На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферонуСкачати 55.86 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір55.86 Kb.
ТипРеферат
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО


Цикл наукових працьна здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених

ПОХІДНІ ПЛАНАРНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОТИВІРУСНІ АГЕНТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ТА ІНДУКТОРИ ІНТЕРФЕРОНУКАРПЕНКО Олександр Сергійович 
молодший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України

ШИБІНСЬКА Марина Олегівна  –
молодший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України

Реферат


2011

Вірусні інфекції (ВІЛ, ге­па­тит C, лихоманка Ебола, грип та ГРВІ) являють собою серйозну небезпеку для життя та здоров'я людей, наносять значну соціальну та економічну шкоду. Стан справ з профілактикою та терапією вірусних захворювань досі не можна вважати задовільним. З існуючих вакцин цілком ефективні лише вакцини проти вірусів, не схильних до мутацій (віспа, герпес, тощо). Недоліком високоспецифічних етіотропних препаратів (реман­тадін, таміфлю, ciluprevir, тощо) є саме їх висока специфічність, бо в цьому випад­ку навіть незначна мутація може призводити до утворення стійкого до препарату штаму вірусу. Значним недоліком хіміотерапевтичних противірусних засобів широкого спектру дії (типовим представником є рібавірін) є їх токсичність та ціла низка важких побічних ефектів.

Тільки інтерферони значною мірою відповідають водночас вимогам широкого спектру дії, відносної безпечності та нешкідливості. Але, при застосуванні екзогенних інтерферонів значним є ризик передозування, яке не відповідає загальному стану імунної системи пацієнта; при довготривалому застосуванні препаратів інтерферону, особливо у великих дозах, характерним є продукування організмом реципієнта анти-інтерферонових антитіл. Зазначеними недоліками інтерферонів значною мірою позбавлені їх індуктори, тобто сполуки здатні викликати синтез ендогенного інтерферону. Серед таких відомі віруси, високомолекулярні (ларіфан, polyI-polyC, дріжджова РНК) та низькомолекулярні сполуки – дібазол, арбідол, амізон, циклоферон, аміксин. Останні два є найефек­тив­нішими. Циклоферон посідає особливе місце: це єдиний описаний у літературі представник низькомолекулярних планарних поліциклічних індукторів інтер­фе­рону, що має у фізіологічних умовах негативний заряд, тоді як інші в цих умовах є катіонами. Аміксин ефективний відносно широкого спектру вірусів (представників 19 сімейств), має протизапальну дію, є коректором імунної системи, значно підвищує рівень неспецифічної резистентності до внутрішньо­клітинних збудників. Аналіз сукупності всіх відомих видів біологічних власти­востей аміксину призвів до припущення, що підґрунтям противірусної дії широ­кого спектру та індукції інтер­ферону, що притаманні аміксину, є його здатність до інтеркаляції у дволанцюгові полінуклеотиди. Однак, попри високу ефективність аміксину, він, нажаль, не є панацею від усіх вірусних захворювань і пошук нових ефективних противірусних препаратів та індукторів інтерферону залишається і досі актуальним.

Мета роботи – створення нових високоефективних противірусних препаратів та індукторів інтерферону.

Наукова новизна. Розроблені та вдосконалені методи синтезу похідних флу­оренону, ізатину, бензоізатину, нафталіміду та індолохіноксаліну. Син­тезо­вано близько 50 раніше неописаних сполук. Для всіх сполук вперше показано наяв­ність інтерфероногенної активності, а для багатьох – і противірусної. Також показані противірусні та інтерфероніндукуючі властивості карбоксипохідних планарних поліциклічних систем, які мають негативний заряд у фізіологічних умовах.

Для похідних індолохіноксаліну вивчено гостру токсичність на мишах.Практична значимість. Розроблений зручний та м'який метод аміно­етилування сполук, які містять зв’язок гідроген-гетероатом. Цей метод дозволяє отримати широкий спектр сполук, що містять аміноетильну групу, яка зустрічається у багатьох біологічно активних сполуках.

Розроблено загальний метод синтезу 6-аміноалкіліндолохіноксалінів, що дозволяє отримувати широкий спектр похідних індолохіноксаліну з виходами 50 – 60 %.

Отримана низка сполук – активних низькотоксичних противірусних агентів та індукторів інтерферону, які за своєю активністю перевищують препарати порівняння – аміксин та циклоферон, що свідчить про перспективність пошуку противірусних та інтерфероногенних агентів серед планарних гетероциклів. Серед синтезованих сполук 7 були відібрані для розширених біологічних досліджень як кандидати для клінічного впровадження.

Цикл робот виконаний відповідно до планів відомчих та прикладних (пошукових) тем відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту НАН України 2002 – 2009 р.р.: „Молекулярні механізми, дія та конструювання біологічно активних сполук (нейротропних, противірусних, антимікробних)” (№ держреєстрації 0102U001629); „Синтез та структурно-функціональне дослідження лігандів рецепторів ЦНС, GP IIb/IIIa, та нуклеїнових кислот” (№ держреєстрації 0102U001465); „Структурно-функціональне дослідження біологічно активних сполук, каталітичних систем та матеріалів для оптоелектроніки” (№ держреєстрації 0107U001300); “Дизайн, синтез та зв'язок структура–властивості в низці інтерферон­індукуючих та противірусних лігандів ДНК” (№ держреєстрації 0104U004313); „Ліганди нуклеїнових кислот – кандидати для предклінічного дослідження як перспективні індуктори інтерферону та противірусні препарати” (№ держреєстрації 0104U006040); „Дослідження можливості застосування у медицині як противірусних та інтерфероніндукуючих засобів похідних нафталіміду та індолохіноксаліну” (№ держреєстрації 0107U001408).

У результаті роботи було знайдено низку похідних планарних гетероциклічних сполук, які за сукупністю покажчиків біологічної активності перевершують відомі імуномоделюючі та противірусні лікарські препарати – Аміксин та Циклоферон. З низки досліджених сполук було відібрано 7 сполук (3 похідних індолохіноксаліну та 4 похідних нафталіміду) для розширених передклінічних досліджень як потенційні лікарські засоби.

Також у ході роботи було знайдено карбоксилвмісні похідні планарних гетероциклічних сполук, які за своїм спектром дії подібні до карбокси­метилакридону – діючої сполуки препарату Циклоферон, що доводить, що карбоксиметилакридон не унікальний, а лише один із багатьох можливих планар­них поліциклічних сполук із негативним зарядом у фізіологічних умовах, здатних до індукції інтерферону.

Одним з основних фундаментальних висновків роботи є висновок про високу ймовірність наявності противірусної та інтерфероногенної активності у планарних гетероциклічних сполук, що є інтеркаляторами ДНК. Це вказує на перспективність пошуку нових противірусних агентів серед інтеркаляторів ДНК.

Роботу опубліковано у 7 наукових статтях (зокрема 5 – у міжнародних журналах, на 2 з яких є 5 посилань згідно до бази даних Scopus) та 7 патентах України, в яких розглянуто синтез та біологічну активність окремих похідних планарних гетероциклічних сполук.Публікації. Результати роботи узагальнено в 32 публікаціях. Серед них 7 статей (з них 5 у міжнародних журналах), 7 патентів України та 18 тез доповідей на Українських та міжнародних конференціях.Молодший науковий співробітник відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Карпенко О.С.


Молодший науковий співробітник відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Шибінська М. О.Підписи м.н.с. Карпенко О.С. та м.н.с. Шибінської М.О. засвідчую


Вчений секретар

ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України, к.х.н.

Шабанов Є. В.Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка