Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»


Розроблення ринкової стратегії проектуСторінка14/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір5.24 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту


У даному підрозділі розглянуто розроблення ринкової стратегії проекту, в якому першим кроком передбачається визначення самої стратегії ринку та опис цільових груп потенційних споживачів.
Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів

№ п/п

Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів

Готовність споживачів сприйняти продукт

Орієнтовний попит в межах цільової групи

(сегменту)Інтенсивність конкуренції в сегменті

Простота входу у

сегмент


1

Військові, охоронна сфера

Готові

Високий по­пит на влас­ному ринку

Досить

велика конкуренціяЛегко (на території Украйни)

2

Авіація, аграрії, промисловці

Готові

Високий попит

Відносно не велика конкуренція

Легко

3

Науковці, медицина та інші структури

Готові

Середній попит

Велика

конкуренціяВажко

Цільові групи які обрано: військові, охоронна сфера,авіація, аграрії, промисловці.

Військові, авіація, аграрії, промисловці, охоронна сфера було обрано за цільові групи потенційних споживачів, незважаючи на відносно невелику конкуренцію вихід у даний сегмент повинен відбутися легко. Не зважаючи на велику конкуренцію в сегменті «науковці, медицина та інші структури», все рівно є шанси обрати ці сегменти за цільові групи потенційних клієнтів, так як там також існує невеликий попит.

Таблиця 4.15.Визначення базової стратегії розвиткуп/п


Обрана альтернатива розвитку проекту

Стратегія охоплення ринку

Ключові конкурен­тоспроможні позиції відповідно до обра­ної альтернативи

Базова стратегія розвитку

1

Виготовлення до­даткового програм­ного забезпечення для обробки резуль­татів термограм

Вибірковий розподіл

Довіра до бренду, відповідна ціна, збільшення функ­ціональних можли­востей.

Стратегія

спеціалізаціїЗа базову стратегію розвитку обрано стратегію спеціалізації, яка передбачає концентрацію на потребах одного цільового сегменту, без прагнення охопити увесь ринок. Головне завдання тут полягає в задоволенні потреб вибраного цільового сегменту краще, ніж конкуренти. Стратегія охоплення ринку – вибірковий розподіл, який застосовується до товарів, які користуються попитом у споживачів. Такий збут переважає для товарів попереднього (ретельного) вибору, коли покупці ретельно порівнюють ціни й товари.

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки№ п/п

Чи є проект «першопрохідцем» на ринку?

Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів?

Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які?

Стратегія конкурентної поведінки

1

Ні. Існувало багато подібних ідей, але найчастіше не вистачало коштів на запуск

Забирати існуючих у конкурентів, та при можливості шукати нових.

Ні. Буде здійснено покращення існуючих методів

Стратегія заняття конкурентної ніші.

При визначенні стратегії конкурентної поведінки було обрано стратегію заняття конкурентної ніші. Дана поведінка була обрана, тому в якості цільового ринку вибирається один або декілька ринкових сегментів. Головне завдання для компаній – це постійна турбота про підтримку і розвиток своєї конкурентної переваги, формування лояльності і прихильності споживачів, а також доцільно врахувати те що за даним методом компанія випускатиме вузький асортимент товарів.

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування№ п/п

Вимоги до товару цільової аудиторії

Базова стратегія розвитку

Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту

Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту

1

Висока якість, велика дальність дії

Стратегія спеціалі­зації

Використовувати новий алгоритм розрахунку, який дозволяє використовувати оптимізацію.

Велика дальність, надійність, якість.

Головною вимогою до товару цільовою аудиторії є висока велика дальність дії (виявлення та розпізнавання), надійність та своєчасна технічна підтримка, для забезпечення цього було обрано стратегію спеціалізації, а ключовим конкурентоспроможною позицією стартап-проекту є використання нового алгоритму, який дозволить використати оптимізацію. Ключові асоціації, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту – велика дальність, надійність, якість.

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту


Таблиця 4.18.Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

№ п/п

Потреба

Вигода, яку пропо­нує товар/метод

Ключові переваги перед конкурентами

(існуючі або такі, що потрібно створити)1

Велика дальність

Збільшення дальності дії

Новий метод, що дозволяє збільшувати дальності виявлення та розпізнавання

2

Простота в керуванні

Доступність новим користувачам

Наявність відео-інструкцій з усіма режимами та функціями

3

Потреба клієн­тів у дешевому методу

Дешевизна, вітчизняний метод

Значно дешевший ніж у закордонних аналогів

Формування маркетингової концепції товару показала, що ключовими перевагами є наявність відео-інструкцій до методу, який значно дешевший чим у конкурентів, і враховуючи те що він новий, можливий у подальші доробці та покращенні. В свою чергу для кінцевого споживача впровадження даного методу дозволить предоставити йому товар з більшою дальністю дії.

Таблиця 4.19.Опис трьох рівнів моделі товаруРівні товару

Сутність та складові

І. Товар за задумом

Метод проектування тепловізора з урахуванням того, що він буде розташований на БПЛА, зі збільшенням дальності виявлення та розпізнавання

ІІ. Товар у реальному виконанні

Властивості/характеристики

М/Нм

Вр/Тх /Тл/Е/Ор

1. Фокусна відстань

2. Дальність дії

3. Чутливість(мінімальна температурна роздільна здатність)

4. Доступність на ринкуНм

М

М


Нм

Тх/Тл

Тх/Тл


Тх/Тл
Е

Якість: якісний, галузевий стандарт,відносна похибка ±5%, стандарт НАТО 4737

Пакування: електронний варіант, диск

Марка: «ТhermoUAV» ТС101-050

ІІІ. Товар із підкріпленням

До продажу: не потребує особливих вимог

Після продажу: підтримка клієнтів протягом 5 років

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання:

За рахунок комерційної таємниціОпис трьох рівнів моделі товару показав, що основний задум даного стартап-проекту полягає у підвищенні дальності дії тепловізорів. Якість контролюється галузевим стандартом, похибку якого становить ±5%, та виконується технічна підтримка протягом 5 років. Даний метод буде захищено від копіювання комерційною таємницею. Особливих вимог до використання

Таблиця 4.20.Визначення меж встановлення ціни№ п/п

Рівень цін на товари-замінники

Рівень цін на товари-аналоги

Рівень доходів цільової групи споживачів

Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу

1

20-30 тис $

30-35 тис. $

5-10 тис $

10-15 тис $

При визначенні меж встановлення ціни з’ясувалося, що рівень доходів цільової групи споживачів складає приблизно 5-10 тис. $, товари-замінники коштують – 20-30 тис. $, аналоги – 20-25 тис $, верхня та нижня межа встановлення ціни на товар складає -18 тис. $, що дає перевагу над товарами-замінниками та товарами-аналогами.

Таблиця 4.21. Формування системи збуту№ п/п

Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів

Функції збуту, які має виконувати постачальник товару

Глибина каналу збуту

Оптимальна система збуту

1

В даному сегменті товарів, найчастіше, закупівля відбува­ється напряму з виробником.

-пошук потенційних клієнтів

-аналіз ринку потреб

-системи лояльності

-реклама


Канал нульового рівня

Через інтернет, тендері торги

Сьогодні пошук товарів частіше за все відбувається через інтернет, враховуючи те що закупівля буде вестися напряму з виробником то канал збуту буде нульового рівня, або у разі тендерів – через тендерні комітети.

Таблиця 4.22. Концепція маркетингових комунікацій№ п/п

Специфіка поведінки цільових клієнтів

Канали кому­нікацій, якими користуються цільові клієнти

Ключові по­зиції, обрані для позиціо­нування

Завдання рекламного повідомлення

Концепція рекламного звернення

1

Клієнти дізна­ються про но­винки з інтер­нету, та шука­ють товар з нищою ціною та високою якістю.

Соціальні мережі, статей, інтернет мережі.

Інтернет-маркетинг, маркетинг у соціальних мережах.

Презентація товару, його характеристик, покращення, щоб залучити більше клієнтів.

«Тепловізори. Ми бачимо все, навіть ваші думки»

Враховуючи на те, що клієнти більшу частину інформації про товари дізнаються через такі комунікації як: інтернет, соціальні мережі та статті. Тому в якості ключових позицій для позиціювання було обрано –інтернет-маркетинг, маркетинг у соціальних мережах. Завданням рекламного повідомлення є презентація товару, його характеристик, щоб залучити більше потенційних клієнтів.

Висновки до розділу


Даний метод належить до області оптичного приладобудування. Методом будуть зацікавленні виробники матриць, об’єктивів, та всі хто зацікавлений в області тепловізійних камер. Використовуючи метод при проектуванні, виробники отримають покращений товар з мінімальними затратами, що повинно збільшити попит у користувачів. Існує великий попит продукцію виготовлену за даним проектом, найбільш зацікавленою цільовою аудиторією є охоронні компанії та військові, а також тим хто займається дослідженнями (науковими, за земним покровом, аграрії та ін.).

Аналіз конкуренції ринку показав, що не дивлячись на високу конкуренції з боку монополіста, все рівно є шанси здобути першість в Україні за рахунок зменшення вартості на метод в якому будуть підвищенні дальності виявлення та розпізнавання об’єктів, що в свою чергу призведе до збільшення кількості потенційних користувачів. Прямим конкурентом на території України є КП СПБ «Арсенал», але він більше спеціалізується на видимому діапазоні, що значно полегшує вихід на ринок України, за 1-2 роки. FLIR, Fluke, testo – є прямими конкурентами на міжнародному ринку, тому і вихід значно ускладняється, 10-15 років.

Для ринкової реалізації було обрано варіант в якому передбачається повномасштабне виробництво з можливим поступовим зниження собівартості, так як строк реалізації складає 2-3 роки. У разі невдачі існують і інші альтернативи, найбільш вірогідною, буде виготовлення програмного забезпечення для оброки зображень та відео у ІЧ діапазоні (термограм), але строк її реалізації складатиме 5-7 років. Існує також варіант поставок ЗСУ в яких строк реалізації складає близько року, але ймовірність отримання коштів на реалізацію дуже низька.

Імплементація запропонованого проекту є доцільною, оскільки технології та проекти в конструювання тепловізорів залишаються актуальними, тим більше що даний метод розрахований на те що камера буде знаходитися на безпілотному літальному апараті. Які ще більше будуть популярні у майбутньому.

Отже, в результаті розроблення даного розділу було виконано його головне завдання, що полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації методу проектування тепловізорів для безпілотних літальних апаратів, оцінювання можливостей його ринкового впровадження. А також сформовано інноваційне мислення, підприємницький дух та сформовані здатності щодо оцінювання ринкових перспектив і можливостей комерціалізації основних науково-технічних розробок, сформованих у попередній частині дисертації у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів.

ВИСНОВКИ


Досить актуальною задачею є проектування тепловізорів, а саме тепловізорів невеликих розмірів, які зручно використовувати у безпілотних літальних апаратах. Тому в даній роботі було розглянуто, як впливає конструкція об’єктива при розрахунку максимальної дальності виявлення та розпізнавання об’єктів.

У першому розділі було розглянуто різні варіанти БПЛА, та умовно поділені на два типи: локальні – невеликих розмірів, радіусом дії до


одного кілометра, можуть проводити в повітрі без дозарядки близько 20 хвилин, з корисним навантаженням 50 – 350 г; глобальні – великих габаритів, радіус дії декілька кілометрів, час польоту більше 30 хвилин та корисне навантаження більше 0.5 кг. Обґрунтовано вимоги та габарити для тепловізорів.

У другому розділі розглянуто фізико-математичну модель виявлення об’єктів, та розрахунку максимальної дальності виявлення та розпізнавання, що в 3 розділі дозволить проаналізувати залежність МДВ та МДР від параметрів матриць, об’єктивів, габаритів тепловізора, висоти польоту БПЛА. Удосконалення математичної моделі полягає у тому, що було виведене рівняння, яке дозволяє будувати графіки залежності МДВ (МДВ) від характеристик об’єктива та матриць.

У третьому розділі було проаналізовано залежність максимальної дальності виявлення та розпізнавання від фокусної відстані об’єктива. Як і передбачалося, що зі збільшенням збільшується і МДВ та МДР, також було з’ясовано, як ці відстані змінюються при зміні стану атмосфери, погіршенні погодних умов, видимості.

МДР у об'єктивах 7.5 мм – 100 мм при сприятливих атмосферних умовах та обмежених умовах в середньому відрізняється на 14.6%, а у об'єктивах 150 мм – 225 мм – більше 50 %, при тому що дальність збільшується лише в 1.6 разів. МДВ у об’єктивах 7.5 мм – 25 мм, зменшують дальність на 45 %, у 35 мм – 100 мм, майже у 2 рази, а у 150 мм – 225 мм – в 2.5 рази.

Якщо умовно знайти відношення між МДР (МДВ) та загальною вагою тепловізора, то можна зробити деякий висновок: найбільші коефіцієнти у об’єктивів з фокусною відстанню 19-50 мм та 100 мм, по відношенню з МДР та МДВ. Тому для локальних БПЛА найефективніше використовувати об’єктиви 19мм та 25 мм. Для глобальних БПЛА – об’єктиви з фокусною відстанню – 100 мм.

Розроблено підпрограму у середовищі MATLAB, що дозволяє розрахувати МДВ та МДР для заданих користувачем характеристик об’єктива та матриці, та зобразити графік залежності МДР (МДВ) від фокусної відстані.

У четвертому розділі розглядається створення стартап-проекту для методу проектування тепловізорів для БПЛА. Розроблено опис самого проекту та визначено загальні напрями використання потенційного методу, а також їх відмінність від конкурентів, проаналізовані ринкові можливості щодо реалізації проекту, на базі аналізу ринкового середовища розроблено стратегію ринкового впровадження потенційного товару в межах проекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Masha Borak. World’s top drone seller DJI made $2.7 billion in 2017. URL: https://technode.com/2018/01/03/worlds-top-drone-seller-dji-made-2-7-billion-2017/ (дата звернення 01.04.2018).

2. Joerg Lamprecht. Flarrio: Drone Detection Systems: Intrusion Detection for the. URL: http://flarrio.com/drone-detection-systems-intrusion-detection-for-the-sky/ (дата звернення 01.04.2018).

3. Kim Gittleson. BBC News: Data-stealing Snoopy drone unveiled at Black Hat. URL: http://www.bbc.com/news/technology-26762198 (дата звернення 01.04.2018).

4. Kelsey Atherton. Popular Science: Drone at defcon hacks from the sky. URL: http://www.popsci.com/drone-defcon-hacks-sky (дата звернення 01.04.2018).

5. Потапов А. А. Методы обработки сигналов и полей на основе теории фракталов. Тр. Первой всерос. науч. конф. Методы и средства обработки информации. М.: Издательство МГУ. 2003. С. 559-561.

6. Вікіпедія – вільна енциклопедія: Безпілотний літальний апарат. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Безпілотний_літальний_апарат (дата звернення 03.04.2018).

7. Вікіпедія – вільна енциклопедія: Список беспилотных летательных аппаратов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_беспилотных_ летательных_аппаратов (дата звернення 03.04.2018).

8. MJX | Dream Of The Future: MJX BUGS 3 Entry-level Brushless RTF Drone. URL: http://www.mjxrc.net/goodshow-info/bugs-3.html (дата звернення 21.04.2018).

9. DJI – The Future Of Possible: DJI Phantom 4 Advanced.
URL: https://www.dji.com/ru/phantom-4-adv/info (дата звернення 21.04.2018).

10. DJI – The Future Of Possible: MATRICE 600 Pro.


URL: https://www.dji.com/ru/matrice600-pro/ (дата звернення 21.04.2018).

11. GoPro: Karma. URL: https://shop.gopro.com/EMEA/karma (дата звернення 21.04.2018).

12. FLIR Systems: Thermal Imaging Cameras for sUAS. URL: http://www.flir.eu/suas/content/?id=70733 (дата звернення 23.04.2018).

13. FLIR Systems: FLIR Lepton URL: http://www.flir.eu/cores/content/ /?id=66257 (дата звернення 23.04.2018).

14. FLIR Systems: FLIR Muon. URL: http://www.flir.eu/cores/display/ /?id=64979 (дата звернення 23.04.2018).

15. Пергам: Инфракрасный объектив LWIR 60/180 Dual. URL: https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/lwir-60180-dual.htm (дата звернення 20.03.2018).

16. Пергам: Инфракрасный объектив LWIR 15-100CZ. URL: https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/ekstender.htm (дата звернення 20.03.2018).

17. Пергам: Инфракрасный объектив LWIR 25-150CZ. URL: https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/lwir-25-150cz.htm (дата звернення 20.03.2018).

18. Пергам: Инфракрасный объектив LWIR 25-225CZ. URL: https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/lwir-25-225cz.htm (дата звернення 20.03.2018).

19. FLIR Systems: FLIR QD100 Lens. URL: https://www.flir-direct.com/product/flir-qd100-100mm-quick-disconnect-lens (дата звернення 20.03.2018).

20. Колобродов В. Г., Лихоліт М. І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 364 с.

21. STANAG 4347: NATO standardization agreement: definition of nominal static range performance for thermal imaging systems. URL: http: /www. everyspec. com. (дата звернення 02.05.2018).


ДОДАТКИ


Додаток А. Каталог об’єктивів FLIR


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка