Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСкачати 334.27 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір334.27 Kb.
#64955
1   2   3   4

Філологічні науки. Художня література
244. РА412572 Ревіна Д. О. Теорія і практика навчання іноземних мов у жіночих закладах освіти України (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ревіна Дар'я Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
245. РА412566 Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с.
246. АО272671 Айзацкая Н. И. Самостоятельные работы по русскому языку. 4 класс : [учеб. пособие] / [Айзацкая Н. И.]. - Харьков : Торсинг плюс, 2014. - 96 с.
247. ВА787953 Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка ; [худож.-іл. С. В. Кривенченко]. - Харків : Фоліо, 2014. - 316, [1] с. : іл. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
248. ВА787885 Белаго Л. Под сенью апельсиновых деревьев : роман / Линда Белаго ; [пер. с нем. Ивана Немичева]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 618, [4] с.
249. ВА787849 Біляк С. Т. Проліски рвуться увись : поезії / Степан Біляк. - Ужгород : Timpani, 2014. - 180, [1] с. : фот.
250. АО272683 Буддийские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [1] с.
251. ВА787930 Буревій К. Павло Полуботок : іст. драма на 5 дій / Кость Буревій. - Мюнхен : Орлик, 1948. - 100 с.
252. СО33430 Великий поет великого народу : [до 290-річчя з дня народж. Махтумкулі] / [упоряд. та пер. укр. О. А. Кононенко]. - Донецьк : PR-департамент компанії "Альтком", 2014. - 327 с. : іл.
253. ВА787937 Верес М. В чужинних приплавах : вибрані поезії / Микола Верес. - Лондон : Об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії, 1967. - 292 с. : портр.
254. ВА787946 Верн Ж. Таинственный остров : роман / Жюль Верн; [сост., предисл. и коммент. А. Парфеновой ; пер. с фр. И. Петрова ; худож. П. Луганский]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 412 с. : ил. - (Золотые страницы приключений)
255. АО272693 Виговський О. Душа під № "Дубль-А-1п" : [роман] / Олександр Виговський. - Біла Церква : [б. в.], 2014. - 413 с.
256. ВА787844 Вітковський О. М. Розкута свідомість : поезія / Олександр Вітковський ; [уклад. і ред. О. П. Скора-Люлько] ; Павлогр. письмен. Дом "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2014. - 80 с. : іл.
257. ВА787781 Власов Н. Г. Щ... и дельфин Синго / Николай Власов. - Сумы : Мрія-1, 2014. - 57 с.
258. ВА787791 Возіянов М. К. А білим віршам музика наснилась... : лірика / Микола Возіянов. - Харків : Майдан, 2013. - 114 с.
259. ВА787790 Возіянов М. К. Мудрації / Микола Возіянов. - Харків : Майдан, 2012. - 89 с.
260. ВА787991 Войнович В.М. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Переміщена особа : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. Михайла Каменюка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 316 с.
261. ВА787993 Войнович В.М. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Претендент на престол : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. Михайла Каменюка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 364 с.
262. ВА787820 Габорио Э. Мсье Лекок : [роман] / Эмиль Габорио ; [пер. с фр. Ольги Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 412 с. - (Серия "Коллекция классического детектива")
263. ВА787788 Гарачковська О. О. Дивосвіт української літературної казки другої половини XX століття : [монографія] / Оксана Гарачковська. - Київ : Альфа-М, 2014. - 197, [2] с.
264. ВА787865 Гордон Н. Лекарь. Ученик Авиценны : роман / Ной Гордон ; [пер. с англ. В. Полякова]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 814 с.
265. ВА787934 Гостиняк С. Відзеркалення : (із щоденника) / Степан Гостиняк. - Пряшів : NITECH s.r.o., 2005. - 283 с.
266. ВА787947 Гридін С. Федько у пошуках Чупакабри : [для мол. шк. віку] / Сергій Гридін ; іл. Оксани Мазур. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 175 с. : іл. - (Планета Чудасія)
267. ВА787816 Гудима А. Д. Третє пришестя : поема / Андрій Гудима. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2014. - 151 с.
268. ВА788028 Гурницька Н. Мелодія кави у тональності кардамону. Історія забороненого кохання : роман / Наталія Гурницька. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 395, [3] с. : іл.
269. ВА787809 Дашвар Л. Мати все : роман / Люко Дашвар. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 333, [1] с.
270. ВА787936 Де О. Вогонь трояндний / Олександер Де. - Лондон : Чайка, 1970. - 112 с.
271. ВС58728 Дерманський С. Крамничка тітоньки Мальви : [для мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; худож. Ростислав Попський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 55 с. : кольор. іл.
272. ВА787852 Джамі А. Весняний сад (Багаристан) / Абдаррахман Джамі ; з перс. пер. Роман Гамада ; [вірші пер. Микола Ільницький та Наталя Фурса]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 95 с. : іл. - (Серія "Скарби Сходу")
273. АО272698 Дзвонок Л. Г. Боже, я молю... : зб. віршів / Людмила Дзвонок. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2014. - 130 с.
274. ВА787938 Діккенс Ч. Різдвяна Історія : [для дітей серед. шк. віку] / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Івана Андрусяка ; іл. Ростислава Попського. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 159 с. : кольор. іл. - (Дивовижні світи)
275. ВА787945 Достоевский Ф. М. Бедные люди : романы, повесть, рассказы / Федор Достоевский. - Харьков : Фолио, 2013. - 548, [2] с. - (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы)
276. АО272681 Египетские и африканские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [1] с.
277. АО272673 Євчук О. В. Англійська мова. 6 клас. Бліц-контроль : відрив. картки / [Євчук О. В., Доценко І. В.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 128 с. : іл.
278. АО272676 Євчук О. В. Англійська мова. 6 клас. Бліц-контроль : відрив. картки : [навч. посіб.] / [Євчук О. В., Доценко І. В.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 128 с. : мал.
279. ВА787935 Зеров М. До джерел : історично-літературні та критичні статті / Микола Зеров. - Стейт Каледж, Па. : Життя і школа, 1967. - 272 с. : с.
280. ВС58712 Зєня Л. Я. Тестові завдання для контролю рівня сформованості мовленнєвої компетентності в читанні і аудіюванні. Німецька мова. 11 клас. Рівень A2-B1+. Prüfungstraining Deutsch. Lesen. Hören : [навч. посіб.] / Л. Я. Зєня, В. І. Чобітько ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", Горл. ін-т інозем. мов. - Горлівка : ГІІМ ДВНЗ "ДДПУ", 2014. - 63 с. : табл.
281. ВА787777 Іноземна мова (за професійним спрямуванням / професійного спрямування) (французька) : метод. вказівки та завдання для практ. занять і самост. роботи студентів ІІ-ІІІ курсів ден. та заоч. форм навчання напрямів підгот.: 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Я. Є. Думашівський, Н. М. Слободян, Т. М. Винницька]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 147 с.
282. ВА788014 Йолтуховська-Скоропис Л. М. Живлющий Світозар : зб. поезій / Лідія Йолтуховська-Скоропис. - Львів : БОНА, 2014. - 99 с. : іл.
283. В355544/3 Калинова, Дора Василівна Творчість і краса врятують світ. Кн. 3: Я вас люблю, про вас пишу : [докум. розповіді про видат. людей України і Придніпр. краю]. - 2014. - 423 с. : іл.
284. ВА787931 Карпенко-Криниця П. Повернення друга : поема / Петро Карпенко-Криниця. - Мюнхен : [б. в.], 1958. - 51 с. : портр.
285. ВА787932 Качуровський І. Пісня про білий парус : поезії / Ігор Качуровський. - Мюнхен : Інститут л-ри ім. Михайла Ореста, 1971. - 208 с. : фотогр.
286. ВА787943 Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [казка] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. В. Г. Наріжної ; худож.-іл. Є. Г. Гапчинська]. - Харків : Фоліо, 2014. - 155, [16] с. : кольор. іл.
287. ВА787940 Керролл Л. Аліса в Задзеркаллі / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. В. Г. Наріжної ; худож.-іл. Є. Г. Гапчинська]. - Харків : Фоліо, 2014. - 191, [16] с. : кольор. іл.
288. ВА787941 Киплинг Р. Сказки просто так / Редьярд Киплинг ; [пер. с англ. Л. Б. Хавкиной]. - Харьков : Фолио, 2014. - 187, [4] с.
289. ВА787868 Кійко C. В. Німецько-українська міжмовна омонімія : монографія / С. В. Кійко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2014. - 432 с. : рис., табл.
290. ВА787812 Кінг С. Сяйво : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. Олександра Красюка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 637, [1] с.
291. ВС58727 Козлов С. Г. Їжачок у тумані : казки про справжнє / Сергій Козлов ; [пер. з рос. І. М. Андрусяка ; іл. Г. О. Бодякової]. - Київ : Час майстрів, 2015. - 100, [3] с. : кольор. іл. - (Найкраще - дітям)
292. ВА787944 Корж П. В. Казки від тітки Олі : (у віршах) / Петро Корж. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 84, [3] с. : іл.
293. В355537/1 Корнієнко, Ірина Анатоліївна Сучасна українська літературна мова. Ч. 1: Граматика. Словотвір. Морфеміка. Морфологія. Іменні частини мови. - 2014. - 207 с. : табл.
294. С11467/1 Кошелева, Ирина Витальевна Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Ч. 1. - 2014. - 119 с.
295. С11467/2 Кошелева, Ирина Витальевна Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Ч. 2. - 2014. - 116 с.
296. ВА787921 Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / Іван Кошелівець. - New York : Пролог, 1964. - 379 с.
297. ВС58711 Кросворди для дітей : відгадай загадки, розв'яжи кросворди, розмалюй за зразком. - Київ : Глорія, 2013. - [64] с. : кольор. іл.
298. ВА787955 Купер Д. Ф. Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе : роман / Джеймс Фенимор Купер ; [сост., предисл. и коммент. А. Парфеновой ; пер. с англ. Е. М. Чистяковой-Вэр, А. П. Репиной ; худож. Чарльз Э. Брок]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 413 с. : ил. - (Золотые страницы приключений)
299. АО272694 Курков А. Ю. Гра у відрізаний палець / Андрій Курков ; [пер. з рос. В. М. Верховня]. - Харків : Фоліо, 2014. - 536, [1] с.
300. ВА788011 Кухарчук О. Ф. Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста : [іст. роман] / Олександр Кухарчук. - Житомир : Рута, 2014. - 503, [2] с. : фот. кольор.
301. ВА787893 Латинські жарти : дотепи, цікавинки / [пер. з латин., упоряд. та післямова В. Д. Литвинова]. - Київ : Академперіодика, 2014. - 56, [1] с. - (Латинська мова вічна = Lingua latina aeterna)
302. ВА787919 Лесич В. Крейдяне коло / Вадим Лесич ; ст. Ігоря Костецького . - Нью-Йорк ; Мюнхен : На горі, 1960. - 104 с. - (Серія "Для аматорів") (Поезії ; зошит 7)
303. В354119/5 Літературознавчі студії. Вип. 5/ [упоряд. Корнілова К. О. ; редкол.: Олійник Н. П. та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2013. - 122 с.
304. В354119/6 Літературознавчі студії. Вип. 6/ [упоряд. Корнілова К. О. ; редкол.: Олійник Н. П. та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 147 с.
305. ВА787950 Лондон Д. Морской волк. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413, [1] с. : ил. - (Морские приключения)
306. ВА787811 Лоупас Э. Блеск и коварство Медичи : роман / Элизабет Лоупас ; [пер. с англ. Александры Колесниковой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 508, [2] с.
307. ВА787888 Лучканин С. М. Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посіб. для студентів правознав. спец. ВНЗ / С. М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства та класич. філології. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 145 с.
308. ВА788032 Мазуренко М. С. А судді хто? : [поезії] / Микола Мазуренко. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2014. - 159 с.
309. ВА787813 Мазуренко Н. С. Особое задание майора Грескина : роман / Николай Мазуренко. - Белая Церковь : Білоцерківдрук, 2014. - 357, [10] с.
310. ВА787832 Макухин В. Ф. Стремление к истине : [роман-эссе] / Вит. Макухин. - Киев : ЛАТ & К, 2013. - 391 с.
311. ВА787818 Макущенко М.А. И в печали, и в радости : роман / Марина Макущенко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с.
312. ВА788010 Маляренко О. М. Час - калейдоскоп : кн. віршів / Олена Маляренко. - Херсон : Чуєв С. М. [вид.], 2014. - 103 с.
313. ВА787990 Мандзюк Л. М. Червоні кетяги калини : вірші / Людмила Мандзюк. - Чернівці : Місто, 2014. - 203 с. : іл.
314. АО272684 Маслов В. В. Лирика суровых лет / Владимир Маслов. - Киев : Сталь, 2014. - 159 с. : фото
315. ВА787908 Маслов В. В. Строфы автобиографии : [кн. лирич. стихов] / Владимир Маслов. - Киев : Сталь, 2014. - 123 с. : фото
316. В355541/1 Матіяш, Богдана Казки Різдва. Кн. 1. - 2014. - 46, [1] с. : кольор. іл.
317. ВА788015 Мезина С. Прости любимая... : роман / Светлана Мезина. - Николаев : Швец, 2014. - 415 с.
318. ВА787948 Мензатюк З. Таємниця козацької шаблі : пригодн. повість : для дітей мол. шк. віку / Зірка Мензатюк ; іл. Івети Ключковської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 157, [2] с. : іл.
319. ВА787928 Михайло Орест: адепт духовности нової : літературознавчий симпозіон / за ред. Петра Роєнка. - Торонто : Орден, 1967. - 124 с. : портр.-
320. В355543/1 Мищенко, Александр Иосифович А что там за Черной дырой. Ч. 1. - 2014. - 271 с. : ил.
321. В355536/1 Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект. Ч. 1. - 2014. - 239 с. : рис., табл.
322. В355536/2 Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект. Ч. 2. - 2014. - 239 с. : рис., табл.
323. ВА787952 Монтгомері Л.-М. Енн із Шелестких Тополь : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2015. - 281 с.
324. ВА787951 Монтгомері Л.-М. Енн у Домі Мрії : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 264, [1] с.
325. ВА787954 Моя улюблена українська читанка [1-5 класи] : хрестоматія для позакл. та сімейн. читання. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 381, [2] с. - (Українська класична література)
326. ВА787819 Мэй Э. Охотницы : роман / Элизабет Мэй ; [пер. с англ. Марии Кракан]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 333, [1] с.
327. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
328. ВА787890 Ненюк Н. М. Я живу! : [вірші] / Ненюк Наталія Михайлівна. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2014. - 144 с. : іл.
329. АО272699 Непомнящая С. В. Поправка на икс : поэзия, проза / Светлана Непомнящая. - Мелитополь : Изд. дом. Мелитоп. гор. тип., 2014. - 191 с.
330. СО33452 Нові казки під подушку від друзів "Львівської хвилі" : [для мол. шк. віку] / Андрій Антонюк [та ін.] ; іл. Іветти Ключковської [та ін.]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 53, [2] с. : кольор. іл.
331. ВА787745 Ностальгия : стихи и проза / [ред. Р. Е. Скорина]. - Нікополь : Фельдман О. О., 2014. - 191 с. : фот.
332. ВС58710 Ободовська Н. П. Маленька господиня : [зб. оповідань] / [Ніна Ободовська ; худож. Р. М. Кобзаренко-Кореньок]. - Ізмаїл : Кур'єр, 2014. - 54, [1] с. : кольор. іл.
333. ВА787782 Олеша Ю. К. Три Толстяка : [роман для детей] / Юрий Олеша ; рис. Н. Харлампиевой. - Киев : Радянська школа, 1991. - 156, [2] с. : цв. ил.
334. ВА787929 Онацький Є. У Вавилонському полоні : (спомини) / Євген Онацький. - Буенос Айрес : [б. в.], 1948. - 131 с.
335. АО272697 Орлов П. В. Злива щастя : [зб. віршів] / Петро Орлов. - Київ : Східноєвроп. вид. т-во ім. Григорія Сковороди, 2014. - 184, [7] с.
336. В355529/1 Перепеляк, Іван Михайлович Тополина Оболонь. Т. 1: Поезії. - 2011. - 485, [1] с.
337. В355529/2 Перепеляк, Іван Михайлович Тополина Оболонь. Т. 2: Поеми. - 2011. - 647 с.
338. В355529/3 Перепеляк, Іван Михайлович Тополина Оболонь. Т. 3: Статті, інтерв'ю, рецензії. - 2011. - 417, [17] с. : фот.
339. ВА787826 Печорна О. Фортеця для серця : роман / Олена Печорна. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 364, [1] с.
340. В355534/1 Пикуль, Валентин Саввич Нечистая сила. Т. 1. - 2014. - 380, [2] с.
341. В355534/2 Пикуль, Валентин Саввич Нечистая сила. Т. 2. - 2014. - 380, [2] с.
342. В355512/2 Пістунов, Ігор Миколайович На перетині епох. Т. 2: Син мудреця. - 2014. - 323 с.
343. ВА788036 Плющ М. Я. Системна організація граматичної будови української мови. Таблиці. Схеми : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ, О. Ю. Грипас. - Київ : Слово, 2015. - 261, [1] с. : табл., схеми
344. ВА787808 По Э. А. Заколдованный замок : сборник : [пер. с англ.] / Эдгар Аллан По. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 798 с.
345. АО272680 Предсмертные стихи самураев / [сост. и пер. с яп. О. А. Чигиринской]. - Харьков : Фолио, 2014. - 220, [1] с. : ил.
346. ВА787999 Пушкин А. С. Евгений Онегин. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 412, [2] с. : ил. - (Серия "Шедевры на все времена")
347. ВА787985 Ремарк Е. М. Чорний обеліск : романи / Ерих Марія Ремарк ; [пер. з нім. Євгена Поповича, Миколи Дятлена й Аркадія Плюто]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 909 с.
348. ВА787752 Реутський С. Відлуння : [зб. поезій] / [Реутський С.]. - Київ : Сталь, 2014. - 71 с. : іл.
349. ВА787741 Риггз Р. Дом странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Елена Боровая]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 429, [1] с. : ил.
350. ВА787792 Рузевич Л. П. Спіраль життя : [вірші] / Леся Рузевич. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М. [вид.], 2014. - 63, [4] с. : фот. кольор.
351. ВА787736 Рыбаков А. Н. Тяжелый песок : [5 произведений в 1 кн.] / Анатолий Рыбаков ; [вступ. ст. Ю. Кириленко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 781, [1] с.
352. ВА787834 Сагармат А. На грани истины : поэмы / Анна Сагармат. - Донецк : Ландон-ХХI, 2014. - 395 с.
353. ВА787801 Самостоятельные работы по русскому языку ученика (ученицы) 2-го класса : [учеб. пособие] / [сост. Айзацкая Н. И.]. - Харьков : Торсинг плюс, 2014. - 96 с. - (По новой программе)
354. АО272688 Свідзінський В. Вибрані поезії / В. Свідзінський ; вступна ст. Яра Славутича. - Едмонтон : Славута, 1961. - 64 с.
355. ВА787924 Семчук С. Поеми / Стефан Семчук. - Вініпеґ : [б. в.], 1967. - 67 с. - (Поезії ; кн. 7)
356. ВА787995 Сенчик О. Р. Зірниці заповідають днину : романи / Олег Сенчик. - Чернівці : Місто, 2014. - 430 с. : іл.
357. ВА787871 Сенчик О. Р. Ловитва сфінкса : романи / Олег Сенчик. - Чернівці : Місто, 2014. - 375 с. : іл.
358. ВА787839 Сергей Зенонович Лущик : сб. материалов : [биобиблиогр. указ.] / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. М. Барковская ; [ред. М. Л. Десенко ; авт. ст.: Е. М. Голубовский и др.]. - Одесса : Optimum, 2013. - 130, [1] с. : фот. - (Краеведы Одессы ; вып. 1)
359. ВА787821 Сименон Ж. Мой друг Мегрэ : [сборник] / Жорж Сименон ; [пер. с фр. Эллы Болдиной, Игоря Найденкова]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413, [1] с. - (Серия "Коллекция классического детектива")
360. ВА787949 Стронґ Д. Канікули з близнятами : [повісті : для серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Орест Стадник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 189 с. : іл. - (Читання для реготання)
361. АО272682 Суфийские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [1] с.
362. ВА787984 Сучасний погляд на літературу : наук. зб. : бібліогр. покажч. (1999-2009) / [авт. проекту, уклад., передм. С. Кіраль]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 271 с.
363. ВА787784 Тимченко В. П. Віра Надія Любов : [проза] / Віктор Тимченко. - Харків : Крок, 2010. - 143 с.
364. ВА787789 Тимченко В. П. Про нас : поетич. зб. / Віктор Тимченко. - Харків : Крок, 2013. - 125 с. : кольор. іл.
365. ВА787799 Трунова В. А. Волшебный звоночек : хрестоматия для внекл. лит. чтения : 1 кл. / В. А. Трунова. - Киев : Освита, 2014. - 72 с. : цв. ил.
366. ВА787939 Уайльд О. Сказки : [пер. с англ.] / Оскар Уайльд ; [послесл. и примеч. Т. В. Надозирной]. - Харьков : Фолио, 2014. - 182, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы)
367. ВА787942 Уайльд О. Сказки : [пер. с англ.] / Оскар Уайльд. - Харьков : Фолио, 2014. - 187, [4] с.
368. ВА787886 Українська без помилок. Абсолютна грамотність за 15 хвилин на день : [орфографія, систаксис, пунктуація, стилістика : практ. завдання, тести] / [уклад. Журенко О. М.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 413, [1] с. : табл. - (Лише 15 хвилин на день)
369. СО33447 Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : матеріали 3-ї та 4-ї наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р., 11 листоп. 2013 р. / Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін., Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: Д. О. Палій, Г. О. Сокиріна]. - Київ : [б. в.], 2014. - 219 с. : іл.
370. АО272695 Форестер А. Книга, которая поможет в трудную минуту. Открой на любой странице и узнай, что делать / [Форестер Амалия]. - Донецк : Мультипресс, 2015. - 318, [1] с.
371. ВА787822 Хейер Д. Воспитание чувств : роман / Джоржетт Хейер ; [пер. с англ. Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Нежные мгновения любви)
372. ВА787810 Хейер Д. Тайные наслаждения : роман / Джоржетт Хейер ; [пер. с англ. Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Нежные мгновения любви)
373. ВА787845 Чепелянська Г. О. Англійська мова. Jeopardy quiz. Тести : [посібник] / Чепелянська Галина, Забара Олена, Куровська Надія ; [упоряд. О. Донник]. - Київ : Ред. газ. гуманітар. циклу, 2014. - 117, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (English. Бібліотека)
374. ВС58729 Читаємо по складах : перша кн. для читання / [худож.: А. Кальченко та ін.]. - Київ : Рідна мова, 2015. - 78, [1] с. : кольор. іл. - (Академія дошкільнят)
375. СО33454 Чуб Н. В. Зачем ходить в школу? : [кн. для чтения взрослыми детям] / Наталия Чуб ; худож. Яна Шипова. - Харьков : Pelican : Виват, 2015. - 63 с. : цв.ил. - (Лучший подарок)
376. СО33453 Чуб Н. В. Навіщо ходити до школи? : [кн. для читання дорослими дітям] / Наталія Чуб ; худож. Яна Шипова. - Харків : Pelican : Віват, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Найкращий подарунок)
377. ВА787831 Шарик С. В. Дважды графиня и дважды генерал : [роман] / Сергей Шарик. - Киев : Гамазин, 2014. - 494 с.
378. ВА787830 Шарик С. В. Двічі графиня та двічі генерал : [роман] / Сергій Шарик. - Київ : Гамазин, 2014. - 495 с.
379. АО272696 Шевченко Т. Г. Кобзар : [вірші] / Тарас Шевченко ; [вступ. ст., упоряд. С. Гальченка] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 309 с.
380. ВС58723 Шульжук Н. В. Практикум з української мови : навч.-метод. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ / Наталія Шульжук. - Рівне ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. - 394 с.
381. СО33437 Який чарівний світ, земля прекрасна! : проз. та вірш. твори для мол. шк. віку / уклад. Л. П. Дворовенко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 191, [1] с. : кольор. іл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Скачати 334.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка