Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334.27 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір334.27 Kb.
#64955
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 09.02.2015 до 15.02.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВС58715 Вступ до фаху : навч. посіб. / Давиденко В. А. [та ін.] ; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ : ДонДТУ, 2014. - 296 с. : іл., табл.
2. А123322/1 Жаркова, І. Бліц-контроль. Природознавство. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 1. - 2015. - 80 с. : іл., табл.
3. А123322/2 Жаркова, І. Бліц-контроль. Природознавство. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 2. - 2015. - 80 с. : табл.
4. ВА788034 Клименко М. О. Оцінювання стану міста Рівне за показниками еколого-соціального моніторингу : монографія / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. Р. Хомич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 253 с. : рис., табл. - (Кафедра екології : навчальна серія)
5. ВА787740 Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : [підручник] / Ю. І. Посудін. - Київ : Printline, 2015. - 339 с. : рис., табл.
6. ВА787836 Промислова екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Охорона праці" / В. Л. Филипчук [та ін.] ; за ред. В. Л. Филипчука ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 493 с. : рис., табл.
7. СО33439 з дод. 1-6 Степанюк А. В. Природознавство. 1 клас : дидакт. картки + наклейки / [Степанюк А. В., Будна Н. О., Гладюк Т. В.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 104 арк. : кольор. іл. + 6 наклейок. - (За новою програмою. Природознавство. 1 [клас])
8. ВА787855 Формування екологічного світогляду школярів шляхом проектної діяльності : метод. зб. для орг. навч. та позакл. роботи з питань екол. освіти та виховання в навч. закл. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запоріз. міськради, Інформ.-аналіт. метод. центр ; [ред. Гусак О. В. ; уклад. Круть Т. В.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 119, [2] с. : іл.


Фізико-математичні науки
9. РА412589 Онищенко В. Ф. Нерівноважні носії заряду в структурах макропористого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Онищенко Володимир Федорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА412581 Паньков А. В. Атрактори многозначних напівпотоків тривимірної системи Бенарда : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Паньков Андрій Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 16 с.
11. ВА787884, з дод. DVD463 Величко С. П. Фізичний практикум для студентів нефізичних спеціальностей : посіб. для студентів ВНЗ / С. П. Величко, І. В. Сальник, Е. П. Сірик ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. - 188 с. : рис., табл.
12. ВС58722 Вища математика : [підруч. для студентів екон. напрямків підгот.] / [В. С. Пономаренко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка. - Харків : Фоліо, 2014. - 668, [1] с. : рис. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
13. СО33445 Зошит для тематичного оцінювання знань з дисципліни "Математика" : для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : рівень стандарту / ВП НУБіП України "Мукачів. аграр. коледж" ; [уклад.] Улинець А. Ю., Маргітич З. Ю., Сабов Н. М. - Мукачеве : [б. в.], 2014. - 126 с.
14. АО272672 Корчевська О. Експрес опитування з математики. 2 клас : [посібник] / Ольга Корчевська, Оксана Гнатківська, Наталя Хребтова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 96 с.
15. А123323/1 Корчевська, Ольга Бліц-контроль. Картки для поурочного опитування з математики. 3 клас. Ч. 1. - 2014. - 119 с.
16. А123323/2 Корчевська, Ольга Бліц-контроль. Картки для поурочного опитування з математики. 3 клас. Ч. 2. - 2014. - 119 с.
17. ВА787800 Ларіонов М. Г. Курс алгебри та геометрії для вступників до ВНЗ / М. Г. Ларіонов, О. М. Рубінчик, І. В. Ягнюкова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 144 с.
18. ВА787783 Математичні усмішки / упоряд. Вірченко Ніна Опанасівна. - Київ : Задруга, 2014. - 676, [2] с.
19. ВА787780 Михеев И. И. Структурная геометрия : [сборник] / Михеев И. И. - Днепропетровск : Изд-во Тубальцева Н. П., 2014. - 131 с. : рис., табл.
20. ВА788020 Скальський В. Р. Основи механіки руйнування для зварювальників : навч. посіб. / В. Р. Скальський, В. В. Божидарнік, І. Я. Долінська ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. нац. техн. ун-ту, 2014. - 353, [2] с. : рис., табл.
21. /ВА787957 Требенко Д. Я. Використання системи комп'ютерної алгебри Maple при вивченні курсу "Алгебра і теорія чисел" / Д. Я. Требенко, О. О. Требенко. - [Київ] : НПУ ім. М. П. Драгоманова, [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
22. ВА787957/CDR1765 Требенко Д. Я. Використання системи комп'ютерної алгебри Maple при вивченні курсу "Алгебра і теорія чисел" : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Я. Требенко, О. О. Требенко. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 531 с.


Хімічні науки
23. СО33434 Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку : зб. наук. ст. Четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13-15 трав. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ", Хім.-технол. ф-т НТУУ "КПІ" ; [редкол.: Бойко Т. В., Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М.]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 326 с. : рис., табл.
24. ВА787900 Матеріали до уроків хімії. 7 клас / [упоряд.: Л. В. Степанова, І. О. Філоненко]. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2014. - 92, [2] с. : табл., рис. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Хімія. Біологія. Бібліотека)
25. ВС58721 Хімія : баз. підруч. для студентів ВНЗ (нехім. спец.) / [В. Ф. Шульгін та ін.]. - Харків : Фоліо, 2014. - 957, [1] с. : рис. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)


Науки про Землю
26. ВА787903 Географія. Задачі та завдання / [Г. М. Лавренчук (авт. розд. 1, 3) ; І. В. Богачова та ін. (упоряд. розд. 2) ; упоряд. В. С. Серебрій]. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2014. - 117, [1] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека)
27. ВС58719 Домаранський А. О. Основи геоморфології : лаб. роботи : практикум для студентів ВНЗ / Андрій О. Домаранський. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - 136 с. : карти
28. ВА787837 Ковальчук І. П. Геоекологія Гологоро-Кременецького кряжу : [монографія] / Ковальчук Іван Платонович, Подобівський Володимир Степанович ; [за ред. І. П. Ковальчука]. - Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. - 283 с. : рис., табл.
29. ІВ219774/CDR1753 Bertermann D. Generierung von Maßnahmenhinweisen zur Reduktion von Hochwasserereignissen bei Starkregen in deutschen Mittelgebirgen anhand von pedologischen und vegetationskundlichen Datensätzen : Diss. / David Bertermann ; Der Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2013. - 287, [42] S. : Abb., Tab. + 1 CD-ROM
30. /ІВ219774 Bertermann D. Generierung von Maßnahmenhinweisen zur Reduktion von Hochwasserereignissen bei Starkregen in deutschen Mittelgebirgen anhand von pedologischen und vegetationskundlichen Datensätzen / David Bertermann ; Der Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - [Erlangen-Nürnberg] : [s. n.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)


Біологічні науки
31. ВА787738 Вовк Ю. М. Порівняльна анатомія пазух твердої оболони головного мозку : монографія / Ю. М. Вовк, В. С. Черно ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 388 с. : іл., табл.
32. СО33431 Говорун В. Д. Гриби Хмельниччини : навч. посіб. / [Говорун В. Д., Тимощук О. О.] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді, Хмельниц. обл. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Хмельницький : Поліграфіст, 2014. - 173, [2] с. : кольор. іл.
33. ВА787887 Зоологічні колекції та музеї : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. наук.-природн. музей ; за ред. Ігоря Загороднюка. - Київ : [б. в.], 2014. - 154, [1] с. : рис., табл.
34. ВА787902 Степанюк М. О. Біологія тварин. Креативні задачі / Марія Степанюк ; [упоряд. С. Агапшук]. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2014. - 116, [1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Хімія. Біологія. Бібліотека)
35. ВА787872 Чумак П. Я. Трипси фітоценозів закритого грунту : [монографія] / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [Вид.], 2014. - 367 с. : рис., табл.
36. ВА787737 Энциклопедия животных и растений : более 750 видов / Фолькер Диршке [и др.] ; [пер. с нем. Н. Спесивцевой и М. Запорожец]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 415, [1] с. : цв. ил.
37. ІС14796/DVD464 Bergert M. Mechanics of protrusion formation and bleb-based migration in animal cells : Diss. / Martin Bergert ; Der Fak. für Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden . - Dresden, 2013. - XIII, 153 p. : fig., tab. + 1 DVD-ROM
38. /ІС14796 Bergert M. Mechanics of protrusion formation and bleb-based migration in animal cells : Diss. : supplementary videos / Martin Bergert ; Der Fak. für Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - [Dresden] : [s. n.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)
39. ІС14795/CDR1758 Kelava I. Basal radial glia in mammalian neocortical development - insights into brain evolution : Diss. / Iva Kelava ; Der Fak. Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2012. - XIII, 185, [2] p. : fig., tab. + 1 CD-ROM
40. /ІС14795 Kelava I. Basal radial glia in mammalian neocortical development - insights into brain evolution : Diss. / Iva Kelava ; Der Fak. Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - [Dresden] : [s. n.], [2012]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
41. ІС14792/CDR1755 Reichenbach N. Dopaminerge Modulation kortexabhängiger Lernprozesse : Diss. / Nicole Reichenbach ; Die Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2013. - X, 119 Bl. : Abb., Tab.
42. /ІС14792 Reichenbach N. Dopaminerge Modulation kortexabhängiger Lernprozesse : Diss. / Nicole Reichenbach ; Die Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - [Magdeburg] : [s. n.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
43. ІС14793/CDR1756 Röper J.-C. The influence of cell mechanics, cell-cell interactions, and proliferation on epithelian packing : Diss. / Jens-Christian Röper ; Der Fak. Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - Dresden : [s. n.], 2009. - 148 p. : fig., tab. + 1 CD-ROM
44. /ІС14793 Röper J.-C. The inInfluence of cell mechnics, cell-cell interactions, and proliferation on epithelial packing : Diss. / Jens-Christian Röper ; Der Fak. Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - [Dresden] : [s. n.], [2009]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)


Енергетика. Радіоелектроніка
45. ВА787776 Бабенко Л. В. Основи комп'ютерних систем : навч. посіб. для майбут. учителів образотвор. мистецтва / Бабенко Л. В., Фурсикова Т. В. ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2014. - 164 с. : рис.
46. ВА787901 Мельник В. І. Олімпіади з інформатики. Завдання та розв'язки / Валентин Мельник, Валентина Потієнко, Григорій Гогерчак ; [упоряд. О. О. Бодрик]. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2014. - 89, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Інформатика. Бібліотека)
47. ВС58718 Павлов А. В. Эффективные методы самоорганизации моделей : [монография] / А. В. Павлов, В. С. Степашко, Н. В. Кондрашова ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. - Киев : Акдемперіодика, 2014. - 197, [1] с. : рис., табл.
48. ВА787744 Поздєєв В. О. Практика програмування на Visual Basic : навч. посіб. / В. О. Поздєєв, А. В. Прокопченко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 195 с. : рис., табл.
49. В355535/2 Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Т. 2/ [Кулагін Д. О. та ін.]. - 2014. - 428 с. : рис., табл.
50. /ВА787959 Хуснутдінов А. В. Draftsman. Навчальний курс від А до Я : матеріали до кн. та Light версія програми / А. В. Хуснутдінов, В. О. Горбачук. - [Київ] : Ant3Dstudio, [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
51. ВА787959/CDR1767 Хуснутдінов А. В. Draftsman. Навчальний курс від А до Я : навч. посіб. / А. В. Хуснутдінов, В. О. Горбачук. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 199 с. : рис., табл.
52. ІС14791/CDR1754 Esturo J. M. Shapes in vector fields. Methods for continuos deformations and surface-based flow visualizations : Diss. / Janick Martinez Esturo ; Die Fak. für Informatik der Oto-von-Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2013. - XIV, 219, [1] p. : fig., tab. + 1 CD-ROM
53. /ІС14791 Esturo J. M. Shapes in vector fields. Methods for continuos deformations and surface-based flow visualizations : Diss. : additional material / Janick Martinez Esturo ; Die Fak. für Informatik der Oto-von-Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg : [s. n.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
54. ВС58708 Informatică : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba română / [Й. Я. Ривкінд та ін. ; пер. М. В. Товарницький]. - Львів : Світ, 2014. - 254, [1] p. : il.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
55. ВА787992 Калинина А. Большая книга запекания / [Калинина Алина]. - Донецк : Агентство Мультипресс, 2015. - 286, [1] с.
56. ВА787910 Корнієнко Б. Я. Інформаційні технології оптимального управління виробництвом мінеральних добрив : монографія / Б. Я. Корнієнко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 286 с. : рис., табл.
57. ВА787814 Костина Д. Беляши, чебуреки, пончики : более 250 рецептов / [Костина Дарья]. - Донецк : Агентство-Мультипресс, 2015. - 286, [1] с.
58. ВА787825 Костина Д. Блюда из яиц. Рецепты со всего мира / [Костина Дарья]. - Донецк : Агентство-Мультипресс, 2015. - 286, [1] с.
59. ВА787824 Костина Д. Котлеты и рулеты. Самые вкусные рецепты / [Костина Дарья]. - Донецк : Агентство-Мультипресс, 2015. - 286, [1] с.
60. ВА787817 Любимые блины, блинчики, вафли, оладушки : 70 рецептов с ягодами, фруктами, мясом, рыбой, сливками, творогом, шоколадом / [пер. с нем. М. Гребенюк]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 157, [2] с. : цв. ил.
61. ВА787904 Мои любимые рецепты постных блюд : кн. для записей / [сост. Каянович Л. Л.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - [60] с. : ил.
62. ВА787815 Руцкая Т. Кулинарная книга любящей мамы / [Руцкая Тамара]. - Донецк : Агентство-Мультипресс, 2015. - 286, [1] с.
63. ВА787772 Технології консервування плодів та овочів : підруч. для студентів ВНЗ / [Аністратенко Олена Іванівна та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук А. Ю. Токар ; Уман. нац. ун-т садівництва, Інж.-техн. ф-т, Каф. технології зберігання і перероб. плодів та овочів. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 567 с. : рис., табл.
64. ІР8728 Ilnytskyi Y. M. Dissipative particle dynamics study of solvent mediated transitions in pores dekorated with tethered polymer brushes in the form of stripes : ICMP-12-13E / Ya. M. Ilnytskyi, S. Sokolovskii, T. Patsahan. - Lviv : Institute for condensed matter physics, 2012. - 20 p. : fig. - (Preprint / Institute for condensed matter physics ; ICMP-12-13E)


Соціологія. Демографія
65. РА412590 Бєлоносова Н. А. Соціальні наслідки стигматизації людей, що живуть з вірусом імунодефіциту людини, в контексті різних моделей здоров'я у суспільстві : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Бєлоносова Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - Київ, 2015. - 16 с.
66. АО272678 Жаркова І. І. Я у світі. 3 клас. Бліц-контроль : відрив. картки на кожен урок / [І. І. Жаркова, Л. Д. Сталена]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 112 с. - (За новою програмою)
67. СО33435 "Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм", міжнародна науково-практична конференція(20 ; 2011 ; Київ).Інформаційно-аналітичний бюлетень XX ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції "Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм", 25-26 жовтня 2011 року, м. Київ / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії ; [авт.-упоряд. Фігурний Ю. С.]. - Київ : ННДІУВІ, 2011. - 296 с.
68. АО272675 Мечник Л. А. Я у світі. 3 клас. Бліц-контроль : відрив. картки на кожен урок : [навч. посіб.] / [Мечник Л. А., Жаркова І. І., Дуда Л. Т.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 96 с. - (За новою програмою)
69. СО33440 Моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції за 2011 рік в цифрах, графіках, діаграмах / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012. - 129 с. : графіки, діаграми
70. СО33443 Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Держстат України, 2014. - 214 с. : табл.
71. СО33442 Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України за 2013 рік / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 144 с. : рис., табл.
72. ВА788012 Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез ХV Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 17 груд. 2014 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів ; [редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 535 с.
73. ВА788013 Фурман А. В. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / Анатолій В. Фурман, Марія Підгурська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 174 с.


Історія. Історичні науки
74. РА412579 Засипко М. В. Політична і соціально-економічна діяльність Данила Апостола : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Засипко Мар'яна Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 16 с.
75. ВА787794 Археологічні зошити з Пересопниці. II : зб. ст. учасників II наук. археол. симп. "Літописні міста давньоруської держави", 3-5 жовт. 2014 р. / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Іст.-соціол. ф-т Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту, Комун. закл. "Культур.-археол. центр "Пересопниця" Рівнен. облради, Археол. музей ; [уклад. Микола Федоришин ; ред. Володимир Баланович]. - Рівне ; Пересопниця : О. Зень [вид.], 2014. - 99 с. : рис.
76. С11466/1 Босько, Володимир М. Визначні постаті Степової Еллади. Ч. 1. - 2004. - 376 с. : іл.
77. В355540/1 Ванат, Іван Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. Т. 1: (1918 - 1938). - 339, [2] с. : табл. ; [44] с. : фотогр.
78. ВА787920 Винар Л. Р. "Український історик": 40 років служіння науці, 1963 - 2003 : статті і матеріяли / Любомир Р. Винар ; [ ред. Алла Атаманенко] ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т досліджень укр. діаспори. - Нью-Йорк ; Острог : [б. в.], 2003. - 422 с. : табл.
79. ВА787933 Винар Л. Р. Біографічні нотатки / Любомир Р. Винар ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т досліджень укр. діяспори. - Кент ; Острог : [б. в.], 2013. - 70 с. : фотогр.
80. ВА787927 Винар Л. Р. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : вид. з нагоди Третього Міжнар. конґресу укр. істориків (Луцьк, 17 - 19 травня 2006 р.) / Любомир Р. Винар, Алла Атаманенко ; [ред. кол.: Юрій Макар (голов. ред.) та ін.] ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т дослідження укр. діяспори. - Нью-Йорк ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2006. - 118 с. : фотогр.
81. ВА787787 Голуб О. Д. Історія села Пастирського Смілянського району Черкаської області : наук.-попул. іст. нарис / Голуб Оксентій Дмитрович, історик, учитель історії. - Київ : Профі, 2012. - 83 с. : іл.
82. ВА787753 Гребенников В. Б. Пам'ятки археології Вознесенського району : каталог-довідник / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко ; Упр. культури, національностей та релігій Миколаїв. облдержадмін., Держ. інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаїв. обл. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 90, [1] с. : рис.
83. ВА787751 Гребенников В. Б. Пам'ятки археології Первомайського району : каталог-довідник / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко ; Упр. культури, національностей та релігій Миколаїв. облдержадмін., Держ. інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаїв. обл. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 94, [1] с. : рис.
84. ВА788043 Громов А. Жуков. Мастер побед или кровавый палач? / Алекс Громов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 639 с. : фот.
85. С11465/1 Данилова, Татьяна Михайловна "Небесная сотня". Герои не умирают!. Т. 1. - 2014. - 383 с. : фот.
86. СО33451 Димид К. Каміння майдану / Климентія Димид, Михайло Димид ; [світлини Климентії Димид] ; Укр. катол. ун-т, Каф. богослов'я. - Львів : Свічадо, 2014. - 277, [2] с. : кольор. іл., фото
87. ВА787926 Жовтень і українська культура : зб. матеріалів з міжнар. симп. / [ред. кол.: Михайло Ричалка (голов. ред.) та ін. ; худож. оформ.: Андрій Чума]. - Пряшів : [б. в.], 1968. - 640 с. : іл., фотогр.
88. СО33441 Журавлев Д. В. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I-IІI вв. н.э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины) : [монография] / Д. В. Журавлев. - Симферополь : [б. и.], 2010. - 318 с. : ил. - (Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии = Materials in archaeology, history and ethnography of Tauria ; вып. 9)
89. В344333/2 Іванис, Василь Стежками життя. Кн. 2: Крижаний похід ген. Л. Г. Корнілова на Кубань і втеча генерала А. Денікіна під захист німців . - Новий Ульм : Ukrainski Wisti, 1959. - 366 с. : фотогр.
90. ВА787875 Історія України : навч.-метод. комплекс для студентів ВНЗ неіст. спец. / А. О. Михайлик [та ін.] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Чернівці : Технодрук, 2014. - 402 с.
91. ВА787746 Карпенко О. Нариси з історії Лубенського краю в період війни і окупації 1941-1943 років / Олександр Карпенко. - Лубни : Лубни, 2014. - 162 с. : іл.
92. ВА788019 Килин О. В. Країнознавство : навч. посіб. / Килин О. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 471 с.
93. ВА787925 Косіковський О. Село Маркіяна - мої Нестаничі : записки-спогади з одного життя / Олекса Косіковський. - Вінніпеґ : [б. в.], 1972. - 127 с. : фотогр. - (Бібліотека Шашкевичіяни ; ч. 5)
94. ВА787909 Костина-Кассанелли Н. Н. 100 историй великой любви : [самые яркие романтич. истории] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 399 с. : цв. ил.
95. ВА788023 Лизогуб В. А. Країнознавство : навч. посіб. / В. А. Лизогуб ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 622 с.
96. ВС58714 Маслійчук В. Л. Іван Мазепа і Слобідська Україна : [монографія] / Володимир Маслійчук. - Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2014. - 143, [8] с. : кольор. іл.
97. ВА787802 Мустафін О. Р. Справжня історія Раннього Нового часу / Олексій Мустафін. - Харків : Фоліо, 2014. - 415, [1] с. : кольор. іл.
98. /ВС58730 Островський В. В. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас : дод. матеріали для вчителя / В. В. Островський. - Київ : Генеза, 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
99. ВС58730/CDR1762 Островський В. В. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас : кн. для вчителя / В. В. Островський. - Київ : Генеза, 2014. - 183 с. - (Створюємо конспект уроку разом)
100. В355527/1 Памяти Г. С. Кнабе. Кн. 1. - 2014. - 418, [18] с. : фот.
101. ВС587726 Перемишль - західний бастіон України : зб. матеріялів до історії Перемишля і Перемиської землі / зладжений ред. кол. під проводом проф. Б. Загайкевича. - Ню Йорк ; Филаделфія : Перемиський вид. ком., 1961. - 414 с. : фотогр., фотокоп. ; [1] арк. : к.
102. ВА787883, з дод. CDR1760 Подобєд О. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність : [монографія] / Олена Подобєд. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 247, [13] с. : фот.
103. ВА788039 Шкварець В. П. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр.: український вимір : [монографія] / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 198 с. : іл.
104. В354789/2 Энциклопедия Бердянска. Т. 2: М - Р / [Михайличенко В. И. и др. ; под общ. ред. В. И. Михайличенко]. - 2014. - 807, [106] с. : фот.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Скачати 334.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка