Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти»Сторінка15/17
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.53 Mb.
#85565
ТипПротокол
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Посібники

 1. Бабенко К. А. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет.посіб. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. – К.: Грамота, 2015. - 184 с. ISBN 978-966-349-560-6.

 2. Сергеєва Л.М. Лідерство: навч. посібн. / Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ: «Лілея НВ». 2015. – 296 с.

 3. Бондарчук О. І. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний посібник / О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко; за заг. ред.Є. Р. Чернишової / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2015. – 116 с. (5,5 др.арк./2,5 др.арк.

 4. Катюк Я.Л. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посіб. / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька, Я. Л. Катюк та ін.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 222 с.

 5. Скрипник М.І. Правова педагогіка: навч. посіб. ⁄ Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова; за наук. ред. Н.А.Фоменко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 326 с.

 6. Сорочан Т.М. Програма розвитку лідерства – 2015. Для державних службовців. Лідерство як управлінська компетентність: Навчальний посібник для проведення тренінгу / Т.М. Сорочан, В.В.Ковальчук, Л.О.Бабенко, Л.В. Юзвенко; ДВНЗ «УМО». – К., 2015. – 35с.

 7. Пахомова М. В. Інноваційна діяльність- основа розвитку сучасного загальноосвітнього закладу. //Нові часи нового прагнуть слова: Науково-методичні рекомендації на 2015–2016 навчальний рік /Упоряд. Макаренко С. І. – Славянськ:« Витоки».2015.– 278 с.

 8. Чернишова Є. Р. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті. Кн.1: Евтагогіка; практична андрагогіка для самоосвіти андрагога: посіб. / Є. Р. Чернишова, М. І. Скрипник, Т. М. Сорочан; за заг. ред. Є. Р. Чернишової; НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – Луцьк.: Вежа-Друк, 2015. – 214 с.

 9. Чернишова Є. Р. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті. Кн. 2: Дидактичне портфоліо андрагога: посіб. / Є. Р. Чернишова, М. І. Скрипник; за заг. ред. Є. Р. Чернишової; НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 214 с.

у т.ч. науково-педагогічних працівників,

які здійснюють діяльність в ЦІППО на умовах сумісництва

 1. Куценко В. І. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / М. А. Хвесик, С. О. Лизун, І. К. Бистряков, В. І. Куценко та ін.; за наук. ред. акад.. НАН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С. О. Лизуна; Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с.

 2. Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами: навч. посіб. – К.: НУБіП України, 2015. – 225 с.

Курси, тексти, конспекти лекцій

 1. Зінчук Н.А. Управління конкурентоспроможністю навчального закладу : програма спецкурсу для керівників загальноосвітніх навчальних закладів / Н.А. Зінчук ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 22 с.

 2. Ілляхова М. В. Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: спецкурс / М. В. Ілляхова : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 68 с.

 3. Кравчинська Т. С. Оптимізація управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів : методичні рекомендації / Т. С. Кравчинська; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 55 с.

 4. Кравчинська Т. С. Комплекс методик для моніторингу мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів : для керівників районних (міських) відділів освіти / Т. С. Кравчинська; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 26 с.

 5. Любченко Н. В. Майстерня художнього слова: публіцистичне видання / Випуск 2/ упорядн. Н. В. Любченко, А. С. Науменко; за заг. ред. М. О. Кириченка / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2015. —24 с.

 6. Москальова А. С. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівників загальноосвітніх навчальних закладів різних типів навчання) і студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямків підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» / А. С. Москальова //НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2015. – 55 с. (2,3 др.арк.).

 7. Нежинська О. О. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 62 с. (2,6 др.арк.)

 8. Оліфіра Л. М. Управління проектами в навчальних закладах: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівники навчальних закладів) очно-дистанційної форми навчання / Л. М. Оліфіра; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2015. – 36 с.

 9. Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. О. Березіна, О. І. Бондарчук, В. Г. Панок, Н. В. Лунченко; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.. К., 2015 – 36 с. (у рамках спільних заходів з МОН України та Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи) (1,5 д.а.).

 10. «Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії» (О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова) (1,5 др.арк.)

 11. Пінчук Н. І. Позитивний імідж керівника освітньої організації: психологічна сутність та умови розвитку : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 32 с. (1,4 др.арк.).

 12. Пінчук Н. І. Психологічне забезпечення розвитку моральної вихованості сучасного підлітка в діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук, Е. О. Титова; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015 – 32 с. (1,4 др.арк.).

 13. Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015 – 32 с. (2 д.а.).

 14. Соціально-психологічні особливості дорослої людини: інформаційні матеріали для викладачів і слухачів системи післядипломної освіти / автори-уклад.: О. І. Бондарчук, Т. В. Ткач, Н. В. Гордієнко, С. В. Казакова, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 36 с. (2 д.а.).

 15. Сидоренко В.В. Українська мова та література. 5-11 класи: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році з коментарем провідних фахівців / В.В. Сидоренко, О.Ю. Котусенко, А.М. Фасоля. – Х.: Ранок, 2015. – С. 24-31.

у т.ч. науково-педагогічних працівників,

які здійснюють діяльність в ЦІППО на умовах сумісництва

 1. Куценко В. І. Вища освіта України в контексті євроінтеграції: шляхи модернізації / В. І. Куценко; Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 44 с.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПІДГОТОВЛЕНИХ ДО ДРУКУ

Статті

 1. Катюк Я. Л. Соціально-психологічні особливості навчання працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації / Я. Л. Катюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2015.

 2. Скрипник М. І. Технології навчання науково педагогічних працівників у післядипломній освіті: проектування та напрями дослідницьких пошуків ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Післядипломна освіта в Україні. – 2015.

 3. Сидоренко В.В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя в умовах післядипломної освіти / В. В. Сидоренко // Післядипломна освіта в Україні. – К.

 4. Нежинська О. О. Використання коучингу в системі професійної підготовки фахівців психолого-педагогічних спеціальностей / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти, 2015. (0,5 др.арк.).

Матеріали конференцій

 1. Ніколенко Л.Т. Компетентнісний підхід у системі післядипломної педагогічної освіти. // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція // «Особливості впровадження Національної рамки кваліфікацій в післядипломну освіту».

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

Курси, тексти, конспекти лекцій

 1. Єрмоленко А.Б. Спецкурс  "Дебатна технологія: педагогічна практика" (затверджено Вченою радою ЦІППО).

 2. «Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії» (О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова) (1,5 др.арк.).

 3. Посібник «Психологія управління в освіті»  : електронний навч. посіб.(12 др.арк.).

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ НДІ

 1. Отич О.М. Перспективні завдання діяльності Науково-дослідного інституту Університету менеджменту освіти НАПН України у світлі ключових ідей доповіді Президента НАПН України В.Г. Кременя на Загальних зборах Академії / О.М. Отич // http://umo.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1287

 2. Отыч Е.Н. Последипломное педагогическое образование в Украине в контексте среднесрочной стратегии развития ЮНЕСКО на 2014-2021 гг./ В.В. Олейник, Е.Н. Отыч // В.В.Олейник, Е.Н. Отыч // 2013-2022 ж. арналған Мәдениеттер жақындастығының онжылдығы көлемінде ЮНЕСКО-ның 70-жылдығын тойлауға арналған «Педагогикалық кадрларды дайындаудағы ЮНЕСКО стратегиясын жүзеге асыру: білім беру кеңістігіне инновациялық технологияларды енгізу мәселелері және жолдары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары, 24-25 қыркүйек 2015жыл/ Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2015. – 577 б. – Б. 32-37. - 150 дана.

 3. Отич О.М. Холістична науково-мистецька парадигма у суспільстві знань / Олена Миколаївна Отич //ScienceRise. – Т. 9. - № 5 (14). – 2015. – С. 22-27. /[Режим доступу:http: //journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2958]

 4. Отич О.М. Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні /О.М. Отич // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 15. – С. 13-18.

 5. Отич О.М. Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін (на прикладі миколаївського навчально-виховного комплексу «школа-коледж «академія дитячої творчості») /О.М. Отич // Рідна школа. – № 4. – 2015. – С. 15-19.

 6. Отич О.М. Ідентичність особистості в суспільстві граничного буття /О.М. Отич // Григорій Васянович – син співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М. Вдович. – Львів: Сполом, 2015. – 376 с. – С. 291-299.

 7. Отич О.М. Ідеї педагогічної майстерності у науковій спадщині І. Зязюна та О. Рудницької /О.М. Отич // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьк. читань пам'яті професора О.П. Рудницької / гол. ред. Г.І. Сотська. – Вип. 6 (10). – К. ІПООД НАПН України, 2015. – 274 с. С. 33-35.

 8. Отич О.М. Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна /О.М. Отич // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. (77). – С. 57-59.

 9. Бондарчук О. І. Програма дослідження особливостей психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Сергеєва, А О. Молчанова, М. І. Скрипник, О. А. Філь // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – №. 1. – С.  55 -56.

 10. Бондарчук Е. Психолого-педагогическая подготовка конкуренто-способного специалиста: основные концептуальные подходы / Е. Бондарчук // Perspectiva academica. Chisinau: Perspectiva , 2014. – Vol. V.

 11. Гравіт В.О. Чи потрібен післядипдомній педагогічній освіті відкритий університет європейського типу? / В.В.Олійник, Гравіт В.О. // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – Вип. 1(36) – С. 3-7.

 12. Гравіт В.О., Антощук С.В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: навч. посіб. / С.В.Антощук, В.О.Гравіт. – Суми: НІКО, 2015. – 175 с.

 13. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентризм і синергетичний підхід до модернізації національної управління освіти / Г. А. Дмитренко // Materialy XI mezinarodni vedesko-prakticka conference (27 zari 05 riyn) «Nastoleni moderni vedy – 2015»/ – Dil 3. Pedogogika. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing-House «Education and Science». S. R. O. – 72 stran. S. 30–41.

 14. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою / Г. А. Дмитренко // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – Вип. 1(36) – С. 22–25.

 15. Дмитренко Г.А. Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму / Г. А. Дмитренко, В.Т.Солодков // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 14(27) – К.: Атопол груп. – С. 41–51.

 16. Дмитренко Г. А. Модернізація національної системи управління освітою / Г. А. Дмитренко // Довідник директора школи. – 2015. – №9–10.

 17. Дмитренко Г. А. Післядипломна освіта як реалізатор людиноцентричної модернізації національної системи освіти / Г. А. Дмитренко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 15(28) – К.: Атопол груп. – С. __ .

 18. Дмитренко Г. А. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації у контексті необхідних модернізацій них змін в Україні / Г. А. Дмитренко // Науково-економічний та суспільно-політичний журнал України: аспекти праці. – 2015. № 6. – С. 37–44.

 19. Забродська Л. М. «Упровадження аутсорсингу – один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту», Вісник післядипломної освіти, № 15(28), листопад 2015 р.

 20. Забродська Л. М. Інноваційні пріоритети науково-технологічного розвитку: міжнародний та регіональний аспекти. [Електронний ресурс] / Л. М. Забродська // Теорія і методика управління освітою. – 2015. – № 2(16). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalog/882-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-16-2015 – Назва з екрана.

 21. Калачова Л.В. До проблем реалізації неперервності освіти викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 24 квітня 2015р., Умань. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=204О:

 22. Калачова Л. В. Особливості використання технологій відео конференції у діяльності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти // Нова педагогічна думка – // Нова педагогічна думка – №3 (83) – 2015. – С. 35 – 37.

 23. Калачова Л. В. Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання: автореф. дис... на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук / Л.В. Калачова ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2015. – 20 с.

 24. Козлакова Г.О. Особливості професійно-орієнтованої іншомовної підготовки магістрантів технологічного напряму у технічних університетах / Г.О. Козлакова, А.М. Фещук // Проблеми освіти. – Київ-Вінниця: Інститут інноваційних технологій МОН України, 2015. – Вип. 82. – С. 122-126.

 25. Козлакова Г.О. Як забезпечити якісну підготовку магістрів? / Г.О. Козлакова //«Освіта». ‑ 14-21 жовтня 2015 р. – С.5.

 26. Козлакова Г. О. Особливості організації і проведення вебінарів з іншомовної тематики у технічному університеті (методичні поради викладачам) / Г. О. Козлакова, І. В. Ставицька // Вища освіта України. – 2015. – № 3., додаток 1. – Темат. вип. «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 93-97.

 27. Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти // Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [та ін.]: за заг.ред. Л. Л. Ляхоцької – НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 24 с.

 28. Концептуальні засади психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти (на вибірці науково-педагогічних працівників) ⁄ О. І. Бондарчук, М. І. Скрипник, А. О. Молчанова, Л. М. Сергеєва, О. А. Філь; за наук. ред. Г.О. Козлакової // ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 27 с.

 29. Ляхоцька Л. Л. Бібліографічний покажчик «Дистанційне навчання в Університеті менеджменту освіти НАПН України» – Електронний освітній ресурс: https://sites.google.com/site/openeducationppo/biblioteka

 30. Ляхоцька Л.Л., Калачова Л.В. Проектування наукової роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Матеріали Звітної конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 19 березня 2015 р., Київ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/KalachovaLV_156_1426216414_file.pdf

 31. Ляхоцька Л. Л. Організаційно-педагогічний аспект відкритої освіти // Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол. : Євтух М. Б., Горяна Л. Г., Терентьєва Н. О. – К. : Інтерсервіс, 2015. - 420 с. – С. 200 – 232

 32. Ляхоцька Л.Л. А запорука – інформаційний ресурс. Науковці – практикам: стартував перший етап держбюджетної науково-дослідної роботи за темою “Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти” / Лариса Ляхоцька // Освіта. – №14-15. – 18-25 березня 2015. – С.8.

 33. Ляхоцька Л. Л. Дистанційне навчання як інноваційна технологія в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 24 квітня 2015р., Умань. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=217

 34. Ляхоцька Л. Л. Використання хмарних технологій в науково-дослідній діяльності сучасного університету // Теорія та методика управління освітою – Electronic journal «The theory and methods of educational management», edition 2 (16) (2015). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/8-.pdf.

 35. Ляхоцька Л. Л. Використання хмарних обчислень в організації наукової роботи // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти / Збірник наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції . – Харків : «Міськдрук», ХНАДУ. – 2015 – С. 49 – 52.

 36. Ляхоцька Л. Л. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку // Нова педагогічна думка – №3 (83) – 2015. – С. 119 – 121.

 37. Ляхоцька Л., Кондратова Л., Калачова Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні №2 (37) – С. 62 – 67.

 38. Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В., Мищишен А. В. Організація наукової роботи на основі хмарних технологій : зб. метод. інструкцій / Л. Л. Ляхоцька Л. В. Калачова, А. В. Мищишен – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2015. – 33 c. – Електронний освітній ресурс http://bit.ly/1KPSIJu

 39. Мищишен А.В. Інформаційно-методичне забезпечення неперервної освіти педагогів. / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 24 квітня 2015р., Умань. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=218

 40. Мищишен А. В. Технології та інструменти відкритої післядипломної педагогічної освіти // Scientific Journal «ScienceRise» №4/5(9)2015. – С.73-77.

 41. Молчанова А.О. Педагогічні аспекти підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти: концептуальні засади //Вісник післядипломної освіти: зб. .наук. пр./ Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14(27) / голов. ред. В. В. Олійник. – К.: АТОПОЛ ГРУП, 2015. – 260 с. – С. 101-110.

 42. Молчанова А.О. Особливості розвитку сучасних педагогічних технологій // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. – Вид-во : ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг. – 2015. – Вип. 45. – 304 с. – С. 168 – 175.

 43. Молчанова А.О., Воляник І. В., Кондратьєва В. П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за наук. ред. А. О. Молчанової. – Івано-Франківськ. – 2015. – 176 с.

 44. Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти // / Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [та ін.] : за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької – НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 45 с.

 45. Рябова З. В. Маркетингове управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти [електронний ресурс]. / Зоя Вікторівна Рябова. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/ article/view/41394.

 46. Рябова З. В. Маркетингові дослідження як основа маркетингового управління навчальним закладом / З. В. Рябова // Довідник директора школи. – 2015. №7-8. – С. 14-23.

 47. Рябова З. В. Роль інноваційної діяльності в організації педагогічного маркетингу [Електронний ресурс] / З. В. Рябова. Режим доступу: http://nmziadummtsm.blogspot.com/.

 48. Рябова З.В. Теоретико-методологічні основи системи управління післядипломною педагогічною освітою в умовах інноваційних трансформацій [Електронний ресурс] / З. В. Рябова. Режим доступу: http://edu-post-diploma.kharkov.ua/.

 49. Самойленко О.М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості / О.М. Самойленко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. О.М. Пєхоти. – № 1 (48). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 278-282.

 50. Самойленко О. М. Підготовка науково-педагогічних працівників до підтримки навчального процесу дистанційними курсами // Засоби і технології сучасного навчального середовища: зб. тез наук.-практ. конф. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 71 – 73.

 51. Скрипник М.І. Програма психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти М.І.Скрипник // Наукові записки КУТЕП, 2015. – Вип. 19. – С. 298-313.

 52. Скрипник М. І. Парадигмальні засади психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. ⁄ Ун-т менедж. освіти НАПН України; О.Л.Ануфрієва [ та ін.]. – К., 2015. – Вип. 14 (27) ⁄ голов. ред. В.В.Олійник. – К.: АТОПОЛ ГРУП, 2015. – 260 с., С. 136 – 146.

 53. Скрипник М. І. Психолого-педагогічна підготовка науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: праксеологічний вимір ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Нові технології навчання: наук.-метод. зб. ⁄ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 84. – К.: «Агроосвіта», 2015. – 220 с., С. 66 – 72.

 54. Філь О.А. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний посібник / О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2015. – 116 с.

 55. Філь О.А. Система психологічного забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності // О.І. Алексеєва, О.А. Філь / Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2015. – № 3 (9). – Режим доступу: fund-issled-intern.esrae.ru/9-134

 56. Філь О.А. Психологічна культура конкуренції фахівця // Філь О.А. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14 (27) / голов. ред. В. В. Олійник. –– К., АТОПОЛ, 2015. – С. 250–259.

 57. Філь О.А. Розвиваюча гра «Садиба» для учнів молодших класів як технологія формування їх конкурентоздатності як майбутніх фахівців // журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" - 2015 р. – № 1-3. – С. 127-135.

 58. Філь О.А. Система управління персоналом як психологічна складова та чинник конкурентоздатності сучасних організацій галузі залізничного транспорту / О.А. Філь // Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті: тези V Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня – 2 жовтня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський) – С. 121-125.

 59. Штомпель Г. А. Тезаурусное сопоставление в методологии сравнительного последипломного образования / Г. А. Штомпель // Психология и педагогика: на рубеже веков. В 2 книгах. Кн. 2.: монография. – Одесса: Куприенко С. В., 2015. – С. 29 – 48.

 60. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін: курс лекцій ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» / Г. О. Штомпель. – К., 2015. - 124 с. (Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін: курс лекцій ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» / Г. О. Штомпель. – К., 2015. – 84 с.)

 61. Штомпель Г. О., Бойченко Т. Є. Освітні тенденції та зіставність постдипломної політики як режим управління / Г. О. Штомпель, Т. Є. Бойченко // Теорія і практики підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр. – К. : САД-ФО Рудник В. А., 2015. – С. 46 -60.

 62. Штомпель Г. О. Підготовка суб’єктів постдипломних кваліфікацій / Г. О. Штомпель// Теорія і практики підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр. – К. : САД-ФО Рудник В. А., 2015– С. 75 – 92.

 63. Штомпель Г. О. Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації /Г. О. Штомпель // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) Інститут педагогіки НАПН України За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Пед. думка, 2015. – С. 244 – 246.

 64. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти: предмет і проблеми. Розділ 4. Формування спеціалізованого людського капіталу в постдипломній підготовці. Розділ 5. Безперервний професійний розвиток післядипломників та його координація. Розділ 6. / Г. О. Штомпель // Курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти / [І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І.Скрипник, Г. О.Штомпель] ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2015. – С. 55 - 112.

 65. Штомпель Г. О. Університетська й післядипломна підсистеми в терціарній освіті: теоретико-методологічні аспекти / Г. О. Штомпель // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції 27 лютого 2015 р. – Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2015. – с. 106 – 107.

 66. Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти / Георгій Штомпель. // Нові обрії у реформуванні вищої освіти в Україні. Випуск третій. [Круглий стіл Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта», що проводиться під патронатом Інституту вищої освіти НАПН України] // Освіта. – 2015. – № 26 - 27 (5669-5670). – 17 – 24 червня. – С. 5.

 67. Штомпель Г.О. Методологічні загрози реформуванню післядипломної освіти працівників знань / Г. О. Штомпель //Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 2 листопада 2015 р.).

 68. Stompel G. А. Thesaurus-based Juxtaposition in Comparative Postgraduate Education Methodology. – Режим доступу : https://www.academia.edu/13413553/THESAURUS-BASED_JUXTAPOSITION_IN_COMPARATIVE_POSTGRADUATE_EDUCATION_METHODOLOGY


Каталог: images -> content -> depozitar -> zag inform
depozitar -> Міжнародний благодійний фонд „україна 3000” університет менеджменту освіти апн україни
depozitar -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни захарійчук марія Дмитрівна
depozitar -> Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників
depozitar -> Університет менеджменту освіти
depozitar -> Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою
depozitar -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України крамаренко алла Миколаївна підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу
depozitar -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти академії педагогічних наук україни
zag inform -> Ректор В. В. Олійник з в І т про діяльність двнз «Університет менеджменту освіти» за 2013 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка