманітні ігрові форми, технічні засоби навчання.

Особливу увагу приділяла одній із поширених форм гурткових занять - екскурсіям в природу з метою поглиблення знань вихованців про різноманітність рослинного і тваринного світу, вихованню любові і дбайливого ставлення до всього живого, усвідомленого розуміння поняття життя, безпеці особистої життєдіяльності, вихованню бажання ввести здоровий спосіб життя.

Значна увага приділялася роботі на навчально-дослідній земельній ділянці облекоцентру, де юннати вирощували овочі на грядках Міттлайдера, проводили дослід „Сортовивчення помідорів”.

Схема досліду: сорти Світанок, Ляна, Волгоградський, Волове серце рожеве, Дружба, Ріо Гранде, Де Барао (жовтий).

Мета досліду : Вивчити який із сортів помідорів дає найкращий урожай в наших умовах і стійкий проти хвороб.

Дослід проводився у двох повторностях.

На основі проведеного досліду юннати зробили висновок, що найвищий врожай помідорів зібрано наступних сортів – Ріо Гранде, Де Барао та Ляна, які можуть вирощуватися в межах нашої області.

В процесі проведеного досліду гуртківці вивчили біологічні особливості та агротехніку вирощування помідорів, набули практичних навичок по вирощуванню та догляду за овочевими культурами. Дослід проведено з дотриманням агротехніки та відповідної методики.

На заняттях гуртка юннати навчилися підготовляти насіння до посіву, приготовляти земельні суміші, заповнювати ними посівні ящики, сіяти, розпіковувати та доглядати за розсадою овочевих культур. Гуртківці виростили 820 штук капусти ранньої, 170 штук помідорів, 150 штук перцю солодкого. Розсаду висадили у відкритий ґрунт на НДЗД центру.

Протягом року паралельно з навчальним процесом проводилися виховні заходи з метою формування почуття милосердя, любові до ближнього, доброти, національної свідомості, громадянської позиції, виховання любові до рідного краю і свого народу, естетичних смаків. .З цією метою були проведені екскурсії в ОЕНЦ, Обласний краєзнавчий музей, вулицями рідного міста, в парки м. Тернополя, тепличне господарство, Художній музей, Музей народної архітектури та побуту у Львові, Музей-аптеку та Музей зброї ”Арсенал” У Львові.

Були проведені диспути: • Бути вихованим. Що це означає?;

 • Моє здоров’я;

 • Культура поведінки і сучасні манери;

 • Від краси до мистецтва.

Усні журнали:

 • Традиції та реліквії моєї родини;

 • Мої права та обов’язки;

 • Образу хліба вклонімось;

 • Державні символи України.

Інформаційні години:

- Їх подвиг безсмертний ;

- Історія і трагедія Бабиного яру;

- Довкілля і здоров’я дитини; • Цілющі властивості Йорданської води;

 • День Соборності;

 • Формування гігієнічних навичок;

 • Державному Гімну України 150 років;

 • Мужність і біль Чорнобиля.

Круглі столи:

- Легенди мого краю;

- Різдвяний настрій;

- Скибочка хліба;

- Із семи криниць водиця.

- Я маю право;

- Добре ставлення до людей;

Брейн-ринги:

- Презентація професій;

- Знавці рідної мови;

Юннати брали участь в таких конкурсах та виставках:

- Я за здоровий спосіб життя ;

- Передвеликодня виставка ;

- Щедрість рідної землі ;

- До Всесвітнього дня захисту тварин;

- Замість ялинки-зимовий букет.

Протягом року були проведені такі відкриті заняття:

- Передпосівна підготовка насіння овочевих культур(26.04.12 р.);

- Ознайомлення з птахами нашої місцевості. Охорона птахів взимку Корм для зимуючих птахів (07.12.12р.).

Відкриті масові заходи: • Свято «Наймиліша , найрідніша»(04.05.12р.);

 • Усний журнал «Державні символи України»(19.11.12р).

У гуртках «Основи екологічних знань» (керівник гуртків Гевко Галина Ярославівна) навчаються учні 3-4-их класів Теребовлянської гімназії-спецшколи-інтернату.

Програма гуртка «Основи екологічних знань» передбачає ознайомлення з основами екологічних знань і природоохоронною діяльністю людини. Ця сукупність знань становить базу для системного підходу у форму­ванні екологічної обізнаності учнів, починаючи з початкової школи.

Програма саме створена для позакласної та по­зашкільної роботи з учнями молодшого шкільного віку і розрахована на один рік навчання.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка