Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”Сторінка3/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
РОЗДІЛ 1

1.1. Вступ. Надійність та її роль у забезпеченні ефективності технічних систем. Основні поняття теорії надійності. Наслідки ненадійності. Причини ненадійності. Забезпечення надійності на різних етапах життєвого циклу технічної системи.

1.2. Показники надійності. Імовірносний характер показників надійності. Функціональні та кількісні показники надійності.Показники надійності невідновлювальних систем. Функція надійності та її властивості. Функція відмови або функція ненадійності, як функція розподілу часу безвідмовної роботи системи. Щільність розподілу часу безвідмовної роботи. Інтенсивність відмов. Середній час безвідмовної роботи. Експоненційний характер функції надійності за умови незмінності інтенсивності відмов. Зв’язок між основними показниками надійності. Особливості потоку відмов, що діє на більшість електронних систем і які виявляються у його властивостях ординарності, відсутності післядії та стаціонарності. Можливість використання моделі Пуассона для опису потоку відмов. Гарантований технічний ресурс та його використання як характеристики надійності підсистем, що повинні гарантовано працювати без відмови встановлений час.

Показники надійності систем, що відновлюються. Функція ремонту та її властивості, як функції розподілу часу відновлення. Щільність розподілу часу відновлення. Інтенсивність ремонту. Функція готовності та коефіцієнт готовності.

1.3. Експериментальне визначення показників надійності. Мета проведення випробувань на надійність. Визначальні та контрольні випробування на надійність. Фактори, що впливають на надійність електронної апаратури та їх відтворення при випробуваннях. Плани випробувань. Статистична обробка результатів випробувань. Побудова гістограм для одержання відомостей про гіпотетичний закон розподілу випадкової величини - інтенсивність відмов. Перевірка статистичних гіпотез щодо законів розподілу значень показників надійності, які є випадковими величинами.. Оцінка параметрів розподілу за допомогою метода максимальної правдопібності.

1.4. Методика розрахунку надійності у випадку, коли відмова будь - якого елемента призводить до відмови усієї системи. Мета розрахунку надійності. Вихідні дані для розрахунку. Використання адитивних властивостей інтенсивності відмов, як параметру експоненційного розподілу. Послідовність розрахунку. Джерела одержання значень інтенсивностей відмов для компонент комп’ютерних систем. Розрахунок -характеристик за реальних умов функціонування комп’ютерних систем з урахуванням корегуючих та факторних коефіцієнтів. Перелік показників надійності, які розраховують для невідновлювальних та відновлювальних систем.

1.5. Структурна надійність. Розрахунок надійності системи із складною структурою, як задача визначення зв’язності двохполюсного графу. Індикаторна та структурна функції та їх властивості. Основні види структур, для яких зручно використовувати модель двохполюсного графу при розрахунку показників надійності. Системи по типу “послідовного” з’єднання, “паралельного” з’єднання., “паралельно - послідовного” з’єднання та відповідні цим типам систем структурні функції і вирази для підрахунку надійності. Системи із приводимими та неприводимими структурами та деякі засоби розрахунку надійності для неприводимих структур. Шляхи та розрізи двохполюсного графу та їх використання для одержання граничних оцінок показників зв’язності (надійності). Використання показників зв’язності багатополюсного графу для побудови моделі для оцінки надійності мережевих структур (комп’ютерних мереж).

1.6. Метод статистичного моделювання для оцінки надійності систем із складною структурою. Генерування випадкових рівноімовірних змінних та змінних із заданою імовірністю для відтворення процесу виникнення відмов елементів та модулів, а також процесів відновлення по заданих законах розподілу. Статистичне моделювання надійності на ЕОМ. Точність та достовірність результатів при статистичному моделюванні надійності.

1.7. Забезпечення потрібного рівня надійності компютерних систем. Проблема надійності комп’ютерних систем та можливі шляхи її вирішення. Задача побудови системи із високою надійністю з елементів що мають обмежену надійність. Різні форми надлишку та їх вплив на підвищення надійності. Методи підвищення надійності на різних етапах життєвого циклу технічних об’єктів. Класифікація методів підвищення (забезпечення потрібного рівню) надійності. Тренування елементів - ефективний метод підвищення надійності при виготовленні технічних систем.

1.8. Резервування – основний метод підвищення надійності. Резервування без відновлення. Класифікація методів резервування. Навантажений резерв без відновлення. Вибір масштабу резервування. Резервування як марковський процес. Запис диференціальних рівнянь Колмогорова – Чепмена за графом переходів станів системи. Аналіз резервування без відновлення за допомогою загальної моделі виникнення відмов (модель загибелі). Приклади застосування моделі загибелі для навантаженого та ненавантаженого резерву. Порівняння навантаженого та ненавантаженого резерву за показниками імовірності безвідмовної роботи та середнього часу безвідмовної роботи. Полегшений резерв та його особливості. Аналіз особливостей навантаженого резерву на прикладі мажоритарних систем. Визначення оптимального масштабу резервування при мажоруванні. Структура з трьома міжкаскадними мажоритарними елементами. Використання адаптивних відновлювальних органів. Навантажений резерв на прикладі коректуючих надлишкових кодів. Резервування із відновленням. Визначення функції готовності для резервованих систем із відновленням. Визначення надійності для резервованих систем із відновленням.. Навантажене дублювання із відновленням. Визначення функції готовності системи при навантаженому дублюванні із відновленням.. Полегшений та ненавантажений резерви при відновленні.. Аналіз резервування із відновленням на прикладі мажоритарного утроєння.

1.9. Відмовостійкі комп”ютерні системи та оцінка їх надійності. Види відмовостійкості: пасивна та активна. Реконфігурація у відмовостійких системах. Граф поведінки відмовостійкої системи при наявністі відмов її модулів. Механізми діагностування та реконфігурації. Оцінка показників надійності складних багатомодульних відмовостійких систем за допомогою статистичного моделювання відмовостійкої поведінки системи.

1.10. Надійність програмного забезпечення. Основні поняття. Різниця між поняттям надійності апаратури та програми. Помилки та відмови програм. Причини відмов програми. Прихований характер відмов програми.. Аналітичні моделі надійності програм. Експоненційна модель надійності програми та її використання для прогнозу показників надійності програми. Основні засоби забезпечення надійності програмного забезпечення - тестування та версійне резервування Структурні та функціональні засоби тестування програмного забезпечення. Методи введення структурної надлишковості у програми. Дуальне та N-версійне програмування. Метод контрольних функцій.

1.11. Деякі питання експлуатаційної надійності. Організація експлуатації комп’пютерних систем та її вплив на їх надійність. Профілактика, її мета та засоби організації, види профілактики. Планування профілактики. Регламентне, календарне та комбіноване обслуговування. Планування та розрахунок кількості запасних виробів.

1.12. Економічні питання надійності. Оптимальна надійність. Оцінка впливу надійності на економічні показники. Економія за рахунок підвищення безвідмовності. Економія від підвищення довговічності. Гарантійні обов’язки постачальника.

1.13. Організаційні питання надійності. Організація робіт по забезпеченню надійності. Служба надійності підприємства та її завдання. Відділ надійності або лабораторія надійності та їх функції. Збір та обробка інформації про надійність.Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка