Національний авіаційний університет інституту електроніки та систем управлінняСторінка3/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


4. ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ СТУДЕНТА

4.1. Зміст і графік проведення навчального процесу і контрольних заходів по дисципліні

Таблиця 6

1-й семестр

Номер тижня

Номер модуля

Теми лекцій

Номери практичних занять (ПЗ)

Номери лабораторних занять (ЛЗ)

Теми і зміст самостійної роботи

Вид контролю

1

2

3

4

5

6

7

1

М11


Тема 1Виконання

ДЗ 1


Поточний контроль 1

2

Тема 2

ПЗ 1

ЛЗ 1

3

Тема 2Поточний контроль 2

4

Тема 3

ПЗ 2

ЛЗ 2

5

М12


Тема 3,4Поточний контроль3

Перевірка ДЗ 16

Тема 4.

ПЗ 3

ЛЗ 3

7

Тема 4,5


Поточний контроль 4

Модульний контроль 18

Тема 6

ПЗ 4

ЛЗ 4
9

Тема 7__

Поточний контроль 5

10

Тема 8

ПЗ 5

ЛЗ 5

__

Поточний контроль 5

11

М13

М13


Тема 9__

Поточний контроль 6

Модульний контроль 212

Тема 9

ПЗ 6

ЛЗ 6
13

Тема 9,10__

Поточний контроль 7

14

Тема 10

ПЗ 7

ЛЗ 7

__

15

Тема 11__

Поточний контроль 8

16

Тема 12

ПЗ 8

ЛЗ 8

__

17

Тема 12

ПЗ 9

ЛЗ 9

__

Модульний

контроль 3

Екзамена-

ційний


контроль 1
2-й семестр

1

2

3

4

5

6

7

1

М21


Тема 13

__Виконання ДЗ 2Поточний контроль 1

2

Тема 13

__

ЛЗ 1

3

Тема 14Поточний контроль 2

4

Тема 14
ЛЗ 2

5

Тема 14Поточний контроль 3

Перевірка ДЗ6

Тема 14

__

ЛЗ 3

7

Тема 14

__
__

Поточний контроль4


8

Тема 14

__

ЛЗ 4

__

9

Тема 14

__
__

Поточний контроль510

Тема 14

__

ЛЗ 5

__

11

М22

МІІ1Тема 15

__
__

Поточний контроль 6

Модульний

контроль 4


12

Тема 16
ЛЗ 6


1

2

3

4

5

6

7

13

М22


Тема 16

__
__

Поточний контроль 7

14

Тема 16

__

ЛЗ 7

__

15

Тема 16

__
__

Поточний контроль 8

16

Тема 17

__

ЛЗ 8

__

17

Тема 17

__

ЛЗ 9


__


Поточний контроль 9

Модульний контроль 5Екзаменаційний контроль 2


5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ.


  1. Основна та додаткова література

   1. Список літератури (основний)

 1. Фізика. Модуль 1. Механіка: Навч.посіб. / А.Г. Бовтрук, Ю.Т.Герасименко, Б.Ф. Лахін та ін.; За заг. ред. проф. А.П. Поліщука. – К.: НАУ, 2006. – 176с.

 2. Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навч.посіб. / В.І. Благовістна, А.П. В`яла, С.М. Мєняйлов та ін.; За заг. ред. проф. А.П. Поліщука. – К.: НАУ, 2006. – 192с.

 3. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм: Навч.посіб./ Б.Ф. Лахін, С.Л. Максимов, А.П. Поліщук, П.І. Чернега; За заг. ред. проф. А.П. Поліщука. – К.: НАУ, 2006. – 336с.

 4. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі: Навч.посіб./ Б.Ф.Лахін, К.К.Мартинчук, В.І.Оглобля та ін./ За заг. ред. проф. А.П. Поліщука. – К.: НАУ, 2007. – 232с.

 5. Фізика. Модуль 5. Оптика: Навч.посіб. / А.П. Поліщук, П.І. Чернега та ін./ За заг. ред. проф. А.П. Поліщука. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 336с.

 6. Савельев И.В. Курс общей физики.- М.: Наука, 2000.-т.3.- 415 с.

5.1.2. Список літератури (додатковий)

 1. Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука, 1982. - Т.1.

 2. Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука, 1982. - Т.2.

 3. Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука, 1982. - Т.3.

 4. Детлаф А.Д., Яворский В.И. Курс общей физики. - М.: Наука, 1989.

 5. Кучерук І.М.,Горбачук І.Т.,Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. – К.: Техніка, 1999.

 6. Кучерук І.М.,Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм.Т.2 –К.: Вища школа, 1995.

 7. Кучерук І.М.,Горбачук І.Т.,Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.3. – К.: Техніка, 1999.

 8. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. - М.: Высш.шк. - 1965 /1972/.

 9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1982.

 10. Модульний курс. Молекулярно-кінетична теорія і термодинаміка. Теоретична частина/ Автор Вяла А.П., під заг. ред.Поліщука А.П.- К.: НАУ, 2004 р.

 11. Фізика. Коливання. Квантова оптика. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт на комп’ютері для студентів усіх спеціальностей. / Уклад.: К.К. Мартинчук, Г.Ю. Лаванов. – К.: НАУ., 2005. –32с.

 12. Фізика. Хвильова і квантова оптика. Методичні вказівки до розв’язку задач // Уклад. Лахін Б.Ф., Сліпухіна І.А.. К.: НАУ, 2005.- 40с.

 13. Збірник задач з фізики. Механіка. Термодинаміка. Електродинаміка. (англій-ською мовою) /Уклад.: А.Г Бовтрук., С.Л. Максимов, А.Є. Марінченко, С.М Мєняйлов.- К.: НАУ, 2004.- 84с.

 14. Фізика. Мехніка. Термодинаміка. Електродинаміка. Лабораторні роботи для студентів технічних спеціальностей (англійською мовою). / Уклад.: А.Г Бовтрук, С.Л. Максимов, С.М Мєняйлов.- К.: НАУ, 2004.- 60с.

 15. Третяков І.Г., Муранова Н.П., Максимов С.Л. Практичні заняття з фізики. 10 клас. Навчально-методичний посібник.-К.: НАУ, 2003.-196 с.

 16. Пастушенко С.М., Максимов С.Л. Фізика: Означення, закони, формули: Навчально-методичний посібник.-К.: НАУ, 2003.-108 с.

 17. Фізика. Конденсований стан: Лабораторні роботи 1-6/Уклад.: Ж.О.Рудницька, В.І.Морозов та ін.-К.: НАУ,2003.-60 с.

 18. Загальна фізика. Механіка. Методичні рекомендації для проведення лекційних демонстрацій/Уклад.: Ю.Т. Герасименко, С.Л Максимов, А.П. Поліщук, І.А. Сліпухіна.-К.: НАУ, 2003.-39 с.

 19. Електрика і магнетизм. Методичні вказівки до розв’язання задач з фізики для студентів усіх спеціальностей. /Уклад. Лахін Б.Ф., Сліпухіна І.А.-К.: НАУ, 2003.-116 с.

 20. Малов Б.А. Физические основы механики: Учебное пособие. - К.: КИИГА, 1994.

 21. Герасименко Т.Ф., Платонова С.И. Теория относительности: Учебн.- метод. Пособие. - К.: КИИГА, 1970.

 22. Законы движения: Методические указания для студентов - иностранцев. /Сост.: Соловьев А.Н., Денисов Э.С., Герасименко Т.Ф., Малов Б.А. - К.: КИИГА, 1984.

 23. Законы сохранения в механике: Методические указания для студентов-иностранцев / Сост.: Соловьев А.Н., Денисов Э.С., Герасименко Т.Ф., Малов Б.А. - К.: КИИГА, 1985.

 24. Колебания и волны: Методические указания для студентов - иностранцев /Сост.: Соловьев А.Н., Малов Б.А., Денисов Э.С., Герасименко Т.Ф. - К.: КИИГА, 1985.

 25. Электростатика: Методические указания для студентов-иностранцев /Сост.: Соловьев А.Н., Шевеля В.В., Мартынчук Е.Н. - К.: КИИГА, 1986.

 26. Постоянный электрический ток: Методические указания для студентов-инстранцев /Сост.: Соловьев А.Н., Рыбак М.А., Шилина З.А. - К.: КИИГА, 1980.

 27. Электромагнетизм. Методические указания для студентов-инстранцев /Сост.: Платонова С.Н., Шкодина А.И. - К.: КИИГА, 1986.

 28. Загальні основи фізики: У двох книгах. /За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковсь-кого. – К.: Либідь, 1998.

 29. Вычисление погрешностей физических измерений: Методические рекомендации к лабораторному практикуму по физике /Сост.: Соловьев А.Н., Малов Б.А. - К.: КИИГА, 1981.

 30. Усатенко С.Т., Шкодина А.И., Загорникова О.П., Третьяков И.Г. Основы электроизмерительной техники: Учебн. пособие. - К.: КИИГА, 1985.

 31. Физика. Механика. Механические колебания: Лабораторнче работы для студентов всех специальностей / Сост.: Герасименко Т.Ф., Малов Б.А., Мухояров И.Н. - К.: КИИГА, 1994.

 32. Фізика. Механіка. Механічні коливання. Лабораторні роботи для студентів всіх спеціальностей./ Уклад. Герасименко Ю.Т., Малов Б.О., Пастушенко С.М. – К. Кмуца, 1997.

 33. Физика. Механика, основы електродинамики. Лабораторные работы для студентов всех специальностей./ Сост. Денисов Э.С., Малов Б.А., Герасименко Ю.Т., Мухояров И.Н. и др. – К.: КМУГА, 1999.

 34. Физика. Электричество. Лабораторные работы (1-6) для студентов всех специальностей. - Вып. 1 / Сост.: Мартынчук Е.Н., Изотова В.Г., Шкодина А.И., Третьяков И.Г., Морозов В.И., Рыбак М.И. - К.: КИИГА, 1987.

 35. Физика. Электричество: Лабораторные работы (7-12) для студентов всех специальностей. - Вып. II / Сост.: Третьяков И.Г., Усатенко С.Т., Мартынчук Е.Н., Шкодина А.И., Азнакаев Э.Г. - К.: КИИГА, 1987.

 36. Механика, электричество и магнетизм. Методическая разработка по выполнению домашних заданий для студентов всех специальностей /Сост.:Лахин Б.Ф. , И.Н.Мухояров, Соловьев А.Н.,Третьяков И.Г. - К.: КИИГА, 1994.

 37. Законы сохранения энергии. Механические колебания и волны: Методические указания к практическим занятиям по физике для студентов І курса всех специальностей / Сост. Малов Б.А., Третьяков И.Н., Мухояров И.Н. – К.: КИИГА, 1987.

 38. Волновая и квантовая оптика. Методические указания для студентов-иностранцев / Сост.: Соловьев А.Н., Новикова Л.Н., Баленко В.А. - К.: КИИГА, 1988.

 39. Элементы квантовой механики. Методические указания для студентов-иностранцев / Сост.: Соловьев А.Н., Кулишенко В.М., Валетчик Л.А. - К.: КИИГА, 1988.

 40. Физика. Оптика. Волновая оптика. Лабораторные работы с применением вычислитеьной техники / Сост.: Конончук Л.П., Кулишенко В.М., Кузнецова Е.Я., Лахин Б.Ф., Морозов В.И., Шкодина А.И. - К.: КИИГА, 1994.

 41. Физика. Квантовая оптика. Методические указания к выполнению лабораторных работ 7, 8 с применением вычислительной техники / Сост.: Отблеск Б.Е., Конончук Е.П., Кузнецова Е.Я. - К.: КИИГА, 1993.

 42. Квантова оптика й атомна фізика. Лабораторні роботи з використанням обчислювальної техніки./ Уклад. Отблеск Б.Є., Кузнецова О.Я., Ільчишина Н.І.,- К.КМУЦА, 1999.

 43. Физика. Волны в упругих средах. Волновая оптика. Методические указания для виполнения домашнего задания для студентов всех специальностей./ Сост. Отблеск Б.О., Козлова Н.Л., Новикова Л.Н., Кузнецова О.Я., Федина В.П. – К.: КМУГА, 1999.

 44. Фізика. Хвилі в пружному середовищі. Хвильова оптика. Методичні вказівки для виконаня домашнього завдання для студентів всіх спеціальностей./ Уклад. Кузнєцова О.Я., Федина В.П. – К.: КМУЦА, 2000.

 45. Физика Выпуск II. Руководство для студентов – иностранцев./ Сост. Соловьев А.Н., Герасименко Т.Ф., Малов Б.А. – К.: КИИГА, 1979.

 46. Герасименко Т.Ф. Физические основы термодинамики. Учебное пособие.- К.КИИГА, 1971.

 47. Статистическая физика и термодинамика. Методические указания для студентов заочного факультета всех специальностей /Сост.: Герасименко Т.Ф., Козлова Н.Л. - К.: КИИГА, 1993.

 48. Статистическая физика и термодинамика. Лабораторные работы 1-5 для студентов первого и второго курсов всех специальностей./ Сост. Малов Б.А., Благовистная В.И., Пастушенко С.Н.- К. КМУГА, 1998.

43. Конденсированное состояние. Лабораторные работы по физике для студентов всех специальностей./ Сост. Морозов В.И., Малов Б.А., Кулишенко В.М., Изотова В.Г., Приходько Ж.А., Шкодина А.И. – К.: КМУУГА, 1998.
5.1.3.Перелік стандартів, які використовуються при читанні лекцій, проведенні практичних і лабораторних занять.

1.ДСТУ 3651.0-97

-

Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць.

2.ГОСТ 8.401-80 ГСИ

-

Классы точности средств измерений.

3.ГОСТ 2.701-84 ЕСКД

-

Схемы. Виды и типы. Общие требования.

4.ГОСТ 7601-78


-

Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения.

5.ГОСТ 8.157-25 ГСИ

-

Шкалы температурные практические.

6. ГОСТ 4401-81 ЕСКД

-

Атмосфера стандартная, параметры.

7. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД


-

Обозначения буквенно-цифровые в электри-ческих схемах.

8. ГОСТ 19880-74


-

Электротехника. Основные понятия, термины, определения.

9. ГОСТ 1494-77


-

Электротехника. Буквенные обозначения осповных величин.

10. ГОСТ 2.707-84 ЕСКД

-

Правила выполнения электрических схем.

11. ГОСТ 2.732-68


-

Обозначения условные графические на схе-мах . Источники света.

12. ГОСТ 14337-78


-

Средства измерения ионизирующих излучений. Термины, определения.

13. ГОСТ 12.4.113-82 ССТБ

-

Работы учебные, лабораторные. Общие требования о безопасности.

14. ГОСТ 12.1.009-76 ССТБ

-

Электробезопасность.

5.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів та ТЗН.

І семестр.Лекційні демонстрації:

Кінофрагменти і слайди:

Механіка - 20 одиниць,

Статистична фізика і термодинаміка - 5 одиниць.

Електромагнетизм - 24 одиниці.

Механіка - 3 одиниці.

Електромагнетизм - 1 одиниця.

Статистичні закономірності в кінетичній теорії газів, ч. 1 - 1 одиниця (16 мм фільм, чорно-білий).

Молекулярно-кінетична теорія газів - 1 шт.

Набір слайдів з статистичної фізики і термодинаміки - 1 шт.Стенди лабораторних робіт -

8 одиниць.

І І семестр


Лекційні демонстрації:
Кінофільми і кінофрагменти:


Коливання - 10 одиниць.

Хвильова і квантова оптика - 15 одиниць.

Коливання - 2 одиниці.

Інтерференція світла - 1 одиниця.

Дифракція світла - 1 одиниця.

Дисперсія світла - 1 одиниця.


Діафільми, слайди:хвильові властивості світла - 1 одиниця,

набір слайдів з хвильової і квантової оптики - 1 одиниця.


Список плакатів для демонстрації на лекціях: • Хвильова оптика (інтерференція, дифракція, поляризація і дисперсія світла, тиск світла) - 22 шт.

 • Квантова оптика (зовнішній фотоефект, ефект Комптона) - 7 шт.

І І І семестр.


Лекційні демонстрації:

Конденсований стан речовини - 1 одиниця.

Кінофільми, кінофрагменти:

Будова і механічні властивості металів - 1 год. (16 мм фільм в двох частинах, чорно-білий);

Поверхневі явища - 2 одиниці (кінофрагменти).

Ядерна фізика - 2 одиниці.


Діафільми, слайди:

Розсіювання  - частинок.

Дослід Франка-Герца - 1одиниця.

Список плакатів для демонстрації на лекціях: • Статистична фізика і термодинаміка (статистичний розподіл, термодинаміка, явища переносу, фазові рівноваги і фазові перетворення) - 8 шт.

 • Конденсований стан речовини (будова кристалів, дефекти в кристалах, зонна теорія кристалів) - 14 шт.

 • Квантова механіка і атомна фізика - 12 шт.

 • Фізика атомного ядра. Елементарні частинки - 26 шт.

6. рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вміньПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка