Національна академія наук України київський університет права кафедра гуманітарних дисциплін


б) система примусу та переконанняСторінка4/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
б) система примусу та переконання:

  • апарат примусу (армія, поліція, їх чисельність, фінансування);

В даний час збройні сили Латвії складаються насамперед з солдатів-строковиків, а також резервістів і національної гвардії (Zemessardze), підвищення ефективності яких є державним пріоритетом. Досягти цієї мети Латвія має намір за допомогою посилення мобілізаційних можливостей. До державної турботі відноситься патріотичне виховання молодих гвардійців, а також введення військової підготовки в школах і вузах.

У разі війни прикордонна служба Латвії, яка зараз підпорядковується міністерству внутрішніх справ, переходить під керівництво головнокомандувача. Крім сухопутних сил, ВМС і ВСС в структуру латиської армії входять тренувально-виховний центр і центр матеріально-технічного забезпечення. Є ще ряд сполук, які в надзвичайних ситуаціях підкоряються головнокомандувачу. До них відносяться: підрозділ особливого призначення, служба охорони сейму і президента, військова поліція.

В оборонній концепції Латвії, яка заснована за шведсько-фінської моделі, говориться, що при збройному нападі на країну мобілізується вся нація (близько 50 000 бійців).

Сьогодні регулярні збройні сили Латвії - це 6 500 чоловік, у тому числі 2350 службовців національної гвардії і 2050 новобранців. В резерві перебуває інша частина національної гвардії.

Сухопутні війська Латвії налічують 3100 чоловік (включаючи 2350 новобранців).
Державна поліція Латвії - державна поліція Латвійської Республіки. Заснована в 1918 році. Начальник Держ. поліції, генерал (ģenerālis) Інтс Кюзіс.

Правова підстава діяльності поліції - це Конституція Латвійської Республіки, міжнародні договори, інші закони та нормативні акти Латвійської Республіки, а також рішення самоврядувань, якщо вони не суперечать законам Латвійської Республіки.

Поліція Латвійської Республіки співпрацює з поліцією (міліцією) інших держав і міжнародними поліцейськими організаціями поліції шляхом укладення відповідних договорів та угод відповідно до законів Латвійської Республіки.

Установи та підрозділи поліції самоврядувань фінансуються з коштів самоврядувань, а їх матеріально-технічне забезпечення здійснюють установи самоврядувань та Міністерство внутрішніх справ Латвійської Республіки за рахунок коштів самоврядувань.


  • апарат переконання (чисельність апарату пропаганди, основні організації, фінансування, направленість пропаганди, засоби масової комунікації, зв'язані з владою).

Переконання, як всеохоплюючий метод, становить основу функціонування апарату державного управління.

Примус до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання.

Розділ 5. Загальна характеристика правової системи Латвії

а) історичні етапи розвитку системи права:

  • етапи формування національної правової системи, їх аналіз, вплив правових систем інших держав;


Сучасна правова система Латвії сформувалася протягом останніх 150 років під впливом різних правових культур: головним чином німецької, дореволюційної російської, а також радянської.

Латвія отримала власну державність лише в 1918 р., до цього країна належала німецьким рицарським орденам (XIII-середина XVI ст.), Швеції (середина XVI-початок XVIII ст.), Російської імперії. Деякі частини Латвії до кінця XVIII ст. входили до складу Польщі.

Німці принесли з собою розвинене право, створили законодавство, що спиралося на принципи німецького права. Ці закони діяли в тій чи ін шій мірі аж до XIX ст. Німці також кодифікували місцеве звичаєве право, пристосувавши його в якості селянського.

Після приєднання до Росії було необхідно скласти єдиний Цивільного уложення, що може замінити собою нескінченно різноманітні закони: шведські, польські, німецькі та ін З 1728 р. скликається ряд комісій, на які покладають цю задачу. Виконати її вдалося лише в XIX ст., Коли II Відділенням Власної Її Імператорської Величності Канцелярії був складений місцевий Звід, третя частина якого охоплювала собою цивільні закони. Остаточна переробка цієї частини була доручена професору Дерптського університету Бунге. 12 листопада 1862 третій том «Зводу місцевих узаконений губерній остзейських» був затверджений і вступив в дію з 1 липня 1865

Дію судових статутів Росії було поширене в латвійських землях у 1889р., Тим не менше в цілому аж до 1917 р. продовжувало діяти не загальноросійське право, а Звід законів губерній остзейських. У 1915-1917 рр.. територія Латвії, була окупована німцями, які ввели тут в дію російське Кримінальне укладення 1903 р.

Це Укладення діяло в незалежній Латвії аж до прийняття власного КК 1933

У 1930-і рр.. в Латвії була проведена кодифікація цивільного права. Цивільний закон 1937 р., що вступив в силу з 1 січня 1938 р. і вважався суто латвійським законодавчим актом, був підготовлений на основі III томи вищезгаданого Зводу місцевих узаконений.

Вплив російської правової думки на формування правової системи Латвії було переважаючим, оскільки більшість латвійських юристів міжвоєнного часу отримало юридичну освіту в царській Росії. Всі викладання права будувалося на основі російських підручників і класичних праць, в тому числі написаних російськими емігрантами, котрі жили в Латвії.

Розвиток національної правової системи Латвії було перерване після встановлення тут радянської влади в червні 1940 р. Все місцеве законодавство було негайно скасовано. У листопаді 1940 р. Президія Верховної Ради СРСР ввів в дію на територіях трьох прибалтійських республік законодавство РРФСР і СРСР: кримінальне, кримінально-процесуальне, цивільне, цивільно-процесуальне, трудове і сімейне. Власні кодекси у Латвії, так само як у Литві та Естонії, були прийняті тільки в 1960-і рр..

До моменту включення до складу СРСР, у латишів були сформовані національно-демократичні цінності, які завжди знаходилися в опозиції як до соціалістичних цінностей, так і до радянської державно-правовій культурі. Латвійський менталітет, що сформувався головним чином під впливом німецької колонізації і шведського панування, відрізняється законослухняністю, дисциплінованістю. Тому латиші вважають себе цілком органічною частиною західноєвропейської правової культури.

Здобувши незалежність у 1990 р. Латвія почала саму радикальну ломку радянської правової системи. З усіх республік Союзу Латвія стала єдиною, яка пішла шляхом реставрації дорадянської правової системи. Це виразилося насамперед у тому, що в 1992 р. були відновлені в силі два головних акта - Конституція 1922 р. і Цивільний закон 1937 р. Для латвійського керівництва важливо їх символічне значення як свідчення безперервності, наступності латвійської державності. В акти вносяться тільки найнеобхідніші зміни, наприклад, Конституція 1922 доповнена відсутні раніше розділом про права людини і нормами про Конституційний суд. Відновлення інших дорадянських законів часто має тимчасовий характер, вони діють до прийняття нового законодавства.

Латвійська правова система у багатьох відношеннях все ще заснована на радянському кодифікованому законодавстві. Так, як і раніше діють (з численними поправками) радянські КК, КПК. Тому сучасна правова система Латвії виявилася як би «розірваної»: на рівні одних галузей вона все ще входить в «пострадянську» групу романо-германської правової сім'ї, а на рівні інших - вже явно вийшла з неї, зайнявши ізольоване місце в романо-германської правової родині.


  • модельне законодавство; правова доктрина;

У правовій доктрині Латвії прийнято вважати, що одним із джерел трудового права є цивільне законодавство (ст.ст. 2178 - 2195 ГЗ).


  • основні джерела права;

1. Конституція Латвійської Республіки

2. Комерційний закон

3. Закон про працю

4. Закон про охорону праці

5. Цивільний закон

Частина перша "СЕМЕЙHОЕ ПРАВО"

Частина друга "СПАДКОВЕ ПРАВО"

Частина третя "ВЕЩHОЕ ПРАВО"

Частина четверта "ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО"

6. Адміністративно-процесуальний закон

7. Кримінальний закон

8. Закон про прокуратуру

9. Закон про будівництво

10. Закон про поліцію

11. Закон про нотаріат
12. Закон про судову владу

13. Закон про авторське право

14. Кримінально-процесуальний закон

15. Цивільний процесуальний закон

16. Закон про дипломатичної і консульської службі

17. Закон про медицину

18. Митний закон

19. Закон про імміграцію

20. Закон про самоврядування

21. Морський кодекс

23. Закон про освіту

б) найважливіші галузі діючого права:

  • питання цивільного права й суміжних з ним галузей права (сімейного, торговельного, трудового, земельного, екологічного й ін.);

Історично приватне право Латвії тяжіє до німецького типа. Основу сучасного цивільного права Республіки складає Цивільний закон 1937 р., відновлений в силі в 1992 р. (Закон "Про Цивільний закон Латвійської Республіки 1937 року" від 14 січня 1992 р.) і що діє з лавою незначних поправок. Як указувалося вище, він був складений на основі третього тому "Зводу місцевих узаконень губерній Остзейських" 1862 р., що увібрали в себе норми

н імецького, шведського, польського і місцевого звичайного права. Багато положень Цивільного закону безнадійно застаріли, оскільки відтворюють соціальні, господарські, земельні стосунки і сімейно-побутові засади міжвійськової Латвії.

Цивільний закон складається з Введення і чотирьох часток: 1) сімейне право; 2) спадкове право; 3) речове право; 4) зобов'язальне право. Кожна з часток ділиться на розділи, деякі з розділів включають підрозділи. Всього в Цивільному законі близько 2400 статей. Багато приватних питань цивільного обороту регламентуються ним набагато детальніше, ніж ГК держав СНД, чимале число норм носить явно характер казуїста.
У Введенні містяться головним чином положення, що відносяться до міжнародного приватного права (колізійні норми).
У частці, присвяченій сімейному праву, закріплюються інститути заручин, приданого, поряд з цивільним браком признається церковний. Причому за кожною конфесією (римсько-католицькою, православною, старообрядческой, иудаистской і так далі) признається право укладення шлюбу по її власних правилах.
Вельми характерним є виділення в Цивільному законі як самостійний інститут володіння, яке поставлене на перше місце у ряді речових прав. Це відповідає романо-германській цивилистической традиції, не сприйнятій в цивільному праві більшості держав СНД. Сисьключительной подробицею Закон регулює всілякі види міських і сільських сервітутів. Так само як і цивільні кодекси Франції і Німеччини, Цивільний закон відносить до речових прав заставні права.
На відміну від спадкових і речових, зобов'язальні стосунки в Цивільному законі регулюються менш детально, чим до ГК РФ і інших держав - членів СНД. Цей недолік заповнюється окремими законами (наприклад, в 1998 р. ухвалений Закон про договір страхування).
Найрадикальнішим змінам в пострадянський період піддалися в Латвії аграрні стосунки. Початок перетворень в сільському господарстві був оголошений ухвалою Верховної Ради Латвії "О аграрній реформі в Латвійській Республіці" від 13 червня 1990 р. Воно визначало основні цілі і вміст підготовлюваної реформи, яку належало здійснювати по трьом напрямам: земельна реформа, реформа економічних стосунків і реформа управління аграрною галуззю. 21 листопада 1990 р. ухвалений Закон "Про земельну реформу в сільській місцевості Латвійської Республіки", що передбачає поступову приватизацію землі, яка повинна сприяти перебудові правових, соціальних і економічних стосунків на селі, відновленню традиційного для Латвії устрою сільського життя. Закон визначає лад надання землі в користування з правом спадкоємства. Наступним кроком було ухвалення 21 червня 1991 р. другого основоположного акту - Закону "Про приватизацію сільськогосподарських підприємств і риболовецьких колгоспів". Ці акти разом із законами "Про приватизацію землі в сільській місцевості" від 9 липня 1992 р., "О індивідуальному (сімейному) підприємстві, селянському господарстві і індивідуальній трудовій діяльності" від 8 січня 1992 р., ухвалою Ради Міністрів Латвійської Республіки "Про волосні сільськогосподарські кооперативні товариства (суспільствах)" від 26 жовтня 1992 р. заклали основи правової бази реформи в сільському господарстві.
Головною відправною точкою аграрної реформи в Латвії було приведення сільського господарства в стан, що існував до 1940 р. В ході приватизації на селі первинним завданням стало повернення землі і майна колишнім власникам. Це завдання полегшило те, що на початок реформи в Латвії збереглися не лише документи про власність на землю і майно, але і уявлення про колишні форми діяльності в сільському господарстві. Наприклад, латвійські товариства молокохозяев в даний час створюються за зразком товариств, що існували до 1940 р., причому ті, хто мав в них тоді паї, тепер отримують таку ж кількість паїв без вкладення яких-небудь засобів. Як і в міжвійськовий період, нинішні сільськогосподарські кооперативні товариства в Латвії є швидше кооперативними союзами і утворюються за територіальним принципом у волостях.
Курс на відновлення статус-кво в майнових стосунках проводиться і в інших сферах, зокрема житловою (закони "Про повернення домоволодіння законним власникам" від 30 жовтня 1991 р., "Про квартирну власність" від 28 вересня 1995 р., "Про приватизацію державних житлових будинків і житлових будинків самоуправлений" від 21 червня 1995 р.).
У 1990-і рр. прийнята також велика серія законів, направлених на створення сучасної правової бази для розвитку підприємництва, у тому числі закони "Про підприємницьку діяльність" від 26 вересня 1990 р., "О акціонерних суспільствах" від 5 грудня 1990 р., "О суспільствах

з обмеженою відповідальністю" від 23 січня 1991 р., "О іноземних інвестиціях в Латвійській Республіці" від 5 листопада 1991 р., "Про біржі" від 28 січня 1992 р., "Про кредитні установи" від 5 жовтня 1995 р., "Про коштовні папери" від 23 вересня 1995 р., "Про неспроможність підприємств і підприємницьких суспільств" від 2 жовтня 1996 р., "Про безпеку товарів і послуг і відповідальності виробника і особи", що надає послуги, від 8 жовтня 1996 р., "Про конкуренцію" від 8 липня 1997 р., "О інвестиційних суспільствах" від 30 грудня 1997 р., "Про гарантії вкладів фізичних осіб" від 3 червня 1998 р., Патентний закон Латвії від 30 березня 1995 р. і ін.
Формування нової галузі торгівельного права завершив в цілому Комерційний закон, прийнятий Сеймом 13 квітня 2000 р. Цей акт, що є за своєю суттю торгівельним кодексом, складається з двох часток. Частка А "Спільні правила комерційної діяльності" містить визначення і спільні положення про комерсантів і комерційну діяльність, комерційний регістр, підприємство і філію, прокуре і простий комерційному дорученні, комерційному агентові, маклерові. Частка B "Комерсанти" закріплює і регулює організаційно-правові форми підприємництва в Латвії. До останніх відносяться: індивідуальний комерсант, суспільство з повною відповідальністю, командитне товариство, товариство капіталу, суспільство з обмеженою відповідальністю, акціонерне суспільство.
Відповідно до нових економічних стосунків перебудовуються і інші галузі права: трудове право (Закон "Про страйки" від 12 травня 1998 р. і ін.), право соціального забезпечення (Закон "Про приватні пенсійні фонди" від 20 червня 1997 р.).
Основним джерелом цивільного процесуального права є цивільно-процесуальний закон від 3 листопада 1998 р., що набрав чинності з 1 березня 1999 р.


  • трудові стосунки; профспілки, їх взаємовідносини зі своїми членами; право на страйк;

Правові трудові відносини регулюються Конституцією Латвійської Республіки, обов'язковими для Латвії нормами міжнародного права, цим Законом та іншими нормативними актами, а також колективним трудовим договором та правилами трудового розпорядку.
Працівники, а також роботодавці мають право на свободу об'єднання в організації і вступ до них для захисту своїх соціальних, економічних і професійних прав та інтересів.
Належність працівника до згаданих у частині першій цієї статті організаціям або бажання працівника вступити в них не може служити підставою для відмови в укладенні трудового договору, розірвання трудового договору чи іншого обмеження прав працівника.


  • стосунки у сфері інтелектуальної діяльності;

У Латвії в певній мірі склалася власна спадкоємний історія права інтелектуальної власності. Сучасне ж стан даної галузі права цілком відповідає чинним міжнародним стандартам та нормам і передбачає подальше її вдосконалення.
До об'єктів патентного права належать винаходи, корисні моделі і промислові зразки. З перерахованого в ЛР відсутній лише правова база охорони корисних моделей. Перший власне латвійський Патентний закон був прийнятий ще тодішнім Верховним ради 2 березня 1993 року. Він включав в себе 50 статей, був структурно добре складений і написаний ясним юридичною мовою.
За своєю сутністю цей закон (як, втім, і наступний, його замінив) в одній своїй складовій містив ознаки, властиві загальним законам. Зокрема, закон містить у собі норми, що регулюють діяльність Патентної управи, тобто норми, що відносяться не тільки до правовідносин у сфері винахідництва, але поширюються і на промислові зразки і товарні знаки. В той же час велика частина Патентного закону містить всі ознаки закону спеціального, так як безпосередньо регулює питання, пов'язані саме з винахідницькими правовідносинами.
Перший Патентний закон проіснував недовго. Латвія вже 7 вересня 1993 одночасно приєдналася до Паризької конвенції про охорону промислової власності та до Договору про патентну кооперацію. У зв'язку з цим 30 березня Сейм приймає нову редакцію Патентного закону, який продовжує діяти і по теперішній час. Суттєвою новелою даної редакції з'явилася нова п'ята глава, яка встановила особливі правила розповсюдження Європейського патенту на Латвійську Республіку.
Закон ЛР "Про охорону промислових зразків" був прийнятий Верховною ради 4 травня 1993 року. Даний акт воістину можна вважати "законодавчим довгожителем" - він єдиний з числа законів, що регулюють правовідносини в інтелектуальній сфері, в незмінному вигляді проіснував понад 10 років. У світлі приєднання Латвії до ЄС Кабінет міністрів ЛР, випереджаючи Сейм, 8 квітня 2004 року прийняв, у порядку передбаченому ст. 81 Конституції, Правила щодо промислових зразків. 8 жовтня 2004 Сейм трансформував ці правила в закон, проголошений президентом 17 листопада. У закон включені положення, що випливають з Директиви ЄС 98/71/ЕЕС від 13 листопада 1998 року "Про правову охорону промислових зразків".

Охорона товарних знаків
Перший латвійський Закон про товарні знаки також був прийнятий у 1993 році, 9 березня. Закон структурно був складений вдало і уміщався всього в 22 статтях. У світлі розвитку міжнародних відносин Латвія в наступні роки приєдналася до низки міжнародних угод. В першу чергу це Мадридський протокол Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків від 27.06.1989 та Договір ВОІВ про товарні знаки від 27.10.1994. У дію ці акти на території Латвії були введені одночасно двома законами з однаковою датою 02.09.1999.
Природно це зажадало змін і в діючий спеціальний закон. Новий закон, гармонізований під нові міжнародні зобов'язання і отримав назву "Про товарні знаки і вказівки географічного походження", був прийнятий Сеймом незадовго до видання згаданих законів від 02.09.1999, а саме 16 червня 1999 року. Новий закон, крім усього іншого, ввів відсутню раніше охорону позначень місць походження товарів, поклавши тим самим початок кінця таким відомим на наших прилавках брендам, як "Ризьке шампанські" і "Вірменський коньяк".
Новий розвиток і вдосконалення Закон про товарні знаки отримав знову ж у зв'язку зі вступом Латвії в ЄС. Доповнений положеннями Директиви Ради від 21 грудня 1988 89/104/ЕЕС "Про зближення законодавства держав-членів про товарні знаки" він за станом на 21 жовтня 2004 набуває закінченого вигляду, подвоївши свій обсяг (до 43 статей) порівняно зі своїм першим попередником зразка 1993 року.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка