Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»Сторінка17/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір5.24 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Додаток В. FLIR Muon
Додаток Г . Текст програми

Опис вікна: «diplom.m»

global Vt Wt pixel Ka1 Ka2 NETD fi;

Vt=2.3; Wt=2.3; Ka1=0.2; Ka2=1; pixel=17; NETD=0.06; fi=1;

f1=figure('Color',[0.8 0.8 0.8], 'MenuBar', 'none','Position', [150 100 900 500],...

'Name', 'DIPLOM', 'Numbertitle', 'off', 'Tag', 'Fig1');

a1=axes('Parent', f1, 'Units', 'pixels', 'Position', [70 50 600 420], 'Tag', 'Axes1',...

'XColor', [0 0 0], 'YColor', [0 0 0]);

%кнопка малювання

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_MDR'');',...

'Position', [690 70 90 40], 'String', 'МДР', 'Tag',...

'button_Run', 'Style', 'pushbutton', 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_MDV'');',...

'Position', [790 70 90 40], 'String', 'МДВ', 'Tag',...

'button_M', 'Style', 'pushbutton', 'FontSize',12);

%кнопка вихід

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_Quit'');',...

'Position', [730 20 110 40], 'String', 'Вихід', 'Tag',...

'button_Quit', 'FontSize',12);

% text danih

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[300 470 300 30], 'String', 'Графік',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',14);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 440 300 30], 'String', 'Вхідні дані:',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',14);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 400 250 40], 'String', 'Показники ослаблення атмосфери:',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 380 300 20], 'String', 'Ka(н.у.)= км-1',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 360 300 20], 'String', 'Ka(обм.)= км-1',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 320 250 20], 'String', 'Розміри об`єкта:',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 300 300 20], 'String', 'Vt= м',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 280 300 20], 'String', 'Wt= м',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 240 250 20], 'String', 'Параметри матриці:',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 220 300 20], 'String', 'pixel= мкм',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 200 300 20], 'String', 'NETD= К',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Position',[690 160 250 20], 'String', 'Каталог об`єктивів:',...

'HorizontalAlignment', 'left','Style', 'text', 'Tag','StaticText1', 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8], 'FontSize',12);

% vvod danih

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_Ka1'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 380 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on', 'string', num2str(Ka1));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_Ka2'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 360 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', num2str(Ka2));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_Vt'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 300 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', num2str(Vt));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_Wt'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 280 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', num2str(Wt));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_pixel'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 220 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', num2str(pixel));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_NETD'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [760 200 45 20],...

'FontSize',12,'Style', 'edit', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', num2str(NETD));

a1=uicontrol('Parent', f1, 'Callback', 'fdipl(''press_f'');','HorizontalAlignment', 'left', 'Position', [690 140 190 20],...

'FontSize',12,'Style', 'popup', 'Tag', 'Edit_xmin','visible','on','string', {'Локальні БПЛА f`=7.5-50 mm','Глобальні БПЛА f`=50-225 mm'});

Опис функції що керує вікном: «fdipl.m»


function [] = fdipl(event)

global Vt Wt pixel Ka1 Ka2 NETD fi;

SNRd=6.5;

tau0=0.54;

Rd1i=[5000 18000];

SNRe=1.75;

Nd=4;

Nr=SNRe*Nd;T0=2;

te=0.2;


ff=60;

fo1=[7.5 9 13 19 25 35 50]*10^(-3);

fo2=[50 75 100 150 180 200 225]*10^(-3);

focus=[fo1;fo2];

f=focus(fi,:);

Rd1=Rd1i(fi);

switch event % зчитування та присвоєння зачень

case 'press_Ka1'

Ka1=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_Ka2'

Ka2=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_Vt'

Vt=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_Wt'

Wt=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_pixel'

pixel=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_NETD'

NETD=str2double(get(gcbo,'String'));

case 'press_f' % зміна фокусної відстані

fi=(get(gcbo,'value'));

f=focus(fi,:);

case 'press_MDR' % розрахунок МДВ

HStyle_Edit=findobj('Stile', 'edit');

if max(strcmp(get(HStyle_Edit, 'String'),''))

errordlg('Не все исходные данные заданы', 'Ошибка!');

else

disp('__________MDR__________');a1=(2*(pi*0.28*pixel*10^(-6)*Nr./f).^2)/(Vt*Wt);

b1=(0.66*2^0.5*SNRe*Nr*NETD*pixel*10^(-6))./(T0*f*(Vt*Wt*ff*te).^0.5);

n=length(f);

Rr=mdr(n,a1,b1,Ka1);

Rrr=mdr(n,a1,b1,Ka2);

[f; Rrr; Rr]

plot(f*1000,Rr,f*1000,Rrr);

ylabel('Максимальна дальність розпізнавання, м')

xlabel('Фокусна відстань, мм')

end


case 'press_MDV' % розрахунок МДВ

HStyle_Edit=findobj('Stile', 'edit');

if max(strcmp(get(HStyle_Edit, 'String'),''))

errordlg('Не все исходные данные заданы', 'Ошибка!');

else

disp('___________MDV___________');ksi=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21];

Lsnt=[0 0.084 0.174 0.256 0.327 0.387 0.438 0.481 0.519 0.551 0.58 0.605 0.628 0.648 0.666 0.682 0.697 0.71 0.723 0.734 0.744 0.753];

p=(Vt*Wt*f)/(Rd1*0.28*pixel*10^(-6));

if p>21


Lsn=0.8;

else


Lsn=interp1(ksi,Lsnt, p);

end


n=length(f);

a2=(Lsn.*f.^3.*tau0.*T0.*(ff.*te.*Vt.^3.*Wt.^3).^0.5)./(SNRd*NETD*(pixel*10^(-6))^3);

Rd=mdv(n,a2,Ka1);

Lsn1=lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rd);

a21=(Lsn1.*f.^3*tau0*T0*(ff*te*Vt^3*Wt^3)^0.5)/(SNRd*NETD*(pixel*10^(-6))^3);

Rd=mdv(n,a21,Ka1);

Lsn1=lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rd);

a21=(Lsn1.*f.^3*tau0*T0*(ff*te*Vt^3*Wt^3)^0.5)/(SNRd*NETD*(pixel*10^(-6))^3);

Rd=mdv(n,a21,Ka1);

Rdd=mdv(n,a2,Ka2);

Lsn2=lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rdd) ;

a22=(Lsn2.*f.^3*tau0*T0*(ff*te*Vt^3*Wt^3)^0.5)/(SNRd*NETD*(pixel*10^(-6))^3);

Rdd=mdv(n,a22,Ka2);

Lsn2=lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rdd);

a22=(Lsn2.*f.^3*tau0*T0*(ff*te*Vt^3*Wt^3)^0.5)/(SNRd*NETD*(pixel*10^(-6))^3);

Rdd=mdv(n,a22,Ka2);

[f;Rdd;Rd]

plot(f*1000,Rd,f*1000,Rdd);

ylabel('Максимальна дальність виявлення, м');

xlabel('Фокусна відстань, мм');

% text(f(3)*1000,0.9*Rdd(3),'\uparrow Ka=1 км-1');

end


case 'press_Quit'

button=questdlg('Завершить роботу с програмой?',...

'Вихід', 'Да', 'Нет', 'Нет');

if strcmp(button, 'Да')

clear all;

close all;

clc;

end


end

Опис функції, що розраховує МДВ: «mdv.m»

function [Rd]=mdv(n,a2,Ka)

Rd=[ ];


i=1;

while i<(n+1)

a=a2(i);

t=0:1:4000;

y=@(x)exp(Ka*x/1000)*x^3-a;

x0=10;


Rd=[Rd fzero(y,x0)];

i=i+1;


end

end


Опис функції, що розраховує МДР: «mdr.m»
function [Rr]=mdr(n,a1,b1,Ka)

Rr=[ ];

i=1;

while i<(n+1)a=a1(i);

b=b1(i);


y=@(x)exp(-Ka*x/1000-a*x^2)-b*x;

x0=1;


Rr=[Rr fzero(y,x0)];

i=i+1;


end

end


Опис функції, що визначає нормовану яскравість зображення об’єкта на екрані монітора: «lsn.m»
function [Lsn]=lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rd1) %lsn(Vt,Wt,pixel,f,Rd1)

Lsn=[ ];

ksi=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21];

Lsnt=[0 0.084 0.174 0.256 0.327 0.387 0.438 0.481 0.519 0.551 0.58 0.605 0.628 0.648 0.666 0.682 0.697 0.71 0.723 0.734 0.744 0.753];

i=1;

while i<(length(f)+1)p=(Vt*Wt*f(i))/(Rd1(i)*0.28*pixel*10^(-6));

if p>21


Lsn=0.8;

else


Lsn=[Lsn interp1(ksi,Lsnt, p)];

end


i=i+1;

end


end
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка