Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. ШупикаСторінка3/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

навчальна програма

спеціалізації (інтернатури) за фахом

«Загальна практика – сімейна медицина»Код курсу, розділу, теми

Назва курсу,

розділу, теми, елементу


01

Організація ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


01.01

Загальні цілі і задачі системи охорони здоров’я, основи законодавства України про охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини; завдання первинної медико-санітарної допомоги, роль сімейного лікаря у вирішенні цих задач.


01.02

Концепція, зміст та принципи сімейної медицини. Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря «загальної практики-сімейної медицини».

01.03

Правові основи та форми організації амбулаторії сімейного лікаря; ресурси і можливості первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади /регіону/ країни; організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної допомоги.

01.04

Управління здоров’ям пацієнта і сім’ї. Основні показники стану здоров’я населення України.

01.05

Оцінка якості діяльності сімейного лікаря, медичного закладу.

01.06

Організація медико-профілактичної, медико-соціальної, психологічної допомоги сім’ї. Взаємодія сімейного лікаря зі спеціалістами вторинного і третинного рівнів.

01.07

Інормаційні технології в роботі сімейного лікаря. Стандарти, протоколи та керівництва в діяльності сімейного лікаря. Безперевне професійне навчання.

01.08

Документальний супровід діяльності амбулаторії сімейного лікаря.

02

внутрішні хвороби

02.01

Основи і принципи доказової медицини

02.02

Профілактична діяльність в практиці сімейного лікаря

02.02.01

Здоровий спосіб життя. Збереження здоров’я здорових. Вікова норма.

02.02.02

Виявлення і корекція факторів ризику розвитку найбільш поширених неінфекційних захворювань.

02.02.03

Вторинна і третинна профілактика при веденні хворих з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями.

02.03

Консультація – основа діяльності сімейного лікаря

02.04

Хвороби органів дихання

02.04.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів дихання.
Диференційна діагностика і ведення хворих із кашлем.

02.04.02

Гострі респіраторні захворювання. Принципи імунної профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.

02.04.03

Хронічне обструктивне захворювання легень. .

02.04.04

Бронхіальна астма. Астма-школа.

02.04.05

Пневмонії. Емпірична антибактеріальна терапія хворих на негоспітальні пневмонії (НП) в амбулаторних умовах. Вибір стартової антибактеріальної терапії. Критерії ефективності антибактеріальної терапії. Ускладнення НП. Затяжний перебіг НП. Помилки в лікуванні хворих на НП.

02.04.06

Бронхоектатична хвороба. Абсцес і гангрена легень.

02.04.07

Пневмоконіози, пильові бронхіти.

02.04.08

Грибкові і паразитарні захворювання легень. Кандідоз, аспергільоз, криптококкоз.

02.04.09

Дисеміновані захворювання легень. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (фіброзуючий альвеоліт), саркоїдоз.

02.04.10

Хронічне легеневе серце.

02.04.11

Захворювання плеври. Плеврити. Диференційна діагностика при гідротораксі.

02.04.12

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

02.04.13

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що застосовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

02.04.14

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

02.04.15

Експертиза працездатності.

02.04.16

Стани та синдроми при захворюваннях органів дихання, які потребують невідкладної допомоги (гостра дихальна недостатність; загострення бронхіальної астми; гострий респіраторний дистрес-синдром дорослих; синдром гіпервентиляції; легенева кровотеча; пневмоторакс; тромбоемболія легеневої артерії; сторонні тіла дихальних шляхів).

02.05

Хвороби серцево-судинної системи

02.05.01

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями серцево-судинної системи. Діагностичні можливості ЕКГ, ЕхоКГ, велоергометрії, рентгенологічних методів тощо.

02.05.02

Дисліпідемії.

02.05.03

Диференційна діагностика і ведення хворих з болем у грудній клітці.

02.05.04

Соматоформна вегетативна дисфункція (кардіальний невроз, нейроциркуляторна астенія).

02.05.05

Артеріальна гіпертензія (АГ). Есенціальна та вторинні артеріальні гіпертензії. Злоякісна АГ. Гіпертензивні кризи. Цільові рівні артеріального тиску. Амбулаторне моніторування артеріального тиску.

02.05.06

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія та її форми.

Гострий коронарний синдром. Інфаркт міокарда.

02.05.07

Кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна та ін.).

02.05.08

Міокардити.
Інфекційний ендокардит.

02.05.09

Перикардити.

02.05.10

Набуті вади серця (мітральні, аортальні, трикуспідальні, легеневої артерії). Оцінка можливості хірургічної корекції та ведення пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання.

02.05.11

Порушення ритму і провідності серця. Механізми порушення ритму серця. Характеристика нормального синусного ритму. Класифікація порушень ритму і провідності. Порушення автоматизму синусного вузла. Екстрасистолії. Пароксизмальні тахікардії. Надшлуночкова і шлуночкова пароксизмальні тахікардіїї. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Фібриляція шлуночків. Блокади. Порушення атріовентрикулярної та внутрішньошлуночкової провідності. Асистолія.

02.05.12

Хронічна серцева недостатність.

02.05.13

Поняття серцево-судинного континуума. Сумарний серцево-судинний ризик. Цільові рівні профілактики.

02.05.14

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

02.04.15

Експертиза працездатності.

02.05.16

Особливості перебігу і лікування захворювань серцево-судинної системи у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

02.04.17

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

02.05.18

Стани та синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, які потребують невідкладної допомоги (раптова коронарна смертьь, зупинка кровообігу, гострий коронарний синдром, гостра серцева недостатність; серцева астма; набряк легень; гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, кардіогенний шок; гіпертензивні кризи неускладненні, ускладненні; пароксизмальні порушення ритму серця і провідності, тромбоемболії легеневої артерії).

02.06

Ревматичні хвороби

02.06.01

Семіотика та методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями.

02.06.02

Диференційна діагностика і ведення хворих із суглобовим синдромом.

02.06.03

Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця.

02.06.04

Ревматоїдний артрит.

02.06.05

Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, вузликовий поліартеріїт).

02.06.06

Системні васкуліти (вузликовий поліартеріїт, гігантоклітинний артеріїт, васкуліт Шенлейн-Геноха, гранулематоз Вегенера, васкуліт Такаясу та ін.).

02.06.07

Остеоартроз.

02.06.08

Подагра та інші мікрокристалічні артрити.

02.06.09

Спондилоартропатії. Реактивні артрити.

02.06.10

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

02.06.11

Експертиза працездатності.

02.06.12

Особливості перебігу і лікування ревматичних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

02.06.13

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із ревматичними захворюваннями.

02.06.14

Невідкладні стани у хворих з ревматичними захворюваннями.

02.07

Хвороби органів травлення

02.07.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості рентгенологічного, ендоскопічного (езофагогастрофіброскопії, колоноскопії, ректороманоскопії), ультрасонографічного методів, інтрагастральної рН-метрії. Лабораторні методи дослідження в гастроентерології (цитологічні, біохімічні, серологічні, ПЛР).

02.07.02

Хвороби стравоходу. ГЕРХ, ахалазія кардії, езофагіти, дивертикули, кили стравохідного отвору діафрагми, дивертикули стравоходу.

02.07.03

Поняття недослідженої диспепсії. Функціональна диспепсія.

02.07.04

Гастрити: гострі, хронічні, інші типи гастритів. Дуоденіт.

02.07.05

Пептична виразка. Роль гелікобактерної інфекції при формуванні виразки. Методи діагностики гелікобакте­ріозу. Ерадикаційна терапія. Ускладнення пептичної виразки. ХОШ. Післярезекційний синдром.

02.07.06

Хвороби оперованого шлунка. Демпінг-синдром. Синдром петлі, що приводиться. Постгастрорезекційна астенія. Хронічний гастрит культі шлунка. Рецидивуюча виразка культі шлунка. Пептична виразка анастамозу. Постваготомічні синдроми.

02.07.07

Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. Дискінезія жовчного міхура та сфінктерів жовчовивідних шляхів. Хронічний безкамінцевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба. Постхолецистектомічний синдром.

02.06.08

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Цирози печінки. Алкогольна хвороба печінки. Неалкогольний стеатоз. Медикаментозне ураження печінки. Портальна гіпертензія. Гепатоцелюлярна недостатність. Печінкова енцефалопатія. Асцит-перітоніт.

02.06.09

Диференційна діагностика та ведення хворих з жовтяницями.

02.07.10

Хвороби кишок. Ферментопатії. Целіакія. Неінфекційні запальні захворювання кишок (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона). Синдром надмірної мікробної контамінації кишки. Синдром подразненого товстого кишечника.

02.07.11

Хвороби підшлункової залози. Гострі та хронічні панкреатити. Лікування больового синдрому при хронічному панкреатиті. Синдром панкреатичної мальнутріції.

02.07.12

Диференційна діагностика та ведення хворих із болем в животі.

02.07.13

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

02.07.14

Експертиза працездатності.

02.07.15

Особливості перебігу і лікування гастроентерологічних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

02.07.16

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів травлення.

02.07.17

Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (шлунково-кишкові кровотечі; гостра печінкова недостатність; кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу; гострий абдомінальний біль при напруженні передньої черевної стінки; гострий панкреатит; жовчна колька).

02.08

Хвороби нирок і сечовивідних шляхів

02.08.01

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів.

02.08.02

Інфекції сечовивідних шляхів. Асимптоматична бактеріурія. Гострий цистит. Уретральний синдром. Гострий пієлонефрит. Хронічний пієлонефрит. Небактеріальні тубулоінтерстиціальні нефрити.

02.08.03

Гломерулонефрит. Сечовий синдром. Нефритичний синдром. Нефротичний синдром.

02.08.04

Хронічна хвороба нирок.

02.08.05

Сечокам’яна хвороба.

02.08.06

Амілоїдоз нирок.

02.08.07

Особливості перебігу і лікування нефрологічних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

02.08.08

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.

02.08.09

Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (гостра ниркова недостатність; гостра затримка сечі; гостра гематурія, нпркова колька).

02.09

Хвороби органів кровотворення

02.08.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів кровотворення.

02.08.02

Диференційна діагностика і ведення хворих з лімфаденопатією, спленомегалією.

02.08.03

Анемії. Залізодефіцитні стани. Залізодефіцитні анемії. Мегалобластні анемії. Гемолітичні анемії. Гіпо- та апластичні анемії.

02.08.04

Гострий лейкоз.

02.08.05

Хронічні мієлопроліферативні захворювання (хронічний мієлоїдний лейкоз, ідіопатичний мієлофіброз, істинна поліцитемія, есенціальна тромбоцитемія та ін.).

02.08.06

Хронічні лімфопроліферативні захворювання (хронічний лімфолейкоз, пролімфоцитарний лейкоз, волосатоклітинний лейкоз, парапротеїнемічні гемобластози).

02.08.07

Злоякісні лімфоми (лімфогранулематоз, неходжкінські злоякісні лімфоми).

02.08.08

Лейкемоїдні реакції (мієлоїдного, еозінофільного, лімфоцитарного, моноцитарно-макрофагального типів).

02.08.09

Геморагічні захворювання (тромбоцитопатії; тромбоцитопенії: хвороба Верльгофа; вторинні тромбоцитози; коагулопатії: гемофілія, хвороба Віллебранда; вазопатії: хвороби Шенляйна-Геноха, Рандю-Ослера).

02.08.10

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Експрес-діагностика. Клініко-патогенетичні варіанти. Тактика сімейного лікаря.

02.08.11

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

02.08.12

Експертиза працездатності.

02.08.13

Стани та синдроми при захворюваннях органів кровотворення, які потребують невідкладної допомоги (геморагічний синдром).

02.08.14

Основи трансфузіології. Основи клінічної імуногематології. Основи біологічної безпеки при проведенні трансфузійної терапії та роботі із зразками крові. Компонентна гемотерапія. Кровозамінники. Трансфузійні реакції.

Каталог: 606 -> UKR -> Iinternatura
Iinternatura -> Характеристика
Iinternatura -> Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
606 -> Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
Iinternatura -> Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка