Національна медична академія післядипломної освіти


ПЛАН НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.96 Mb.
#200
1   2   3   4   5   6

ПЛАН НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ


1-й рік – 5 місяців

2-й рік - 7 місяців

3-й рік - 9 місяців

Всього – 21 місяць

Розподіл часу для роботи в різних відділеннях бази стажування

Місце роботи Тривалість роботиЖіноча консультація 5 місяців

Акушерське відділення 8 місяців

 • санпропускник

 • пологовий будинок

 • післяпологове відділення

 • обсерваційне відділення

 • палати патології вагітності

Гінекологічне відділення 9 місяців

 • оперативна гінекологія

 • консервативна гінекологія

Примітка:Залежно від структури лікувальної установи та обсягу роботи доцільно об”єднувати роботу в різних відділеннях.
ПЕРЕЛІК ТА КІЛЬКІСТЬ МАНІПУЛЯЦІЙ, ЯКІ ІНТЕРН ПОВИНЕН ВИКОНАТИ, ПРАЦЮЮЧИ В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ

№ Назва Кількість

1. Уміти зібрати і оцінити анамнестичні дані відносно загальних

та специфічних функцій жіночого організму 200

2. Провести обстеження органів грудної і черевної порожнини 200

3. Провести спеціальне гінекологічне обстеження: взяти мазки

для цитологічного та бактеріологічного дослідження 200

4. Провести обстеження вагітної в ранні і пізні строки 200

-вагінальне обстеження 250

- визначення строку вагітності в 1 триместрі 200

- застосування прийомів Леопольда в П-Ш триместрах 200

- вислуховування серцебиття плода 200

- проведення УЗ-реєстрації серцебиття плода (аппарат

„Малыш”, локалізатор плаценти, кардіомонітор) 200

5. Визначення ступеня перинатального ризику 200

6 Визначення 30-тижневого строку вагітності, оформлення

допологової відпустки та обмінної карти 150

7. Діагностика акушерської і екстрагенітальної патології та

визначення показань до госпітацізації 75

8. Визначення і ведення диспансерної групи гінекологічних

хворих 125

9. Кольпоскопія 75

10. Біопсія шийки матки 25

11. Діатермокоагуляція, кріо- та лазерна деструкція 20

12. Метросальпінгографія 10

13. Введення і видалення внутрішньоматкових контрацептивів 80

14. Регуляція менструальної функції вакуум-аспірацією („міні

аборт”) 40

15. Взяття аспірату із порожнини матки для цитологічного дос-

лідження 50

16. Ведення паспорта лікарської дільниці: обчислення та аналіз

основних показників роботи жіночої консультації 2-3РЕФЕРАТИ, ЯКІ ІНТЕРН ПОВИНЕН НАПИСАТИ, ПРАЦЮЮЧИ


В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ

№ Назва


1. Анемії вагітних.

2. Претоксикоз (діагностика, лікування).

3. Принципи диспансеризації вагітних (обсяг обстеження, групи ризику,

показання до госпіталізації та амбулаторного лікування ).

4.Показники роботи жіночої консультації.

5. Принципи диспансеризації гінекологічних хворих.

6. Обстеження хворих груп ризику онкогінекологічної патології.

ПЕРЕЛІК ТА КІЛЬКІСТЬ МАНІПУЛЯЦІЙ, ЯКІ ІНТЕРН ПОВИНЕН ВИКОНАТИ, ПРАЦЮЮЧИ В АКУШЕРСЬКИХ ВІДДІЛЕННЯХ.


№ Назва Кількість
А. САНПРОПУСКНИК

1. Зовнішнє обстеження вагітних та гінекологічних хворих 70

2. Спеціальне обстеження вагітних та гінекологічних хворих 70

3. Оформлення медичної документації з орієнтовним планом

лікування у відповідному стаціонарі 70

Б. ПОЛОГОВИЙ БЛОК

1. Зовнішнє обстеження роділь 150

2. Спеціальні методи обстеження роділь:

- вагінальне обстеження 150

- амніоскопія 40

- проведення кардіомоніторного контролю 50

- УЗ-фето- та плацентометрія 50

3. Ведення фізіологічних пологів:

- ручна допомога при головному передлежанні 75

- оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар 100

- перший туалет новонародженого та профілактика

гонобленореї 80

- ведення Ш періоду родів 100

- визначення цілісності плаценти та об”єму крововтрати 100

- огляд родових шляхів 100

- заповнення та аналіз партограм 80

- оформлення історій фізіологічних пологів та історій розвитку

новонародженого 100

4. Ведення пологів при тазовому передлежанні:

- діагностика 18 - ведення 1 та П періодів пологів 15 - надання ручної допомоги за Цов”яновим при тазовому та

ножному передлежанні 8 - надання класичної ручної допомоги 5-6 пудендальна анестезія 20 перінеотомія 20 епізіотомія 20 - відновлення родових шляхів після підготовлюючих

розтинів та розривів 80

5. Ручне відділення плаценти та видалення посляду 20

6. Масаж матки на кулаці 20

7. Гемотрансфузія 25

8. Накладання шва на шийку матки за Лосицькою та введення

тампону з ефіром в заднє склепіння вагіни при гіпотонії матки 4-5

9. Акушерські щипці (вихідні) 3-4

10. Акушерський поворот при багатоплідній вагітності 4

11. Ембріотомія 2-3

12. Кесарський розтин

- асистенції 30

- операції 6

13. Реанімація новонародженого 15

14. Кубітальна венесекція 4-5


В. ПІСЛЯПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

1. Визначення інволюції матки відповідно до дня

післяпологового періоду 160

2. Оцінка та регуляція лактації 100

3. Ультразвукова діагностика в післяпологовому періоді 80

4. Ведення післяопераційного періоду після кесарського розтину 25

5. Визначення критеріїв виписки породіль 100

Г. ОБСЕРВАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ

1. Визначення критеріїв госпітацізації до обсерваційного

відділення 25

2. Лікування гнійних ран черевної стінки, вагіни, промежини 25

3. Повторне зашивання промежини 2-3

Д. ПАЛАТА ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ

1. Амніоскопія 40

2. Кардіотокографія 60

3. Оцінка стану плода за Фішером, визначення біофізичного

профілю плода за Манінгом 40-60

4. УЗ-діагностика 30

5. Проведення токолізу 25

6. Проведення профілактики пневмопатії 20

7. Проведення допологової підготовки 50

8. Інтенсивне індивідуальне лікування вагітних з екстрагенітальною

патологією та ускладненнями вагітності 30

Е. ПАЛАТА НОВОНАРОДЖЕНИХ

1. Визначення режиму кювезу залежно від маси новонародженого 3-4

2. Замінне переливання крові (асистент) 3-4

3. Проведення дихання в режимі опору під час видиху 3-4

РЕФЕРАТИ, ЯКІ ІНТЕРН ПОВИНЕН НАПИСАТИ, ПРАЦЮЮЧИ

В АКУШЕРСЬКИХ ВІДДІЛЕННЯХ

№ Назва


1. Істміко-цервікальна недостатність

2. Передчасні пологи

3. Аномалії пологових сил.

4. Розриви матки.

5. Сучасні методи діагностики і ведення вагітних з передлежанням

плаценти.

6. Передчасне відшарування нормально і низько прикріпленої плаценти.

7. Синдром затримки росту плода.

8. Апендицит при вагітності.

9 Пієлонефрит при вагітності.

ПЕРЕЛІК ТА КІЛЬКІСТЬ МАНІПУЛЯЦІЙ, ЯКІ ІНТЕРН

ПОВИНЕН ВИКОНАТИ, ПРАЦЮЮЧИ В ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕННЯХ

Назва Кількість

А. ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Проведення парацервікальної анестезії 40

2. Проведення ендоцервікальної анестезії 30

3. Роздільне вишкрібання ендоцервіксу та ендометрію 30

4. Пункція череної порожнини через заднє склепіння 30

5. Артифіційний аборт 80

6. Переривання вагітності в пізні строки 3-4

7. Видалення залишків плідного яйця при неповному

аборті 50

8. Ведення мимовільного пізнього аборту 16

9. Операція тубектомії з приводу трубної вагітності 15

10. Операція резекції яєчника 10

11. Операція оваріоектомії з приводу кісти 10

12. Операція міомектомії при субсерозних вузлах 6-8

13. Видалення через вагіну субмукозного міоматозного

вузла 2-3

14. Суправагінальна ампутація матки без придатків і з

придатками 16-18

15. Операція поліпектомії 20

16. Операція Емета 3-5

17. Операція передньої та задньої кольпорафії з

леваторопластикою 4-5

18. Розтин абсцесу бартолінієвої залози 8-10

19. Видалення кісти бартолінієвої залози 3-5

20. Участь в інших гінекологічних операціях в ролі

асистента 40-50

21. Зняття швів та скобок 40-50

22. Серцево-легенева реанімація в акушерстві і гінекології 2-3
Б. КОНСЕРВАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Гідротубація 10

2. Метросальпінгографія 6-8

3 Прицільна пункція запальних тубооваріальних новоутворень 5-7

4. Визначення групи крові 20

5. Гемотрансфузія 20

6. Лімфоінфузія лікувальних препаратів з допомогою системи 2-3

„Лінеомат” (факультативно).

РЕФЕРАТИ, ЯКІ ІНТЕРН ПОВИНЕН НАПИСАТИ, ПРАЦЮЮЧИ

В ГІНЕКОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

№ Назва

1. Сучасні допоміжні репродуктивні методики

2. Сучасні методи контрацепції.

3. Позагоспітальний аборт, діагностика, тактика, ускладнення.

4. Позаматкова вагітність та апоплексія яєчників.

5. Діагностика та лікування запальних захворювань, що передаються

статевим шляхом.

6. Клімактеричні кровотечі.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ЛІКАРЯ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ
Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста

акушер-гінеколог повинен:


1. ЗНАТИ:

1. Організаційну структуру акушерсько-гінекологічної служби.

2. Основні державні та відомчі документи, якими керується акушерсько-гінекологічна служба.

3. Головні показники діяльності акушерсько-гінекологічного стаціонару.

4. Роль ретровірусів у патології людини, етіологію, патогенез, епідеміологію та принципи лабораторної діагностики СНІДу.

5. Елементи практичної психології в акушерстві і гінекології.

6. Анатомію та фізіологію статевих органів у віковому аспекті та в зв”язку з вагітністю.

7. Ускладнення вагітності та гінекологічні хвороби (з розумінням етіології, патогенезу, симптоматики, діагностики, в т.ч. диференціальної, методів лікування та профілактики).

8. Механізм дії основних медикаментозних препаратів на організм матері і плода.

9. Методи знеболення в акушерстві і гінекології.

10. Механізм дії фізіотерапевтичних процедур при гінекологічних хворобах.

11. Генетично обумовлені хвороби, їх діагностику і профілактику.

П. ВМІТИ:

1. Зібрати анамнез та обстежити вагітну і гінекологічну хвору.

2. Провести та оцінити результати лабораторного обстеження в кожному конкретному випадку.

3. Виконати кольпоскопію, цитологічне дослідження, ехографію, кардіотокографію, метросальпінгографію і оцінити їх результати.

4. Вести вагітних при нормальному та ускладненому перебігу вагітності, а також при екстрагенітальній патології.

5. Проводити адекватне знеболення в акушерстві і гінекології.

6. Прийняти нормальні та патологічні пологи (виконати всі необхідні маніпуляції).

7. Виконувати первинний туалет новонародженого і надавати допомогу в разі асфіксії та пологової травми.

8. Виконувати малі акушерські операції та кесарський розтин.

9. Оцінювати характер нормального та ускладненого перебігу післяпологового періоду, а також надавати відповідну допомогу.

10. Виконувати діагностичні та малі гінекологічні операції.

11. Виконувати лапаротомію і хірургічний гемостаз при порушеній позаматковій вагітності та атонічній матковій кровотечі (клеми на артерії), а також операції на придатках матки, суправагінальну ампутацію матки.

12. Виконувати пластичні операції на шийці матки та стінках вагіни.

13. Призначати оптимальний варіант контрацепції в залежності від віку, стану здоров”я та репродуктивних планів сім”ї.

14. Проводити серцево-легеневу реанімацію вагітних та новонароджених.

15. Переливати кров та інші інфузійні препарати.

16. Оформляти документи на МСЕК.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Абрамченко В.В. Обезболивание родов. 1999

 2. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. 1999

 3. Абрамченко В.В. Антибиотики в акушерстве и гинекологии. 2000.

 4. Адамян Л.В. Кулаков В.И. (Под ред.) Эндометриозы: Рук-во для врачей. 1998

 5. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем. 2001

 6. Айламазян Э.К. (Под ред.) Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: Руководство. 2000.

 7. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии. 2003

 8. Айламазян Э.К. (Под ред.) Гинекология от пубертата до постменопаузы. 2004.

 9. Акунц К.Б. Акушерство. Аттестационные вопросы. 2002.

 10. Акунц К.Б. Атлас оперативной гинекологии. 1996.

 11. Акунц К.Б. Атлас по акушерству. 1998.

 12. Ариас Ф. Беременность и роды высокого риска: Пер. с англ. 1989.

 13. Артамонов В.С., Федун З.В., Жесткова И.В. ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии. 1993.

 14. Безношенко Г.Б. Неоперативная гинекология. Рук-во для врачей. 2001.

 15. Бохман Я.В. , Рыбин Е.П. (Под ред.) Полинеоплазия органов репродуктивной системы. 2001.

 16. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. 2002

 17. Василевская Л.Н. и др. (Под ред.) Гинекология. 2002.

 18. Венцковский Б.М. Поздний гестоз. 2002

 19. Вихляева Е.М. (Под ред.) Рук-во по эндокринной гинекологии. 2002

 20. Вишневская Е.Е. Предопухолевые заболевания и злокачественные опухоли женских половых органов. 2002.

 21. Воронин В.К. Акушерский фантом. 2000.

 22. Воронин В.К. Акушерское обследование. 2001

 23. Воскресенский С.Л. Биомеханизм родов: дискретно-волновая теория. 1996.

 24. Вдовиченко Ю.П. (За ред.) Клінічні аспекти сучасної перинатології: Навчально-методичний посібник. 2005.

 25. Гилязутдинова З.Ш., Михайлова М.К. (Под ред.) Онкогинекология: Рук-во для врачей. 2002.

 26. Гилязутдинова З.Ш., Гилязутдинов И.А. Бесплодие при нейроэндокринных синдромах и заболеваниях. 1998.

 27. Глуховец Б.И. Восходящие инфекции фетоплацентарной системы. 2006.

 28. Гриноу. Врожденные перинатальные и неонатальные инфекции: Перевод. изд. 2000

 29. Гуркин Ю.А. Гинекология подростков: Рук-во для врачей. 2000.

 30. Дуда И. В. Физиологическое акушерство. 2000.

 31. Жиляєв М.І., Жиляєв М.М., Сопель В.В. Акушерство: Фантомний курс. 2002.

 32. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гінекологічна патологія. Атлас: навчальний посібник. 2002.

 33. Запорожан В.М., Міщенко В.П. Акушерська патологія. Атлас: навчальний посібник. 2005.

 34. Зотов А.С., Белик Е.О. Мастопатии и рак молочной железы. 2005.

 35. Козлова В.И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий. 2000.

 36. Коханевич Е.В. (Под ред.) Акт. вопросы акушерства. 2001.

 37. Коханевич Е.В. (Под ред.) Акт. вопросы гинекологии. 2001

 38. Коханевич Е.В., Ганина К. П., Суменко В.В. Кольпоцервикоскопия. Атлас. 1998.

 39. Котвінкел Дж. (За ред.) Реанімація новонароджених: Підручник (перекл. з англ.). 2004.

 40. Краснопольский В.И. Гнойная гинекология. 2001.

 41. Краснопольский В.И. Патология влагалища и шейки матки. 1999.

 42. Кулаков В.И. Экстренное родоразрешение. 1997.

 43. Кулаков В.И. Обезболивание родов. 1998.

 44. Кулаков В.И. Кесарево сечение. 1998.

 45. Кулаков В.И. Акушерско-гинекологическая помощь. 2000.

 46. Кулаков В.И. Отрасл. стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и неонатологии 1999.

 47. Кулаков В.И. (Под ред.) Клинические рекомендации: Акушерство и гинекология. 2005.

 48. Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии.1998.

 49. Кулакова В.И. Леонова Б.В. (Под ред.) Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского и мужского бесплодия: Рук-во для врачей. 2000.

 50. Куликов А.В. Казаков Д.П., Егоров В.Н., Кузнецов Н.Н. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии. 2001.

 51. Кустаров В.Н., Линде В.А. Гестоз. 2000.

 52. Лапароскопия в гинекологии /Под ред. Г.М.Савельевой, И.В.Федорова. 1997.

 53. Манухин И.Б. и др. (Под ред.) Клинические лекции по гинекологической эндокринологии. 2003.

 54. Мавров И.И. Половые болезни:Энциклопедический справочник. 1994.

 55. Милованов А.П. Патология системы мать-плацента-плод. 1999.

 56. Михайлов И.Б., Ярославский В.К. Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии. 2001.

 57. Медицинская лабораторная диагностика. Программы и алгоритмы /Под ред. А.П.Карпищенко.2001.

 58. Норвитц Эррол Р., Шордж Джон О. Наглядное акушерство и гинекология:Пер. с англ.. - 2003.

 59. Озерская Н.А. Эхография в гинекологии. 2005

 60. Основные методы исследования и оперативные вмешательcтва в гинекологии: учебное пособие /Под ред. Т.Н.Колгушкина и соавт., 1999.

 61. Перинатальные инфекции: Практическое пособие /Под ред. А.Я.Сенчука, З.М.Дубосарской. 2005.

 62. Полякова В.А. Онкогинекология. 2001

 63. Практическая гинекология (Под ред. В.И.Кулакова, В.Н.Прилепской. 2001.

 64. Прилепская В.Н. Внутриматочная контрацепция. 2000.

 65. Прилепская В.Н. Роговская С.И., Межевитинова Е.А. Кольпоскопия. 2001.

 66. Прилепская В.Н. (Под ред.) Поликлиническая гинекология – 2-е изд. 2005.

 67. Рембез И.Н. Оперативная гинекология. 1995.

 68. Роузвия С.К. Гинекология: справочник практического врача. (Пер. с англ.; под общей ред. акад. РАМН Э.К.Айламазян. 2004.

 69. Руководство к практическим занятиям по гинекологии /Под ред. В.Е. Радзинского. 2005.

 70. Савицкий В.Н. Биомеханика раскрытия шейки матки в родах. 1999.

 71. Серов В.Н. (Под ред.) Руководство по безопасному материнству. 2000.

 72. Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. 2000.

 73. Сидорова И.С. Методы исследования при беременности и в родах. Стандартные и новые технологии: Учебное пособие. 2005.

 74. Сметник В.П. (Под ред.) Неоперативная гинекология: 3 изд. 2003.

 75. Сметник В.П. (Под ред.) Руководство по климактерию, 2001

 76. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. (Под ред.) Неотложное акушерство. 2001.

 77. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии /Под ред. Г.М.Савельевой. 2006.

 78. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. (Под ред.) Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 2000.

 79. Хачкурузов Г.К. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки. 1999.

 80. Чернуха Е.А. Тазовое предлежание плода. 1999.

 81. Чернуха Е.А. Родовой блок. 2001.

 82. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период. 2006.

 83. Шехтман М.М. Неотложная помощь при экстрагенитальной патологии у беременных. 2001.

 84. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. 1999.

 85. Наказ №503 МОЗ України від 28.12.2002 р. „Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”. 2003.

 86. Наказ №583 МОЗ України від 15.12.2003 р. „Про затвердження клінічних протоколів з акушерскої та гінекологічної допомоги”. 2003.

 87. Наказ №620 МОЗ України від 29.12.2003 р. „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”. 2004.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка