Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


ТЕМА 1. ВСТУП ДО ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІАСторінка5/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.11 Mb.
#704
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА 1. ВСТУП ДО ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Поняття мультимедіа. Призначення систем мультимедіа. Історія розвитку мультимедіа-систем. Основні визначення. Гипертекст. Гипермедіа. Використання мультимедіа. Computer Based Training. Електронні книги як приклад мультимедіа-додатків. Класифікація електронних книг.

Моделі побудови гипертекста/гипермедіа. Dexter-модель гипертекста. Гипермедіа-прототип DeVise. Амстердамська модель гипермедіа. Прототип Mark'а і Todd'a.

Створення мультимедіа/гипермедіа продукту. Проектування. Реалізація. Програмні засоби мультимедіа. Авторські системи.

Апаратні засоби мультимедіа. Основні компоненти систем мультимедіа. Класифікація мультимедійних засобів. Структура й принцип дії засобів мультимедіа. Класи задач, що розв'язуються з використанням мультимедійних засобів. Вимоги до мультимедійного комп‘ютера. Стандарт MPC Level 1 – Level 4. Узагальнена структура мультимедійного комп‘ютера.

ТЕМА 2. КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ЗВУКА

Основні акустичні параметри. Інтенсивність звука. Звуковий тиск. Слуховий поріг. Рівень гучності. Типи звукових хвиль. Реверберація.

Звук як безперервний аналоговий сигнал. Комп‘ютерна обробка звука. Основні перетворення звукового сигналу.

Оцифровування звукового сигналу. Відтворення звуку за допомогою цифро-аналогового перетворення.

Синтез звука. Основні види синтезу. Принципи FM-синтезу. Принципи WT-синтезу. Основні принципи WF-синтезу.

Звукові стандарти. Типи аудіофайлів. Формат WAV. Формат VOC. Формат MIDI. Формат МР3. Формат RA. Формат AC-3. Інші формати файлів. Порівняні розміри звукових файлів.

Стиснення звукових даних. Адаптивна різністна компресія. Компресія на основі моделювання звукодобуваючого апарату людини. Компресія з використанням властивостей слуху людини.

Огляд програмного забезпечення обробки звука. Програми-синтезатори. Багатоканальні звукорежисерські системи. Програми звукової обробки. Подання звука в Інтернеті.

Протоколи UDP, TCP та IP з груповою адресацією для передачі звукових даних. Швидкість передачі та якість звука.

Тримірний звук. Sweet Spot. Частотна характеристика. Pinna (вушна раковина). Нерухомі джерела звука. MacroFX. ZoomFX.

Призначення та функції аудіоплати. Узагальнена структурна схема аудіоплати. Основні характеристики аудіоплат. Акустичні характеристики. Технічні характеристики. DSP, ASP, CSP процесори. Порівняння інтерфейсів PCI і ICA. Порівняльна характеристика аудіоплат. Програмне забезпечення аудіоплат.

Цифровий інтерфейс музичних інструментів (MIDI). MIDI як стандарт підключення та управління зовнішніми інструментами. Порти MIDI-інтерфейсу. Протокол обміну даними. Варіанти топології мережі MIDI. Формати повідомлень MIDI-інтерфейсу. MIDI-клавіатури. Стандарти GM, GS, XG. Інтерфейс S/PDIF.

Мікрофони. Типи мікрофонів. Акустичні системи. Типи акустичних систем.

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Статичні графічні зображення. Палітра кольорів. Типи даних зображень. Формати графічних файлів. Растрова графіка. Векторна графіка.

Графічний формат BMP. Заголовок файла формату BMP. Спосіб збереження зображення у форматі BMP. Монохромний бітовий образ. Кольоровий бітовий образ. Деякі властивості формату BMP.Графічний формат PCX. Заголовок файла формату PCX. Алгоритм стиснення зображення формату PCX. Палітра в зображенні формату PCX. Деякі властивості формату PCX.

Формат GIF. Блоки поширення у форматі GIF. Глобальна карта кольорів у форматі GIF. Дескриптор зображення файла формату GIF. Локальна карта кольору в форматі GIF. Способи збереження зображення в форматі GIF. Особливості формату GIF. Загальна структура GIF-файла.

Стиснення зображений. Групове кодування. Статистичне кодування (кодування Хаффмена). Алгоритм стиснення LZW.

Формати відеозображень. Основні етапи створення відеозображень. Стиснення відеоінформації. Комп‘ютерний дизайн та анімація. FLASH-технологія. Основні етапи створення тривимірного відеороліка.

Стиснення відеоінформації. Формат MPEG.

Моделі візуалізації. Пласке тонування. Тонування Гуро. Модель освітлення Фонга. Модель тонування Фонга. Метод випромінювальності. Метод трасировки променів. Пряма трасировка. Зворотна трасировка. Вкладена трасировка. Z-буфер. Anti-aliasing. Просторовий антіаліасінг: суперсемплінг (повний антіаліасінг) та полігональная фільтрація. Часовий антіаліасінг.

Текстури з деталізацією. Джерела освітлення. Камери. Морфінг. Відображення трьохмірних сцен. Аналіз руху.

Системи графічних дисплеїв. Подолання обмежень в апаратних засобах дисплеїв. Anti-aliasing. Монітори. Відеостандарти. Режими комп‘ютерних дисплеїв.

Призначення та функції відеоплати. Узагальнена структурна схема відеоплати. Основні технічні характеристики відеоплат. Порівняльна характеристика відеоплат. Програмне забезпечення відеоплат.

ТЕМА 4. КОМПАКТ-ДИСК ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ДАНИХ

Компакт-диски. Фізична будова компакт-диску. Логічна будова компакт-диску. Канальне кодування. Канальний код EFM. Фізичні принципи виготовлення та запису компакт-дисків. Компакт-диски з можливістю перезапису. Фізичні принципи перезапису. Багатосеансові приводи компакт-дисків. Магнітооптичні компакт-диски.

Стандарти компакт-дисків. Стандарт Red Book та його розширення. Стандарт Yellow Book та його розширення. Стандарти Green Book та White Book. Стандарт Orange Book. Стандарт ISO 9660.

Основні характеристики. Швидкість передачі даних. Структурна схема привода компакт-дисків. Оптична головка. Система автофокусировки. Методи побудови систем автофокусировки. Метод астигматизму пучка. Метод Фуко. Спосіб трьох променів. Система стеження за доріжкою.

Методи побудови систем автотрекінгу. Дифракційний спосіб. Фазовий спосіб. Блок виділення інформаційного сигналу. Демодулятор. Система автоматичного регулювання швидкості обертання диску. Буферна пам’ять. Блок обробки службової інформації. Блок коректування помилок. Особливості обробки звуку. Інтерполяція.

Призначення DVD. Типи DVD-дисків. Будова DVD-диску. Фізичні принципи запису та зчитування. Області використання технології DVD. DVD‑Audio та DVD-Video. Обробка звука. Об'ємне звучання. Принцип дії DVD-дисководів. Методи запису та перезапису.ТЕМА 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Поняття віртуальної реальності. Виміри віртуальної реальності. Види інтерактивності. Політ у віртуальній реальності. Реактивна віртуальна реальність. Рівні занурення. Занурення через вікно. Занурення в приміщенні. Повне занурення. Апаратні засоби віртуальної реальності. Способи і засоби відображення відеоінформації. Переміщення у віртуальному просторі. Тактильний зворотний зв‘язок. Звукова підтримка віртуальної реальності. Проблеми віртуальної реальності. Перспективи віртуальної реальності.

Загальна схема взаємодії окремих мультимедійних засобів. Узагальнена структура мультимедіа-програм. Створення мультимедіа-презентацій. Взаємодія окремих частин мультимедіа-аплета. Web-сайт як приклад використання мультимедіа технології.


 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни включає підручники, що знаходяться в НТБ, та методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт, які розміщені на веб-порталі факультету прикладної математики на сторінці „Інформаційний розділ” – „Архів матеріалів” – „Сулема” – „Мультимедіа”

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

1. "Мультимедиа", под ред. Петренко А.И. – К: BHV, 1994.

2. "Технология использования систем мультимедиа", Алексеева М.Б., Балан С.Н – М: Диалог, 2002.

3. “Мультимедиа для всех”, Борзенко А.Е., Федоров А.Г. – М: КомпьютерПресс, 1995.

4. "Электронные издания", Вуль В.А. – СПб: изд-во С.-Петербургского ин-та печати, 2008.

5. “Программирование мультимедиа-приложений”, Комягин В.Б. – М: Эком, 1995.

6. “Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения”, Шикин Е.В., Боресков А.В. – М: Диалог-МИФИ, 1995

7. “Оптимизация мультимедиа ПК”, Л. Дж. Скибб, С. Хэйфмейстер, А.М. Чеснат. – К: Диасофт, 1997

Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.


 1. МОВА

Українська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни «Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах» передбачене індивідуальне завдання у вигляді:

1) лабораторних робіт,2) курсової роботи.

Цикл лабораторних робіт передбачає вивчення сучасного програмного забезпечення з обробки зображень та звуку. Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота 1. Вивчення можливостей Corel Draw: розробка логотипу.

Лабораторна робота 2. Створення баннера в Corel Photo-Paint.

Лабораторна робота 3. Робота в Corel R.A.V.E.: створення анімованого логотипу.

Лабораторна робота 4. Обробка зображень в Adobe PhotoShop.

Лабораторна робота 5. Обробка тексту в Adobe PhotoShop.

Лабораторна робота 6. Перетворення зображень в Adobe PhotoShop.

Лабораторна робота 7. Реставрація фотографій в Adobe PhotoShop.

Лабораторна робота 8. Обробка звука в Sound Forge.

Лабораторна робота 9. Створення Flash-анімації.

Лабораторна робота 10. Створення тривимірної сцени в LightWave.

Лабораторна робота 11. Анімація в LightWave.

Курсова робота (КР) присвячена програмному та/або апаратному забезпеченню мультимедіа. Вона складається з теоретичної частини та мультимедійної енциклопедії (МЕ).

Вимоги до теоретичної частини курсової роботи:

 1. Теоретична частина складається з реферату на задану тему та опису розробленої МЕ.

 2. Опис розробки повинен включати опис методів та засобів, які були використані під час розробки МЕ, опис бібліотек, форматів даних, опис структури МЕ, особливостей розробки.

 3. Останнім розділом роботи повинен бути список літератури за темою (включаючи посилання на джерела в Internet).

Вимоги до мультимедійної енциклопедії:

 1. МЕ повинна являти собою самостійний програмний продукт, що не потребує ніяких допоміжних програм. Забороняється використання для відображення вмісту енциклопедії будь-яких готових програм (Internet Explorer, PowerPoint тощо).

 2. Вміст МЕ має бути організований як гипермедіа.

 3. МЕ повинна містити:

 • статичні зображення;

 • відео-фрагменти;

 • тримірні моделі об’єктів;

 • аудіо-супроводження.

 1. При завантажені диску МЕ повинна запускатися автоматично.

 2. Робота МЕ повинна починатися з заставки, що включає назву та/або логотип кафедри, назву дисципліни, тему МЕ, прізвище та ініціали автора, номер групи, рік. Тривалість заставки повинна бути достатньою для сприйняття тексту.

 3. Вікно МЕ повинно містити зміст (принаймні у першому вікні) та елементи навігації, виконані як анімовані кнопки.

 4. До складу МЕ повинні входити два обов’язкових розділи: глосарій та список літератури.

 5. Терміни, що зустрічаються в тексті, повинні бути оформлені як посилання на відповідний текст глосарію. Має бути передбачене повернення з глосарію на позицію, з якої він був викликаний.

 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Наприкінці вивчення дисципліни „Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах” студент отримує дві оцінки:

 1. оцінку за кредитний модуль,

 2. оцінку за курсову роботу.

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах”, визначається відповідно до рейтингу студента. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру, та екзаменаційних балів.

Семестрові бали нараховуються за: 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 11 лабораторних робіт.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 6 балів.Бали нараховуються за:

- відповідь під час захисту лабораторної роботи: 0-2 балів;

- якість моделювання графічних об’єктів: 0-2 бали;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0-2 бал;

Додаткові бали нараховуються за творчий підхід до виконання завдань, максимальна кількість додаткових балів за всі лабораторні роботи: 4 балів.Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
6 балів × 11 лаб. робіт + 4 бали = 70 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- невідвідування лекцій: –1 бал за кожну пропущену (без поважної

причини) лекцію.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 70 балів.

Відповідь на екзамені:

Необхідною умовою допуску до екзамену є семестровий рейтинг не менше 42 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу та підвищити свій рейтинг.

Екзаменаційний білет складається з 3 питань – 2 теоретичних та 1 практичного. Кожне запитання оцінюється 0-10 балами.Критерії оцінювання кожного запитання екзаменаційної роботи:

9-10 – вірна та змістовна відповідь;

6-8 – відповідь змістовна, але має незначні недоліки;

4-5 – відповідь неповна;

2-3 –- відповідь містить помилки;

0-1 – немає відповіді або відповідь невірна.

Максимальна кількість балів за екзаменаційну роботу: 30 балів.

Екзаменаційні бали студента додаються до його семестрового рейтингу. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

зараховано

85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

не зараховано

Рейтинг за семестр < 42 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущено

Бали за курсову роботу (КР) нараховуються відповідно до критеріїв,
представлених у таблиці:Критерій оцінювання

БалиВідповідність обсяг реферату вимогам.

5Відповідність оформлення реферату вимогам.

1Наявність списку літератури.

1Чи є мультимедійна енциклопедія (МЕ) самостійним програмним продуктом, що не вимагає ніяких допоміжних програм?

20Чи організована МЕ як гипермедіа?

10Наявність статичних зображень.

2×кількість,
але не більше 10 балівНаявність відео-фрагментів.

2×кількість,
але не більше 10 балівНаявність тримірних моделей об’єктів.

2×кількість,
але не більше 10 балівНаявність аудіо-супроводження.

10Наявність автозапускання під час завантаження CD з МЕ

1Наявність заставки в МЕ

10Відповідність заставки вимогам

5Наявність змісту МЕ

1Наявність засобів навігації

2Наявність глосарія

1Наявність посилань на джерела інформації

1Наявність навігації виду:
“термін в тексті” – “глосарій” – “термін в тексті”

2
Всього:

100

Максимальна кількість балів за курсову роботу складає 100 балів.

Крім позитивних можуть нараховуватись ще й негативні (від’ємні) бали.Штрафні бали нараховуються, якщо:

- тема КР не погоджена з викладачем до 15 вересня: -10 балів,

- тема КР взагалі не погоджена з викладачем: -30 балів,

- МЕ не представлена на розгляд викладача до 15 листопада: -10 балів,

- КР представлена до захисту після 15 грудня: -20 балів,

- КР представлена до захисту після 25 грудня: -30 балів,

- вміст реферативної частини КР не відповідає назві роботи: -30 балів.

Оцінка за КР виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сума балів за курсову роботу

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 42 або робота не представлена до захисту

F

не допущений

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-08 ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Зайцев Володимир Григорович
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс призначений для вивчення студентам обчислювальних пристроїв і їх програмного забезпечення, що відносяться до класу високопродуктивних комп'ютерних систем. Розглядаються архітектурні і структурні прийоми досягнення високої продуктивності комп'ютерних систем, дається оцінка продуктивності. Приводяться приклади багатопроцесорних систем. Одним із представників даного класу є клас обчислювальних пристроїв, що одержали назву транспьютерів, які використовуються для побудови високопродуктивних паралельних ЕОМ і систем.

Базою для вивчення даного курсу служать знання, отримані студентами на попередніх курсах, передбачених навчальним планом для спеціальностей

7.091501 і 7.091503


 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  Семестр

  Код кредитного модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год.у тижні)  СРС

  Модульні контр.роб. (кількість)

  Індивід.завдання (вид)

  Семестрова атестація (вид)

  Лекції

  Практичні/

  семінарські  Лабораторні/

  комп’ютерний практикум  10

  НП-08

  4 / 144

  36

  ­­­18

  -

  90

  1

  ДКР

  Екз

 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

 • знати загальні вимоги до сучасних високопродуктивних комп'ютерних систем (ВПКС);

 • знати принципи оцінки продуктивності обчислювальних систем;

 • засвоїти основні архітектурні поняття;

 • знати основи побудови конвеєрної і суперскалярної обробки;

 • ознайомитись з проблемами, що виникають при створенні систем конвеєрної та суперскалярної обробки, і зсвоїти основні способи вирішення цих проблем;

 • знати основні архітектурні особливості побудови сучасних мікропроцесорів;

 • знати проблеми паралельної обробки та основні шляхи їх вирішення;

 • освоїти архітектуру і систему команд транспьютера;

 • вивчити принципи побудови транспьютерных систем;

 • знати області застосування транспьютерів;

 • опанувати основи програмування мовою високого рівня ОККАМ.

 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)


Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка