Національний авіаційний університет Навчально-Науковий Гуманітарний інститутДата конвертації07.05.2017
Розмір99.7 Kb.

Національний авіаційний університет

Навчально-Науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Історії та документознавства
Затверджую

Зав. кафедри ________ Тюрменко І.І.

«______»_______________ 2016 р.

Екзаменаційний Білет 1


Дисципліна «Історія України»


 1. Історія України як наука. Предмет і завдання курсу “Історія України”. Методи вивчення історії України. Джерела і література з історії України.

 2. Економічний і політичний розвиток України на початку ХХ ст., утворення політичних партій, їх програмні цілі.

 3. Київський авіаційний інститут в період Великої Вітчизняної війни та повоєнний час (1941-1946 рр.).Екзаменаційний Білет 2


Дисципліна «Історія України» 1. Основні концепції походження українського народу.

 2. Україна в буржуазній революції 1905-1907 рр. Піднесення національного руху. Діяльність Української громади у І і ІІ Державних Думах

 3. Перші кроки світової авіації.Екзаменаційний Білет 3


Дисципліна «Історія України»


 1. Історичні витоки українського народу: трипільська культура, кіммерійці, скіфи, сармати.

 2. Україна в роки Першої світової війни.

 3. Внесок українських авіаконструкторів у розвиток авіаційної техніки в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.).Екзаменаційний Білет 4


Дисципліна «Історія України»


 1. Передумови утворення держави у східних слов’ян. Держава антів. Заснування Києва.

 2. Утворення Української Центральної Ради. І і ІІ Універсали УЦР .

 3. Бойові дії авіації в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.)Екзаменаційний Білет 5


Дисципліна «Історія України»


 1. Східні слов’яни у VI-VIII століттях.

 2. Українська Народна Республіка: від проголошення до гетьманського перевороту (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.).

3. Розвиток цивільної авіації в Україні у 1956-1971 рр.

екзаменаційний Білет 6


Дисципліна «Історія України»


 1. Основні етапи розвитку, політичний устрій та суспільна організація Київської Русі (ІХ – кінець Х ст.).

 2. Українська держава П.Скоропадського.

3. Становлення Київського авіаційного інституту

(1933-1941 рр.).екзаменаційний Білет 7


Дисципліна «Історія України»


 1. Період розквіту Київської Русі (кінець Х ст. – перша половина ХІ ст.).

 2. Відновлення влади УНР, внутрішня та зовнішня політика Директорії у 1918 – листопаді 1920 р.

3. Розвиток цивільної авіації в Україні у 1971-1991 рр.

екзаменаційний Білет 8


Дисципліна «Історія України»


 1. Причини занепаду Київської Русі. Місце Київської Русі в історичній долі українського народу.

 2. М.С.Грушевський – видатний історик, політичний та громадський діяч.

 3. Перехід від турбогвинтівної до реактивної авіаційної техніки – нова ера розвитку цивільної авіації.екзаменаційний Білет 9


Дисципліна «Історія України»


 1. Галицько-Волинське князівство у ХІІ – першій половині ХІV ст.

 2. Причини поразки, історичне значення і уроки Української демократичної революції (1917-1921 рр.).

 3. Київський інститут цивільної авіації в 60-70-х роках ХХ ст.


екзаменаційний Білет 10


Дисципліна «Історія України»


 1. Становище України в складі Речі Посполитої. Люблінська і Берестейська унії.

 2. Становище України на початку 20-х рр. ХХ ст. Перехід від “воєнного комунізму” до нової економічної політики.

 3. Конструкторське бюро О. Антонова:

початок київського періоду.

екзаменаційний Білет 11


Дисципліна «Історія України»


 1. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва.

 2. Відбудова і розвиток народного господарства України в умовах нової економічної політики.

3. Початок авіаери в Україні.

Екзаменаційний Білет 12


Дисципліна «Історія України»


 1. Запорізька Січ, її соціально-економічний та військовий устрій (XVI – перша половина XVII ст.).

 2. Національно-культурне будівництво в 1920-1930-ті рр. Політика українізації, її роль та значення.

3. Авіація Української Народної Республіки.

Екзаменаційний Білет 13


Дисципліна «Історія України»


 1. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії (ІІ половина XVI - середина XVII ст.). Військове мистецтво запорожців.

 2. Перехід до директивного планування. Форсування індустріалізації. Наслідки індустріалізації для України.

3. Життєвий шлях і діяльність О.К. Антонова.
екзаменаційний Білет 14


Дисципліна «Історія України»


 1. Українська національна революція XVII ст.: її причини, рушійні сили, характер, періодизація.

 2. Примусова колективізація сільського господарства. Штучний голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу.

 3. Запорізький авіаційний завод „Мотор Січ” – флагман вітчизняного двигунобудування.екзаменаційний Білет 15


Дисципліна «Історія України»


 1. Національно-визвольна і соціальна боротьба українського народу на початку Української революції XVII ст. Переяславська Рада 1654 р. „Березневі статті” Б. Хмельницького.

 2. Утвердження сталінського тоталітарного режиму і характер його прояву в Україні. Масові репресії 1929-1938 рр.

 3. А.І. Можайський – конструктор першого літака.

екзаменаційний Білет 16


Дисципліна «Історія України»


 1. Б.Хмельницький та його роль в українській історії.

 2. Українське питання напередодні і на початку Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

 3. Розвиток української цивільної авіації у 20-30-ті роки ХХ ст.екзаменаційний Білет 17


Дисципліна «Історія України»


 1. Гетьманування І.Мазепи. Участь України в Північній війні.

 2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941-1942 рр. Мобілізація сил на відсіч ворогові.

 3. І.І. Сікорський – видатний авіаконструктор.


екзаменаційний Білет 18


Дисципліна «Історія України»


 1. Конституція Пилипа Орлика.

 2. Німецький окупаційний режим в Україні (1941-1944 рр.).

 3. Перспективи розвитку Національного авіаційного університету на сучасному етапі.екзаменаційний Білет 19


Дисципліна «Історія України»


 1. Обмеження автономії України і остаточне скасування української державності у XVIII ст.

 2. Рух опору проти німецько-нацистського режиму на території України. Діяльність ОУН і УПА в 1941-1945 рр.

 3. Аеропорт „Бориспіль” - головні авіаційні ворота України. Історія і сучасність.


екзаменаційний Білет 20


Дисципліна «Історія України»


 1. Декабристський рух в Україні. Програмні документи декабристів.

 2. Визволення України від німецько-нацистських загарбників.

 3. Розвиток авіації та космонавтики в Україні на сучасному етапі.екзаменаційний Білет 21


Дисципліна «Історія України»


 1. Початок національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство і роль Т.Г.Шевченка в його діяльності.

 2. Україна в системі міжнародних відносин у повоєнний час (1945-1955 рр.).

 3. Цивільна авіація на службі народного господарства України у 70-80-ті роки ХХ ст.

екзаменаційний Білет 22


Дисципліна «Історія України»


 1. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст.

 2. Соціально-економічний розвиток України 1956-1964 рр.

 3. Перші кроки застосування авіації у мирних цілях.екзаменаційний Білет 23


Дисципліна «Історія України»


 1. Соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії в першій половині Х1Х ст.

 2. Суперечливий характер суспільно-політичного життя України в післявоєнне десятиріччя (1945-1955 рр.).

 3. Трансформація цивільної авіації України в умовах незалежності (1991 р. – до сьогодення).

екзаменаційний Білет 24


Дисципліна «Історія України»


 1. Українські землі у складі Росії в другій половині ХІХ ст. Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст., їх вплив на зміну соціальної структури суспільства.

 2. Характер суспільно-політичного життя в Україні у 1956-1964 рр. Хрущовська “відлига”.

 3. Підготовка кадрів для цивільної авіації в Україні у 20 – 30-ті роки ХХ ст.екзаменаційний Білет 25


Дисципліна «Історія України»


 1. Національний та суспільно-політичний рухи в Україні у другій половині ХІХ ст.

 2. Україна в умовах наростання системної кризи СРСР (1971-1985 рр.). Посилення застійних тенденцій в соціально-економічному житті республіки.

 3. Організація повітряного руху в незалежній Україні.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 26

Дисципліна «Історія України»
 1. Вплив християнства на розвиток державності, культури і духовності Київської Русі.

 2. Україна в період перебудовчих процесів в СРСР (1985-1991 рр.).

 3. АНТК ім. О.К. Антонова на сучасному етапі розвитку.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 27

Дисципліна «Історія України»
 1. Основні концепції походження Київської Русі. Роль нормандського фактору в історії Русі.

 2. Прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.). Курс на утворення самостійної держави.

 3. Підготовка авіаційних кадрів в незалежній Україні.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 28

Дисципліна «Історія України»
 1. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 2. Спроби серпневого (1991 р.) державного перевороту у Москві. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

 3. Конструктори й пілоти – випробувачі на зорі авіаери.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 29

Дисципліна «Історія України»
 1. Внесок України у розгром фашизму. Наслідки Другої світової війни і доля українського народу.

 2. Зовнішня політика України на сучасному етапі.

 3. Авіація на теренах України в період визвольних змагань 1917 – 1921 рр.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 30

Дисципліна «Історія України»
 1. Боротьба за владу в Україні у 1919 – 1921 рр. Утворення Української радянської республіки.

 2. Політичне та економічне становище України в 1991-2009 рр.

 3. Київський авіаційний інститут в період Великої Вітчизняної війни та повоєнний час (1941 – 1946 рр.).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 31

Дисципліна «Історія України»
 1. Західна Україна у 1918 – 1921 рр.

 2. Формування багатопартійності в Україні. Політичні партії та громадські організації в Україні на сучасному етапі і особливості їх діяльності (1991-2009 р.).

 3. АН- 148 – літак нового покоління.


Екзаменаційний білет № 32

Дисципліна «Історія України»
 1. Українське питання в європейській політиці напередодні Другої світової війни.

 2. Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції 1996 р. та її історичне значення.

 3. Інтеграція України в Європейську співдружність. Участь України в діяльності ІКАО.


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ____ від «____» __________ 2016 рокуВикладач _______________ Курченко Т.Є.

(підпис) (П.І.Б)


Каталог: bitstream -> NAU -> 21963
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
21963 -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка