На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010рСторінка6/20
Дата конвертації14.03.2017
Розмір4.16 Mb.
#11989
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Головною метою занять у гуртку є :

 • формування уявлення про цілісну картину світу, самоорганізацію та саморозвиток природи;

 • пояснення взаємовідносин тваринного, рос­линного й антропогенного світів;

 • формування вмінь співвідносити екологічні знання з життєвим досвідом;

 • виховання елементів екологічної культури особистості дитини;

 • накопичення морально-етич­них уявлень, загальнокультурних елементів та ерудиції.

На заняттях гуртківці засвоювались знання про типових представників рослин і тварин рідного краю, усвідомлюючи значення спостережень за живими та неживими об'єктами, засвоювались правила поведінки в природі, формулювали вміння дбайливо ставитись до рослин і тварин.

У вивчених розділах «Природне середовище» та «Відно­сини між організмами» діти ознайомилися з факторною екологією, розкрили для себе зако­номірності взаємозв'язків і єдності живих орга­нізмів з довкіллям, риси пристосувального зна­чення організмів, у них формувалося цілісне сприйняття явищ і процесів з еволюційним поглядом на сере­довище існування.

Заняття в гуртку доповнюють матеріал шкільного курсу природознавства і збагачують конкретними фактами, одержаними внаслідок практичних та дослідницьких робіт. В процесі занять велика увага приділяється проведенню спостережень і дослідів, активній участі гуртківців в охороні природи, звірів, птахів, тощо.

Практичні заняття сприяють пробудженню інтересу дітей до природи, виникненню у дітей бажання піклуватися про природу, оберігати її.

Дослідницька робота виробляє в учнів спостережливість, уміння самостійно проводити нескладні дослідження, робити висновки, пізнавати прості явища, привчає до творчих пошуків щодо застосування знань у практичній діяльності.

На заняттях у гуртківців формувалися: • знання про науку Екологію, її значення в діяльності людини, становленні її особистості та формуванні шанобли­вого ставлення до природи;

 • правила поведінки в природі;

 • поняття про природу, взаємозв'язок живої та неживої природи, місце людини в природі, зна­чення природи в житті людини;

 • поняття про організм і природне середовище (водне та наземне), умови існування тварин і рослин у різних середовищах, риси пристосування тварин і рослин до існування в різних умовах;

 • поняття про фактори довкілля (живої та неживої природи), екологічні фактори (сприятливі та несприятливі); світло як фактор неживої природи, зміни світлового режиму протягом доби і року, вплив світла на ріст рослин, світлолюбних, тіньових та тіньовитривалих рослини, пристосування рослин і тварин до коливання кількості світла про­тягом року;

 • поняття про біологічні ритми; добові, сезонні та багаторічні зміни у природі; природні годинни­ки, квіткові годинники;

 • поняття про воду як складову частину організмів і фактор неживої природи; значення води в житті орга­нізмів, існування в умовах різного водного режи­му; температура як важливий екологічний фактор неживої природи; коливання температурного ре­жиму на Землі; умови життя в пустелі як приклад спільної дії факторів неживої природи (води та температури); пристосування рослин і тварин до життя в умовах нестачі води; значення низьких температур в житті ор­ганізмів; пристосування тварин до життя за умов низьких температур; способи збереження тепла у тварин.

На заняттях керівник гуртка використовувала різні методи навчання: бесіди, спостереження, інструктажі, демонстрування, вправи, практичні роботи, дидактичні ігри, розгадування кросвордів, загадок, ребусів тощо).

Гуртківці виконували такі практичні роботи: • виготовлення плакату на тему «Природа - наш дім»;

 • «Значення води та світла в житті рослин»;

 • «Способи накопичення води в рослин (на при­кладі алое)»;

 • «Пристосування рослин до різних умов водо­постачання (на прикладі традесканції та кактуса)»;

 • пристосування свійських тварин до тепла та холоду.

Для проведення практичної роботи виготовлення плакату на тему: «Природа – наш дім», учні використовували фотографії, зроблені на екскурсії, фотографії принесені гуртківцями з дому на цю тематику, кольоровий папір. Діти створили плакат, наклеїли свої фотографії у природі, підписали плакат, почепили у класному кабінеті.

Проведення цієї практичної роботи сприяло формуванню в учнів любові до природи, усвідомлення невід’ємності людини і природи, сприяють пробудженню інтересу дітей до природи, виникненню у дітей бажання піклуватися про природу, оберігати її, вона ж бо – наш дім.

За час навчання у гуртку проводилися такі екскурсії:


 • у парк, сквер для ознайомлення з елементами живої та неживої природи;

 • «Рослини короткого дня»;

 • «Осінні зміни у природі, підготовка птахів до зимівлі»;

 • до метеорологічного майданчика, спостере­ження за погодними умовами;

 • до парку для ознайомлення з темою «Конкуренція між птахами за їжу»;

 • «Природа рідного краю взимку»;

Екскурсії в природу поглиблюють знання учнів про різноманітність рослинного і тваринного світу, виховують любов і дбайливе ставлення до всього живого.

До проведення екскурсії у парк для ознайомлення з елементами живої та неживої природи була здійснена підготовка керівника гуртка до екскурсії: визначене місце проведення екскурсії, маршрут, об’єкти спостережень; ознайомлення гуртківців із завданнями екскурсії; проведений цільовий інструктаж.

Під час екскурсії були проведені: вступна бесіда, бесіда з метою ознайомити гуртківців із елементами живої та неживої природи, взаємозв’язками у природі, гра «Опале листя», проблемна ситуація, фотосесія у природі, збір природних матеріалів, проведені підсумки екскурсії.

На заняттях гуртка здійснювалася не лише навчальна, але і виховна робота. Проводились бесіди з основ безпеки життєдіяльності на теми: «Наодинці вдома», «Безпека у побуті», «Безпека руху пішоходів», «Дитина й аварійна ситуація». Проведення цих бесід спрямоване на формування в учнів знань: про необережність запрошення додому незнайомих людей; як поводитись під час намагання потрапити (чи потраплянні) крадіїв у квартиру; як правильно користуватись кухонними, електричними, газовими приладами; як надавати першу допомогу при порізі, опіку; як правильно переходити дорогу; про аварії, їх причини, засоби їх запобігання.

Таким чином, на заняттях гуртківці ще й озброюються знаннями, які потрібні їм у повсякденному житті для збереження їх здоров’я та життя.

Гурток «Юні друзі природи» (керівник гуртків Каменярська Лілія Ростиславівна) відвідували 15 учнів 5 класів «Школи-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Метою діяльності гуртка є формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ, вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень, активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей, розвиток знань, що сформувалися у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду, виховання екологічно-грамотної поведінки в природі.

Ставлення до довкілля формується в процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки дитини. На заняттях керівник гуртка ознайомила дітей з представниками флори і фауни рідного краю, умовами існування, які необхідні для живих істот; елементарними відомостями про взаємодію живої та неживої природи; значенням природи в житті людини, вчила гуртківців орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Використовуючи інноваційні методи роботи керівник проводила цікаві пізнавальні заняття, на яких застосовувала рольові ігри, ребуси, кросворди.

13.11.12. року Каменярська Л.Р. провела відкрите заняття «Культурні і дикоростучі рослини». Керівник гуртка в доступній формі ознайомила гуртківців з культурними і дикорослими рослинами. При поясненні використала роздатковий, дидактичний та відеоматеріал. Діти активно розгадували загадки, кросворд,яким керівник закріпила набуті знання про рослини. На підсумок гуртківці малювали рослини, які їм найбільше запам’яталися.

7.10.12 .року в рамках проведення Тижня флористики була проведена вікторина «Осіння мережка». Мета її – розвивати уміння гуртківців застосовувати набуті знання в незвичайних, нестандартних ситуаціях, виявити знання і вміння, здібності дітей в області природничих наук, показати красу і досконалість природи нашої землі восени, виховувати любов і бережливе ставлення до всього живого на планеті, почуття взаємодопомоги, дружби і поваги один до одного.

Потягом року педагог проводила наступні конкурси:

1.Конкурс загадок;

2 Конкурс на кращу аплікацію з осіннього листя «Птах мрії»;

3. Конкурс «Покажи, який я». Діти отримували картки, на яких описані осінні явища природи. Учасники мімікою і жестами повинні зобразити це явище так, щоб вболівальники могли відгадати.

4. На кращу осінню троянду з кленового листя.

5. Конкурс знавців віршів про осінь.

6. Конкурс на виготовлення кленового листка в стилі орігамі.

Під час занять керівник проводила бесіди по ОБЖД про вміння поводитися серед людей, про ведення здорового способу життя, про вплив шкідливих звичок на організм людини. Значне місце в роботі гуртка займало патріотичне та національне виховання в бесідах: «Державна символіка», «Мова рідна, слово рідне», «Чарівна краса вишиванки», «Цінності моєї родини.»

Гуртківці приймали участь у Всеукраїнських та обласних акціях, конкурсах та операціях: «Щедрість рідної землі» в номінації «Прикрасимо Землю своїми руками», «Замість ялинки – зимовий букет», «Великодній кошик».

Навчання в гуртках дає дітям можливість набувати навички практичної діяльності. Вихованці розвивають свої здібності, стають дослідниками, мандрівниками, вчаться спостерігати, аналізувати. Пізнавальна діяльність складається з двох напрямків роботи – теоретична підготовка та практична підготовка (це виховання учнівської молоді за допомогою наочних прикладів). Формуванню екологічної культури сприяє проведення екологічних вікторин, диспутів, конкурсів, вечорів, ігор.

Заняття гуртків «Юні друзі природи» (керівник Березіцька Мирослава Мирославівна) проходили на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №11. В гуртку займались учні 5–х класів.

Метою діяльності гуртка «Юні друзі природи» першого року навчання є:


 • формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ;

 • вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень;

 • активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей;

 • розвиток знань, що сформувались у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду;

 • виховання екологічно грамотної поведінки в природі.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

 • засвоєння учнями про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю;

 • усвідомлення дітьми значення фенологічних спостережень;

 • забезпечення екологічного виховання і навчання, формування відповідального ставлення до природи і готовність до активних дій щодо її охорони;

 • формування вміння догляду за об’єктами живої природи;

 • досягнення розуміння учнями практичного значення природоохоронних знань.

У роботі гуртків застосовувались такі методи організації навчально-виховного процесу, як лекція, бесіда, пояснення, демонстрація, спостереження, робота з літературними джерелами, навчальні ігри, практичні роботи та тестування. Використовувались такі форми організації навчально-виховного процесу: індивідуальна робота, самостійна робота, консультація, виставка, конкурс, екскурсії та ін..

Велика увага приділялась практичним роботам. Разом з слухачами гуртка «Любителі домашніх тварин» були проведенні такі практичні роботи: «Вивчення будови волосяного покриву під мікроскопом», «Вивчення складу крові під мікроскопом», «Вивчення умовних рефлексів на прикладі ссавців живого куточка», «Догляд за тваринами в кутку живої природи» та ін. Заняття проходили у формі дискусії, розповідей, ігор, ставлення і розв’язання проблемних ситуацій, застосовувались фрагменти лекцій, учні підготовлювали цікавий матеріал з різних видань про тварин і знайомили з ним своїх товаришів.

Гуртківці відвідали зоокуток тернопільського гідропарку «Топільче», Тернопільський краєзнавчий музей, побували на виставці екзотичних тварин. Крім цього гуртківці провели дослід по вивченню швидкості набуття умовного рефлексу у хом’яків різного віку та різних статей, в результаті якого встановлено, що в хом’яків молодшого віку швидше виробляється умовний рефлекс ніж в старших, а також в хом’яків жіночої статі швидше ніж в чоловічої.

У процесі навчання в гуртках проводиться трудове виховання, професійна орієнтація на біологічні й сільськогосподарські спеціальності. План гурткової роботи спланований так, що частина занять проходила у кутку живої природи, тому що учні люблять спостерігати за тваринами, доглядати за ними, ведуть щоденники спостережень.

Гуртківці брали активну участь у різноманітних акціях, зокрема у всеукраїнській акції «Годівничка», «Нагодуй пташку», «Посади дерево» та «Збережи ялинку», що сприяє розвитку в юннатів практичних природоохоронних умінь. Головним у даній роботі є принцип науковості, який реалізується в процесі формування понять про природу та природні явища. Крім того, весь навчальний процес пронизує тема краси природи, її охорони, утверджується думка: через прекрасне в природі до прекрасного в людині.

В березні, із членами гуртка «Любителі домашніх тварин», проведено відкрите заняття «Різноманітність птахів». Його метою було поглибити знання учнів про птахів, стимулювати бажання знати більше про цікаві сторони життя і поведінки птахів, виховувати любов, співчуття та турботу про братів наших менших, розширити уяву про різноманітність пернатих. Велика увага на занятті була приділена охороні та приваблюванню птахів, наголошувалося на важливості збереження видового різноманіття.Охорона і приваблювання птахів – ефективний метод природоохоронного виховання учнів, прищеплення їм любові до природи рідного краю. Птахи – доступний об’єкт для спостережень. Їх можна бачити скрізь: у парках, скверах, садах, лісах, на полях, біля водойм, у містах і селах. Птахи ведуть активний спосіб життя в усі пори року, тому є хорошим об’єктом для вивчення в будь-який час. Виконуючи роботу з охорони та приваблювання птахів, учні зможуть розширити свої знання про природу. Водночас вони набудуть певних політехнічних знань. Адже птахи приносять велику користь народному господарству, знищуючи комах – шкідників сільського і лісового господарства, мишовидних гризунів тощо. Вони належать до компонентів біологічного методу боротьби з шкідниками. Важливими заходами охорони птахів і їх приваблювання є виготовлення штучних гніздівель і підгодовування. Створенням штучних укриттів, підгодівлею можна заохотити птахів гніздитися в тих місцях, де вони будуть найбільш корисними, а також збільшити кількість птахів у певному районі.

Виготовлення штучних гніздівель, підгодовування птахів цілком посильні для учнів будь-якого віку. При цьому учні дістають можливість набути певних трудових навичок, застосувати свої знання на практиці, взяти участь у виконанні державних завдань охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу. Про все це учні дізнавалися на занятті, а ще ознайомилися з видовим різноманіттям птахів нашого краю.

З учнями, які є слухачами гуртка «Юні друзі природи», в грудні було проведено відкрите заняття «Рослини – символи України». Його мета – ознайомити учнів з елементами народної ботаніки, тобто з рослинами які впродовж багатьох віків мали для людей важливе значення і стали рослинами-символами, роз’яснити, чому саме ці рослини величаються народом.

На Україні особливою шаною й популярністю користувалися такі дерева як дуб, береза, тополя, явір, верба, липа, ялина, а з кущів – калина й бузина. Дуб шанували за довголіття, міцність, вологостійкість. Навіть побажання для хлопчиків було: «Рости великим і міцним, як дуб…». На відміну від дуба березу любили як декоративну рослину, а березовий сік , який збирали навесні, був одним з найпопулярніших напоїв. Тополю теж сприймали як декоративну, але вона є також символом жіночої долі, незрадливого та, на жаль, нещасливого дівочого кохання.

Найпоширенішим елементом українського пейзажу є верба. З давніх часів український народ шанував вербу і оспівував її у чудових ліричних піснях та думах, в богатирських поемах-билинах. Верба – ніжне дерево, миле й дороге серцю українця, тісно пов’язане з його життям і побутом. Народне прислів’я каже: «Без верби й калини нема України». Калина коло хати – здавна найперша і найзначніша ознака оселі українця, як символ надійного життєвого щастя, родинного благополуччя і достатку. Вона вважається символом чарівної непорочної дівочої краси і долі.

Про це та багато іншого дізналися гуртківці на занятті, а на завершення вони виготовили композицію «Калина» в техніці квілінг - в порожній коробці з під цукерок створили гілочку калини – один із символів української нації.

В процесі занять велика увага була приділена вирощуванню рослин на шкільній навчально-дослідній ділянці, утриманню тварин в кутку живої природи, проведенню спостережень та дослідів, екскурсій, активній участі гуртківців в охороні зелених насаджень, птахів тощо. Слухачі гуртка «Юні друзі природи» взяли активну участь у акції «Наша допомога птахам», під час якої виготовляли годівнички з вторинного матеріалу і розвісили їх на пришкільній території.

Велика увага приділялася масовій суспільно-корисній роботі, а також участі юннатів у масових натуралістичних заходах та святах, зокрема проводили «Свято Миколая», «День зустрічі птахів», «Замість ялинки – зимовий букет» та ін.

Навчальний процес тісно пов’язаний з виховним. З учнями було проведено багато бесід на такі теми: «Державні символи України», «День боротьби зі СНІДом», «День людей з обмеженими можливостями», бесіди до Дня української мови та писемності, до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, до річниці проголошення ЗУНР, до Дня жертв голодомору.

В процесі роботи педагог старалася розвивати в дітей життєві навички, зокрема такі: уміння приймати рішення, вирішувати проблеми, творчо й критично мислити, спілкуватися, мати почуття гідності, долати емоції та стреси, співчувати. Свої заняття Березіцька М.М. ґрунтувала на бережливому ставленні до природи. Йдучи в парк, ліс чи в поле на екскурсію, чи в туристичний похід, чи просто на прогулянку відпочивати, потрібно знати: все що оточує, милує зір і слух, дає насолоду - це спільне багатство. Його потрібно залишити чистим і неушкодженим, щоб радувати всіх, а не лише себе одного. Спілкування з природою пробуджує в учня відчуття прекрасного, розвиває природне усвідомлення світу.

На заняттях велику увагу приділялася питанню охорони природи, ознайомленню юннатів з рослинами і тваринами, які занесені до Червоної книги України, з тими, які на межі зникнення.

Враховуючи різні вікові особливості учнів, їх надмірну рухливість, нестійкість уваги та інтересів роботу на занятті педагог будувала так, щоб воно було цікавим. З цією метою на занятті педагог використовувала загадки, прислів'я, приказки, різні легенди. Гуртківці розгадували кросворди, чайнворди, ребуси, працювали з додатковою літературою. З метою стимулювання пізнавального інтересу учнів, зацікавлення їх предметом вивчення, розвитку прагнення до подальших досліджень і творчих пошуків, до гурткової роботи включала педагог гру.

Велика увага під час навчально-виховного процесу приділялася екологічним іграм. Вони дозволяють дитині побачити непов­торність не тільки окремого живого організму, але й екосистеми, ус­відомити неможливість порушення її цілісності, зрозуміти, що не­розумне втручання в природу може викликати істотні зміни як у середині самої екосистеми, так і за її межами. Під час ігор вирішу­ються такі завдання: пізнавальні, розвивальні, виховні.

Гра – то не просто забава, а водночас і весела школа життя. В іграх закладена мудрість народна; вони не лише розвивають фантазію, кмітливість, спритність, а й вчать справедливості, чесності, бережливому ставленню до всього живого, знайомлять нас із давніми народними звичаями, уявленнями про світ.

Для поглиблення і розширення знань про пернатих друзів, з членами гуртка «Любителі домашніх тварин», була проведена гра-вікторина «Барвистий світ птахів». Її мета – розвивати винахідливість, кмітливість та бажання знати більше про цікаві сторони життя і поведінки птахів, виховувати любов, співчуття та турботу про братів наших менших. Для проведення гри керівником гуртків було підібрано і опрацьовано 46 запитань, які стосувалися будови птахів, їх життєвих функцій та поведінки. Причому запитання містили загальновідомі факти, які можна спростувати маючи певні знання. Наприклад: «Чи ховає страус голову в пісок коли йому страшно?» (Ховає, але не від страху, як стверджують легенди, а від паразитів. Зазвичай, він занурює голову перед тим, як почати купатися в піску). Щоб дати відповіді на поставлені питання потрібно володіти достатніми знаннями та оперувати певними фактами. Для цього протягом року проводилася системна робота з гуртківцями для збагачення знань про пернатих друзів, а гра-вікторина «Барвистий світ птахів» виступила своєрідним підсумком і перевіркою набутих знань.

Слухачі гуртка «Юні друзі природи» були в захваті від проведеної інтерактивної інтелектуально-розважальної гри-змагання «Дотепник». Вона проводилася наприкінці першого семестру 2012-2013 навчального року, а тому стала підсумком і перевіркою набутих знань учнями за цей період. У ній взяли участь два гуртки, дата проведення була оголошена завчасно, щоб команди змогли підготуватися: обрати капітана, придумати назву команди, підготувати девіз та емблему. Гра розпочалася взаємним привітанням команд, а потім проводились конкурси. Кожен конкурс оцінювався в балах одразу після його завершення. Команда, яка швидше давала відповідь, одержувала бали, визначені за конкурс. Для письмових - надавався додатковий час. Відповіді повідомляв капітан або (за його дозволом) інший учасник команди. У разі неправильної відповіді гравця команди, що перша заявила про готовність відповісти, хід переходив до суперника. Наприкінці гри команда переможець була нагороджена дипломом.

У гуртках «Юні друзі природи» (керівник Батюх Наталія Григорівна) протягом 2012 н.р. займались учні ЗОШ №18 м. Тернополя.

Головною метою роботи гуртка є розширення елементарних знань гуртківців про предмети і явища природи, розкриття в доступній формі зв’язків між живою та не живою природою, формування уявлення про залежність людини від навколишнього середовища, формування у гуртківців громадську відповідальність за збереження природного середовища як важливого фактора існування людини.

Вихованці молодшого та середнього шкільного віку вивчають основні правила охорони рослинного і тваринного світу, водойм, лісів, ґрунтів, усього навколишнього середовища.

Важливе значення для вивчення природничого матеріалу мають екскурсії, під час яких предмети і явища розглядаються в природних умовах.

Найдоступнішим для гуртківців є матеріали місцевої природи. Тому в основу вивчення програмного матеріалу покладено краєзнавчий принцип, який орієнтує керівника на ознайомлення гуртківців з природними об’єктами своєї місцевості. З цією метою проводились різноманітні екскурсії.

Слухачі гуртка «Юні друзі природи» писали реферати на різні теми, оформляли гербарії, вели щоденники, до яких записували власні спостереження за об’єктами.

З метою кращого вивчення матеріалу на заняттях гуртка проводились різноманітні біологічні ігри, вікторини, екскурсії, походи.

Результатом діяльності гуртка стала організація та участь у районних обласних конкурсах, акціях, концертах.

Наталія Григорівна організувала та провела такі майстер-класи:


- Майстер-клас «Виготовлення квітів з тканини, паперу, ниток і використання їх у композиціях».

Квіти – найбільш скромна і красива прикраса нашого життя. Навіть маленький букетик квітів  надасть кімнаті  святкової атмосфери й створить гарний настрій.

Виготовлення квітів своїми руками – це фантазія, творчість, пошук нових форм, індивідуальність та швидкий результат.

Під час майстер-класу діти разом з керівником робили квіти різними способами. Вихованцям було дуже цікаво, адже кожен з них виготовляв квіти самостійно,які пізніше вони можуть використати як прикрасу.

Отже, майстер-клас це нетрадиційне викладення матеріалу. Керівник показала  всі тонкощі  та нюанси в роботі, виявляє  творчий потенціал учнів.

-Майстер-клас «Виготовлення квітів з салфеток у техніці оригамі»

Метою майстер-класу було розширити і уточнити знання про паперові техніки, продовжувати навчати дітей виготовляти квіти способом орігамі, розвивати вміння повторювати у роботі всі прийоми складання паперу, увагу, мислення,виховувати бажання творити прекрасне своїми руками. У ході виконання роботи вихованці розвивали творчі здібності і художній смак.

Наталія Григорівна під час майстер-класу намагалась створити ситуацію позитивного взаємовідношення в групі. В кінці майстер-класу гуртківці робили аналіз своєї роботи і оцінювали вироби інших дітей. Діти з радістю виготовляли квіти з салфеток, адже їх вони можуть використовувати як прикраси для дому або класу.

Керівник гуртка протягом року провела такі відкриті заняття.

- «Обрядові символи (рушники, хліб, калина, мальва, мак і т.д). Оберегова символіка у писанкарстві. Практична робота. Розпис писанки».

- «Екскурсія в ліс з метою заготівлі природного матеріалу».

Під час екскурсії до лісу діти разом з педагогом не лише збирали різний природній матеріал, а ще ознайомились із змінами в осінньому лісі.

Спостерігаючи за природою в осінньому лісі всі помітили, що слідом за першими приморозками починається посилений листопад, ховаються комахи, відлітають на південь перелітні птахи. Сонце піднімається вже не так високо, як літом, тому його промені вже слабше прогрівають землю. Красивий і сумний рослинний світ ранньої осені. Рослини змінюють своє зелене вбрання, готуються до зимового холоду.

Пізніше гуртківці грали гру «Рослини нашого лісу».
У скриньці лежали гілочки сосни, березовий листок, ялинова шишка, кетяги калини. Діти по одному підходили, брали зі скриньки щось одне і розповідали все про цю рослину.

- «Різні стилі оформлення квітника, рокарію, альпінарію, території школи, дошкільного чи позашкільного закладу. Практична робота. Складання плану озеленення території школи (дошкільного чи позашкільного закладу)»;

- «Охорона тваринного світу. Тварини занесені до Червоної книги України. Практична робота. Складання картотек тварин нашої місцевості які занесені до Червоної книги України».

Відкрите заняття керівник провела на належному рівні. Під час заняття керівник використовувала різні методи роботи (робота з дидактичними картками, робота з дошкою і т.д). Керівник гуртка ознайомила дітей з Червоною книгою України, а також з тваринами нашої місцевості, занесеними до Червоної книги. Педагог частину заняття провела в ігровій формі, адже діти під час гри є більш відкритими до сприйняття нової інформації. Наталія Григорівна разом з дітьми розгадувала кросворди, ребуси. На етапі розширення і узагальнення інформації діти разом з керівником переглянули цікавий фільм про захист тварин. Вихованці на етапі закріплення матеріалу відгадували загадки.

Під час проведення практичної роботи гуртківці під керівництвом Наталії Григорівни виготовляли картотеки тварин нашої місцевості які занесені до Червоної книги України.

Вихованці гуртка брали участь у різних конкурсах та виставках:

- у конкурсі до Дня захисту тварин;

-у виставці-конкурсі «Щедрість рідної землі»;

-у конкурсі малюнка до Свята Миколая;

-у конкурсі до Дня Натураліста;

-у конкурсі «Майстерня Діда Мороза»;

-у конкурсі « Новорічно-різдвяний подарунок»;

Були проведені такі бесіди:

-«Я і мій ідеал»;

-«Мій улюблений герой»;

-«Дружба-це…»;

-«Добро і зло»;

-«Вихована людина –яка вона?»;

-«В усі пори року прекрасна земля»;

-«Вчимось етикету»;

-«Україна - наша Батьківщина»;

-«Україна пам’ятає (голодомор 1932-1933рр.).

Під час занять, практичних робіт та екскурсій діти набували знання та практичні уміння, а саме вивчають будову рослин, основні групи рослин свого регіону, навчаються розмножувати рослини різними способами, формують уявлення про ланцюги живлення та взаємозв’язок живих організмів в природі, закріплюють правила охорони природи, правила поведінки в  природі . 

Керівник гуртка знайомить учнів із народною символікою України, виховує в них пошану до народних символів, почуття любові до рідного краю через вивчення рослин-символів України, народних свят, обрядів.

Гуртківці є активними учасниками масових природоохоронних заходів, свят, беруть участь у акціях, виставках, конкурсах, за що неодноразово були нагороджені грамотами та подяками.

Гуртки «Юні друзі природи» І р.н. (керівник гуртків Нетрибяк Ірина Тадеївна) відвідували 30 учнів 6-х класів СЗОШ №5 м. Тернополя.

Основною метою роботи гуртка було поглиблене вивчення біології як однієї із форм диференційованого підходу до навчання учнів. Програма гуртка покликана задовольнити інтереси учнів до біології, бажання здобути глибші знання та особливі вміння і тим самим створити основу для свідомого вибору майбутньої професії пов’язаної з використанням біологічних знань.

У процесі гурткової роботи здійснювалося трудове навчання учнів, профорієнтація на біологічні, с/г , медичні, педагогічні спеціальності.

Відшукуючи нетрадиційні методи роботи, не відмовлялися і від тих, які давно зайняли своє місце в пед. практиці. Це-екскурсії під час яких формувалася екологічна культура, естетичні смаки школярів. Проведено відкрите заняття-екскурсію на тему: «Спостереження за видовим складом птахів навесні». Під час заняття учні ознайомилися з кочуючими, осілими та перелітними птахами своєї місцевості. Вчилися їх розпізнавати за зовнішніми ознаками. Провели ігри в природі .

Учні вивчали світ природи, знайомилися з рідкісними деревами та деревами пам’ятками природи, які взяті на облік і охороняються місцевою владою та державою. Проводились заняття: «Різноманітність рослинного світу. Рослини гіганти та рослини карлики», «Вивчення видового складу місцевих дерев і кущів», «Різноманітність декоративних рослин, їх значення в житті людини». До окремих занять учні готували реферати та короткі повідомлення, підбирали запитання для гри-змагання «Кращий знавець рослинного світу».

Практичні роботи проводились на НДЗД облекоцентру та сприяли вихованню в учнів навиків дослідницької роботи з окремими групами рослин. Гуртківці ознайомилися з вирощуванням с/г культур за методом доктора Джекоба Б. Міттлайдера, який рекомендує вирощувати с/г культури на вузьких грядах; ширина -45 см, довжина-9 м, міжряддя – 60 -105 см. За браком площі ми брали 60 см. Відстань між рослинами-20 см.

Перевага цього методу над традиційним полягає в тому, що деякі культури (капуста середня, столові буряки, тощо) можна висівати на одну і ту ж ділянку декілька разів.

Важливо, для одержання хороших результатів, має ретельне очищення ділянки від коренів і кореневищ багаторічного бур’яну при перекопці.

Доглядаючи за рослинами (редиска, морква столовий буряк, цибуля, огірки) учні ознайомилися з перевагами цього методу вирощування культур на ділянках більшого розміру.

В результаті досліджень виявлено, що редиска висіяна в ранні терміни (березень), підживлена одразу після проростання насіння та вдруге підживлена через 7-10 днів, дає більший врожай, ніж редиска висіяна в пізній термін з дотриманням агротехніки вирощування.

Отже, результат досягається вмілим використанням мінеральних добрив, правильним обробітком ґрунту.

Під час занять педагог проводила на бесіди по охороні праці, виховні бесіди з метою навчити дітей вміння поводитися серед людей: «Шкідливі звички», «У твоєму середовищі», способи попередження конфліктів: «З твариною на дорозі».

Протягом навчального року педагог провела заходи, що формували у вихованців необхідність ведення здорового способу життя: конкурс на кращий малюнок та плакат на тему «Я - за здоровий спосіб життя», бесіди, диспути.

Екологічне виховання здійснювалося шляхом залучення гуртківців до конкурсу «Замість ялинки - зимовий букет», виховувалася повага до хворих людей, інвалідів.

Готуючись до занять-ігор «У світі природи», «У світі рослин», «У світі тварин» та ін. учні навчалися самостійно працювати з довідковою та іншою науковою літературою з біології. Брейн-ринги, диспути, рольові ігри та ін. збагачували знання учнів фактами з певної галузі біологічних дисциплін, сприяли їх загальному розвитку, вмінню відповідати конкретно і швидко.

Гуртківці були активними учасниками загальношкільного свята «День зустрічі птахів», провели в школі свята: «Козацькі розваги», «День матері», загальношкільний конкурс «Замість ялинки-зимовий букет».

У квітні місяці в гуртку «Юні друзі природи» проведено майстер-клас на тему «Возродися писанко, воістину возродися!»

Мета майстер-класу розширити знання учнів про традиції писанкарства, запалити в їх душі інтерес до культури українського народу, розвивати художні та творчі здібності. Виховувати і підтримувати пізнавальну діяльність народознавчого і творчого характеру, знайомити з історією виникнення писанки, як складової частини свята Великодня.

З теоретичної частини заходу учні дізналися про чотири види розписування яєць - крапанка, дряпанка, крашанка та писанка. Кожен з цих видів має свою систему розпису.

Під час роботи учні ознайомилися з усіма технологіями розпису. Найпростіша – це крашанка. Найчастіше крашанки фарбують у червоний колір, символ кохання і вічного життя.

В дряпанках писачком закрапують лише ті місця, що повинні лишитися не зафарбованими.

Найскладніше учням давалася технологія дряпанки, послідовність розпису яйця цим методом запам’ятали усі учні.

Під час роботи зверталася увага учнів на те, що яйця – це зародження життя, символ бога сонця, в давнину воно символізувало добро, радість, щастя, любов, достаток, прихилення добрих сил до людини, захист її від лихих сил.

Дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Писанки не тільки дарують, але ними в народній медицині «викачували» хвороби.

Під час майстер-класу учні ознайомилися з музеєм писанки у м. Коломия Івано-Франківської області та пам’ятним знаком українській писанці, що знаходиться в селі Добро гостів Львівської області.

Як результат проведеного майстер-класу була оформлена виставка писанок, виготовлених учнями.

В зимовий період вихованці гуртка підгодовували зимуючих птахів та водоплавних птахів на міському ставі та вздовж річки Серет, що протікає в парку Топільче.

Гуртківці приймали участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах «Мій рідний край-моя земля», «Парки-легені міст і сіл», «Першоцвіти Тернопілля-2012», «Замість ялинки-зимовий букет», акція: «День Землі», «День Довкілля» , «До чистих джерел» , «Годівничка».

Протягом навчального року керівник творчого об’єднання Нетрибяк Ірина Тадеївна прагнула формувати в учнів науковий світогляд для забезпечення свідомого розв’язання проблем, що постають перед конкретною особистістю, її оточенням і людством в цілому.

Гуртки «Юні рослинники» відвідували учні 6-Б класу СЗОШ №11 м. Тернополя та 7-Д класу Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру.

На заняттях керівник гуртків Дулеба Уляна Василівна знайомила вихованців з екологічними проблемами Тернопільщини, природою рідного краю, рельєфом, ґрунтовим покривом, кліматичними і гідрологічними умовами, рослинним і тваринним світом, з сучасними технологіями вирощування рослин.

Заняття в гуртку сприяли розвитку самостійності, ініціативи, підвищенню інтересу до дослідницької роботи, вихованню культури праці.

Під час занять в учнів виховувався інтерес й шана до с/г праці, почуття господаря землі, дбайливе ставлення до природи, поглиблювалися знання з біології, екології. Процес оволодіння елементами сільськогосподарської праці спрямовувався на осмислення і опановування гуртківцями в логічній послідовності певної системи знань, необхідних для формування практичних умінь та навичок по вирощуванні овочевих та польових культур.

Юннати проводили сезонні спостереження, що дало можливість з’ясувати зв'язок між живою і неживою природою. Відповідна робота приділялась проведенню екскурсій в природу, краєзнавчий та художній музеї.

Є різні форми і методи виховання екологічно свідомої особистості. Обираючи їх, керівник гуртків враховує вікові особливості учнів.

Під час екскурсій в природу гуртківці вивчали рельєф місцевості, спостерігали за ростом і розвитком рослин, вели спостереження за пташками, збирали лікарську сировину.

Спілкування з природою позитивно впливає на духовну сферу особистості. Спостереження за сезонним розвитком довкілля пробуджують у гуртківців любов до нього, викликають бажання зберегти те, що вдалося побачити в лісі чи в парку.

Творчість дитини, творчий підхід до вирішення завдань може повною мірою виявитись у грі. Під час гри в гуртківців формуються соціальні компетентності, пов’язані з розвитком почуття відповідальності, моральних якостей, вихованням поваги до старших, друзів; розвиток умінь взаємодіяти, долати труднощі.

Для стимулювання творчого пошуку розвитку творчих здібностей гуртківців проводились нестандартні заняття – диспути, вікторини, заняття з елементами рольової гри, розгадування тематичних кросвордів, загадок.

Гра має не так розважальний, як пізнавальний характер. Граючись, дитина набуває додаткових знань. З гуртківцями ЗОШ № 11 була проведена ігрова програма «Нема краю без звичаю». Знайомство з весняними обрядами нашого краю. Кожен гуртківець розповідав про традиції своїх родин у святкуванні Великодня, про те як у їхніх сім’ях готуються до цього величного свята.

Під час занять у дітей формувались поняття про здоровий спосіб життя. Проводились бесіди про важливі компоненти здорового способу життя - раціональне харчування, шкідливість тютюнопаління, вживання наркотичних речовин.

Під час занять керівником гуртків Дулебою У. В. проводились різноманітні бесіди:


 • Збережемо першоцвіти;

 • Чорнобильські дзвони душу тривожать;

 • Моя мова солов’їна;

 • Людина починається з добра;

 • Ціна однієї хвилини;

 • Рослини барометри;

 • Архітектурні пам’ятки рідного краю;

 • Пісні рідного краю;

 • Символи моєї держави.

В гуртку «Юні агрохіміки» (керівник гуртків Федун Галина Романівна) займаються учні 7-8 класів ТНВК «Школа-ліцей №13». Головним завданням гуртка є розвиток індивідуальних, творчих здібностей учнів на основі активної пізнавальної діяльності. Реалізовує це завдання керівник комплексною системою методів активного навчання та виховання. Досягти мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності не можливо, тому керівник впроваджує у навчально-виховний процес активні методи навчання, серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри. Вони дають змогу розвивати індивідуальні творчі здібності, сприяють розвитку мовлення, уяви, упевненість у собі, вміння та бажання спілкуватися у різних обставинах.

Керівник гуртків «Юні агрохіміки» Федун Г.Р. під час проведення в екоцентрі тижня «Формування здорового способу життя» (06-12.02.2012р.) провела заняття-ділову гру «Небезпека та загроза для вашого здоров’я». Така імітаційна модель навчальної діяльності з учнями 8 класу максимально наближає їх до дійсності. Метою заходу є поглиблення та розширення знань гуртківців про шкідливі звички для людини, відповідальності за свої вчинки перед наступними поколіннями та ознайомлення з основними проблемами загрози існуванню нашої планети.

Заняття проходило поетапно:


 1. Підготовка.

 2. Безпосередньо сама гра.

 3. Аналіз та підведення підсумків гри.

Керівником були поставленні: мета та завдання, розподіленні ролі та обов’язки учасників гри. Залежно від ролі визначено для кожного учня правила, повноваження, можливості використання певних засобів інформації (довідники, посібники, спілкування з спеціалістами тощо). Керівник визначила такі ролі:

 • Суддя (суд над СНІДОМ, алкоголем та палінням);

 • Прокурор (звинувачує у великому злочині вірус СНІДу, алкоголю та паління на людський організм);

 • Мікробіолог (вивчає біологічну природу цих «підсудних», пояснює яку шкоду завдають вони імунній системі та органам);

 • Лікар-нарколог (розповідає про страшні наслідки дії цих шкідливих звичок – пораження органів, системи та тканини).

В цьому заході прийняло участь 15 гуртківців де проявилась активність від кожного учня, самостійність у підготовці, зацікавленість проблемою, виявлення індивідуальних здібностей. Отримавши додаткову інформацію про вплив шкідливих звичок на організм людини – байдужих не залишилося.

Під час проходження Тижня керівником Федун Г.Р. було проведено заняття «Фрукти та овочі споживаємо – про здоров’я дбаємо». Метою заняття було поглибити знання учнів про фрукти та овочі як обереги людського здоров’я, розширити світогляд з питань збереження здоров’я, прищепити бажання вирощувати фрукти, овочі на своїх присадибних ділянках, ввести їх до раціону харчування, розвивати біологічне мислення та пізнавальний інтерес до знань і традицій українського народу, виховувати прагнення до здорового способу життя.

На початку заняття повідомила що людина – найвище творіння природи і щоб насолоджуватися її скарбами, людина має бути здоровою. А щоб зберегти здоров’я треба пам’ятати і виконувати певні правила поведінки. Одне із них – це спосіб харчування. На занятті приділялась велика увага саме рослинній їжі, яка позитивно впливає на обмін речовин, запобігає ожирінню, є профілактикою хвороб крові, сприяють лікуванню серцево-судинних захворювань.

Попередньо група була поділена на 3 команди. Дві команди отримали завдання «Ромашка» (рольові ігри): • лікар (розповідав про значення фруктів та овочів в медицині);

 • біохімік (підготовив інформацію про їх хімічний склад);

 • фітотерапевт (інформував присутніх про правила приготування полівітамінних настоїв та відварів, їх значення);

 • косметолог (розповідав про використання овочів і фруктів в косметології);

 • історик (підготував відомості про появу цих рослин).

Перша команда отримала завдання «Ромашку – фрукти». Учень відривав одну пелюстку від ромашки і отримав завдання (додатково знайти інформацію про цей фрукт).

Друга команда отримала завдання «Ромашку – овочі».

Провівши таке заняття гуртківці отримали багато додаткової інформації про фрукти та овочі і ще раз переконались про їх значення для людського організму.

Координатором еколого-натуралістичної роботи в Бережанському районі є Бережанський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка