Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334.27 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір334.27 Kb.
#64955
1   2   3   4

Мистецтво. Мистецтвознавство
382. Р127415 Амедео Модильяни. Сидящая обнаженная : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : цв.ил.
383. Р127420 Анри де Тулуз-Лотрек. Divan Japonais : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
384. Р127423 Анри Руссо. Сон : [книга-блокнот] / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
385. Р127426 Валентин Серов. Девочка с персиками : [книга-блокнот] / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
386. Р127421 Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
387. Р127419 Густав Климт. Поцелуй : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : цв.ил.
388. Р127425 Жорж-Пьер Сёра. Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
389. Р127413 Иван Крамской. Неизвестная : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
390. Р127427 Илья Репин. Запорожцы / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил. - (Украинские художники)
391. СО33433 Колечко С. Вогонь натхнення: мистецтво емалі : [каталог] / Сергій Колечко, Тетяна Колечко ; Голов. упр. культури, мистецтв та охорони культур. спадщини викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Київ. міська галерея мистецтв "Лавра". - Київ : [б. в.], 2004. - 20 с. : кольор. іл.
392. Р127418 Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня : [книга-блокнот] / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
393. ВА787843 Максимюк С. Бібліографія українських звукозаписів, 1903-1995 / Степан Максимюк ; [ред. Ю. Ясіновський] ; Укр. Катол. ун-т, Ін-т літург. наук, Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, Каф. муз. медієвістики та україністики. - Львів : Тарас Тетюк [вид.], 2014. - 115 с. - (Серія "Історія української музики" ; вип. 20. Джерела)
394. Р127414 Мария Башкирцева. Дождевой зонт / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил. - (Украинские художники)
395. Р127422 Обри Бёрдслей. Изольда : [книга-блокнот] / [ст. о художнике В. М. Скляренко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
396. ВА788000 Павлова Т.В. Мистці українського авангарду в Харкові : [монографія] / Тетяна Павлова. - Харків : ДРУКАРНЯ МАДРИД : Графпром, 2014. - 455 с. : іл.
397. Р127424 Поль Гоген. Две девушки с цветами манго : [книга-блокнот] / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
398. Р127417 Поль Синьяк. Бульвар Клиши под снегом : [книга-блокнот] / [ст. о художнике И. А. Рудычевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
399. Р127428 Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари : [книга-блокнот] / [ст. о художнике И. А. Рудычевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
400. ВА787905 Страшенко О. І. Театральна афіша : 30 нових п'єс / Ольга Страшенко. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 637, [1] с.
401. ВА787864 Сумарокова В. Г. Історія українського віолончельного й контрабасового мистецтва в контексті європейського виконавства : [навч. посіб.] / Віра Сумарокова ; [ред. : Семенова Н. М., Сікорська І. М.]. - Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2014. - 199 с.
402. Р127416 Эдгар Дега. Голубые танцовщицы : [книга-блокнот] / [ст. о художнике Т. В. Иовлевой]. - Харьков : Фолио, 2014. - 14, [1] с. : ил.
403. ІР8744 Gedenkfriedhof Lewaschowo / [Text u. Zsstellung: A. Ja. Razumow ; Übers. aus dem Russ. von Wladislaw Hedeler ; Fotos: N. M. Balatzkaja [et al.]. - Sankt Petersburg : Verl. der Russischen Nationalbibliothek, 2013. - 45 S. : Fot.
404. ІР8745 Le cimetière mémoriel de Levachovo : [texte et conception: A. Ja. Razoumov ; ptotos: N. M. Balatskaia [et al.] ; trad.: François-Xavier Nérard]. - Saint-Pétersbourg : Éd. "Bibliothèque Nationale de Russie", 2013. - 45 p. : phot.
405. ІР8746 Levashovo memorial cemetery / [text and comp. by A. Ya. Razumov ; Engl. transl. by Judson Rosengrant ; photos by N. M. Balatskaya [et al.]. - St. Petersburg : Press of the National Library of Russia, 2013. - 45 p. : phot.
406. ІР8743 Levassovan muistohautausmaa / [testi ja kokoaminen: A. Ja. Razumov ; kääntäjät: E. Laaksonen, Y. Birjulin, G. Fedorets ; kuvat: H. M. Balatskaja [et al.]. - Pietari : Venäjän kansalliskirjaston kustantamo, 2013. - 45 s. : kuv.


Філософські науки. Психологія
407. РА412564 Нестерук Н. О. Соціально-психологічні чинники ґендерних відмінностей у ставленнях роботодавців до конкуренції і партнерства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Нестерук Наталія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014. - 25 с. : рис., табл.
408. ВА788006 Горова О. О. Психологія професійного становлення майбутніх архітекторів і будівельників : монографія / О. О. Горова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 391 с.
409. ВА788001 Калуга В. Ф. Ідентичність та самоідентичність в соціальному бутті людини: від конфлікту до єднання : монографія / Калуга В. Ф. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 411 с.
410. АО272679 Конфуцій Вислови : [пер. укр.]. - Харків : Фоліо, 2014. - 221, [1] с. : іл.
411. ВА787750 Логіка в таблицях і схемах : [структур. курс основ формал. логіки] : навч. посіб. / Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. Степана Дем'янчука ; [уклад.] Чернишевич О. В., Загривий В. І. - Рівне : Тетіс, 2010. - 111 с. : табл., схеми
412. ВА787786 Нетудыхата В. Хроника Армагеддона / Валентин Нетудыхата. - Киев : [б. и.], 2013. - 216 с.
413. ВА788040 Психологія педагогічної діяльності: практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Чернобровкін [та ін.]. - Київ : Слово, 2014. - 174, [1] с.
414. ВА788042 Психолого-педагогічні аспекти діяльності військового керівника : підруч. для слухачів вищ. військ. навч. закл. / [В. І. Осьодло та ін. ; за заг. ред. В. І. Осьодла] ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Каф. суспіл. наук. - Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2014. - 364 с. : рис., табл.
415. ВА787981 Таунсенд Д. Будуємо стосунки зі складними людьми / д-р Джон Таунсенд ; [пер. з англ. І. Пилипчук]. - Львів : Свічадо, 2014. - 199 с.
416. ВА787912 Театралізована діяльність у ДНЗ : [посібник] / [упоряд. Шараєвська І. Я., Семізорова В. В.]. - Київ : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. - 124, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Дитячий садок. Бібліотека)
417. ВА787894 Теслюк П. Ю. Робота психолога з батьками. Підказки та рекомендації / Поліна Теслюк ; [упоряд. Червонна Т. Ш.]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 108, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Психолог. Бібліотека) (Соціальний педагог. Бібліотека) (Початкова освіта. Бібліотека)
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Скачати 334.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка